25. marraskuuta 2013

Mitä johdossa tapahtuu?


Näin syksyn rekrytoinnin yhteydessä koen henkilökohtaiseksi tehtäväksi selvittää, mitä LAMKOn puheenjohtajisto oikeasti tekee sen lisäksi että markkinoimme toimintaamme järjestöpuolen ja päätöksentekoprosessin kouluttajana tai pelkkänä bilejärjestäjänä.

Puheenjohtajisto LAMKOn hallituksessa ensisijaisesti johtaa, ohjaa ja auttaa toimintamme eteenpäin viemisessä. Toiminnassamme johdetaan työntekijöitä, vapaaehtoisia hallituslaisia ja asioita: Työntekijöitä meillä on pääsihteeri, joka ylläpitää toimintamme päivittäisiä asioita, kuten opiskelijakortteja toimistolla ja pitää silmällä taloutta. Meillä on myös tutorsihteeri, joka hoitaa yhteistyössä hallituksen tutor- ja kv- vastaavien kanssa tutorkoulutuksia ja tiedotustyötä tutoreille, jotta jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus olla yhtä ajan tasalla tutoreiden kautta.

Vapaaehtoisten hallituslaisten johtaminen tarkoittaa motivointia ja ryhmässä tekemistä, niin että jokainen toimintasuunnitelmamme kohta tulee suoritetuksi lyhyen toimintavuoden aikana. Se tarkoittaa myös työtä päiväsaikaan toimistolla työntekijöiden kanssa, niin kuin iltapäivällä kokouksien ja iltakoulujen merkeissä. Tämä siksi, että suurin osa hallituksesta käy koulua samaan aikaan luottamustehtävän kanssa. Tässä puheenjohtajalla on tärkeä rooli viestinnässä, että jokainen hallituslainen on perillä mitä hallituksen eri sektoreilla tapahtuu. Esimerkkiä bileiden toteutuminen tai koulutuspoliittisten uudistuksien eteneminen koulun työryhmissä.

Asiajohtaminen on priorisointia ja päämäärätietoisuutta: Ei tehdä asioita turhaan, eikä turhia asioita. On laitettava asiat tärkeysjärjestykseen asiat aikatauluttamalla ja mentävä sen mukaan, aivan kuten muistettava, ettei kaikkea tekemistä voida kahmia itselleen. On myös delegoitava. Asioiden oikeaan järjestykseen saattaminen helpottuu jakamalla vastuualueet varapuheenjohtajan kanssa.

Opiskelijakunnan puheenjohtaja myös ohjaa hallituksen jäseniä työssään ja auttaa, jos hommat eivät ota onnistuakseen. Tarpeen vaatiessa ohjataan oikean tiedon äärelle, oli se sitten korkeakoululla tai vaikka SAMOKin (Suomen opiskelijakuntien liitto) hallituksen jäsenillä tai asiantuntijoilla. Asiat ovat myös tehtävä mahdollisimman laadukkaasti, arvioiden ja kehittäen toimintoja, miten ne tehdään.

Opiskelijakuntamme toiminnassa on yleensä ollut tapana, että puheenjohtajisto hoitaa sidosryhmätoimintaa. Olen käynyt keskustelemassa niin puolueiden, joidenkin yritysten ja järjestöjen, kuin myös paikallisten opiskelijaryhmittymien, kuten Liron kanssa. Olen myös LAMKin hallituksen jäsen. Näitä väyliä pitkin voimme ylläpitää hyvin suhteitamme mahdollisimman laajalle ja tuoda ilmi opiskelijakuntamme näkökulmia opiskelijoiden tilanteesta.

Muutama sana edustamisesta. Olemme tänä vuonna varapuheenjohtajamme Miika Mäkitalon kanssa antaneet lausuntoja ja haastatteluja opiskelijakuntamme näkökulmista, sekä matkustaneet erinäisiin tapaamisiin, kuten FUAS ammattikorkeakoulujen seminaari, Ammattikorkeakoulupäivät ja SAMOKin tapahtumat näin muutamia mainitakseni. Puheenjohtajisto toimii nokkamiehinä LAMKOlle, esimerkkinä muille, yhteistyötä luoden ja usein uhraten omaa vapaa-aikaansa koko opiskelijakunnan eteen.

Edellämainitulla tekstillä uskon selventäneen hieman paremmin mitä LAMKOn puheenjohtajisto tekee. Vähän myöhemmin avaan mitä muun hallituksen toiminnassa tapahtuu. Kysymyksien sattuessa, ottakaa toki yhteyttä minuun osoitteeseen pj@lamko.fi tai numeroon 050 5020634
LAMKOn hallituksen rekrytointi on päällä! Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja cv:si osoitteeseen pj@lamko.fi

5. marraskuuta 2013

Lahden pimeä puoli (kaksi)

Pureudun seuraavassa opiskelijalähtöisiin seikkoihin.

Opiskeluiden alkutaipaleella on erittäin tärkeää ryhmäyttää jokainen opiskelija osaksi koulua, luokkaa tai ryhmää ja paikkakuntaa, jotta sosiaalinen verkosto karttuu ja on paljon syitä herätä seuraavana päivänä. Jokaisella asteella, riippumatta opinnoista, ei saa sosiaalista kanssakäymistä kuluttaa loppuun "positiivisella kilpailulla" luokkien ja ryhmien sisällä. Tässä on tärkeää erityisesti tutoreiden rooli vertaisina opiskelijoina ja tapahtumajärjestäjinä. Kun on aina joku, joka osaa ympäristönsä ja johon voidaan luottaa, on mahdollisuus pitkäaikaiseen kaveruuteen ja opintojen loppuunsuorittamiseen.

Tapahtumien järjestämisessä on pidettävä mielessä kohderyhmä ja mahdollisuus alkoholittomuuteen. On totta, että monet opiskelijabileet pyörivät alkoholin ympärillä, mutta sitä ei saisi korostaa ryhmähengen tai varsinaisen ohjelman ylitse. Tapahtumissa, joissa on reilusti alkoholipainotteisuutta, pitäisi olla aina mahdollisuus myös alkoholittomiin nautintoihin. Sosiaalista ryhmäpainetta emme pysty seuraamaan, mutta toivottavasti asenteet juomattomuutta kohtaan paranevat hiljalleen.

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin muuttuminen tulostavoitteellisemmaksi ei saisi ajaa tilanteeseen, jossa opiskelija päästetään läpi "säälistä" joltain kurssilta. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa opiskelija ei saa tarpeellista tietotaitoa toimia työelämässä. Sen sijaan tällaisia tapauksia tulisi opettaa vaihtoehtoisilla tavoilla ja paljon henkilökohtaisemmin, kuin vain kehottamalla palaamaan kurssille taas seuraavan kerran. Jokaista opiskelijaa tulisi muutenkin kohdella enemmän yksilöinä, joilla on mielipide tavoista oppia kurssien tavoitteet. Tässä haluaisin korostaa ahotoinnin (aikaisemman hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) ja hyväksilukemisen merkitystä sekä, että unohdettaisiin "tasapäistämispolitiikka". Opiskelijat eivät ole yhtenäistä massaa, joka oppii yhdenlaisesti. Em. tavalla saadaan osa tippumaan opetetusta aiheesta ja luonnostaan lahjakkaat turhautumaan.

Mitä tulee ryhmäytymiseen ja henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, niin korostaisin liikuntaa. Järjestelmällisellä liikkumisella kasvaa kunnon myötä myös itsehillintä ja oman elämän hallinta. Otetaan esimerkiksi nyt opiskelevat huippu-urheilijat. He saavat kaiken mahtumaan aikatauluihinsa, niin että valmistuvat ajoissa, eivätkä urheilustakaan jää paitsi. Parhaimmillaan se tarjoaa paljon uusia hyvä ystäviä sekä hyvän itsetunnon. Miten, joku voisi kysyä? Liikuntatutorointi mahdollistaa pienten ryhmien liikunnan ja tavoittaa helpommin opiskelijat kuin opiskelijakuntatoimija suoraan. Tarjoamalla matalan kynnyksen lajeja ja ns. "höntsäsarjoja" potentiaalisille liikkujille parantaisi suhtautumista liikkumista kohtaan. Ryhmäliikunnassa on myös parempi luoda "positiivista kilpailuhenkeä", kuin esimerkiksi luokkahuoneessa.

Opiskeluterveydenhuolto, kun puhutaan syrjäytymisestä, on valitettavasti oireiden jälkipuintia, kun taas edellä mainitut asiat ovat ennakointia. Siitä huolimatta emme voi unohtaa sosiaalisen verkon ulkopuolella olevia syrjäytyneitä, vaan meidän tulisi panostaa opiskelijaterveydenhuoltoon tulevina vuosina mahdollistaaksemme syrjäytyneiden nousu omille jaloilleen. Tämä mahdollistetaan esimerkiksi tarjoamalla enemmän psykologisia ja psykiatrisia palveluja. 

Panostaessamme nyt syrjäytyneiden elämänlaadun parantamiseen, unohtamatta ehkäiseviä toimenpiteitä (urheilu, ryhmäyttäminen ja koulutus), takaamme yhteiskunnalle terveydenhuollon säästöjä opiskelijan valmistumisen jälkeen.

Terveydenhuollossa on hyvä pitää esimerkillisenä moniongelmaisten yksilötason tukeminen niin, ettei koulun palvelut ja kunnalliset palvelut pomputa paikasta toiseen. Kun yhteistyö ja joustavuus terveydenhuoltopalveluista on mahdollista koulun ja kunnan välillä, voidaan olla varmoja, ettei esimerkiksi valmistuminen aiheuta välttämätöntä syrjäytymisen kuiluun tipahtamista. 

Ylläolevat mielipiteet ovat pääosin puheenjohtajan, eivätkä ilmennä opiskelijakunnan virallistamaa linjaa.

28. lokakuuta 2013

Lahden pimeä puoli (yksi)

Olin paikalla Inspis nuorten järjestämässä "Nuorten syrjäyttämistä vastaan!"- työpajassa 16.10. jonka tarkoituksena oli keskustella lahtelaisten nuorten syrjäytymisestä ja syrjäyttämisestä. Tapahtuma järjestettiin Lahden Triossa.Paikalle oli kutsuttu päättäjiä, poliitikkoja, työttömiä nuoria ja nuorten kanssa työtä tekeviä. Syrjäytymistä ja syrjäyttämistä käsiteltiin neljässä erillisessä ryhmässä. Ryhmien teemat olivat, byrokratia, yrittäjyys, asenteet, työ ja työttömyys. Teemoja lähestyttiin kysymyksillä "Mikä syrjäyttää, mikä ehkäisee ja kenen vastuulla syrjäytymisen ehkäiseminen on?"

Aiheita ja eväitä keskusteluun oli paljon, koska ihmiset ja mielipiteet olivat kaikki erilaisia. Joihinkin lopputuloksiin kuitenkin päästiin. Kokonaisuudessaan aihe on vaikea, mutta koulu ja koulutus väläytettiin aika usein keskustelun sisällä. Vaikka todettakoon, että syrjäytyminen ei ole pelkästään työttömien ja ei opiskelevien juttu, sillä yhtä hyvin työllistetyt ja opiskelijat sekä oppilaat voivat olla syrjäytyneitä. Valitettavasti tätä ei huomioida tilastoissa tai kaupungin toiminnassa juuri ollenkaan.Syrjäytymistä aiheutuu monista syistä: pomputtelu virastojen (Kansaneläkelaitos, työvoima- ja sosiaalitoimisto) välillä masentaa, kun kaikki vaativat samoja dokumentteja ja jonot sekä käsittelyajat ovat pitkiä. Yrittäjyyden pitäisi olla viimeinen ratkaisu, jos sosiaaliset tukiverkostot ovat suppeat ja tulot huonot. Oppilas ei ole tiennyt mitä haluaa peruskoulussa opintojensa suhteen (maalattu valoisaa ja helppoa tulevaisuutta yliopistourasta ja korkeista palkoista, eikä opinnot ole vastanneet odotuksia, lähdetty lukioon miettimään mitä tehdään eikä mikään tarjoa sellaista, mitä haluaisi tehdä). Heikot tulot, sosiaalisesta verkosta tippuminen, sairastuminen tai kouluun pääsemättömyys eivät myöskään kauheasti lohduta puhumattakaan todella huonosta työllisyydestä.

Mikä sitten ratkaisuksi? Seuraavaksi ryhmässä esiintyneitä ajatuksia. Pitäisikö ohjata realistisemmin peruskoulusta eteenpäin yksilön tarpeiden mukaan, vaiko vähentää valinnanvapautta ja ohjata sinne, missä todellista työtarvetta on? Ammattikorkeakoulutasolla entistä henkilökohtaisempaa opintojen ohjausta, niin että voidaan opetuksesta ottaa kaikki irti tulevaisuuden työelämää varten. Pienempi byrokratiakynnys kunnallisten tai valtiollisten laitosten kanssa asioimiseen, esimerkiksi tietokantojen yhdistäminen. Yleishyödyllisten tahojen järjestämät alkoholittomat tapahtumat auttavat varmasti yksilöitä ryhmäytymään.

Kysymys siitä, kenen vastuulla syrjäytyminen on, on hyvin moniulotteinen. Osa oli vahvasti yksilökeskeistä mieltä, että jokainen syrjäytyy omalla tahollaan. Osa vastaavasti sanoikin eri instituuttien tai sosiaalisten ryhmittymien syrjäyttävän kuten koululaitokset, työpaikat (YT- neuvottelut) ja virastot. Emmehän voi kannustaa ketään ottamaan niskasta kiinni, jos opintotuki lainankaan kanssa ei riitä, tai sairaus on pahentunut siihen pisteeseen, ettei koulua voi käydä loppuun?

Tapahtuma oli kokonaisuudessaan opettavainen kaikille osallistujille. Väärinymmärryksiä poistettiin ja voitiin lopuksi todeta, että tilanne on huonompi kuin media antaa ymmärtää. 

Seuraavassa julkaisussa kerron tapahtumasta heränneitä ajatuksia syrjäytymisestä ja syrjäytymisen ehkäisemisestä opiskelijanäkökulmasta.

9. lokakuuta 2013

Uusi tutorvastaava esittäytyy!


 
Holahola kaikille, uunituore LAMKOn tutorvastaava täällä huutelee! Ainakin nyt loppuvuoden ajan vastaan tutortoiminnasta tiiviissä yhteistyössä kv-vastaava Larin, tutorsihteeri Heidin ja alojen tutorvastaavien kanssa.
Viimeiseen pariin viikkoon laamahommissa on mahtunut paljon asioihin totuttelemista ja tutustumista, sähköpostin perkaamista, kahden puhelimen mukana kantamisen opettelua ja hurjasti suunnitelmia ja uusia ideoita.
Oma tutorointihistoriani yltää vuoteen 2011, jolloin myös aloitin opintoni sosiaalialalla. Pari vuotta hääräilin sosterkan tutorvastaavana ja keräsin tutorointikokemusta, josta varmasti on hyötyä hallituksessa. Tutoroinnin kautta olen saanut paljon uusia ystäviä, kartuttanut esiintymiskokemustani sekä kehittänyt organisointi- ja ryhmänohjaustaitojani. Kannustan ehdottomasti jokaista lähtemään mukaan auttamaan uusia opiskelijoita tai vaihtareita. Tutorit on porukka, johon sinäkin haluat kuulua!
Nyt tutoreiden joukkoon liittyminen on myös ajankohtaista ja äärettömän helppoa! Tutorhaku on käynnissä 20.10. saakka. Tänä syksynä on haku päällä erityisesti uusien kv-tutoreiden osalta, mutta liiketalouden alalta etsitään myös vertais- ja degreetutoreita! Kysy lisää allekirjoittaneelta, kv-vastaava Larilta tai oman alasi tutoreilta! Hakeminenhan onnistuu muutamalla napinpainalluksella osoitteessa http://www.lamko.fi/fi/tutorointi/hae-tutoriksi.
Älkää myöskään unohtako lokakuun kovimpia bileitä, LAAMAJAISIA 16.10.! Lisätietoja Facebookista.
Mitä mahtavinta syksyn jatkoa kaikille ja olkaa rohkeasti yhteyksissä missä tahansa tutorointiin liittyvässä asiassa!
 
Terkuin tutorlaama Heidi
044 5700 710

27. syyskuuta 2013

HELGA, LAMKO JA TAHKON TALLI RY: TALVIUNIVERSIADIT SUOMEEN

HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA, Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAMKO ja Tahkon Talli ry kannattavat OLL:n esitystä saada talviuniversiadit Suomeen. Talviuniversiadit tuovat kaivatun piristysruiskeen korkeakouluopiskelijoiden liikuntaan Suomessa, joka on tällä hetkellä näkymätöntä ja etäisen tuntuista.
OLL:n ydintoimintaa selkiytetään parhaillaan, kun järjestöllisen kehittämisen työryhmä laatii ohjausmalleja tulevaisuutta varten. Tulevaisuudessa universiadien järjestäminen ei ole OLL:n ydintekemistä. Tällä hetkellä universiadien järjestäminen vaatii kuitenkin OLL:n panoksen, jonka takia ylimääräisen liittokokouksen on lähdettävä tukemaan universiadien järjestämistä Suomessa. Niiden järjestäminen lisää osaltaan OLL:n edunvalvonnallista vaikuttamistyötä ja vaikuttavuutta.
HELGA, LAMKO ja Tahkon Talli ry ihmettelevät ylioppilaskuntien nuivaa suhtautumista talviuniversiadeja kohtaan. Kokonaisuudessaan talviuniversiadien järjestäminen toisi monia satoja harjoittelu- ja vapaaehtoistyöpaikkoja, minkä myötä Suomi profiloituisi vahvemmin myös opiskelijaliikuntaan.
Lahtea pidetään jo nykyäänkin urheilukaupunkina, sillä talviurheilulajeja järjestetään suurella mittakaavalla ja osaamisella esimerkiksi Salpausselän kisojen muodossa jo 89. kerran, joista seuraavat ovat 2014 alkupuoliskolla. Nämä kisat tarjoavat opiskelijoille hyvän mahdollisuuden projekti- ja vapaaehtoisopintoihin osaamisensa kartuttamiseen.
Talviuniversiadien taloutta HELGA, LAMKO ja Tahkon Talli ry pitävät haastavana kysymyksenä, mutta hyvänä linjana toteavat, ettei OLL aio ottaa minkäänlaista taloudellista riskiä kisoista.
Universiadit on myös hyvä näytönpaikka suomalaiselle korkeakoulujärjestelmälle. Ne tuovat lisäarvoa opiskelijoiden kansainväliseen osaamiseen, jonka merkitys Suomen tulevaisuuden liikunnallisen edunvalvontatyön keihäänkärkenä on kiistaton ja sen vaikutus tulee näkymään pitkään talviuniversiadien jälkeenkin.
HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA
Igor Parri, hallituksen puheenjohtaja
Maria Outinen, hallituksen varapuheenjohtaja

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta LAMKO
Pasi Toivonen, hallituksen puheenjohtaja
Miika Mäkitalo, hallituksen varapuheenjohtaja

Tahkon Talli ry
Tuulia Virta, hallituksen puheenjohtaja
Annimari Savolainen, hallituksen varapuheenjohtaja

26. syyskuuta 2013

LAMKO esittää Pasi Toivosta ehdolle SAMOKin hallitukseen vuodelle 2014

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ylpeydellä esittää Pasi Toivosta Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry:n hallitukseen vuodelle 2014. Vuoden 2013 LAMKOn hallituksen puheenjohtaja aloitti opiskelija-aktiiviuransa 2011 ensiksi tutorina ja jaostolaisena, jonka jälkeen vuonna 2012 hallituksen koulutus- ja sosiaalipoliittisena vastaavana.

"Pasi on erittäin empaattinen ja ihmiskeskeinen persoona. Seurattuani puolitoista vuotta Pasin kasvua sekä ihmisenä, että koulutuspoliittisena-asiantuntijana, olen täysin vakuuttunut siitä että hän on oikea ihminen SAMOKin hallitukseen." Hallituksen varapuheenjohtaja Miika Mäkitalo kertoo.

Edunvalvonnan laaja-alaista osaamista ja näkökulmaa Toivonen on kerännyt lukuisista ammattikorkeakoulun työryhmistä, sidosryhmäyhteistyöstä ja tradenomiopiskelijoille perustamansa paikallisyhdistyksen toiminnasta.

"SAMOK tarvitsee tällaisen muutoksen aikana monipuolisia ja monialaisia edunvalvonnan osaajia. Täsmällinen työskentely YTHS:n ja korkeakoulujärjestelmän parissa vievät varmasti liittoamme askeleittain eteenpäin. Myös yhteistyö ja -ymmärrys koko opiskelijaliikkeen kesken tekee meistä voimakkaita." Pasi Toivonen toteaa.

Ehdokkaaseen voit tutustua paremmin osoitteessa: https://www.facebook.com/pasitoivonensamokinhallitukseen. Pasi vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiin sähköpostitse tai puhelimitse ja on tavattavissa Palapelissä sekä pj-evakossa.

Yhteystiedot:
Ehdokas
Pasi Toivonen
Pj@lamko.fi
050 5020634

Kampanjapäällikkö Miika Mäkitalo
Vpj@lamko.fi
045 1210 202

25. syyskuuta 2013

Onko sinusta tutoriksi?


Syksy saapuu ja myös uusi erä vaihto-oppilaita on onnistunut kotouttamaan itsensä Lahden ympäristöön ja koulutuslaitoksiin. Kiitokset tästä saavat LAMKOn kansainvälisyystutorit.
Siinä missä vertaistutor auttaa kotimaista opiskelijaa oppilaitoksensa käytännöissä, KV-tutor on vaihto-oppilaan henkilökohtainen opas Lahdessa.
Vaihto-oppilaan alkukosketus suomalaiseen elämäntapaan on usein ensimmäinen viesti, jonka hänen tutorinsa hänelle lähettää ja eka tapaamansa aito lahtelainen on juurikin se tutor, joka häntä on bussiasemalla ottamassa vastaan. Siinä samalla saatetaan käydä hakemassa iltapalaa ja esitellään hinnoiltaan opiskelijaystävällisimmät kaupat. Eikä ole ollut harvinaista kierrättää uutta tulokasta Lahden yöelämässä...

KV-tutoreita on ollut myös auttamassa degree- ja vaihto-oppilaille suunnatuissa IC-tapahtumissa. Näitä järjestetään kuukausittain ja tarkoituksena on tutustuttaa ulkomaiset opiskelijamme suomalaisiin perinteisiin ja vapaa-ajan vietteisiin. Teemoja on ollut järven jäällä grillaamisesta aina perinteiseen Tallinnan risteilyyn.

 
Kiinnostaako sinua KV-tutorointi? Viikolla 39 käynnistyi syksyn tutor-haku ja uusia tutoreita tarvitaan!
Hae haastatteluun alla olevasta linkistä 20.10. mennessä!

12. kesäkuuta 2013

Evakoimassa luonnon helmassa

LAMKOn hallitus vetäytyi viikonlopuksi Rismalahdelle päättämään kevätkauttaan. Tietenkin mökillä on aina tunnelmaa ja mukavaa, mutta asiastakin päästiin puhumaan! 

Kesä on siis virallisesti täällä, kun LAMKOn hallitus evakoi. Perjantaina hallitus suuntasi autojen nokat kohti Asikkalaa aikamoisessa ukkosmyräkässä. Kuitenkin siitä selvittiin ja perille kun viimein päästiin, aloitettiin heti asiapitoisella osuudella, menneen läpikäynnillä. Laitoimme kevään pakettiin, otimme hyviä asioita vietäväksi syksyyn ja otimme opiksi virheistä. Keskustelu keväästä olikin hedelmällistä ja jatkui pitkälle seuraavan vuorokauden puolelle. 
Tälläisissä maisemissa lauantaiaamu valkeni Rismalahdella.

Ryhmätöitä tehtiin luonnonhelmassa
Lauantaiaamu olikin sään puolesta lähes täydellinen. Ja kun menneet oli saatu läpikäytyä, katseet suunnattiin kohti syksyä ja sen tapahtumia ja toimia. Muunmuassa Hyvinvointi -ja Lajikokeiluviikko oli suunnittelun kohteena. Syksyllä toiminta tuleekin olemaan tehokkaampaa ja parempaa! Toimintasuunnitelmaa sekä siitä nostettuja syksyn asioita olikin mukava käydä hyvässä säässä laiturin nokassa! Allekirjoittanutkin sai mukavat t-paitarajat aikaiseksi. Illalla ohjelmassa oli tietenkin saunomista, kuten kunnon mökkeilyyn kuuluukin. 
Puheenjohtaja toi fläppitaulun mukanaan myös laiturille.Sunnuntaina alkoivat työvuorot puhaltamaan niskaan painetta, mutta silti aamulla ehdittiin käydä asiaohjelmaa läpi. Viikonloppu mökillä olikin mahtava(jälleen kerran) ja hallituksen sisäistä nokkimisjärjestystä koeteltiin muunmuassa mölkkyilyllä. Perinteeksi muodostuneesti, liikuntavastaava näytti kuinka kapula lentää ja hermoja sekä paineensietokykyä koetteleva extreme-mölkky lähes mahdottomassa maastossa taipui puheenjohtajan hyväksi.

Terveiset kaikille opiskelijoille LAMKOn hallitukselta ja syksystä on tulossa mahtava pätkä, jossa otetaan isoja askeleita eteenpäin! Nähdään siis syksyllä!

Ps. Onnea valituille sekä onnea niille, jotka odottavat vielä tuloksia!
 

21. toukokuuta 2013

Liikuntalaamaa vailla!

Hei Te kaikenkarvaiset pienet mussukat!

Kuten moni Teistä onkin jo varmasti huomannut, että LAMKOlla on haku päällä! LAMKO etsii itselleen syksylle uutta liikuntavastaavaa! Oletko siis Sinä kiinnostunut liikunnasta? Haluatko kehittää Lahtelaista korkeakoululiikuntaa? Haluatko elinikäisiä ystäviä Helsingistä Rovaniemelle? Sitten liikuntavastaavan pesti on juuri sinulle sopiva!

Tee asioita, jotka oikeasti näkyvät ihmisille.


Itse toimin vuonna 2012 LAMKOn liikuntavastaavana. Vuosi oli aikamoinen ja useasti löysin itseni paikoista, joihin en kuvitellut koskaan pääseväni. Kirkkaimpana hetkenä tuolta vuodelta voisin mainita Alexander Stubbin kanssa käydyt keskustelut SELL-kisojen yhteydessä. Kyllä siinä pojankloppi oli ihmeissään, olihan hän koulut aloittanut vasta alle vuosi sitten. (3. persoona, kuninkaallista.)

Tietenkin on pakko olla rehellinen, sillä aina kaikki ei ole ruusuilla tanssimista. Välillä voi tuntua että ei ole olemassa käsitettä "oma rauha", kun allakka alkaa näyttää neljättä päivää reissun päällä SAMOKin ja OLL:n tapahtumissa. Tietenkin omaa työtaakkaa voi sovittaa koulumenojen mukaan ja liikuntavastaavalla on aina jaosto tukenaan, joka auttaa järjestämään tapahtumia.

Liikuntavastaavan työtä käytännössä.
Mitä Sinä sitten muuta tästä saat kuin vain kavereita? Tietenkin arvokasta työkokemusta luottamustehtävästä, jossa pääset kehittämään omaa korkeakouluasi. Mitä siis vielä odotat? Ota yhteyttä!

Lisätietoja: Miika Mäkitalo: vpj@lamko.fi , 045 121 0202
                 Pasi Toivonen: pj@lamko.fi , 050 502 0634

Hakemukset+CV: pj@lamko.fi

2. toukokuuta 2013

Varma kevään merkki

Varma kevään merkki


Lukukauden loppu ja kesä ovat kovaa vauhtia lähestymässä. Opiskelijakunnassa varma kevään merkki on aina kevään tutorkoulutukset. Koulutimme taas joukon uusia SuperTutoreita uusien opiskelijoiden tueksi ja turvaksi opintojen alkuun.


Tutoropiskelijat mustissa Tutor-paidoissaan ovat varmasti tuttu näky kaikille LAMKin opiskelijoille. He ovat innokkaita hakijoita vastassa jo pääsykokeissa ja tervehtimässä heitä heti ensimmäisinä koulupäivinä. Opiskelu LAMKissa olisi varmasti erilaista jos näitä innokkaita opiskelijatutoreita ei olisi. Tutorointi on hieno tapa saada uusia ystäviä sekä omalta, että muilta koulutusaloilta. Tutoroidessa saa pitää hauskaa yhdessä, kartuttaa kokemuksia ja oppia taitoja tulevaa työelämää varten. Tutoroinnin hauskuus näkyy selvästi myös uusille opiskelijoille, koska lähes vuosittain tutoriksi hakee enemmän opiskelijoita kuin voimme kouluttaa. Parempaa tilannetta ei voisi toivoa. Ei silti kannata lannistua, ehdottomasti kannattaa hakea tutoriksi jos tutorointi kiinnostaa. Tähän joukkoon kannattaakin kuulua!


LAMKOssa toimii kolmenlaisia tutoreita, hakiessa voit valita ketä haluaisit tutoroida. Vertaistutorit tutoroivat uusia aloittavia opiskelijoita kaikissa suomenkielisissä koulutusohjelmissa, degree tutorit uusia opiskelijoita englanninkielisissä koulutusohjelmissa. Kv-tutorit puolestaan tutoroita Lamkiin saapuvia vaihto-opiskelijoita. Tutorointi voikin olla siis myös loistava tapa parantaa omaa kielitaitoa. Englanninkielellä pärjää tutorina mainiosti, mutta toki vaihtareiden kanssa pääsee varmasti harjoittelemaan myös vaikka espanjaa, saksaa tai ranskaa.


Virallisten koulutusosioiden lisäksi vertais- ja kv-tutorit pääsevät harjoittelemaan oppimaansa sekä tutustumaan toisiinsa uusien tutoreiden yhteisellä tutorleirillä. Kun bussi starttaa kampukselta kohti leirikeskusta metsän keskellä on tunnelma vielä jännittynyt. Paikan päällä kuitenkin ryhmätyöt ja viimeistään tutoreiden tekemät tutorlaulut saavat aikaan yhteishengen ja iloisen mielen. Leirillä tutorit pääsevät soveltamaan oppimaansa käytännössä esimerkkitilanteiden kautta sekä tutustumaan toisiinsa erilaisten tutustumisleikkien kautta. Olipa ohjelmassa sitten ponileikki, kinuskipeikko, hedelmäsalaatti tai suohon laulu on kaikilla ainakin ollut hauskaa. Yön yli kestävä leiri metsän keskellä on tutoreiden mielessä varmasti se paras osa tutorkoulutuksia. Jälkikäteen opiskelijoiden palautteesta onkin saanut lukea, että leiri olisi voinut kestää vielä yhden päivän. Sen parempaa kiitosta tuskin voi saada.LAMKOn 120 tutoria ovat huippujoukko ja he pitävät huolen siitä, että uusien opiskelijoiden opinnot saavat sujuvan alun. Kiitos teille tutorit arvokkaasta työstänne!  

Tutorsihteeri Heidi

Tässä vielä tunnelmia tämän kevään tutorleiriltä

  

   

10. huhtikuuta 2013

Keväisiä tunnelmia

Pölyisen Lahden kadut. Tuntee hengittävänsä jokaisen hiekanjyvän. Ei ole kivaa liikkua ulkona. Aurinkokin lyysää silmiin. Aurinkolasit päähän ja kevään läpi. Sen kanssa täytyy tehdä sopimus.

Terassikauttakin pitäisi kuulemma avata, ystäväni kertoivat. "Varataanko kalenterista aika?" Kertonee työni kiireellisyydestä jotain. "Sori hei, ei tänään pysty, palaveria ja iltakoulukin." Ikävä jättää kaverit yksin nauttimaan saapuvan kesän mahdollisuuksista.

Kaikki kevään suunnitelmat pyörivät mielessä. Ei enää vain voi keskittyä yhteen asiaan. Se on kirous. Pitäisi varmaan aloittaa noituuden harrastaminen, niin saisi aikaiseksi. Lämpö passivoi ihmistä vähän turhan paljon, miksi kesän pitää tulla jo nyt? Tekisi usein mieli jäädä nukkumaan. Onhan se toki kiva, ettei tarvitse koko vaatekaappia pitää päällä. Voisi pulahtaa järvessäkin kun aika koittaa, ehkäpä lukea jokin kiva kirja ulkosalla, kahvin ääressä. Parasta on varmasti vanhojen tuttujen näyttäytyminen ulkosalla. 

Kaikki asiat rullaa omalla painollaan ja välillä on aikaa miettiä huomistakin.

Kesä siis tulee, eikä sille voi mitään edes Takatalvi Mokoman. Nautitaan ihmeessä jokaisesta säteestä ja ollaan mukavia toisillemme. Sitä kun tiedetään, ettei sitä lämmintä kauhean pitkään ole.

- PJ

25. maaliskuuta 2013

Mieltä osoittamassa!

Viime viikko oli aikamoisen hektinen ja mielenkiintoinen. Tuli tehtyä vähän kaikkea maan ja taivaan väliltä. Vähän voisin avata, mitä itselle tapahtui viime viikon aikana.

Viikko alkoi heti kiireisissä merkeissä koulussa ja eipä aikaakaan, kun maanantaina pääsimme pääsihteerin sekä puheenjohtajan kera kommentoimaan fiiliksiä LAMKin YT-neuvotteluiden tuloksista Yle Lahdelle. Allekirjoittaneelle se oli ensimmäinen kerta radiossa, mutta eihän se siihen päättynyt. Tiistai kuluikin ihan siivillä odottaen keskiviikko aamua, jolloin pääsimme pääsihteerin kanssa suoraan radiolähetykseen Radio Voimalle! Asiaa riitti niin YT-neuvotteluista, kuin samana päivänä tapahtuvasta suurmielenosoituksesta otsikolla: Näpit irti opintotuesta!

Kun radiohaastattelut saatiin pakettiin, oli aika käydä kotona vaihtamassa haalarit päälle, ottaa LAMKOn lippu kouraan ja lähteä talsimaan kohti Tekniikan alaa, josta LAMKOn mielenosoitusbussin oli tarkoitus lähteä. Noin klo 11 bussi starttasi kohti Helsinkiä.
SDP:n varapuheenjohtaja Eero Vainio oli vastailemassa
opiskelijoiden kysymyksiin

Lähestyessämme Senaatintoria mielen valtasi pikkupoikamainen fiilis, koska taas koettaisiin jotain uutta. Ja kaksi kertaa samalla viikolla! Nice! Saavuimme Senaatintorille, jossa jo 12.30 oli aika runsaasti ihmisiä valunut paikalle. Mukavat SAMOKin hallituslaiset värväsivät minut yhdeksi kahdeksasta "huudatusagitaattorista", jotka siis kannustivat mielenosoituskulkuetta huutamaan yhteisiä lauluja megafonin kanssa. Viime hetkillä ennen virallista avausta, sain puhelimen käteeni, jossa toimittaja soitti Yle Suora linja-ohjelmasta ja halusi haastattelun puhelimen ja Skypen välityksellä! No, tottuneesti vastailin jo kysymyksiin ja näytin vellovaa opiskelijalaumaa älypuhelimen välityksellä. Kuitenkin samanaikaisesti soi oma puhelimeni, ja jo käynnissä menevän haastattelun lisäksi luurin päässä odotteli Radio Voiman toimittaja, joka myös halusi kuulumiset itse pääkallopaikalta. Edelleen kerroin valtavasta opiskelijamäärästä ja hienoista banderolleista. Puhelun loputtua oli aika kulkueen lähteä kohti Arkadianmäkeä.
Eduskuntatalon portailla

Matkalla saimme paljon katseita ja tempaisimme kulkueen mukaan useita opiskelijoita matkalta. Oli aivan mehtavaa, kun poliisit sulkivat kadut ja noin 6500 opiskelijaa huusivat yhteen ääneen: "Näpit irti opintotuesta!" Saavuimme eduskuntatalon portaille, jossa huudatimme lisää opiskelijoita, ennen kuin poliitikot saapuivat portaille. Portailla ollessaan tentattavina, poliitikot lupailivat asioiden menevät opiskelijoiden etujen mukaisesti. Ja niinhän siinä lopulta kävikin!

Eduskuntatalon jälkeen siirryimme kansalaistorille kuuntelemaan opintotuki-konserttia, jossa esiintyivät Manna Duo ja Risto. Kello 18 bussi kurvasi torin laidalle ja hyppäsimme pikavuorolle kohti Lahtea. Koko päivän marssimisen ja seisomisen jälkeen ei tarvinut montaa hetkä kotona nukkumattia odottaa. Olihan huikea viikko!

Toivottavasti sinun viikkosi on rennompi! -Varapuheenjohtaja

15. maaliskuuta 2013

Koulu + työ


Monet korkeakouluopiskelijat tekevät opintojensa ohella töitä. Päivänselvä fakta on, ettei pelkällä opintotuella eletä pitkään. Koulu + työ = rankka yhdistelmä.
                     
Osa työssäkäyvistä opiskelijoista joutuu tekemään töitä reippaasti yli jaksamisen rajan. Työnantajat ajattelevat valitettavan usein, että opiskelu on vain hauskanpitoa ja koulusta voi olla pois mielin määrin. Tämähän ei pidä paikkaansa. Tunneilla läsnäolon lisäksi on tehtävä monesti koulutöitä myös iltaisinkin. 
                     
On ymmärrettävää, että osan on pakko tehdä töitä koulun lisäksi. Itseään ei kuitenkaan saa polttaa puhki. On muistettava myös antaa aikaa itselleen ja levätä. Olemme vielä nuoria ja meidän on muistettava elää nuoruutemme kunnolla. Aikaa ei saa enää jälkeenpäin takaisin.
                     
Eräs psykologituttavani sanoi, että väsymyksestä tai uupumuksesta paraneminen kestää vähintään yhtä kauan, kuin se on jatkunutkin. Eli esimerkiksi jos opiskelija on opiskellut neljä vuotta sekä tehnyt sen ohella vielä paljon töitä ja ollut sen takia uupunut, niin toipumiseen menee ainakin se neljä vuotta lisää. Valmistumisen jälkeen pitäisi jo tehdä oman alan töitä, mutta eihän siitä tule mitään, jos on jo silloin burnoutin partaalla.
                     
Suosittelen vilkaisemaan työsopimusta, jonka olette tehneet yhdessä työnantajan kanssa. Jos sopimuksessa lukee, että töitä on tehtävä esimerkiksi 10 tuntia viikossa, niin kenenkään ei ole pakko tehdä enempää, kuin sopimuksessa lukee. Työnantaja ei voi irtisanoa työntekijää, jos hän kieltäytyy tekemästä töitä yli sen, mitä sopimuksessa lukee. Työstä kieltäytyminen saattaa tuntua pelottavalta ja mielessä pyörii pahat seuraukset, mutta niistä ei kannata välittää. On muistettava, että elät elämääsi itseäsi varten, etkä työnantajaasi varten.
                    
 Jos on kuitenkin pakko tehdä paljon töitä, niin kannattaa pitää mielessä, että opiskeluistakin voi hieman joustaa. Tämä saattaa joidenkin mielestä kuulostaa väärältä, mutta vetoan tässä jälleen kerran siihen omaan hyvinvointiin. Onko se hirveä asia, jos on vuoden pidempään koulussa? Tiedän hyvin, että opiskelijoita painostetaan valmistumaan nopeasti, mutta mikä on sen hinta?
                     
Pidä huolta omasta hyvinvoinnistasi. Se heijastuu jokaiseen alueeseen elämässäsi.

T. Sopo

11. maaliskuuta 2013

Vuoden kohokohta ja vähän muuta


Ensin ajattelin kirjoittaa sekalaisen tekstin pelkästään omasta LAMKO-historiastani, mutta siitä olisi tullut tylsä ja liikaa toistoa aikaisempiin teksteihin. Joten keskitynkin kahteen asiaan: omaan jaostoon ja tämän viikon/kuukauden/vuoden kohokohtaan.

Mutta ensin kuitenkin lyhyesti se oma historiani: Olen tämän vuoden hallituslaisista ainoa, joka oli viime vuoden LAMKOn edustajistossa. Olen myös vertaistutor sekä osallistuin keväällä 2012 hyvinvointijaoston toimintaan.

Viimeisestä sainkin hyvän aasinsillan hyvinvointijaoston toimintaan. Alun perin - silloin kun lähdin toimintaan mukaan - jaosto koostui muutamasta LAMKO-aktiivista ja silloisesta hallituksen kopo-sopo-vastaavasta (nykyinen puheenjohtajamme). Keskustelimme monista ajankohtaisista asioista, kuten opiskelijaterveydenhuollosta, palautejärjestelmistä sekä kunnallisvaaleista. Jaosto antoi aika suppean näkemyksen asioihin, koska kaikki jäsenet olivat tekniikan alalta.

Sitten jaoston ideaa muutettiin ja tänä vuonna se alkoi toimia tällä uudella konseptilla minun ja sopon ollessa vetovastuussa. Nyt jaostoon on tarkoitus saada edustaja jokaisesta opiskelijayhdistyksestä tai koulutusalalta, jos omaa yhdistystä ei ole. Myös jaoston nimi on muutoksen alla, mutta siihen saavat jaostolaiset itse vaikuttaa. Tarkoituksena on verkostoitua, vaihtaa kuulumisia ja ideoita sekä edelleen puhua ajankohtaisista asioista, nyt toivottavasti laajemmalla näkemyksellä. (By the way rakkaat lukijat: jos kiinnostuitte jaostosta, ottakaa ihmeessä yhteyttä kopo@lamko.fi tai sopo@lamko.fi – muutamilta aloilta puuttuu vielä edustus kokonaan :) )

Uskon, että tämän hallitusvuoden aikana tulee paljon mielenkiintoisia tapaamisia, mutta uskallan myös väittää tämänviikkoisen vierailun olleen vuoden kohokohta. Perjantaina 8.3. osa LAMKOn hallituksesta ja edustajistosta lähti Eduskuntatalolle tapaamaan opetusministeri Jukka Gustafssonia. Matkan meille järjesti Lahden sos.-dem. työväenyhdistys ja Lahden demarinuoret. Heiltä mukanamme oli Sara Etola (entinen LAMKOlainen muuten).

Matkalla kohti Helsinkiä
Vierailu alkoi heti lahtelaisen kansanedustaja Mika Karin sekä opetusministeri Jukka Gustafssonin tapaamisella. Keskustelu pyöri kolmen teeman ympärillä: Opintotukiuudistus, FUAS ja korkeakoululiikunta. Ilmaisimme huolemme opintotuen mahdollisesta muuttumisesta lainapainotteisemmaksi ja saimme kuulla Gustafssonin mietteitä asiasta. FUASin ja toimilupauudistuksen tiimoilta meitä kiinnosti FUAS-liittouman mahdollinen yhdistyminen yhdeksi ammattikorkeakouluksi ja se että pakotetaanko tähän toimilupien avulla. Mikäli ymmärsin ja muistan ministeri Gustafssonin vastauksen oikein, tähän ei pakoteta, mutta yhdistyminen olisi jollain tasolla toivottavaa. Korkeakoululiikunnasta on ollut paljon puhetta, kirjataanko se uudistuvaan amk-lakiin vai korkeakoulujen toimilupiin. Keskustelimme tästä sekä siitä, miten ja mikä taho liikuntaa toteuttaisi, jos sen järjestäminen tulee ammattikorkeakouluille pakolliseksi.

Keskustelun päätteeksi otettiin yhteiskuvia
Puolen tunnin keskustelun jälkeen molemmilla herroilla oli kiire eduskunnan täysistuntoon, jota pääsimme seuraamaan. Tämän jälkeen Mika Kari esitteli Eduskuntataloa ja kertoi kansanedustajan työpäivästä. Tiesittekö että täysistuntosalin kokolattiamatolle saavat astua vain kansanedustajat ja heidän avustajansa? Tai että valtiosalissa on vain niiden presidenttien rintakuvat, jotka ovat toimineen myös eduskunnan puhemiehinä?
Toki keskustelukin jatkui, aiheina tällä kertaa olivat enemmän paikalliset asiat: nuorisotyöttömyys ja koulujen aloituspaikkojen leikkaukset Lahdessa. Mikan Karin kommentti näihin liittyen voisi olla hyvä lopetus tälle tekstille: ”Koulutus on parasta syrjäytymisen ehkäisyä.”

Kierroksella Eduskuntatalossa

Lisää vierailusta ja puheenjohtajiemme mietteitä siitä voi lukea Sara Etolan kirjoittamasta artikkelista: http://www.hameenkaiku.fi/viikko-hame/kunta-ja-palvelut/kaikki/10689-lahtelaisopiskelijat-paasivat-opetusministerin-puheille

Kiitos kaikille!
Kuvat: Lahden demarinuoret/ Sara Etola

25. helmikuuta 2013

Hallitus 2013


LAMKOn viestintävastaavana päätin, että on aika esitellä vuoden 2013 hallitus. 
Olemme tehneet töitä jo tammikuusta lähtien, mutta monikaan ei tiedä millaisia naamoja titteleiden takana on.

Ensimmäisessä  kuvassa ovat hallituksen ihanat puheenjohtajat Pasi ja Miika. 
Toisessa kuvassa ovat aina superpirteät tutorvastaavat Lari ja Katariina. Lari on kv-vastaava ja Katariina vastaa vertaistutoreista. 
Punapaitanen poika on meidän huvi- ja kulttuurivastaava Ville.


Thomas vastaa sosiaalipolitiikasta ja hänen vieressään olevalla Jennalla on koulutuspolitiikan tontti. 
Violettipaitainen pojankloppi on liikuntavastaava Valtteri.Tämä raitapaitainen tyttönen on sitten viestintävastaava Minna. 
Viimeinen kuva edustaa sitä mitä me todella olemme: ihmisiä joilla on hauskaa yhdessä. 

Ihan vain tähän loppuun voin tokaista, että on ollut super mukavaa tutustua näihin ihmisiin.
Monet hyvät tanssit ollaan tanssahdeltu niin ruotsinlaivalla kuin yöhuvipuisto Tivolissa. After workkia ollaan nautittu Teerenpelissä ja monet kerrat parannettu maailmaa iltakouluissa ja hallituksen kokouksissa.

LAMKOOMA -lehti ilmestyy huhtikuun alussa ja sieltä voi lukea tarkempia kuvauksia meistä, opinnoistamme sekä vastuualueista. 17. helmikuuta 2013

Toiminta hahmottuu


Helmikuun puoliväli ohitettu ja ensimmäinen virallinen IC-tapahtuma pidetty...*puuh*. Itse asiassa nyt on käyty aika montakin virallista tehtävää ensimmäistä kertaa, on ollut ensitapaamisia, kokouksia ja pari illanviettoakin. Enään ei sentään tarvitse stressata tilanteiden tuoreutta, sen sijaan voi keskittyä näiden kehittämiseen tulevaisuudessa ja siinä riittää petrattavaa. Noh, eihän kaiken tarvitse mennä ihan nappiin ekalla yrityksellä...eikö? :P

Päällimmäisenä on ollut mielessä vuoden 2013 ensimmäinen IC-tapahtuma, IC Winter Fun. Tätä oli suunniteltu ja hiottu jo joulukuusta lähtien, sinänsä huvittavaa, että kaksi kuukautta painitaan yhden tapahtuman kehittämisessä, ideoinnissa sekä järjestelyssä ja PAM...koko tapahtuma hujahtaa ohi muutamassa tunnissa.


Hyvänä harjoituksena oli tammikuun lopussa pidetty vaihto-oppilaiden orientaatioiltama, saimme käyttöömme parikymmentä liukuria ja suuntasimme kohti Radiomäkeä...Oli kieltämättä hauskaa katsoa nelisenkymmentä vaihtaria kiljumassa ja huutamassa pienessä pulkkamäessä, ilmeistä oli myös heilläkin. Myöhemmin vaihtarilaumamme vaelsi Amarilloon after-sledge burgereille. :PIC Winter Fun oli tänä vuonna luistelutapahtuma, ei viitsitty pitää sentään kahta pulkkailua peräkkäin. Ongelmaksi melkein muodostui luistimien hankinta, sillä kellään ei juuri sopivasti sattunut olemaan kolmekymmentä ylimääräistä luistinparia nurkissa odottamassa, onneksi mahtavat oppilaspastorimme pääsivät jeesaamaan ja tarjosivat apuaan.

Sää ja edellisen illan biletys verottivat osallistujamäärää, mutta se ei estänyt pitämästä hauskaa. Tuutorimme opastivat untuvikkoja pysymään pystyssä ja konkarit pääsivät kisaileman keskenään...

Seuraava tapahtuma lähestyy nopeasti ja jotain pitäisi ideoida...pitäisivätköhän vaihto-oppilaamme pilkkimisestä...?

11. helmikuuta 2013

Kiireinen keskitalvi


HUHHUH… Tammikuu oli yksi elämäni kiireisimmistä kuukausista. En muista ajanjaksoa, jonka aikana olisin tehnyt niin montaa asiaa ensimmäistä kertaa. Samanaikaisesti.

Olen ollut tammikuun aikana perustamassa lehteä, kirjoittanut käsikirjoituksia, äänen, kuvan ja tekstin muodossa, suunnitellut yhdistyksen vaaleja, etsinyt juhlapaikkoja, rakentanut ruumisarkkua, käynyt opiskelijakuntaristeilyllä ja –seminaareissa, käynyt ekoissa LAMKO-bileissä, tsekannut sähköposteja joka päivä ja soitellut sinne tänne, joutunut kusetetuksi internetissä... Lista voisi jatkua, mutta kaikessa kiireessä olen unohtanut jo mitä olen tehnyt.

Päälle painoivat luonnollisesti omat koulutyöt ja LAMKOn asiat, mutta myös Muotoiluinstituutin opiskelijayhdistyksen MIOn uudelleenjärjestäytyminen. Henkilökohtaisia asioita en kerennyt tammikuussa hoitamaan. Sori, äiti. Viimeisen kolmen viikon aikana en ole käynyt urheilemassa kertaakaan, sillä jokapäiväisen koulutyön ja kokoustamisen jälkeen en vain millään ole kerennyt tai jaksanut liikkua. Viikonloppuisinkin on ollut muita kuormittavia menoja ja rästitöitä.MUKAVAA on ollut mukava tutustua uusiin ihmisiin ja kuvioihin, jotka ovat olleet entuudestaan tuntemattomia. Uusien asioiden tekeminen on elämän suola. Vielä en ole kuitenkaan lähelläkään asioiden tuntemista. Saatika ihmisten. Ihmisten tuntemiseen menee vuosia, jopa vuosikymmeniä, joten ei kannata aina tehdä hätäisiä johtopäätöksiä. Ensivaikutelma on tärkeä, mutta ei pysyvä.

Aloitimme LAMKOn hallituksen kanssa toisiimme ja toimintaamme tutustumisen jo joulukuussa. Perehdytyksessä kävimme neljän päivän aikana läpi mm. ammattikorkeakoulusysteemin “hierarkiaa”, kuuntelimme alustuksia, puheita hallitustoiminnasta, teimme ryhmätöitä, kävimme läpi laatukäsikirjaa, tutustuimme toimintasuunnitelmaan ja LAMKOn eri vaikutuskanaviin.LAMKOon tutustuminen jatkui tammikuun 3.-5. perinteensiirtoviikonlopulla. Lähdimme halllituksen kanssa perjantaiaamuna ajamaan kohti Heinolaa. Jossain metsässä meitä odottaisi leirikeskus ja vanhan hallituksen jäseniä. Viikonloppu oli hauska, mutta puuduttava. Saunoimme ja söimme, kävimme tarkemmin läpi vuoden 2013 toimintasuunnitelmaa ja käytäntöjämme. Tutustuimme toisiimme ja mietimme, mitä haluamme toisiltamme tänä vuonna.

Opimme paljon toisistamme ja tavoitteistamme. Varsinkin me, jotka emme ole olleet mukana aiempina vuosina, kuulimme paljon, paljon uutta. Viikonloppu oli ideoiden heittelemistä ja avointa brainstormausta LAMKOn toiminnasta. Hyviä ideoita kuultiin monelta taholta. Kuulin yksi toisensa jälkeen ehdotusteni ammuttavan alas, koska ehdotin jotain, mitä järjestelmässämme ei voida toteuttaa ainakaan ehdottamallani tavalla. Mutta hyvät ideat kypsyvät pikkuhiljaa ja tulevat valmiimpana myöhemmin esiin. Odottakaapa vain.

Kaikkea kuulemaani noista kahdesta tapahtumasta en tietenkään voinut heti oppia. Oppiminen ja muistaminen ovat kuitenkin pitkiä prosesseja, ja toisto on opintojen äiti. Tammikuussa elämää rikastutti hallitussähköpostin opettelu ja oman kalenterin käyttö. Samaan aikaan päälle vielä uusi puhelin uudella käyttöliittymällä ja sekaisin olevilla yhteystiedoilla, niin pieni pää on nopeesti sekaisin.LIIKUNTASEKTORIN puolella on ollut myös kiireistä. LAMKOn kuntosali Fellmanniassa on nyt käyttövalmis. Sinne vaan fitness-ihmiset! Suosittelen salia! Olen myös yrittänyt löytää ryhmäliikuntatuntien vetäjiä, jotta kaikki zumbat, jumpat, joogat sun muut saataisiin käyntiin samassa paikassa. Jos tiedätte ihmisiä, jotka osaavat vetää tunteja, voin sanoa, että paikkoja on auki ja palkkio työstä maksetaan!

Ensimmäiset tunnit alkavat jo 18.1! 

“Maanantaista 18.1 alkaen alkaa pyörimään Zumba-tunnit LAMKOn jäsenille Fellmanniassa klo 18.30-19.30. Tunnille pääsee samalla kortilla kuin kuntosalille. Tunnit jatkuvat nykyisen suunnitelmaan mukaan huhti-toukokuulle. Ilmoittautuminen tapahtuu Lyytin kautta joka viikon tunnille erikseen.”

Muuten työn alla on vielä pari asiaa. Pian yritän etsiä meille LAMKOlaisille uusia alennuksia ja yhteistyösopimuksia lahtelaisten yritysten kanssa. Hyviä vinkkejä otetaan vastaan. Ehdottakaa mitä vain. Yritykset saavat paljon näkyvyyttä ja uusia asiakkaita, opiskelijat rahanarvoisia alennuksia. Eiks se olisi aika win-win? Noh, ainakin sitä kannattaa yrittää.KUUN LOPPUPUOLELLA kävimme 3 päivän SAMOK-risteilyllä, jonne kokoontui kaikki Suomen AMK-opiskelijakuntien hallitukset. Katariina tästä jo kirjoittelikin, mutta täytyy sanoa, että olipa rankka reissu. Ennen risteilyä kävimme FUAS-koulujen opku-hallitusten kanssa suunnittelemassa yhteistä vuotta ja sitten lähdimme laivalle. Järjettömän paljon ihmisiä, puheita, ruokaa, käyntikortteja, juomia, naurua, juoksua, kiirettä, väsyä, darraa ja tanssia. Tukholman satamassa muut matkustajat astuivat maihin meidän jäädessä pohtimaan opiskelijoiden tulevaisuutta. Tough luck, sillä Tukholmassa olisi ollut hyviä levykauppoja…HELMIKUUSSA mikään ei muutu. Paitsi työn määrä, se lisääntyy. Ensimmäistä kertaa ikinä elämässäni pelkään ihan toden teolla loppuun palamista. Koitan kuitenkin suhtautua tähän kunnialla, sillä tiedän, että onnistun, jos vain opettelen aikatauluttamaan elämääni enkä vello laiskuuden ja uhkanrohkean optimismin miasmassa.

Tämä blogikirjoitus on kirjoitettu kerralla purkkiin. Kirjoitin sen koulussa ruokatunnilla, kiireisenä ja väsyneenä. Kirjoitus olisi ollut avartavampi, monipuolisempi ja paremmin kirjoitettu, jos en kokoajan ajattelisi mitä muuta tekemistä minulla on. Nyt on kiire plastisen sommittelun tunnille!

Pysykää tietojärjestelmien ulottuvissa!