29. huhtikuuta 2016

Leikkimielistä haalaripesistä Vappuna!

Lahen Wappu: https://www.facebook.com/events/1722215237996922/

Tänään se pitkään odotettu haalaripesis starttaa. Kello 12 alkaa tapahtuma, jossa mittaa ottavat hullunkuriset opiskelijajoukkueet. Mittarina joukkueiden välillä toimii Suomen kansallislaji pesäpallo. Vapun aloitukseksi siis tämä tapahtuma toimii erinomaisesti, mutta joillakin opiskelijoista vappu on saattanut alkaa jo aiemmin kosteissa merkeissä. ;)

LAMKOn hallituksella ja edustajistolla on myös oma joukkue, joka on puskaradion mukaan saanut ennakkosuosikin maineen ja siksi paikan päälle kannattaa meitä tulla kannustamaan, vaikka itse pelaamisesta ei pitäisikään!

Tapahtumaa on ollut kiva järjestää ja ei ole stressannut yhtään. LAMKO:lla on onneksi niin mukavat yhteistyökumppanit haalaripesikseen, että apua olemme saaneet mukavasti myös heiltä. :) Yhteistyökumppaneina Haalaripesiksessä toimivat Lahden Mailaveikot, sekä LAMK:in omat huikeat liikuntapalvelut, kuten LAMK Sports!

Tulkeehan kaikki pelipaikoille ja vapun kostuttamisen voi sitten aloittaa tapahtuman jälkeen vaikka karirannassa ja illalla tulee suunnata Linkki ry:n pesäbileisiin!

Lisäinfoa Haalaripesiksestä: https://www.facebook.com/events/1747303985506918/
Pesäbileet: https://www.facebook.com/events/1710447882530648/

P.S. Uskallan jo paljastaa, että Haalaripesis 2016 -tapahtuman jälkeen alamme suunnittelemaan kulttuuritaphtumaa, joka jo viime vuonna oli suosittu. Moni on varmaan kuullut laivalla tapahtuvasta risteilystä. Risteilyn nimihän on Party on a BOAT! ;)

Terveisin:
Jere Virinsalo
LAMKOn Liikunta- ja kulttuurivastaava

In English:

Playfull student overall baseball on May Day!


May Day events at Lahti: https://www.facebook.com/events/1722215237996922/

Tomorrow the May Day party starts with a fun baseball event - Haalaripesis. The event starts at 12:00 o´clock and there are competing student teams which are able to play the Finnish national sport game; baseball.

LAMKOs board has own team, which is everyone's favourite team of course and we want to invite all of you to watch good baseball matches.


We want to say that it has been a very nice to arrange this event because we have the best partners. (LAMK Sports and Lahden Mailaveikot)

Everyone gather to Lahden Kisapuisto today. After that you can start your May Day at Kariranta and go to Linkki's Base party in the evening!

More info about baseball event: https://www.facebook.com/events/1747303985506918/
Base party event: https://www.facebook.com/events/1710447882530648/

P.S. After the Haalaripesis 2016 event, we're starting to plan the Party on a Boat event, which you have probably heard about! ;)

Best regards:
Jere Virinsalo
Head of Sports and Culture

25. huhtikuuta 2016

Näin syntyvät parhaat tutorit / This is how the best tutors are born

Jälleen kerran ovat takana kevään tutorkoulutukset. Tänäkin keväänä saimme kouluttaa mahtavan joukon uusia tutoreita. Tutorkoulutukset jatkuivat asiapainoitteisten iltakoulutusten jälkeen hieman vapaampimuotoisilla tutorleireillä. Leiri järjestetään erikseen vertaistutoreille sekä vaihtari ja degree tutoreille. Leireillä panostetaan ryhmätöihin, tutoreiden ryhmäytymiseen ja ryhmähengen luomiseen. Opimme koko joukko tuntemaan toisemme hieman paremmin. Ryhmätöissä uudet tutorit pääsevät ratkomaan tutoreiden kohtaamia ongelmia sekä suunnittelemaan toimintaa syksyllä aloittaville opiskelijoille. Vertaistutorleirillä mm. pohditaan miten puuttua kiusaamiseen, harjoitellaan esiintymistä, suunnitellaan fuksiaisia ja kokeillaan erilaisia ryhmäytymisleikkejä. Kansainvälisten tutoreiden leirillä mietitään esimerkiksi stereotypioita ja suomalaisia tapoja sekä miten auttaa kulttuurishokkia läpikäyvää kv-opiskelijaa. 

Koska kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa tässä valokuvia kevään tutorleireiltä. Jos sinä haluaisit mukaan tähän mahtavaan joukkoon ole valppaana kun tutorhaku järjestetään jälleen ensi lukuvuonna. Tähän joukkoon haluat varmasti kuulua! ;)

--

Once again the tutor trainings for the Spring have been held. We got to train an awesome group of new tutors again this Spring. Tutor trainings continued after the evening trainings with more relaxed tutor camps. We organize two tutor camps, one for peer tutors and one for international and degree tutors. In tutor camp we concentrate on group work and getting to know each other. We all learned a little bit more about each other. In the group works the tutors get to solve problems that they may encounter as tutors and plan activities for the students who start their studies in the Fall. In peer tutor camp we talk about bullying, practice presentation skills, plan freshmen party and try out different kinds of group games. In the international tutor camp tutors think about stereotypes and Finnish habits and how to help a student going through culture shock.

Because pictures say more than a thousand words, here are some pictures from both tutor camps. If you are interested in becoming a part of this awesome tutor group keep your eyes open next year when we are once again looking for new tutors. This is is a group you want to be in! ;)

Heidi
Asiantuntija, tutorointi ja kansainvälisyys
Adviser, tutoring and international affairs

Bussilla lähdettiin kohti leiripaikkaa, Laama ja LAMKOn pj tietenkin mukana.
We went to the camp by bus, Llama of course joined also.
Ensiksi aloitettiin tutustumalla toisiimme, nimirinki on hupia 50 tutorin kesken!
Getting to know each other, the name ring. So much fun with 50 students!

Myös tutorvastaavat ja LAMKOlaiset osallistuivat tiimijulisteiden tekoon.
Also LAMKO's staff and the head tutors took part in making a team poster. 

Meidän taideteos, tälläisiä me olemme!
This is us, our piece of art!


Jokainen ryhmä sai esitellä itsensä muilla ja samalla opittiin kaikki jotain toisistamme.
Each group presented themselves to all the others and we all learned something about each tutor.

Tutoreiden esitykseen tunnelmaa loi discopallo.
Discoball helped to the right athmosphere in tutors performance.

Tässä tehdään tutorhampurilaisia.
Here we are making tutorhamburger.
Kansainvälisten tutoreiden leiriä vietettiin kauniissa maisemissa Vesijärven rannalla.
International tutor camp was held in these beautiful scenes by the lake Vesijärvi.

Our new international and degree tutors!
Kevään uudet vertaistutorit!

22. huhtikuuta 2016

Yhdenvertaisuus- ja häirintäyhdyshenkilökoulutus

Matkasimme eilen LAMKOn sosiaalipoliittisen vastaavan, Tonin, kanssa Helsinkiin yhdenvertaisuus- ja häirintäyhdyshenkilökoulutukseen. Koulutus pidettiin Uudella ylioppilastalolla, joka sijaitsee Mannerheimintiellä. Heti aamusta saimme kevyen aamujumpan, sillä uudella yo-talolla ei ole hissiä ja koulutus oli viidennessä kerroksessa, jonne on joka kerroksen välissä vielä välitaso, joten portaita riitti. Reippailu kuitenkin palkittiin heti aamupalan muodossa, johon kuului sämpylä, mehua ja hedelmiä. Ennen ensimmäistä luentoa saimme myös kahvikupposet, kiitos luojan, koska ainakin itse olin pikkasen poikki edellisillan LIROn piraattibileiden takia - vaikkakin käväisin siellä vain vähän tanssimassa ja hörppäämässä vettä!

Ensin meille kerrottiin yhdenvertaisuuteen liittyvistä laeista ja yhdenvertaisuus valtuutetun hommista. Myös yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden ero avattiin todella hyvin ja annettiin vinkkejä yhdenvertaisuuden edistämiseksi järjestötasolla.


Seuraavaksi teimme hieman harjoituksia syrjinnästä ja stereotypioista näyttelemällä. Arvioimme myös yhdenvertaisuuden toteutumista omassa opiskelijakunnassa janalle siirtymisen avulla. Oli kiva saada vähän toiminnallista juttua tähän väliin ja se oli mielestämme myös hyödyllinen ja silmiä avaava harjoitus.

Päivällä kävimme lounaalla UniCafeessa. Meillä oli hyvät ruokapöytäkeskustelut esim. kiusaamisesta yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja työyhteisöissä. Oli mukavaa keskustella Nyyti ry:n edustajan kanssa muiden opiskelijajärjestöläisten lisäksi. (Oli myös aivan pakko ottaa selfie UniCafen vessasta, koska siellä oli UV-valot!)


Ruuan jälkeen luennon aiheena oli häirintäyhdyshenkilötoiminta. Saatiin hyvät muistiinpanot ja paljon ohjeita ja vinkkejä, joiden avulla voimme sitten kouluttaa omat häirintäyhdyshenkilömme.

Ota yhteyttä häiritäyhdyshenkilöihin: hairinta.nainen@lamko.fi & hairinta.mies@lamko.fi

Viimeisenä kuulimme vielä tapahtuman järjestämisestä, jota voi hyödyntää hieman eri aiheissa kuin yhdenvertaisuus- ja häirintä-asioissa.

Päivän päätteeksi palasimme harvinaisen karun näköisellä (kuvasta ei edes välity, kuinka jäätävä kyseinen vaunu oikeasti oli!) lähijunalla takaisin Lahteen sulattelemaan kaikkea oppimaamme.


Meidän seuraavana tehtävänä on siis jakaa kaikki tämä tieto häirintäyhdyshenkilöillemme. Aiheesta lisää varmasti myöhemmin! Kiitos SAMOK ja SYL tämän koulutuksen tarjoamisesta.

Tiia Kettunen (& Toni Tilsala, sosiaalipolitiikka)
Viestintävastaava

-- In English --

Non-discrimination and harassment contact person education


Yesterday we traveled to Helsinki with the head of social policies, Toni, to get equality and harassment contact person education. The education was held at the New student centre on Mannerheimintie. The first thing we got, was a little morning exercise to the 5th floor. The centre doesn't have an elevator and in between every floor, there's one extra level, so there really was a lot of stairs. Our exercise moment was rewarded with a breakfast, which included bread, juice and fruits. Before the firs lesson, we also got coffee, thank god, because at least I was tired of the last night's Pirate party by LIRO - even though I just went there quickly to dance a little and drank water!

First they told us about non-discrimination laws and non-discrimination ombudsman work. Also the difference between non-discrimination and equality was explained well, plus they gave us good tips to advance the non-discrimination work on organization level.


Next we did some practices on discrimination and stereotypes by acting. We also evaluated the fulfillment of non-discrimination work in our own student union by moving on a line. It was great to get some movement in between lessons and we though it was useful and eye-opening practice.

During the day, we went to have lunch at UniCafe. We had some great dinner table conversations about bullying on University level and in work community. It was nice to talk to Nyyti ry's worker as well as other student union members. (I also had to take a selfie in the UniCafe toilet, because there was an ultraviolet light!)


After the meal, we had a lesson about harassment contact person work. We got some great notes and instructions + tips, which we can use in educating our own harassment contact persons.

Contact our harassment contact persons: hairinta.nainen@lamko.fi & hairinta.mies@lamko.fi

Lastly we heard something about how to make a good event, which we can use more in some other cases than non-discrimination and harassment stuff.

At the end of the day we traveled home with a rough looking train (the picture doesn't even show how creepy it really was!) to sink in all the info we just got.


Our next job is to share all this info with our harassment contact persons. More about the subject will probably come later! Thanks to SAMOK and SYL for this education day.

Tiia Kettunen (& Toni Tilsala, head of social policies)
Head of Communications

14. huhtikuuta 2016

Puhutaanpas hieman kv- ja degree-tutoroinnista! / Let's talk about international and degree tutoring!

Kansainvälisyysvastaava täällä taas moi! Tässä postauksessa ajattelin puhua vähän kv- ja degree-tutoroinnista. Edellisessä postauksessa olikin hyvin kerrottu mitä vertaistutoroinnin puolella tapahtuu, mutta kv- ja degree-tutorointi on hieman erilaista.

KV-tutorointi on siis kansainvälisten oppilaiden tutorointia. Kv-tutorit saavat joka syksy ja kevät uusia vaihto-oppilaita tutoroitavakseen, koska kv-tuutorit tutoroivat niitä vaihto-oppilaita, jotka ovat Suomessa vain 6kk tai vähemmän tai hiukan enemmän. Kv-tutoreilla on iso rooli siinä kuinka uudet vaihto-oppilaat kotoutuvat Lahteen ja kuinka hyvän kokemuksen he saavat Suomesta. Kv-tuutorit saavat jokainen 1-4 oppilasta tutoroitavakseen ja he auttavat vaihto-oppilaita jo ennen Lahteen tulemista sähköpostin ja facebookin avulla, jotta matkustaminen Helsinki-vantaalta sujuisi mahdollisimman mutkattomasti. Ja toki tuutorit kertovat tärkeitä asioita Suomesta, jotta vaihtarit osaavat varautua esimerkiksi Suomen sääolosuhteisiin.

Kun sitte omat vaihtarit tulevat Suomeen, tutor menee heitä vastaan yleensä linja-autoasemalle ja sieltä auttaa heidät asunnoilleen. Tärkeimmät päivät kv-tutoreille on ensimmäiset päivät kun vaihtari tulee Suomeen, koska silloin on hyvä käydä näyttämässä tärkeitä paikkoja Lahesta ja opettaa kuinka eri opiskelusysteemejä käytetään. Vaihtareille järjestetään myös orientaatioviikko, jossa he saavat tärkeätä tietoa ja täällä myös tutoreiden olisi hyvä olla mukana. Tänä keväänä otimme käyttöön uuden systeemin, jossa tutorit järjestävät FUN-osion orientaatioviikosta ja tänä keväänä on järjestetty jo Messilän retki sekä museovierailu. Tulossa on vielä Farewell-party Huhtikuun loppupuolella.

Kv-tutorina toimiminen on tärkeää työtä, koska ilman tutoreita olisi vaihtarit aika eksyksissä sekä heiltä puuttuisi henkilö, jolta kysyä apua kun ongelmia ilmenee. Kv-tutoritkin valitsevat itse kuinka paljon aikaa he haluavat antaa tutoroinnille ja näin kerryttää tutor-tunteja. Ainoat pakolliset osiot on koulutus ja tutor-leiri sekä Kick-off syksyllä.


Oon törmännyt myös kysymykseen siitä että pitääkö kv-tutorin osata täydellistä englantia ja tuntea Lahti todella hyvin. Tähän voin vastata oman kokemuksen perusteella sen verran että, itsekkään en puhu täydellistä englantia vaan toivon että ymmärrys löytyy ja koska en ole kotoisin Lahdesta, niin en myöskään tunne kaupunkia täysin vaan olen yhdessä vaihtareiden kanssa selvittänyt mistä mitäkin löytyy mikäli sitä en ole jo tiennyt. Eli kv-tutorina ei tarvitse olla täydellinen, ei tarvitse osata kaikkea, koska aina voi kysyä muilta apua ja varsinkin Heidiltä, joka toimii tutoroinnin asiantuntijana.

Nyt saimmekin ihan kivasti uusia kv-tutoreita ja koulutus on parhaillaan menossa. Seuraava step on tutor-leiri 22.4. Siikaniemessä joten siellä nähdään kaikki uudet kv- & degree-tutorit. :)

Sitten degree-tutoroinnista. Degree-tutorit ovat ihan yhtä tärkeitä kuin kv-tutoritkin, koska he tutoroivat myös kansainvälisiä vaihto-oppilaita. Heidän vaihto-oppilaansa tulevat Suomeen suorittamaan koko tutkinnon, joten tutorointi on myös pitempikestoista mikäli niin on tarve. Degree-tutoreita on tällä hetkellä liiketaloudessa ja sosiaali-ja terveysalalla, koska näillä aloilla on englannikielinen tutkinto. Degree-tutorit tekevät täysin samoja asioita kuin kv-tutoritkin. Degree-tutorointia kehitetään koko ajan niin että se olisi enemmän tarpeeseen vastaavaa. Myöskin degree-tutoreita saatiin mukavasti lisää ja koulutus heilläkin on menossa. Ensimmäinen osa suoritettu ja toinen ens viikolla ja sitten leiri.

Koulutuksissa käydään läpi mitä kansainvälisyys tarkoittaa LAMKissa ja LAMKOssa, mitä tutoreilta odotetaan, mitkä tehtävät kuuluvat tutoreille ja tehdään toki tutor-sopimukset ja jokainen saa oman tutor-päiväkirjan. Kv-tutoreille järjestettiin juuri viime viikolla 4h teoriapainoitteinen koulutus ja degree-tutoreille koulutus on jaettu kahteen 2h osioon. Tutor-leiri on kummallekin ja siellä me yhdessä leikitään, tehdään ryhmätöitä ja tutustutaan toisiimme vieläkin paremmin.

Vertaistutorointi on varmasti tunnetumpaa kuin kv-tutorointi ja degree-tutorointi, mutta kv- ja degree-tutorointi on yhtä tärkeää ellei jopa tärkeämpää. :)

Nämä tiedot varmasti aukaisivat hieman sitä miksi meillä on kv- ja degree-tutoreita vertaistutoreiden lisäksi. Itse ainakin olen ylpeä siitä että, saan tehdä kansainvälistä työtä LAMKOssa!

P.S. Muistakaas hakea kv-jaostoon, jotta saadaan IC-clubi uudistettua ja toteutettua tapahtumia niin kansainvälisille kuin suomalaisille oppilaille! :)

Kesäisin terveisin,
Kansainvälisyysvastaava Jenny
 

- In English -

Hi, it's the head of international affairs here again! Now I will tell you something about tutoring, but only international and degree tutoring. International and degree tutors are as important as peer tutors but their work is a little bit different.

First something about international tutoring. International tutors are tutoring our exchange students who come here to spend 4-8 months and study some part of their studies. Most of international tutors are Finnish students but now we get more and more international students to do international tutoring.
International tutors are exchange student's first friend in Lahti so they help them and make them feel home.

Important days are the first days when exchange students come to Lahti. It's good to show where is all the important places and how to study in LAMK. We international tutors go to pick up our students (usually we have 2-4 tutorees) at bus station and help them to go their apartment etc. Tutor can decide how much time he/she wants to spend with their tutorees and then get tutor hours. Tutors only need to take part in training and tutor kick-off in autumn which are necessary for all. Of course it's nice if tutors can spend time with their tutorees as much as they can. This semester we changed the orientation week that has two parts and the FUN part is organized by our tutors. We already had a trip to Messilä and visited museum, and there is coming a farewell party at the end of this month. So being a tutor is fun also. :) 


Something about degree tutoring. Degree tutors are doing the same things what international tutors do, but their tutorees are doing their whole studies here. Degree tutors get 2-4 students to tutor but not every semester. Degree tutors and international tutors have 1 training together and a tutor camp. Degree tutors have 2h training only for them, from where they get all the information what they need. Tutor camp iş the fun part of training because there we do some group works and games. 

For me this international work is a big opportunity to get to know more and more about new cultures and get to know new people.

This semester we got a good amount of new tutors and the training is on. Next part is tutor camp next week. :)

I think that this is all what I can tell you about those things, but of course you can ask me or Heidi for more if you are interested.

P.S.  Remember that we're searching international group members who will be planning all the things to ic-club and organizing events to our international and Finnish students. :) 

Enjoy the summer weather!
Head of international affairs, Jenny

7. huhtikuuta 2016

Mitä vertaistutoroinnissa tapahtuu? / What includes in peer tutoring?

Tässä postauksessa kerron vähän mitä vertaistutorkoulutuksessa tapahtui.
Aloitimme esittelyillä ja jaoimme uudet tutorit neljään ryhmään, josta he lähtivät kiertämään luokkia.
 
Ensimmäisessä luokassa kerrottiin tarkemmin opiskelijan terveydenhuollosta ja psykologipalveluista. Joka kampuksellahan on samat ohjeet psykologipalveluissa, mutta terveydenhuoltopisteet ovat vähän sikin sokin. Toisessa luokassa erityisopettaja Juha Tiitta kertoi omista kokemuksistaan ja palveluistaan. Kolmannessa luokassa puheenjohtajamme Camilla kertoi LAMKOsta, koska me emme ole vain bileitten järjestäjiä, olemme paljon muutakin. Neljännessä luokassa varapuheenjohtaja/koulutuspoliittinen vastaava Joel kertoi edunvalvonnassa ja speak outista. Tästä näette enemmän parin viikon päästä.

Näitten osioitten jälkeen sosiaali- ja terveysalan vertaistutorvastaava Janne Pylvänen saapui paikalle ja kertoi kokemuksiaan tutoroinnista ja miten tutorointi tapahtuu siellä päin. Joka alalla on omat juttunsa tutoroinnin suhteen ja edellisistä vuosista opitaan ja parannetaan seuraavaa vuotta varten.

Jannen jälkeen estradille nousi oppilaitospastori Riku Suokas kertoen mitä se ryhmäyttäminen ja ryhmän ohjaus pitää sisällään. Sitten Heidi kerkesi pitämään 5 minuutin kertomuksen mitä on tutorointi, lähti juoksemaan bussiin (kiitos VR tästäkin) ja jätti minut kertomaan loput esityksestä. Kyllä olisin voinut valmistautua siihen paremmin, mutta meni se näinkin aika hyvin. Tutorointi pitää sisällään enimmäkseen orientaatioviikon, koulun järjestelmien käytön opettamisen ja muita pienempiä asioita pitkin lukuvuotta.Saimme kaiken kaikkiaan 51 uutta vertaistutoria ja se on suurempi määrä kuin edellisvuosina! Seuraavaksi odotellaankin sitten orientaatioviikkoa ja katsellaan miten oppimme jäivät mieleen. ;)

Kesä on tulossa, oletko valmis?

Tutorvastaavanne Kristiina Issakainen

Same in english

In this post I will tell you little bit what happened at peertutor training.
We started with introduction and we split new tutors in four groups, whereof they left to…

In first class we spoke about student health care and psychological services. At all campuses we have almost the same instructions, but health care is another thing. In second class special education teacher Juha Tiitta told about his experiences and services. In third class our chairman Camilla told about LAMKO, because we are not just party organizers, we are much more. In fourth class our vice chairman / head of educational policies Joel told about promotion of interests and speak out campaign. You will see more about it in few weeks.

After classes head of social and health care tutor Janne Pylvänen came to tell his experiences about tutoring and how tutoring works at faculty of social and health care. Every faculty has their own things with tutoring and we learn from past years to make it better next year. After Janne, university chaplain Riku Suokas came to the stage, he spoke about grouping and what includes in the group control. Then Heidi kept 5 minutes story about what tutoring is, ran to the bus (thanks VR for this) and left me to keep the rest of the presentation. Well I could’ve prepared for that little bit better, but after all it went well. Tutoring mostly includes orientation week, teaching how to use school systems and other smaller things through the semester.So we got 51 new peertutors and it is more than past years! So now we will wait for orietation week and watch how our training stuck to the mind. ;)

Summer is coming are you ready?

Head of tutoring Kristiina Issakainen