19. helmikuuta 2016

Hallittuja tuntemuksia: uutta ja vaikeaa

Jotta jokainen ihminen siellä ruudun toisella puolen saisi mahdollisimman parhaan kuvan LAMKOn hallituksen toiminnasta, ajattelin alkaa koostaa pientä blogisarjaa, jossa isken tiskiin karuja faktoja meidän toiminnastamme.

Älkäätte nyt säikähtäkö (myöskään otsikon harhaanjohtavuudesta), sillä tarkoituksena ei todellakaan siis ole huonoihin puoliin tarttuminen - siis sellaisia ei tietenkään edes ole, mutta.. Niin. Tarkoituksena on tutkiskella kaikenlaisia tunteita, tuntemuksia ja toimintaa, joita hallitus minulle suo. Korostan siis jo tässä kohtaa, että kirjoitan ja tulen kirjoittamaan näitä tunteiden vallassa, omalla persoonallani ja kaikki asiat omin silmin nähtynä.

Tässä on nyt vasta pari kuukautta pyöritty hallituksen hommissa ja sitä ennen en itsekään tiennyt, mikä koko homma oli. Hyvä että tiesin edes mikä LAMKO on. Päällimmäisinä fiiliksinä on tällä hetkellä; suuri ilo, suurempi mielenkiinto ja suurin hämmennys.

ILO
Koska nauran, tunnen kuuluvuutta, sosialisoidun, tutustun, autan ja saan apua.

MIELENKIINTO
Koska osaan, opettelen, kokeilen, opin, neuvon, kiinnostun, kouluttaudun ja tykkään.

HÄMMENNYS
Koska olen epävarma, en osaa, en uskalla, en kerkeä, en tajua, mutta yritän.

Nyt kun on tunteet käsitelty, mennäänpä itse asiaan: mitä ollaan tehty ja mitä tehdään?

Päällimmäisenä mielessä on uudet asiat:

Kokoukset - kokoonnutaan, päätetään tärkeistä asioista ja lyödään sellaisella puisella nuijalla pöytää. No, niinkun voitte kokoukset kuvitella. Just sitä!

Koulutukset - huolestuttavan moni on laivalla, tosin miksipä ei. Siellä on tilaa ja kaikkea tarvittavaa. Meidän puheenjohtaja, Camilla, teki suuria uhrauksia, jotta pääsimme viime koulutusristeilyllä meitä oikeasti kiinnostavien aiheiden pariin. (Kiitti!)

Iltakoulu - ei ollut kyllä viimesintäkään käryä, mitä tällasessa tehdään. Nyt tiedän. Vähän niinkuin kokous, mutta hieman rennompi. Ei lyödä nuijalla ja vessassa saa käydä ilman virallista kokoustaukoa. Mielestäni hauskaa vaikka käydään läpi ihan oikeita juttuja ja ajankohtaisia asioita.

Näihin lisätäkseni noin miljoona asiaa viestintävastaavan rooliin liittyen. Niistä ehkä lisää joskus toiste!

Ja vaikeat sanat:

Operatiivinen toimintasuunnitelma - anteeksi mikä.... Täytellään vähän exceliä, mitä tehdään, milloin tehdään, suunnitelmia, lupauksia ja kirjanpitoa. Vähän niinkuin vuosikello! No siis, tätä yksinkertaisemmin en sitä voi selittää.
Toimiston kehittämissuunnitelman valmistelu - (terveisin varapuheenjohtaja Joel) Paperilla huikean näköinen otsikko, mutta käytännössä pohdittiin, pitäisikö toimistolle hankkia kahvitermoskannu. Nyt kun tuosta ollaan tehty päätös, otsikko otettiin uudellee pinnalle, sillä toimiston läheisyyteen tulisi hankkia rikkakihveli.

Sanoista voi tehdä hienoja, mutta asiat ovat simppeleitä, kunhan joku selittää ne sinulle maalaisjärjellä. Vähän niinkuin opiskelijakunnan hallitus, iik! Mutta jos joku kuvailisi sitä teille näin: "monipuolinen porukka, joka ajaa kaikkien opiskelijoiden etuja" niin ei se nyt ainakaan huonolta kuulosta - vai? :)

No mitä muuta?
Ainankin otetaan paljon yhteiskuvia, hengaillaan toimistolla, askarrellaan lumihiutaleita, tehdään meemejä ja kuljetaan kivoissa vaatteissa.

En vielä tässä vaiheessa osaa muusta teille kertoa. Palataan asiaan, kun tiedän itsekin enemmän.

Suosittelen myös lukemaan aiemman saman tyylisen postauksen: Mikä v*tun hallitus?

Terveisin, Tiia
LAMKO, viestintävastaava

-- IN ENGLISH --

Controlled sensations: new and difficult


So everyone out there would get the best possible picture what LAMKO's board is actually all about, I decided to start this little blog series where I tell you hard facts about our action.

Don't freak out now (either of the deceptive title), because the point is not to focus on the bad sides - as if there were any, but.. Yeah. The point is to observe all kinds of feelings, sensations and activity that being on the board gives me. I want to highlight the fact that I write and will write these posts filled with emotions, with my own personality and in my point of view.

I've been a member of the board for couple of months only and before that, I didn't even know what the board really was. I barely knew what LAMKO is. Most urgent feelings right now are: big joy, bigger interest and the biggest confusion.

JOY
Because I laugh, I feel like I belong, socialize, get to know people, help and get help.

INTEREST
Because I can, study, experiment, learn, advice, get intrigued, get educated and enjoy.

CONFUSION
Because I'm insecure, I can't, I'm afraid, I haven't got the time, I don't get everything, but I try.

Now that we're handled the emotion, let's cut to the chase: what have we done and what are we doing?

On top of on my mind are all the new things:

Meetings - we meet up, decide about the important things and hit the table with a wooden hammer. Well, like any meeting you can imagine. That exactly!

Educations - alarming amount of those are on a cruise ship, but then why not. It's spacious and there's everything you need. Our chairman, Camilla, made huge sacrifices on the last trip, so we got into actually interesting lessons. (Thanks!)


Evening school - I didn't have the faintest idea, what we're doing in this kind of gathering. Now I know. It's like a meeting, but more relaxed. We don't hit anything or anyone with the hammer and you get to go to the bathroom without an official meeting break. I think these are fun even though we certainly are going through real things and topical issues.

In addition to all of that, a million things related to being the head of communication. More about that maybe some other time!

And difficult words:

Operative action plan - a whaaaat.... Filling an excel chart, what to do, when to do, plans, promises and bookkeeping. A little like a annual review clock! Well, this is the simplest I can explain it.
Preparation of the office's improvement plan - (from our vice chairman Joel) Looks like a big deal on the paper, but really we we're just deciding about getting a coffee thermos at the office. Now that the thermos thing is decided, the title came up again, because we thought we should get a dustpan near the office.

We can make and use huge words, but the things behind them are simple, when someone just explains them to you with common sense. It's like the board of a student union, eek! But if someone told you this: "various group, who promotes all student's benefits" it doesn't sound so bad, does it? :)


Well, what else?
We take a lot of selfies, hang out at the office, craft snowflakes, make memes and wear nice clothes.

This is all I can say so far. Let's get back to business, when I'm more enlightened myself.

I also recommend reading a previous, similar kind of post: What the f*ck is the board?

Greetings, Tiia
LAMKO, head of communication

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti