27. maaliskuuta 2015

Mihin nyt oikein lähdin mukaan?

Lamkissa on helppo lähteä kaikkeen mukaan, mutta hankala sanoa välillä ei kaikelle kiinnostavalle. Yksi asia johtaa toiseen ja kv-tutorista tulee edustajiston varapuheenjohtaja. Miten sitten näin kävikään?

Keskustelu tärkeässä tilaisuudessa LAMKin opiskelijoiden asioiden puolesta, johti siihen että päätin hakea mukaan edustajistoon, ilman tietämättä mitä varsinaisesti tulisin siellä tekemään. Edustajisto on varmasti monelle opiskelijalle hieman kysymysmerkki. Mitä me sitten siellä teemme? Edustajiston tehtävänä on käyttää suurinta päätäntävaltaa ja seurata, mitä oma opiskelijakuntamme LAMKOn rakas hallitus tekee ja linjaa.

Miksi ihmeessä varapuheenjohtaja? No, päätin haastaa vanhan tekijän ja tuoda jotain uutta edustajistoon, vaikka näitä kyseisiä lupauksia ei vielä ole välttämättä toteutettu kokonaan. Aikaa tämä ei kuitenkaan paljoa vie, mutta monia kokemuksia rikkaampana varmasti tästä selviydyn.

Miten tämän sitten pystyisi kiteyttämään? Jos sinulla kyseinen lukija, on jotain asiaa mihin haluisit puuttua ja antaa palautetta, etsi oikea kanava ja väylä sitä varten. Hieman omatoimisuutta vaaditaan, rohkeasti siis mukaan vaan!

Lotta
Edustajiston varapuheejohtaja
evpj@lamko.fi

--

What did I sign up for now?

In Luas there is always easy to get involved in everything and not easy sometimes to say no to something that is interesting. One thing leads to a another and international tutor becomes the vice chairman of representatives. How did this happen then?

Conversation in important meeting involving students of Luas, lead me applying to the board of representatives, without knowing what i was going to do there. The board of representatives must be a questionmark for most of the students. Then what do we do there? The board uses it highest authority and keeps track what our own darling LAMKO’s board is doing and linen.

But why on earth the vice chairman? Well, i decided to challenge the old operator and bring something new to the board of representatives, althought these promises haven’t been yet fully fullfilled. However this doesn’t take time that much, but it gives even more experience.

How could i summarize this? If you the reader has something that you want to interfere with or give feedback, find the right path for those thoughts. It only needs some independent initiative, so be brave and get involved!

Lotta
Vice Chairman of the Board of representatives
evpj@lamko.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti