27. maaliskuuta 2014

Pääsihteerin avoin tilitysNäin Seiska olisi tämän otsikoinut haaliakseen lisää lukijoita. Tämä on kuitenkin jotain ihan muuta. Ajattelin hieman avata opiskelijakunnan roolia niissä asioissa, jotka eivät näy opiskelijoille toimistoasioinnin yhteydessä.

Opiskelijalle opiskelijakunta näkyy usein opiskelijakorttien välittäjänä, tapahtumien järjestäjänä sekä tutoroinnin kautta, mutta on tärkeää muistaa, että opiskelijakunta on ensisijaisesti edunvalvontaorganisaatio ja nämä edellä mainitut ovat opiskelijakunnan tarjoamia palveluita. Edunvalvonta on usein kabineteissa, kokouksissa ja tapaamisissa tapahtuvaa työtä, missä opiskelija- / opiskelijoiden edustajalla on merkittävä asema korkeakouluyhteisössä.

Lahden ammattikorkeakoulun hallituksessa on tällä hetkellä kaksi opiskelijaedustajaa, jotka LAMKOn edustajisto nimittää syyskokouksen yhteydessä. Tämä tilanne saattaa muuttua hieman edustajien määrän osalta Lahden ammattikorkeakoulun osakeyhtiöittämisen myötä, mutta opiskelijaedustus kuitenkin säilyy. Ammattikorkeakoulun hallitus on ratkaiseva päätöksentekoelin koko koulua koskevissa asioissa ja siksi on tärkeää, että hallitukseen kuuluu tasavertaisia opiskelijajäseniä. Korostan tasavertaisuutta, koska opiskelijaedustajilla on täysin sama toimivalta ammattikorkeakoulun hallituksessa kuin koulun johdon edustajilla tai henkilöstön edustajilla.

Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet ja työntekijät ovat osallisina myös useissa LAMKin sekä FUASin työ- ja ohjausryhmissä. Teemme töitä opiskelijoiden hyvinvoinnin parantamiseksi esimerkiksi hyvinvointityöryhmän kautta, missä suunnitellaan toimenpiteitä mm. opiskelijoille tehtävän hyvinvointikyselyn tulosten kautta. Myös syksyisin järjestettävä LAMKin Hyvinvointiviikko on tämän ryhmän käsialaa. Muutama viikko sitten LAMKO oli aktiivisesti mukana päivittämässä LAMKin opiskelijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussunnitelmaa sekä opiskeluhyvinvointisuunnitelmaa. Olemme mukana myös koulutuksen laatua käsittelevissä ryhmissä ja FUAS-tasolla strategisissa ohjausryhmissä on opiskelijoiden edustaja jäsenenä. FUAS-tason ryhmien edustusta on jaettu yhteistyössä Hämeen ja Laurea-ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien kanssa työkuorman jakamiseksi. Näiden muutaman mainitun ulkoisen työryhmän lisäksi LAMKOlla on omia sisäisiä työryhmiä, joissa käsitellään niin opiskelijakunnan omaan toimintaa liittyviä asioita kuin myös luodaan pohjaa LAMKin työryhmille esitettävistä asioista. Yhtenä esimerkkinä voin mainita LAMKOn opintopistetyöryhmän, joka tekee suunnitelmaa opintopisteiden jakautumisesta järjestötoiminnassa. Suunnitelma pitää sisällään jaostotoiminnasta, järjestötoiminnasta sekä tutoroinnista saatavat opintopisteet.

Edellä mainitut ryhmät ovat vain pieni osa kaikesta siitä, missä opiskelijoiden ääni tuodaan kuuluvaksi. Säännöllisesti kokoontuvien ryhmien lisäksi meitä pyydetään mukaan yksittäisiin tapaamisiin sekä kommentoimaan valmisteilla olevia asioita. Kokonaisuutena on helppo todeta, että Lahden ammattikorkeakoulun henkilöstö on kiinnostunut opiskelijoiden asioista. Tällä hetkellä opiskelijaedustajat eri ryhmissä ovat pääsääntöisesti LAMKOn hallituksen edustajia, mutta tämä ei ole automaatio. Eri työryhmiin haetaan aina välillä opiskelijaedustajia ja haut ovat kaikille LAMKin opiskelijoille avoimia. Muistutan myös, että varsinkin edustajiston toiminnan kautta voit vaikuttaa siihen, mihin suuntaan opiskelijakunta edunvalvontatyötään vie.

Kaiken työryhmäkeskustelun lisäksi tarvitsemme myös suoraa palautetta opiskelijoiden suusta, koska te tiedätte parhaiten opiskeluunne liittyvät erinomaisuudet ja epäkohdat. Jotta voimme vaikuttaa, meidän tulee tietää, mihin vaikuttaa.

#EndofMessage.

Jari Koistinen
pääsihteeri
paasihteeri(at)lamko.fi
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti