7. huhtikuuta 2016

Mitä vertaistutoroinnissa tapahtuu? / What includes in peer tutoring?

Tässä postauksessa kerron vähän mitä vertaistutorkoulutuksessa tapahtui.
Aloitimme esittelyillä ja jaoimme uudet tutorit neljään ryhmään, josta he lähtivät kiertämään luokkia.
 
Ensimmäisessä luokassa kerrottiin tarkemmin opiskelijan terveydenhuollosta ja psykologipalveluista. Joka kampuksellahan on samat ohjeet psykologipalveluissa, mutta terveydenhuoltopisteet ovat vähän sikin sokin. Toisessa luokassa erityisopettaja Juha Tiitta kertoi omista kokemuksistaan ja palveluistaan. Kolmannessa luokassa puheenjohtajamme Camilla kertoi LAMKOsta, koska me emme ole vain bileitten järjestäjiä, olemme paljon muutakin. Neljännessä luokassa varapuheenjohtaja/koulutuspoliittinen vastaava Joel kertoi edunvalvonnassa ja speak outista. Tästä näette enemmän parin viikon päästä.

Näitten osioitten jälkeen sosiaali- ja terveysalan vertaistutorvastaava Janne Pylvänen saapui paikalle ja kertoi kokemuksiaan tutoroinnista ja miten tutorointi tapahtuu siellä päin. Joka alalla on omat juttunsa tutoroinnin suhteen ja edellisistä vuosista opitaan ja parannetaan seuraavaa vuotta varten.

Jannen jälkeen estradille nousi oppilaitospastori Riku Suokas kertoen mitä se ryhmäyttäminen ja ryhmän ohjaus pitää sisällään. Sitten Heidi kerkesi pitämään 5 minuutin kertomuksen mitä on tutorointi, lähti juoksemaan bussiin (kiitos VR tästäkin) ja jätti minut kertomaan loput esityksestä. Kyllä olisin voinut valmistautua siihen paremmin, mutta meni se näinkin aika hyvin. Tutorointi pitää sisällään enimmäkseen orientaatioviikon, koulun järjestelmien käytön opettamisen ja muita pienempiä asioita pitkin lukuvuotta.Saimme kaiken kaikkiaan 51 uutta vertaistutoria ja se on suurempi määrä kuin edellisvuosina! Seuraavaksi odotellaankin sitten orientaatioviikkoa ja katsellaan miten oppimme jäivät mieleen. ;)

Kesä on tulossa, oletko valmis?

Tutorvastaavanne Kristiina Issakainen

Same in english

In this post I will tell you little bit what happened at peertutor training.
We started with introduction and we split new tutors in four groups, whereof they left to…

In first class we spoke about student health care and psychological services. At all campuses we have almost the same instructions, but health care is another thing. In second class special education teacher Juha Tiitta told about his experiences and services. In third class our chairman Camilla told about LAMKO, because we are not just party organizers, we are much more. In fourth class our vice chairman / head of educational policies Joel told about promotion of interests and speak out campaign. You will see more about it in few weeks.

After classes head of social and health care tutor Janne Pylvänen came to tell his experiences about tutoring and how tutoring works at faculty of social and health care. Every faculty has their own things with tutoring and we learn from past years to make it better next year. After Janne, university chaplain Riku Suokas came to the stage, he spoke about grouping and what includes in the group control. Then Heidi kept 5 minutes story about what tutoring is, ran to the bus (thanks VR for this) and left me to keep the rest of the presentation. Well I could’ve prepared for that little bit better, but after all it went well. Tutoring mostly includes orientation week, teaching how to use school systems and other smaller things through the semester.So we got 51 new peertutors and it is more than past years! So now we will wait for orietation week and watch how our training stuck to the mind. ;)

Summer is coming are you ready?

Head of tutoring Kristiina Issakainen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti