25. tammikuuta 2016

FUAS koulutus

16.1.2016
Matka kohti Tikkurilaa alkoi hallituslaisten kokoontumisella rautatieasemalle klo 10 aamulla. Ostettiin liput yhdessä ja hypättiin Z-junaan hieman ennen puolta yhtätoista. Junamatka meni hyvin eikä oltu kun pari minsaa junien aikataulusta myöhässä vaikka pakkasten takia oli uhkailtu viivytyksillä.

Wohoo! Melkein Stadi!
Perillä oltiin kuitenkin siis melkein tuntia etukäteen. Toisinkuin Hämeenlinnan porukka.. Asemalta suunnattiin suoraan Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampukselle. En ole koskaan nähnytkään kyseistä koulua, joten oli todella siistiä käydä siellä. Se oli mielestäni hieno paikka!

Mitä myö sitten tehtiin siellä?
Meillä oli FUAS (=Federation of Universities of Applied Sciences) perehdytystä eli Laurean, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Lahen amk:n liittouman päivitettyjä juttuja ja yleistä infoa uusille hallituslaisille. Koulutuksessa oli luonnollisesti mukana myös Hamkon ja Laureamkon opiskelijakuntien jäseniä. (Hämeenlinna tosin edelleen myöhässä junien takia.)


Mitä koulutus käytännössä oli?
Istuttiinko hiljaa perseet penkissä monta tuntia? Ei.
Aluksi käytiin läpi liittoumastrategiaa ja kirjotettiin muistioita. Tämän jälkeen Laurean vararehtori tuli puhumaan meille hyvästä esiintymisestä ja markkinoinnista. Ensin hieman penkkijumppasimme perinteisten mistä olet ja mitä opiskelet kysymysten avulla. Jakauduimme sekalaisiin ryhmiin, juttelimme erilaisista aiheista ja kirjoittelimme arvoja papereille. Yllättävän vaikeaa myös tämä..


Oli meillä myös kahvitauko, jonka aikana sai hieman hiukopalaa ja pystyi vapaasti jutustelemaan muiden kanssa. Tauon jälkeen jakauduimme sektoreittain pienempiin ryhmiin, kävimme läpi ajankohtaisia asioita ja tutustuimme. Olin luonnollisesti itse (tapahtumat+)viestintäryhmässä, jossa suunnittelimme tulevaa tapahtumaa ja lähinnä korjasimme erään hallituslaisen virusten täyteistä läppäriä..


Eniten jäi mieleen se, miten (suomalaiset) ihmiset eivät osaa puhua tunteista eivätkä osaa kehua itseään. Meille annettiin tehtäväksi aloittaa lauseet "olen hyvä.." tai "osaan.." ja se oli osalle oikeasti hieman hankalaa. Kyllä se kuitenkin siitä lähti liikkeelle, kun alkoi miettimään pienissä mittakaavoissa mitä osaa. Ihmiset tuppaavat vähättelemään itseään ja usein on helpompi tuoda esille niitä asioita, missä on huono. Opin tästä paljon ja pyrin hyödyntämään tätä kaikkea myös käytännössä. Kokonaisuudessaan perehdytys oli mielestäni todella mielenkiintoinen ja opettavainen.

Osaatteko itse puhua tunteista tai kehua itseänne?
Kannattaisi!

Tikkurilasta suuntasimme Helsinkiin.
Vuorossa hotelliin majoittuminen, Amarillossa ruokailu ja ajoissa nukkumaan. Hotellin shampoo ja jääpala-automaatti olivat positiivisia yllätyksiä, mutta peitto oli negatiivinen! En kuitenkaan valita, koska esimerkiksi hotelliaamupala on lähes aina kaiken tuskan arvoinen. Tälläkin kertaa se oli täydellistä - paitsi makrilli ja miun kahvikoneenkäyttötaidot. En suosittele.17.1.2016
Helsinkiin siis jäimme vain sen takia, koska SAMOK (Suomen opiskelijakuntien liitto) järjesti perinteisen Lähtölaukaus-risteilyn opiskelijakunnille ja sidosryhmien jäsenille. Matka laivalle sujui ihanan symppiksen taksikuskin kyydissä, hyvien vitsien ja rennon meiningin saattelemana.

Palataan #samoklähtis16 asiaan seuraavassa postauksessa - jo huomenna!

Terveisin, Tiia Kettunen
LAMKOn hallituksen viestintävastaava

FUAS education

-- IN ENGLISH --

16.1.2016
Our trip to Tikkurila started with gathering all the board members to the train station at 10 AM. We bought our tickets together and jumped on the commuter train a little before half eleven. The train ride went well and we were only two minutes late of the train schedule, even though we had been informed that there might be some delays because of the freezing weather.

Wohoo! Almost Helsinki!
After all, we arrived about an hour before the actual event. Unlike Hämeenlinna crew.. We went straight to the Laurea University of Applied Sciences Tikkurila Campus from the train station. I have never seen the school, so it was really cool to visit there. I thought it was pretty fabulous!

So, what did we do there?
We had a FUAS (=Federation of Universities of Applied Sciences) education, which means updating info and general knowledge to new board members of the alliance between Laurea, Häme and Lahti Universities of Applied Sciences. Naturally there were people from Hamko and Laureamko student unions at the training. (Although Hämeenlinna crew was still late because of the trains.)


What was the education like in practice?
Did we sit quietly on our asses for hours? No.
Firstly, we went through the federation strategy and wrote down some memo. After this, Laurea's vice principal came to talk to us about presentation skills and marketing. At first, we jumped up and down from our seats by answering basic questions like where are you from and what are you studying. Then we were divided to various groups, talked about different topics and wrote down some values on paper. It was surprisingly hard..


We did have a coffee break, got some snacks and chatted freely to other people. After the break we split the group to smaller ones by our equivalences, went through current topics and got to know each other. I was naturally in the (event planning+)communication group, where we planned a future event and mainly fixed one of our board member's laptop which is full of viruses..


One thing that really stuck on my mind was the fact that (finnish) people aren't good at talking about feelings or complimenting themselves. We were assigned to start our sentences with "I'm good at.." or "I can.." and it was a struggle for some people. It got better and better, when everyone started thinking in smaller scale what they can really do. People usually underestimate their skills and it's easier to bring out what we suck at. I really learned something from this and I'm trying to use everything in practice. Overall the introduction was really interesting and pedagogical.

Are you good at sharing your feelings or complimenting yourself?
You should!

From Tikkurila to Helsinki.
Next in turn was going to the hotel, dining at Amarillo and going to sleep early. Hotel shampoo and the ice cube automaton were positive surprises, but the blanket was a negative one! But I'm not complaining, because the hotel breakfast is almost every time worth all the pain. Also this time, it was perfect - except the mackerel and my skills of using the automatic coffee machine. Not recommending.17.1.2016
The reason we stayed in Helsinki was SAMOK (The Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences) Kick off -cruise for student unions and interest groups. Trip to the harbor went nicely with the sweetest taxi driver, good jokes and chill atmosphere.

Let's get back to this kick off cruise in the next post - already tomorrow!

Greetings, Tiia Kettunen
Member of the LAMKO board, head of communications

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti