25. maaliskuuta 2016

The great rule reform

Opiskelijakunnassa on viime viikkoina kuhistu, keskusteltu, pohdiskeltu ja näpytetty kannettavaa sormet kipeinä. Opiskelijakunnassa on uudistettu sääntöjä. Ja nyt tämä noin kuukauden mittainen sääntöuudistusprosessi on viimeisiä nuijan naputteluita vaille valmis.

Opiskelijakunta LAMKOn edustajisto hyväksyi opiskelijakunnan uudistetut säännöt viime viikolla kaksipäiväisessä kokouksessaan. Toinen vaadittava kokous järjestetään tasan viikon päästä, ja sitten olisi homma paketissa.

Vaikka sääntöuudistuksen yhteydessä päivitettiin mm. opiskelijakunnan virallisen nimen muoto ja avattiin optio pääsihteerin tittelin vaihdokselle, kohdistuivat suurimmat muutokset mielestäni edustajiston vaaliohjesääntöön. Opiskelijakunnassa otetaan viimein käyttöön listavaalit.


Listavaalilla tarkoitetaan vaalia, jossa äänioikeutetut äänestävät vaaliliittojen laatimia ehdokaslistoja ja näiden liittojen listalle ehdolle asettuneita ehdokkaita. Ehdokkaan läpimeno riippuu liiton kokonaisäänimäärästä, jonka perusteella jokaiselle ääniä saaneelle annetaan oma vertailuluku. Sisään pääsevät suurimman vertailuluvun saavat henkilöt. Vastaavanlainen vaalitapa on käytössä mm. Suomen eduskuntavaaleissa.

Listavaalien myötä jokainen LAMKin koulutusala, opiskelijajärjestö tai vaikkapa poliittisesti samanhenkinen opiskelijaporukka voivat muodostaa vaaliliiton, eli ”listan”, ja kerätä yhdessä aktiivisella kampanjoinnilla ääniä liitolleen. Ehdokkaiden näkökulmasta tarkasteltuna listavaalit mahdollistavat suuremman näkyvyyden kun kaikki listan henkilöt markkinoivat paitsi itseään myös listaansa. Listavaalien myötä myös ideologiat ja pyrkimykset saavat aivan uudenlaisen merkityksen edustajistovaaleissa, kun ehdokkaat ”kategorisoidaan” tietyn liiton listalle.

Listavaaleista kuulee joskus puhuttavan negatiiviseen sävyyn, sillä listojen pelätään lisäävän politikointia ja nimenomaan puoluepolitiikkaa korkeakouluissa. Itse näen tässä vain mahdollisuuksia. Mikä vahvistaisi paremmin opiskelijan alaidentiteettiä kuin oman koulutusalan vaaliliitto, jonka kautta pyritään tuomaan esiin niitä omalle alalle tärkeitä asioita? Mikä olisi parempi tapa vahvistaa oman opiskelijajärjestön profiilia kuin perustaa edustajille oma vaaliliitto ja hioa yhdessä ne ”meidän järjestön” teesit kuntoon. Ja mitä tulee politikointiin, noh, ehkä on jo aikakin että opiskelijakuntamme alkaa toteuttaa lakisääteistä tehtäväänsä ja alkaa valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.


Toinen merkittävä muutos edustajistonvaalien vaalitavassa on siirtyminen täysin sähköiseen äänestykseen. Opiskelijakuntamme on jo useana vuonna saanut palautetta sähköisen äänestysmahdollisuuden puutoksesta, ja aiheesta. Sähköisen äänestysmahdollisuuden puutos on asettanut jäsenet eriarvoiseen asemaan, kun esimerkiksi ulkomailla opiskelijavaihtoa suorittaville ei ole pystytty tarjoamaan äänestysmahdollisuutta.

Uudessa vaalitavassa ei järjestetä ennakkoäänestystä ja varsinaista äänestystä erikseen, vaan nämä korvataan yhdellä, seitsemän päivän mittaisella äänestysajanjaksolla. Äänestysaikana jäsenten on mahdollista käydä äänestyslinkin kautta antamassa äänensä. Uudistus yksinkertaistaa ja selkiyttää vaalitoimitusta kokonaisuudessaan paitsi paperilla niin myös käytännössä, ja parantaa opiskelijan mahdollisuuksia äänestää. Kahden vaalipäivän sijasta tarjolla on seitsemän äänestyspäivää ja kampukselle raahautumisen sijasta äänestyksen voi hoitaa kotikoneelta tai mobiilisti vaikkapa bussissa matkalla Niemeen. Talk about käyttäjälähtöisyys.

Opiskelijakunnan näkökulmasta vaalitavan muutosten toivotaan paitsi kannustavan jäseniä asettumaan ehdolle myös äänestävän. Täysin sähköiset listavaalit toteutetaan ensimmäisen kerran vuoden 2016 loka-marraskuussa ja kehotankin jokaista kaivelemaan jo nyt niitä sisäisiä edaattoreitaan esiin ja pohtimaan josko tämä olisi se vuosi kun asetut ehdolle ja hakeudut mukaan vaikutustyöhön. Aloita vaikka miettimällä mitä sinä tahtoisit tehdä opiskelijoiden hyväksi ja kerro siitä kaverille. Jutelkaa parille kaverille lisää ja pohtikaa olisiko tässä vaaliliiton paikka? Ja siitä se ajatus sitten lähtee.

--
Jos kiinnostuit listavaaleista, tiedät jotain sähköisen äänestyksen järjestämisestä tai sana vaaliohjesääntö saa sydämesi tykyttämään voit myös hakea opiskelijakunnan keskusvaalilautakuntaan. Keskusvaalilautakuntaan valitaan puheenjohtaja ja 2-6 jäsentä, joiden tehtävänä on suunnitella ja järjestää edustajiston vaalit. Keskusvaalilautakunta valitaan 14.4. edustajiston kokouksessa oppimiskeskus Fellmanniassa. Lähetä avoin hakemuksesi ja CV:si osoitteeseen epj@lamko.fi 10.4. klo 16 mennessä. Samasta osoitteesta saat myös vastauksia mahdollisiin lisäkysymyksiin.

Edustajiston puolesta
Monna Salmi
Edustajiston puheenjohtaja

-- In English --

The great rule reform


During the past few weeks the Student Union has been buzzing, discussing, arguing and tapping the laptop so that fingers hurt. Student Union has been renewing the rules of the organisation. And now the rule reform process is only one meeting away from being ready.

The Representatives of Student Union approved the renewed rules in last week's meeting. The second required meeting will be held one week from now, after which the project is done.

Although Representatives made some radical changes in the organisations way of life, such as reshaping the official name of the Student Union and opening a possibility to change the title of our beloved Secretary-General, still the biggest changes in my opinion were made with the Representatives Election rules. LAMKO will finally be introduced an election by list.


Election by list is a system of election in which voters will give their votes for the candidates that belong to certain lists. The candidate's success will depend on the metric number that bases on the total amount of votes given for his/hers list. The candidates with greatest beneficiaries of the metric number will be the winners. The same election system is used for example in Finnish parliamentary elections.

Through the elections by list, every faculty of LUAS or a student organisation or even politically congenial bunch of students can form a coalition, a "list", and build together an active campaign. From candidates' point of view a list elections allows a greater visibility not only to him/herself but also on his/hers list. Elections by list will also create a whole new meaning for ideologies and attempts when candidates are "categorized" under a certain agenda of a coalition.

Every once in a while we hear negative toned speak about elections by list since it’s feared to increase politics and especially party politics in institutions of higher education. I see only opportunities in this. What would reinforce the student's faculty identity better than a election list which aims to bring into knowledge the important things for them? Or what better way to your own student organization to boost up the profile but to discuss together the election theses of "our organization". And when it comes to politicization, well, maybe it is about time that our student union begins to implement the legislative mandate and begins to prepare students for an active, cognizant and critical citizenship.


Another significant change in the election of Representatives is moving to a fully electronic voting. Our student union has received feedback on the lack of e-voting for several times, and for a good reason. The lack of e-voting has set the members in an unequal position, for example, student having an exchange abroad, has not been able vote at all. The new way of election does not include preliminary vote and the actual vote separately, but these will be replaced by a single, seven-day-long voting period. During the time of voting the members will have a link through which they can give their vote.

The reform will simplify and clarify the elections as a process not only on paper but also in practice, and improves students' opportunities to vote. Instead of two election days, there are seven days instead and instead of going to campus the vote can be given from your home computer or even through mobile devices for example while sitting on the bus. Talk about user-friendliness.

In student unions point of view the changes in voting system is hoped not only to encourage members to stand as candidates for the vote but also to activate the voters. Fully electronic list elections are conducted for the first time on October/November 2016 and I urge every one of you now to search their inner representatives and wonder if this would be the year when you start your work of making the difference. You can starts by thinking about what would you like to do for the benefit of the students and tell your friend about your thoughts. Talk to a couple of more friends think whether this group would make an alliance for elections? And that's how ideas are born.

--
If you got interested in the election by list as an election method or you know something about e-voting, or election regulations makes your heart bounce you should apply for the student union's election committee. Election committee consists chairman and 2-6 members, whose task is to plan and organize the Representatives elections. The Election Committee is selected 14th April in  Representative Spring meeting in Fellmannia. Email your open application and CV to epj@lamko.fi by 10th April at 4pm o'clock. Please don’t hesitate to contact the same address in case of any questions.

From behalf of Representatives
Monna Salmi 
Chairman of Representatives

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti