22. huhtikuuta 2016

Yhdenvertaisuus- ja häirintäyhdyshenkilökoulutus

Matkasimme eilen LAMKOn sosiaalipoliittisen vastaavan, Tonin, kanssa Helsinkiin yhdenvertaisuus- ja häirintäyhdyshenkilökoulutukseen. Koulutus pidettiin Uudella ylioppilastalolla, joka sijaitsee Mannerheimintiellä. Heti aamusta saimme kevyen aamujumpan, sillä uudella yo-talolla ei ole hissiä ja koulutus oli viidennessä kerroksessa, jonne on joka kerroksen välissä vielä välitaso, joten portaita riitti. Reippailu kuitenkin palkittiin heti aamupalan muodossa, johon kuului sämpylä, mehua ja hedelmiä. Ennen ensimmäistä luentoa saimme myös kahvikupposet, kiitos luojan, koska ainakin itse olin pikkasen poikki edellisillan LIROn piraattibileiden takia - vaikkakin käväisin siellä vain vähän tanssimassa ja hörppäämässä vettä!

Ensin meille kerrottiin yhdenvertaisuuteen liittyvistä laeista ja yhdenvertaisuus valtuutetun hommista. Myös yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden ero avattiin todella hyvin ja annettiin vinkkejä yhdenvertaisuuden edistämiseksi järjestötasolla.


Seuraavaksi teimme hieman harjoituksia syrjinnästä ja stereotypioista näyttelemällä. Arvioimme myös yhdenvertaisuuden toteutumista omassa opiskelijakunnassa janalle siirtymisen avulla. Oli kiva saada vähän toiminnallista juttua tähän väliin ja se oli mielestämme myös hyödyllinen ja silmiä avaava harjoitus.

Päivällä kävimme lounaalla UniCafeessa. Meillä oli hyvät ruokapöytäkeskustelut esim. kiusaamisesta yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja työyhteisöissä. Oli mukavaa keskustella Nyyti ry:n edustajan kanssa muiden opiskelijajärjestöläisten lisäksi. (Oli myös aivan pakko ottaa selfie UniCafen vessasta, koska siellä oli UV-valot!)


Ruuan jälkeen luennon aiheena oli häirintäyhdyshenkilötoiminta. Saatiin hyvät muistiinpanot ja paljon ohjeita ja vinkkejä, joiden avulla voimme sitten kouluttaa omat häirintäyhdyshenkilömme.

Ota yhteyttä häiritäyhdyshenkilöihin: hairinta.nainen@lamko.fi & hairinta.mies@lamko.fi

Viimeisenä kuulimme vielä tapahtuman järjestämisestä, jota voi hyödyntää hieman eri aiheissa kuin yhdenvertaisuus- ja häirintä-asioissa.

Päivän päätteeksi palasimme harvinaisen karun näköisellä (kuvasta ei edes välity, kuinka jäätävä kyseinen vaunu oikeasti oli!) lähijunalla takaisin Lahteen sulattelemaan kaikkea oppimaamme.


Meidän seuraavana tehtävänä on siis jakaa kaikki tämä tieto häirintäyhdyshenkilöillemme. Aiheesta lisää varmasti myöhemmin! Kiitos SAMOK ja SYL tämän koulutuksen tarjoamisesta.

Tiia Kettunen (& Toni Tilsala, sosiaalipolitiikka)
Viestintävastaava

-- In English --

Non-discrimination and harassment contact person education


Yesterday we traveled to Helsinki with the head of social policies, Toni, to get equality and harassment contact person education. The education was held at the New student centre on Mannerheimintie. The first thing we got, was a little morning exercise to the 5th floor. The centre doesn't have an elevator and in between every floor, there's one extra level, so there really was a lot of stairs. Our exercise moment was rewarded with a breakfast, which included bread, juice and fruits. Before the firs lesson, we also got coffee, thank god, because at least I was tired of the last night's Pirate party by LIRO - even though I just went there quickly to dance a little and drank water!

First they told us about non-discrimination laws and non-discrimination ombudsman work. Also the difference between non-discrimination and equality was explained well, plus they gave us good tips to advance the non-discrimination work on organization level.


Next we did some practices on discrimination and stereotypes by acting. We also evaluated the fulfillment of non-discrimination work in our own student union by moving on a line. It was great to get some movement in between lessons and we though it was useful and eye-opening practice.

During the day, we went to have lunch at UniCafe. We had some great dinner table conversations about bullying on University level and in work community. It was nice to talk to Nyyti ry's worker as well as other student union members. (I also had to take a selfie in the UniCafe toilet, because there was an ultraviolet light!)


After the meal, we had a lesson about harassment contact person work. We got some great notes and instructions + tips, which we can use in educating our own harassment contact persons.

Contact our harassment contact persons: hairinta.nainen@lamko.fi & hairinta.mies@lamko.fi

Lastly we heard something about how to make a good event, which we can use more in some other cases than non-discrimination and harassment stuff.

At the end of the day we traveled home with a rough looking train (the picture doesn't even show how creepy it really was!) to sink in all the info we just got.


Our next job is to share all this info with our harassment contact persons. More about the subject will probably come later! Thanks to SAMOK and SYL for this education day.

Tiia Kettunen (& Toni Tilsala, head of social policies)
Head of Communications

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti