25. helmikuuta 2016

Hola! Moi! Hi!

Täällä tällä kertaa kirjoittamassa Lamkon hallituksen kansainvälisyysvastaava Jenny. Syntymäperältäni oon pohjois-suomesta, Torniosta, joten se aksentti ehkä viel vähän näkyy :D Tää on tosiaan mun toinen kausi, koska syksyn 2015 toimin myös samassa tehtävässä.

No mitä sitten mie teen? Pääasiassa mun vastuulla on kansainvälisyys Lamkossa sekä Lamkissa. Pyrin katsomaan että, infot tulee sekä enkuksi että suomeksi. Ja myöskin oon järjestämässä tapahtumia varsinkin kansainvälisille oppilaillemme. Mun "alaisuuteen" kuuluu kaikki kv-tutorit sekä degree-tutorit. Heidän kanssa tehdään paljon yhteistyötä ja autan heitä niin paljon kun vain kykenen.

Syy miksi lähdin itse Lamkon toimintaan ja juuri kansainvälisyysvastaavaksi  oli se että, oon toiminut matkaoppaana ennenku aloitin Lamkissa opiskelun ja toiseksi oon itsekin kv-tutori joten nää oli hyviä polkuja myös isompiin saappaisiin. Haluan todellakin olla tekemässä entistä kansainvälisempää Lamkoa ja Lamkia. Kv-tutorina oon toiminut nyt yhden kauden (syksy 2015) ja nyt mennään toista kautta kovalla vauhdilla. Syksyllä mulla oli kolme tutoroitavaa ja kaikki oli tosi uutta. Jännittävintä oli ehkä se kun hain vaihto-oppilaita bussiasemalta ja pitikin alkaa yhtäkkiä puhumaan englantia ja kertomaan jotain Lahesta. Mutta jännitys oli tässäkin vaiheessa tosi turhaa, koska englantia voi puhua ihan omalla tavallaan ja varmasti yhteisymmärrys asioista löytyy. Mun tehtäviin tosiaan kuuluu vaihto-oppilaisiin yhteydenpito ennen Lahteen tuloa, vastaanottaminen bussiasemalla ja sieltä vienti omaan asuntoonsa. Kun vaihtarit on sitte kotiutunu päivän verran niin on käyn yleensä näyttämässä vähän Lahtea ja tärkeitä paikkoja esimerkiksi FellmanniCampus ja ruokakaupat. Monelle kaikki Suomessa on ihan uutta, joten maidon tunnistaminen piimästä voi olla ongelma.


Syksyllä ja keväällä järjestetään vaihto-oppilaille orientaatiopäivät ja näihin on meidän tutorien hyvä osallistua myös. AD-tunnukset yms. voi olla vaikeita ja niissä on hyvä olla useampi auttamassa. Nyt kun orientaation toteutus on hieman muuttunut niin me kv-tutoreina saadaan järjestää "FUN" osio tästä eli erilaisia tapahtumia kuten museo vierailu ynnä muita. Kv-tutorina on siis todella mukavaa ja pääsee niin moneen mukaan mikäli haluaa olla aktiivinen. Enkkuahan ei tarvitse kummemmin osata kunhan jotain osaa sanoa niin loppu tulee kyllä automaattisesti.

Eli jos oot mietiskelly että, hakisinko kv-tutoriksi niin nyt viimeistään kirjoitat hakemuksen ja haet tähän huippuun joukkoon! Meillä autetaan,tuetaan ja ollaan ystäviä jokaiselle! :)

- Jenny, Kansainvälisyysvastaava

-- in English --

Hola! Moi! Hi!


Head of international affairs writing here now. My name is Jenny. I'm from north Finland, Tornio. This my second season when I'm working in Lamko because I started at June 2015.

SO what am I doing? I'm taking care that Lamko and Lamk are international. They have to write all the information in English and in Finnish. Also I'm organizing events to international students together with international tutors. SO I'm working together with international and degree tutors.

Reason why I want to work in Lamko is that I've been working as a guide abroad and I'm also an international tutor. I really want to help Lamko and Lamk to be international.
I've been working as an international tutor for one season and now is my second season. Last semester I had 3 tutorees. Everything was new and exciting. I think that the most exciting thing was when I went to the bus station to pick up students and I needed to start talking English as good as I can. But it was not so hard because students understands me and I understand them easily.
As an international tutor I take contact to students before they come to Lahti, come to pick up them at bus station and then go to their apartment together with them. As soon as they feel like home, I should show them some important places like FellmanniCampus and supermarket. Sometimes it's hard to say which is milk and which is buttermilk.


In the spring and autumn we have orientation days where tutors are needed. It's good to show how to log in to school computer etc. Now we international tutors organizing the "FUN" part of orientation so we're planning to go to museum etc. Being a international tutor is REALLY FUN! You don't need to talk English fluently, because it all comes automatically.

If you're thinking that you want to be international or degree tutor, now is your opportunity to send the application! We take of each other, help and we are friends together :)

- Jenny, head of international affairs

19. helmikuuta 2016

Hallittuja tuntemuksia: uutta ja vaikeaa

Jotta jokainen ihminen siellä ruudun toisella puolen saisi mahdollisimman parhaan kuvan LAMKOn hallituksen toiminnasta, ajattelin alkaa koostaa pientä blogisarjaa, jossa isken tiskiin karuja faktoja meidän toiminnastamme.

Älkäätte nyt säikähtäkö (myöskään otsikon harhaanjohtavuudesta), sillä tarkoituksena ei todellakaan siis ole huonoihin puoliin tarttuminen - siis sellaisia ei tietenkään edes ole, mutta.. Niin. Tarkoituksena on tutkiskella kaikenlaisia tunteita, tuntemuksia ja toimintaa, joita hallitus minulle suo. Korostan siis jo tässä kohtaa, että kirjoitan ja tulen kirjoittamaan näitä tunteiden vallassa, omalla persoonallani ja kaikki asiat omin silmin nähtynä.

Tässä on nyt vasta pari kuukautta pyöritty hallituksen hommissa ja sitä ennen en itsekään tiennyt, mikä koko homma oli. Hyvä että tiesin edes mikä LAMKO on. Päällimmäisinä fiiliksinä on tällä hetkellä; suuri ilo, suurempi mielenkiinto ja suurin hämmennys.

ILO
Koska nauran, tunnen kuuluvuutta, sosialisoidun, tutustun, autan ja saan apua.

MIELENKIINTO
Koska osaan, opettelen, kokeilen, opin, neuvon, kiinnostun, kouluttaudun ja tykkään.

HÄMMENNYS
Koska olen epävarma, en osaa, en uskalla, en kerkeä, en tajua, mutta yritän.

Nyt kun on tunteet käsitelty, mennäänpä itse asiaan: mitä ollaan tehty ja mitä tehdään?

Päällimmäisenä mielessä on uudet asiat:

Kokoukset - kokoonnutaan, päätetään tärkeistä asioista ja lyödään sellaisella puisella nuijalla pöytää. No, niinkun voitte kokoukset kuvitella. Just sitä!

Koulutukset - huolestuttavan moni on laivalla, tosin miksipä ei. Siellä on tilaa ja kaikkea tarvittavaa. Meidän puheenjohtaja, Camilla, teki suuria uhrauksia, jotta pääsimme viime koulutusristeilyllä meitä oikeasti kiinnostavien aiheiden pariin. (Kiitti!)

Iltakoulu - ei ollut kyllä viimesintäkään käryä, mitä tällasessa tehdään. Nyt tiedän. Vähän niinkuin kokous, mutta hieman rennompi. Ei lyödä nuijalla ja vessassa saa käydä ilman virallista kokoustaukoa. Mielestäni hauskaa vaikka käydään läpi ihan oikeita juttuja ja ajankohtaisia asioita.

Näihin lisätäkseni noin miljoona asiaa viestintävastaavan rooliin liittyen. Niistä ehkä lisää joskus toiste!

Ja vaikeat sanat:

Operatiivinen toimintasuunnitelma - anteeksi mikä.... Täytellään vähän exceliä, mitä tehdään, milloin tehdään, suunnitelmia, lupauksia ja kirjanpitoa. Vähän niinkuin vuosikello! No siis, tätä yksinkertaisemmin en sitä voi selittää.
Toimiston kehittämissuunnitelman valmistelu - (terveisin varapuheenjohtaja Joel) Paperilla huikean näköinen otsikko, mutta käytännössä pohdittiin, pitäisikö toimistolle hankkia kahvitermoskannu. Nyt kun tuosta ollaan tehty päätös, otsikko otettiin uudellee pinnalle, sillä toimiston läheisyyteen tulisi hankkia rikkakihveli.

Sanoista voi tehdä hienoja, mutta asiat ovat simppeleitä, kunhan joku selittää ne sinulle maalaisjärjellä. Vähän niinkuin opiskelijakunnan hallitus, iik! Mutta jos joku kuvailisi sitä teille näin: "monipuolinen porukka, joka ajaa kaikkien opiskelijoiden etuja" niin ei se nyt ainakaan huonolta kuulosta - vai? :)

No mitä muuta?
Ainankin otetaan paljon yhteiskuvia, hengaillaan toimistolla, askarrellaan lumihiutaleita, tehdään meemejä ja kuljetaan kivoissa vaatteissa.

En vielä tässä vaiheessa osaa muusta teille kertoa. Palataan asiaan, kun tiedän itsekin enemmän.

Suosittelen myös lukemaan aiemman saman tyylisen postauksen: Mikä v*tun hallitus?

Terveisin, Tiia
LAMKO, viestintävastaava

-- IN ENGLISH --

Controlled sensations: new and difficult


So everyone out there would get the best possible picture what LAMKO's board is actually all about, I decided to start this little blog series where I tell you hard facts about our action.

Don't freak out now (either of the deceptive title), because the point is not to focus on the bad sides - as if there were any, but.. Yeah. The point is to observe all kinds of feelings, sensations and activity that being on the board gives me. I want to highlight the fact that I write and will write these posts filled with emotions, with my own personality and in my point of view.

I've been a member of the board for couple of months only and before that, I didn't even know what the board really was. I barely knew what LAMKO is. Most urgent feelings right now are: big joy, bigger interest and the biggest confusion.

JOY
Because I laugh, I feel like I belong, socialize, get to know people, help and get help.

INTEREST
Because I can, study, experiment, learn, advice, get intrigued, get educated and enjoy.

CONFUSION
Because I'm insecure, I can't, I'm afraid, I haven't got the time, I don't get everything, but I try.

Now that we're handled the emotion, let's cut to the chase: what have we done and what are we doing?

On top of on my mind are all the new things:

Meetings - we meet up, decide about the important things and hit the table with a wooden hammer. Well, like any meeting you can imagine. That exactly!

Educations - alarming amount of those are on a cruise ship, but then why not. It's spacious and there's everything you need. Our chairman, Camilla, made huge sacrifices on the last trip, so we got into actually interesting lessons. (Thanks!)


Evening school - I didn't have the faintest idea, what we're doing in this kind of gathering. Now I know. It's like a meeting, but more relaxed. We don't hit anything or anyone with the hammer and you get to go to the bathroom without an official meeting break. I think these are fun even though we certainly are going through real things and topical issues.

In addition to all of that, a million things related to being the head of communication. More about that maybe some other time!

And difficult words:

Operative action plan - a whaaaat.... Filling an excel chart, what to do, when to do, plans, promises and bookkeeping. A little like a annual review clock! Well, this is the simplest I can explain it.
Preparation of the office's improvement plan - (from our vice chairman Joel) Looks like a big deal on the paper, but really we we're just deciding about getting a coffee thermos at the office. Now that the thermos thing is decided, the title came up again, because we thought we should get a dustpan near the office.

We can make and use huge words, but the things behind them are simple, when someone just explains them to you with common sense. It's like the board of a student union, eek! But if someone told you this: "various group, who promotes all student's benefits" it doesn't sound so bad, does it? :)


Well, what else?
We take a lot of selfies, hang out at the office, craft snowflakes, make memes and wear nice clothes.

This is all I can say so far. Let's get back to business, when I'm more enlightened myself.

I also recommend reading a previous, similar kind of post: What the f*ck is the board?

Greetings, Tiia
LAMKO, head of communication

11. helmikuuta 2016

LAMKO TOUR

(In English below!)

Tekniikan ala
Minun ja Joelin päivä oli ensimmäisenä tekniikan alalla. Aamupäivän tosin Joel olikin Jenny. Kyllähän siinä porukka kävi kyselemässä kuulumisia ja piirtelemässä vähän haalarimerkkejään. Kaksi luonnosta lahjoitimme Linkille, koska he innostuivat niistä kovasti. Kovasti yritimme huudella opettajiakin mukaan tutortoimintaa, mutta he eivät jostain syystä innostuneet? Tässä vielä kuva hienosta luonnoksesta Teppo Heikuralta:
Kristiina Issakainen - tutorvastaava

Täräytettiin vuoden ensimmäinen Lamko Tour tahtiin aurinkoisena maanantaiaamuna Ståhlberginkadun kampuksella, missä pirteät ständeilijät edustivat ilman unihiekan hiventäkään viikonlopun riennoista. Aamupäivän verkkaisen startin jälkeen, sai lounastauko opiskelijat ja henkilökunnan jäsenetkin parveilemaan sankoin joukoin ständin ympärillä, näkyi siellä jokunen Liron ja Linkin aktiivikin paikalla! Innokkaimmat taiteilijat innovoivat uusia haalarimerkkejä paperille, kun osa taas osti haalareihinsa täytettä; niin valaanlihan värisiin kuin mustiinkin.
Joel Ollikainen - varapuheenjohtaja, koulutuspolitiikka


FellmanniCampus
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja pitivät ständiä tiistaina FellmanniCampuksella. Tarkoituksena on tulla opiskelijoiden näkyville ja kertoa meidän toiminnasta ja tapahtumista. Opiskelijakorttiasia kysytytti etenkin vaihtareita, joita sitten neuvottiin, jotta kortin sai tilattua. Ständeilyn jujuna on tulla sinne missä opiskelijat on, että kysymisen kynnys laskee ja meitä olisi helpompi lähestyä pienempienki asioitten kannalta. Jos satutte meihin törmäämään, niin tulkaa rohkeasti juttelee, teitä varte me ollaan olemassa.
Camilla Pulkkinen - puheenjohtaja

Tiistai olikin hieman erilainen ständeily Fellmannialla; opiskelijoita pyöri ständillä joka alalta ja ständeilijät vaihtui kuin speed datingissa konsanaan. Kansainvälisten opiskelijoiden kiinnostus Lamkoon oli ilahduttavaa nähdä, ja toivottavasti rallienglannilla kysymyksiin saatiin riittävät vastaukset. Ja kuten aina, niihin mihin ei vastausta löytynyt, neuvottiin pyörähtämään Lamkon toimiston kautta, mistä vastaukset sai varmasti. Kuten maanantainakin haalarimerkkejä piirreltiin aamusta asti, ja saattoi allekirjoittanutkin muutaman ”taiteellisen” luomuksen pyöräyttää. Tutorhaku kiinnosti alasta riippumatta opiskelijoita ja opiskelijakortinkin ymmärsi viimeisimmätkin hitaat tilata. Ständipäivistä jäi jälleen käteen lupsakkaa hengailua, kinkkisiä kysymyksiä ja niihin vastaamista, sekä uusia tuttavuuksia kuin myös vanhoihinkin törmäilyä.
Joel Ollikainen - varapuheenjohtaja, koulutuspolitiikka


Muotoilu- ja taideinstituutti
Minä ja Tiia olimme Muotoilu- ja taideinstituutissa ständeilemässä jos vaikka sattumalta löytyisi yksikään opiskelija joka olisi kiinnostunut LAMKOn toiminnasta. Hetken aikaa seistyämme virallisen näköisinä päätimme aloittaa keskustelun, joka hyvin nopeasti eskaloitui huonojen vitsien kertomiseen. Ei kestänyt kauaa kun taustalla olevat ihmiset huomasivat läsnäolomme ja hymy nousi heidän kasvoihinsa. Tästä huolimatta erittäin harvat uskaltautuivat ihan ständille asti keskustelemaan. Itse siis tuijotin seinää leveä "markkinointivirne" kasvoillani. Nyt kun tarkemmin ajattelen tilannetta niin ei ihmekkään ettei kukaan uskaltanut tulla lähellemme.
Toni Tilsala - sosiaalipolitiikka

Mitä Muotsikalla ständeilystä jäi mieleen?
Ekaa kertaa LAMKOn roll uppien pystyttäminen, ekaa kertaa Muotsikalla yli tunnin ajan (4 tuntia!), markkinointi-ilmeen löytäminen, pöydällä istuminen, huonot vitsit ja.. No, ekaa kertaa ständeily ylipäätään. Ideana ständeily on hyvä, mutta toteutukseen tarvitaan hieman kehittämistä. Ajankohdat, sisältö, mitä muuta? Ei myö olla oikeasti ollenkaan pelottavia! Vaikka ei mitää kysyttävää LAMKOsta löytyisikään siinä tilanteessa, niin tulkaa silti juttelemaan. Tulkaa tutustumaan ja sitä kautta ehkä tulee mieleen jotain uusia juttuja, joka hyödyttää tai kiinnostaa teitä. Sanat opiskelijakunta ja hallitus saattaa kuulostaa tärkeilevältä ja vakavahenkiseltä, mutta emme ole mitään tosikkoja vailla huumorintajua. Ihan normaaleja ihmisiä ja opiskelijoita, rennolla meiningillä mukana, mutta myös huolenpidolla ja työnteolla valvomassa meidän kaikkien etuja!
Tiia Kettunen - viestintävastaava


Liiketalouden ala
LAMKO tour starttasi NiemiCampuksella torstaina klo 10. Ständillä pääsi moikkaamaan Hallituksen jäseniä Miia ja Jennyä, sekä Edustajiston Sannia. (Kuvassa Miia ja Sanni). Päivä vierähti vastatessa opiskelijoiden kysymyksiin koskien esimerkiksi käynnissä olevaa tutorhakua. Olipa iloinen yllätys kuinka moni olikaan pohtinut tutoriksi ryhtymistä! Saimme myös paljon uusia ideoita uusia haalarimerkkejä varten. Kiitos opiskelijoille! 
Miia Enckell - liikunta ja kulttuuri

Ständeily omalla tavallaan tuo LAMKOa esille ja tällä kertaa aiheena oli Tutorit ja tutor-haku. Oli mahtavaa että aloilla oli tutoreilla keltaiset tutor-paidat päällä merkkinä tästä arvokkaasta työstä. Miten ständiä vois kehittää sitten? Kilpailu ja jokin aktiviteetti ständiä lomassa tois vielä enemmän näkyvyyttä. Myöskin ois hienoa jos saatais enemmän LAMKOn toimijoita, tutoreita yms ständipäivinä esille kullakin alalla. 
Jenny Kaarlela - kv-vastaava


Sosiaali- ja terveysala
Oltiin Jeren kanssa perjantaina Sotella pitämässä ständiä. Suurin osa opiskelijoista taisi olla lähtenyt jo viikonlopun viettoon, sillä kovin montaa ihmistä siellä ei ollut. Ruokatauolla muutama opiskelija poikkesi juttelemaan tulevista tapahtumista ja ostamaan pari merkkiä. Jouduin siis viettämään lähes koko perjantain Jeren kanssa kahdestaan. Ensi kerralla tulkaa käymään ja juttelemaan, ihan mun mielenterveyden takia! Pusuja Jere.
Milla Tuomi - huvivastaava

Hoitajankadun kampuksen ständeilyt päättivätkin sitten Lamko tourin. Yllättävän hiljaiselta kampukselta löytyi silti opiskelijoita kiinnostusta merkkeihin, kuten myös ständiläisten kanssa musisointiin! Kaverin kanssa soitimme pianoa ja rummutin pöytää. Opiskelijoiden hälvetessä iltapäivää kohti kasasimme ständin ja suuntasimme kohti toimistoa, odottamaan seuraavaa Lamko touria!
Jere Virinsalo - kulttuuri ja liikunta


-- IN ENGLISH --

LAMKO TOUR


Faculty of Technology
Mine and Joel’s day was the first at the faculty of technology. Although Jenny was replacing Joel the whole morning. Folks came to ask how we were doing and drawing their own patches. Two sketches we donated to Linkki Ry, because they liked them really much. We also tried that teachers applied for tutoring to but they weren’t so excited about it? And here is a picture of Teppo Heikura’s sketch:
Kristiina Issakainen - head of tutoring

We started the first Lamko Tour of the year with a blast on sunny Monday morning at the faculty of technology, where lively members of the board were representing Lamko without even a hint of tiredness from last weekend. After a slow start in the morning, lunch break got students and even staff members to visit our stand and there were also few actives from Liro and Linkki! Most eager artists were innovating new overall badges on paper as others were buying badges to fill their overalls. 
Joel Ollikainen - Vice chairman of the Board, head of educational policies


FellmanniCampus
Chairman and the vice chairman were keeping a stand at FellmanniCampus on Tuesday. The purpose is to be visible for students and tell them about our actions and events. Exchange students asked a lot about the student card, so we helped them to order the card. The idea of keeping the stands is to come closer to students and go where they're at, so it would be easier to ask questions and nicer to come to us about anything and everything, even if it's a small matter.
Camilla Pulkkinen - chairman of the board

Tuesday was a little different stand day at FellmanniCampus: students from all faculties came around and visitors changed repeatedly like on speed dating. We were glad to see international students' interest towards LAMKO. Hopefully our Finglish was clear enough, so they got answers to their questions. And as always, if they had any more questions that we couldn't help with, we directed them to visit LAMKO's office where they would surely get an answer. As on Monday, we were drawing some overall badges through the day and yours truly might've also drew a few "artistic" creations. Application period for tutoring interested a variety of people on different faculties and some student cards were ordered. Tour days were mostly cosy hanging, answering to tricky questions, seeing new faces and also meeting few familiar faces.
Joel Ollikainen - Vice chairman of the Board, head of educational policies


Institute of Design and Fine Art
Tiia and I were keeping a stand at the institute of Design and Fine Arts - wondering if anyone would be interested in LAMKO's activities. After some standing and looking official we decided to start discussing, which quickly escalated into bad jokes. After a while people started to notice us and got smile on their faces. Nevertheless very few had the courage to come and talk with us. I was staring at the wall with this "marketing grin". Now that I think about it, this is probably why no one dared to come near us.
Toni Tilsala - head of social policies

What stick to my mind about keeping a stand at the institute of Design and Fine Arts?
Putting up LAMKO's roll ups for the first time, staying at the institute for more than an hour (4 hours!), finding a marketing face, sitting on a table, bad jokes and.. Well, keeping a stand for the first time at all. The idea of keeping a stand is good, but the execution could be improved a little. Timetable, content, what else? We're not scary at all! Even though you have nothing to ask about LAMKO, come to talk to us anyway. Get to know us and maybe that's the right way find out something useful or something new that you're interested in. The words student union or the board might sound official and serious, but were not some stuck up humorless people. Just a few ordinary students with an easygoing attitude, but also with care and hard work to promote students' interests!
Tiia Kettunen - head of communications


Faculty of Business Studies
LAMKO tour started at NiemiCampus on Thursday at 10 AM. People could meet the board members Miia and Jenny, as well as Sanni from the representatives. (Picture is of Miia and Sanni). Day went on by answering students' questions for example on applying for tutoring. It was a nice surprise to hear, that so many had thought about becoming a tutor! We also got many new ideas for overall badges. Thanks to all students!
Miia Enckell - head of sports and culture

Keeping a stand on tours brings LAMKO visibly closer to everyone and this time the tour's idea was tutors and the application period for tutoring. It was great to see yellow tutor shirts at the faculties as a sign of this appreciated work. How could we improve the stand? Maybe a competition and some more activity by the stand would make us even more visible. It would also be nice to get some more LAMKO's operatives, tutors, etc. at the stands for each day and faculty.
Jenny Kaarlela - head of international affairs


Faculty of Social and Health Care
I was at the Social and Health Care campus with Jere on Friday. I think most of the students were already enjoying the weekend, because I didn't see many people there. At lunch break few students came to talk about coming events and bought couple of overall badges. So I spend most of my Friday alone with Jere. Next time please come to talk to me or I'll might go Crazy. Kisses to Jere.
Milla Tuomi - head of entertainment

The LAMKO tour's finishing day was at Hoitajankatu. The campus was surprisingly quiet, but there was still a few students that were interested in overall badges and playing music with us! We played the piano with a friend and I used the table as a drum. Towards the afternoon, all students were gone and we packed our bags, headed to the office and we are very excited for the next LAMKO tour!
Jere Virinsalo - head of culture and sports

4. helmikuuta 2016

Head of tutoring Kristiina is speaking!

(In english below!)
Ai siis kuka kirjoittaa?
Tutorvastaava Kristiina ”krinsti” Issakainen täällä hei! Olen 22-vuotias syntyperältäni lahtelainen, mutta kuitenkin kansalaisuudeltani suomalainen ja venäläinen.  Aloitin itse opiskeluni syksyllä 2014 tieto- ja viestintätekniikan parissa. Tällä hetkellä olen suuntautumassa tietoverkkoihin.

Miten päädyin tutoriksi?
Silloin kuin opiskelin vielä Salpauksessa, mietin että voisi hakea tutoriksi, mutta en loppujen lopuksi kerennyt hakemaan. Kyselin jo syksyllä 2014 milloin vertaistutorhaku alkaa ja vihdoinkin keväällä 2015 laitoin hakemuksen menemään.
Sitten olinkin haastattelussa jo ensimmäisten joukossa jännittämässä miten käy. En kerennyt sinä aamuna juomaan edes kahvia ja meno olikin hieman väsymyksen puolella. Onneksi haastattelu oli aika rento ja pari viikkoa myöhemmin tuli sähköpostia, että minut valittiin tutoriksi! Seuraavaksi oli vuorossa koulutusiltapäivä FellmanniCampuksella. Siinä tulikin nähtyä muita valittuja muilta aloilta, joista en muistanut meidän viestintävastaavaa Tiiaa. Sellaistakin käy välillä.
Lähdettiin pe päivällä leirille ja tultiin la päivällä takaisin. Ainut mitä itse mietin oli, että mitäs kaikkea sitä nyt ottaisi mukaansa. Pääsimme Padasjoelle ja alkoi kaikenlaiset aktiviteetit (enpäs kerrokkaan enempää, etten pilaa yllätyksiä). Ennen lähtöä minut valittiin tekniikan alan tutorvastaavaksi .Takaisin tullessa muistin jokaisen uuden tutorin nimen, mutta en omista hyvää nimimuistia enää.

Loppujen lopuksi siis kävikin niin, etten kerennyt olemaan kauaa tutor vielä ja olin aika ulapalla mitä kaikkea pitäisi tehdä. Aloitin orientaatioviikon suunnittelun muiden tutoreiden kanssa, ja joku on ehkä kerennyt näkemäänkin videopätkän siitä. (https://www.facebook.com/ylelahti/videos/10153509080231638/)
Orientaatioviikon jälkeen pidimme fuksiaisrastia, aloitimme tutortunnit ja tapaamiset.
Joulukuussa kuulin, että hallitushaku alkoi ja tässä minä nyt olen.

Keväälle ja ensi lukuvuoden alkuun on suunniteltu jo paljon, mutta sen tulette näkemään sitten aikanaan.

JOTEN miksi et hakisi tutoriksi? Tutorointi on hauskaa! Tutustut uusiin ihmisiin, pääset kehittämään taitoja mitä koulun penkillä ei opi ja tästä saa myös opintopisteitä!
Tutorhaku alkoi maanantaina 1.2. ja kestää koko helmikuun, joten aikaa on vielä!
Haastattelut järjestetään viikolla 11 ja tutorkoulutukset järjestetään maalis-huhtikuun aikana.


EROTU LAUMASTA JA HAE TUTORIKSI osoitteessa http://www.lamko.fi/fi/tutorointi/hae-tutoriksi 
Terveisin, Kristiina Issakainen

Hallituksen tutorvastaava

-- IN ENGLISH --

So who is writing?
Head of tutoring Kristiina ”krinsti” Issakainen is here, hey! I’m 22-years-old born in Lahti, but still I have two nationalitird, finnish and russian. I started my studies at information and communication technology bachelor’s degree programm in autumn 2014. Now I’m orintating in data networks.

How I ended up to be a tutor
When I was studying in Salpaus (vocational school). I was thinking that I may apply to be a tutor, but at the end I didn’t made it. So in autumn 2014 I started asking when does the applying for peer tutoring begins and finally in spring 2015 I put my application forward.
Suddenly I was waiting for my interview time with the first ones. I was very excited what’s gonna happen. That morning I didn’t even have time to drink my coffee. So I was a little bit tired. Luckily the interview was casual and couple of weeks later the email came: Congratulations! You have been chosen to be a tutor!
Then started the tutor trainings. First was an evening at FellmanniCampus. I saw many new tutors from almost all facultys. From that day I didn’t remember our head of communications Tiia, but this can happen to everyone.
Then we went for tutor camp. All what I was thinking is that what will I take with me. We got to Padasjoki and then started all activities (hahaa I’m not tellin you more that I don’t spoil surprises) Before we went back to Lahti. I had been chosen to be technologys head of tutoring. When we got back I remembered all tutors’ names, but now not so really.
So after all I had been a tutor for couple of weeks and I didn’t even know what to do. So I started planning an orietation week with other tutors, someone have maybe seen the video about it. (https://www.facebook.com/ylelahti/videos/10153509080231638/)
After the orientation week, we kept one of the checkpoints at the freshmen party. We started to keep tutor hours and tutor meetings. In december I heard that the board search opened and here I am now.
We have been planning a lot for the spring and the next semester but you’ll see it then.
SO why don’t you apply to be a tutor? Tutoring is fun! You will meet new friends, you will develope the skills that you can not learn at school and you will get ects for it!
Tutor recruit started on Monday 1.2. and it's lasting till the end of February, so there's still plenty of time! Interviews are during week 11 and tutor trainings are during March and April.

STAND OUT FROM THE PACK AND BECOME A TUTOR at:
http://www.lamko.fi/eng/tutoring/become-a-tutor
Best regards, Kristiina Issakainen
Member of the board, Tutoring