18. maaliskuuta 2016

Opiskelijan etuja niin myötä- kuin vastamäessäkin

Opiskelijakunnan tärkein tehtävä on ajaa jäsenen etuja, suurin osa yksittäisistä edunvalvontatoimista juontaa juurensa opiskelijalähtöisestä palautteesta. Kannustamme siis opiskelijoita antamaan aktiivisesti palautetta, niin koululle kuin opiskelijakunnallekin! Kuitenkin sanasta palaute monelle tulee negatiivinen kuva. Pitääkin siis muistaa, että positiivinen palaute kannustaa niin opiskelijakuntatoimijoita, tutor-opiskelijoita kuin henkilökuntaakin! Opiskelijalla on loppujen lopuksi suuri valta vaikuttaa korkeakoulumaailmassa.

Haastan siis jokaisen opiskelijan antamaan positiivista palautetta ja paljastamaan LAMKilaisen laaduntekijän. Tämä tarkoittaa henkilöä joka antaa 110% parantaakseen opiskelijan hyvinvointia LAMKissa päivittäin. Se voi olla niin koulun henkilökunnan jäsen, kuin myös kouluruokalan työntekijä tai vaikka fuksivuotena mieleenjäänyt tutor-opiskelija! Keväämmällä palautteenantoon saattaa jopa tulla jotain pientä porkkanaa, joten pysy linjoilla. ;)

Lahden ammattikorkeakoulussa palautetta voi antaa kolmesta eri kanavasta, mistä toki helpoin on henkilökohtainen kasvoikkain annettu palaute. Toinen mahdollisuus on WinhaWillen kautta annettava kurssipalaute, joka on koululle tärkeä laadunseurannan väline. Kolmas tapa on LAMKOn kautta. LAMKO vastaanottaa palautetta nettisivujensa kautta (http://www.lamko.fi/fi/edunvalvonta/anna-palautetta). Jokainen saapunut palaute käsitellään ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin palautteen hoitamiseksi.


Muistakaa että palautteenanto on opiskelijan helpoin tapa vaikuttaa koulutuksen laatuun ja opiskelijan hyvinvointiin Lahdessa! Joten Speak Out!

LAMKON hallituksen varapuheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava
Joel Ollikainen

-- IN ENGLISH --

For students benefit in good times and in bad


The most important mission for student union is to promote the benefits of students, and most of our single actions to improve the quality of education and student well-being has started from students’ feedback. Therefore we encourage students to actively give feedback, to LUAS and to LAMKO! However the word feedback gives most people a negative image. So you should remember that the positive feedback encourages as well the student union actives, tutor-students as the school's staff members. After all an individual student has a pretty huge power to influence how things are going in academy world.

So I challenge every student to give positive feedback and to expose the quality maker in LUAS. This means a person, who gives 110% to improve the student well-being in LUAS on a daily basis! This person can be from the staff of LUAS, as well as school cafeteria's staff member or even tutor-student, who has stayed in mind from the freshman year! When we are going further to the spring, there might even be some incentive for giving feedback, so stay tuned. ;)

In the Lahti University of Applied Sciences you have three different ways of giving feedback, and the easiest of them is of course face-to-face feedback. Second option is course feedback in WinhaWille, which is an important way for quality measurement for our school. Third way is via LAMKO. LAMKO receives feedback via its website (http://www.lamko.fi/eng/trusteeship/give-feedback). Every single feedback is taken into account, and we take required steps to handle the content of feedback.


Remember that giving feedback is the easiest way for a student to improve the quality of education and student well-being in Lahti! So Speak Out!

LAMKO’s Vice chairman of the Board and Head of educational policies
Joel Ollikainen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti