27. toukokuuta 2016

Latvasta LAHO opiskelijafoorumi

LAHO (Lahen opiskelijajärjestöt) foorumin ideana on siis koota sidosryhmiä yhteen keskustelemaan erinäisistä aiheista, jotta yhteistyö pelaa ja vältetään päällekäisyyksiä esim. tapahtumien/bileiden teemojen kohdalla. Tavoitteena järjestöyhteistyöllä olisi saada LAMKin yhteinen opiskelijoiden ääni esiin ja kuuluviin.

22.2.2016 
Ensimmäinen järjestöjen keskeinen tapaaminen oli Niemen kampuksella. Mietiskeltiin kevään tulevia tapahtumia, isoimpana aiheena nopeasti lähestyvä Vappu. Sen lisäksi puhuimme yleisestä yhteistyöstä ja esimerkiksi tulevasta uudesta kampuksesta.

Käytännössä siis istuimme Laama Loungen sohvilla, meillä oli pientä naposteltavaa ja juttelimme jokaisen paikalla olleen järjestön asioista. Aluksi hieman tutustuimme toisiimme eli jokainen kertoi kuka on ja missä roolissa. Seuraavaksi suunnittelimme ja jaoimme hommia yhteisiin tapahtumiin, josta siirryimme keskustelemaan tulevan kampuksen järjestötiloista.

Tapaamisen jälkeen osa lähti virkistäytymään ja verkoistoitumaan yhdessä.

29.3.2016
Toinen tapaaminen oli FellmanniCampuksella. Kävimme uudelleen Vappua läpi, juttelimme haalarimerkeistä ja muusta Vappu-tapahtumaan liittyen. Keskustelu kääntyi jälleen myös M19 kampuskehitykseen, joten aikalailla samoista asioista puhuttiin tälläkin kertaa.

Meininki oli kovaäänistä ja hieman levotonta jo siihen kellon aikaan kauniina keväisenä päivänä, mutta tarvittavat yhteiset aiheet ja keskustelut saatiin käytyä hyvässä hengessä.

LAHO järjestää Lahen Wappu -tapahtuman yhdessä ja siitä tulee järjestöyhteistyön takia siis 10x parempi!

29.4. - 30.4.2016

Lahen Wappu

Perjantain Haalaripesiksessä sää suosi pelaajia ja kaikilla oli mukavaa pelailla ja katsella pesistä. Itse olin kuvailemassa pari hassua valokuvaa ja videopätkiä Kisapuistossa, sekä myin Lahen V***uun -haalarimerkkejä. Pesiksen jatkot Linkki Ry:n "Pesäbileet" olivat yökerho Mugissa.

Lauantaina sateli vettä pitkin päivää, joten Pikku-Veskulla hengailu ei onnistunut. Meillä oli kuitenkin tilapäismajoitus Tekulla eli tekniikan alan kampuksella. Saimme viettää siellä yhteistä aikaa, LiMu radio soitteli musiikkia ja pientä ohjelmaakin oli.

Perinteikkään vappumarssin aikana ei onneksi satanut. Annettiin Litti-patsaalle pupunkorvat lahjaksi, marssimme keskustan läpi, pidimme älämölöä ja suuntasimme Hirvi-patsaalle. Kun saimme hirvi-patsaan lakitettua, kävimme järjestöjen välisiä köydenveto kisoja. Onnea LIRO Ry voitosta!

Jatkoimme kymmeneen asti Tekulla hengailua, josta ihmiset pikkuhiljaa siirtyivät Lahden Seurahuoneelle / Piazzaan Wappubileisiin.

Tähän loppui vapun juhlinta (viralliselta osaltaan, sillä useat ihmisethän jatkoivat sitä vielä :D) ja näin loppui myös LAHOn kevään yhteistyökuviot.
Palataan siis syksyllä jälleen asiaan!Tiia Kettunen
ViestintävastaavaStudent associations barking at the right tree


LAHO (Student associations in Lahti) forum's idea is to gather interest groups together to talk about different subjects, so the co-operation work and we can avoid unnecessary overlapping, for example with events/parties and themes. The main goal of this collaboration is to get one combined voice of the students of LUAS to be heard and seen.


22.2.2016 
The first meeting was at NiemiCampus. We were thinking about spring's upcoming event, and the largest thing was Vappu, 1st of May celebration. In addition to that, we spoke generally about working together and e.g. the new campus.

So practically we sat at Llama Lounge's couches, had a little snack and talked about every association's news. Firstly we got to know each other shortly, as in everyone told their name and role in their organization. Next we planned and shared some jobs for the events we're doing, and then we went straight to talk about the future campuses society space.

After the meeting, some of the actives went to refresh and network together.

29.3.2016
The second meeting was at FellmanniCampus. We went through 1st Of May things again, talked about overall badges and other May Day event's detail. The conversation turned to M19 campus development case again, so the subjects were pretty much the same also this time.

Meeting was loud and a little restless at this time of the day on a nice spring day, but we got through all subjects and talks in a good spirit.

LAHO is organizing Lahen Wappu - first of May celebration event together and that why it'll be ten times better!

29.4.-30.4.2016
May Day event

The weather was amazing at the student overall baseball on Friday and people had fun playing and watching Finnish baseball. I was taking pictures and video clips there at Kisapuisto, and I also sold 1st of May student overall badges. Overall baseball's after party was "Base party" @ Yökerho Mugi.


It was a little rainy on Saturday, so hanging at Pikku-Vesku shore didn't work out. Luckily we had makeshift place at technology campus. We got to spend time with other students there and our campus radio, LiMu radio was playing music, plus we had some little activities too.

During the traditional May Day march didn't rain. We gave bunny ears to Jari Litmanen statue and marched through the city center, kept a lot of noise and walked to the moose statue. When we got the moose crowned, we played tug-of-war between student associations. Congrats LIRO Ry for the win!

We continued hanging at technology campus till 10 PM, after that people went to Seurahuone, Lahti / Piazza for the May Day club party.


This was the end of Vappu, 1st of May celebration (in it's official part, because some of us continued May Day a little further :D) and so this was the end of LAHO collaboration for this semester.
Let's get back to business in fall!Tiia Kettunen
Head of Communications

20. toukokuuta 2016

Digitaalisesti sosiaalinen?

Terveiset AMK päiviltä, jotka olivat tässä 17.-19.5.2016. LAMKOsta oli mukana hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, viestintävastaava ja tietenkin pääsihteeri. Päivien teemana oli AMK goes digi, eli digitalisaatio oli suurena kysymyksenä monessa eri paneelissa ja seminaarissa. Etenkin BYOD (bring your own divice), joka on myös LAMKissa käytössä, herätti paljon keskustelua etenkin opiskelija-aktiivien kesken.
Ja se miten opiskelijat osaavat digiasioita hoitaa näkyy somen hyötykäytössä. Opiskelijakunniltakin löytyy omaa facebook-sivustoa, instagram- tilejä ja muita kivoja tunnusia eri softille, joilla näkyvät muille toimijoille ja tietenkin omille opiskelijoilleen. Se miten nykyaika on tehnyt viestimisestä helpompaa on luonut omia haasteitaan käytön myötä. Tietoa tulee joka tuutista, niin ettei omat suodattimet oikein tahdo riittää. Opiskelijalle tulee kaiken näköisiä ilmotuksia pitkin päivää jo oman sosiaalisen verkon kautta mutta myös koulun, opiskelijakunnan ja muiden tärkeiden toimijoitten kautta että osa siitä tiedosta jää tiedostamatta. Ja tämä jos mikä on suurin haaste.


AMK päivillä oli meemi kilpailu, johon puheenjohtajakin pisti panoksensa
Tämän takia palautekkaan ei aina välttämättä pääse meillekkään perille asti. Olemme tällä viikolla keränneet Speak Out-kampanjan palautteet jotka te olette meille antaneet ja alamme käymään palautteita läpi ensi viikon alusta lähtien. Jokainen meille laitettu palaute luetaan ja palaute viedään tarvittaessa eteenpäin jos tälle on tarve. Palautetta saa toki antaa meille muutenki LAMKOn www sivujen palautekanavan kautta tai sitten ihan ottamalla meihin yhteyttä facebookin tai sähköpostin kautta. Teidän antama palaute on meille tärkeää.

Mutta vielä parit sanat AMK päivistä!  Mieleenpainuvin asia reissussa oli kun pääsi taas näkemään vanhoja tuttuja ja tutustumaan uusiin. Ja se jos mikä on tässä touhussa parasta: verkostoituminen! Se jos mikä tuo opiskelija-aktiivitoimintaan sen mukavan twistin, joka tulee auttamaan näissä hommissa nyt ja sitten myös tulevaisuudessakin.

Tärkeinpänä tässä asiassa näen sen että olen pystynyt luomaan sen LAMKin ulkopullisen tukiverkoston, jolta voin kysellä neuvoja ja ajatuksia, tiedustella miten siellä on asiat toimineet ja millä tavalla sielä opiskellaan. Turha sitä pyörää on toista kertaa keksiä.

Voin olla vain iloinen siitä että mulla on ollut tähän toimintaan mahdollisuus ja olen pystynyt tutustumaan aivan ihaniin ihmisiin, jotka tukevat toisiaan ja ovat tässä toiminnasse se vara-akku josta saan tarvittaessa lisävirtaa että voin tehdä näitä hommia täydellä sydämmellä.
                                                                                                                     


Camilla Pulkkinen
Hallituksen Puheenjohtaja


-- IN ENGLISH --
Digitally social?

Greetings from UAS days! From LAMKO there was Chairman of the Board, Vice-Chairman, Head of Communications, and of course, the Secretary-General . The theme was UAS goes digital and  digitalization was a major issue in many different panels and seminars. BYOD (bring your own device), which is also used in LAMK, aroused a lot of debate, especially between the student activists.
And how the students know how to take care of things in the social media is reflected in common use. Student unions have their own Facebook sites, Instagram accounts and many other software to show what they do and who they are to other student unions and, of course, to their own students. Even though modernity has made communicating easier, it has created its own challenges in usage. Information comes from all sides so that their own filters might not be enough. The student will come across all sorts of messages through the day, already through their own social network, but also through the school, the student union and other major operators like that, so some of the information remains subconscious. And this, if anything, is the biggest challenge.


There was meme contest and Chairman try hers best 
For this reason, the feedback does not always get straight to us. This week we have collected Speak Out campaign feedback that you have given to us and we begin to go through the feedback from the beginning of next week. Each of feedback will be read and if necessary, send forward, if there is a need for this. Feedback should certainly be given us anyway, LAMKO's web pages have a feedback channel were you can contact us or then just contact us via Facebook or email. Your feedback is important to us.
But still couple of words about UAS days! The most memorable thing at the trip was that when you get to see old friends and meet new again. And what is best at this in action: networking! That really brings the student activated operation a the nice twist, which will help this job now and then also in the future.

The most prioritized in this case I see, is that I have been able to create a support network outside the LUAS, from whom I can ask for advice and ideas, to inquire about how there are things worked and how they solved things. It is useless to invent the wheel again.

I can only be glad that I have had the opportunity in this action and I was able to find just the wonderful people who support each other and are the spare battery to me if I need one. They are the  additional power that I can do my job with full light heart.


Camilla Pulkkinen
Chairman of Board 

10. toukokuuta 2016

Hallittuja tuntemuksia: Teijan stressi

Minulla on sen verran stressaava työ hallituksessa, että joudun aika paljon odottelemaan ja piiskaamaan - eikun siis lempeästi muistuttelemaan - muita hallituslaisia esimerkiksi tekstipätkistä, jotta saan oman hommani tehtyä. En siis väitä, että kaikki eivät toimita juttujaan ajoissa vaan yritän sitä sanoa, että teen paljon kompromisseja ja sovellan omia hommia muiden aikatauluihin enkä voi tehdä kaikkea juuri sillä sekunnilla, kun minä haluaisin tai minulla olisi aikaa. Tämä ei ole tietenkään kokonaan huono asia, sillä tässä kasvaa kärsivällisyys ja osaan aikatauluttaa, sekä tehdä kompromisseja entistä paremmin. Eli tämä on kovin kasvattavaa hommaa.

Stressista puheenollen, olen tehnyt huvivastaavan hommia tässä kevään aikana. Olin joskus alunperin miettinyt, että minusta voisi tulla huvivastaava, mutta se homma sitten jäi, kun Milla kertoi haluavansa jatkaa enkä halunnut lähteä kilpailemaan, koska en ollut niin varma asiasta. Nyt olen entistä varmempi, että en loppujen lopuksi edes olisi sopinut hommaan. Tietyistä asioista en halua kirjoittaa, sillä en koe tarpeelliseksi avata niitä täällä. Kaikki varmasti ymmärtävät, että on haastavaa tehdä kahta työtä hallituksessa samaan aikaa, käydä koulua (köh..) ja omistaa jonkilainen sosiaalinen elämä. Lyhyesti sanottuna siis: tämä on ollut iha kiva kokemus astua toisen saappaisiin hetkeksi, on ollut paljon juttuja, mistä olen tykännyt, mutta odotan myös innolla sitä, että Milla palaa taas kuvioihin!

Ja vielä viimeisen kerran nostan stressin esiin, vaikka en pidä tätä hyvänä avautumiskanavana, niin haluan passiivis-aggressiivisesti kirjoittaa, että koen eräänlaista kirjoittajan blokkia (writer's block) ja luovuuden estyneisyyttä tällä hetkellä, joten olen hieman ongelmissa. Lupaan palata aiheeseen, jos selviän tästä elossa. (Kiitos ja anteeksi.)


Äkkiä iloisempiin aiheisiin! Koska tykkään tehdä listoja ja erinäisiä koonteja, tässä tällainen aihe tällä kertaa:

Mitä olen saanut hallituksessa toimimisesta tähän mennessä?

Lempinimiä: Teija, Taija, Tuija, Thelma + lukuisia muita. Ja myöskin etuliitteenä on usein "viestinä" (ei siis viestintä), koska inside-typo-läppä, joka joskus vaan tapahtui hetkellisesti #pääsihteerin toimesta ja muut päättivät sitä sitten käyttää - myös minä itse. :D


Kehuja: Kuulin yksi päivä omalla kampuksellani lausahduksen "ai, tänne on tullut uudet kuukausitiedotteet, onpas kiva, kukahan näitä tekee?" ja noinkin pieni asia sai hymyn kasvoilleni. Toisena juttuna oli taannoin ollut alumni-ilta, jossa kysyttiin, että mitä hyvää olet saanut aikaan hallituksessa tähän mennessä? Enkä osannut nimetä juurikaan mitään, mutta muut sitten paikkailivat puheenvuoroani ja kertoivat pari asiaa, mitkä olivat heidän mielestään onnistuineita (esim. blogiohjeistus jne.) ja kiitos näistä nostoista heille. :)

Stressiä: Eikun eihän meidän pitänyt enää mennä tähän aiheeseen..

Uusia tuttavuuksia: Esimerkiksi LAHO forumin kautta on tullut paljon uusia kasvoja kuvioihin, joita sitten moikkailee, kun törmäilee - tai kenties päättää jonain legendaarisena opiskelijakeskiviikkona mennä suomalaiseen tapaan "rohkaisun" jälkeen jututtamaan. No, tärkeintä on jäädä mieleen. Huonoa julkisuuttahan ei ole(?).
Kunnia menee, mutta mainetta tulee.

Loppuun pakko vielä kerran mainita Lahen Vappu. Tämä oli selkeästi legendaarisin vappu aikoihin, ehkä koskaan. Kiitos kaikille kaikesta & anteeksi ihan kaikille - ihan kaikesta!P.S. Olen taas joutumassa laivalle hallitusjuttujen tiimoilta. Antti Tuiskua lainaten: "keinutaan" tulee kuvastamaan toukokuun loppua, koska keinun maissa aina vähintään viikon risteilyjen jälkeen.

Tiia Kettunen
Viestintävastaava


-- IN ENGLISH --

Controlled sensations: Thelma's stress


I have a little stressful job on the board, because I have to wait a lot and whip - I mean, gently remind - other members of the board about texts, so I can get my work done. I don't blame others for not sending me stuff early enough, I'm just trying to say that I make a lot of compromises and I adapt other's work in between my schedule. That means I can't do my job whenever I want or when I had the time myself. This is not all bad, because my patience grows, I'm better at scheduling my job nowadays and I make compromises even easier than before. This really builds up character.

Talking about stress, I've also worked as the head of entertainment during the spring. In the early days, I though I'd like to be the head of entertainment, but I kind of forgot about it, because Milla told that she wants to stay as the head of entertainment. I didn't want to compete with her, because I wasn't so sure about it anyway. Now I'm very sure, that I wouldn't have been great for the job in the end. There are some things I don't want to write about here, but everyone surely understands that it's hard to work for two sections in the board, go to school (*cough*) at the same time and try to keep up some kind of social life. Shortly: this has been a nice experience to step in someone else's shoes for a while, there have been a lot of fun things that I've liked, but I'm also very happy that Milla is coming back soon!


And to talk about stress one more time, even though I don't prefer this as a good place to open up about my life, I still want to passive-aggressively write about the fact that I'm suffering from writer's block and lack of creativity at the moment, so I'm in a small trouble. I promise to get back to this subject, if I survive this alive. (Thanks and sorry.)

Let's quickly move to nicer subjects! Because I like to make lists and compilations, here's something this time:

What I've gotten from working in the board so far?

Nicknames: Teija, Taija, Tuija, Thelma + many more. And also the prefix "communitions" (not communications), because of one inside-typo-joke, that #secretarygeneral once made accidentally and others decided to use it - me as well. :D


Praise: One day at my campus, I heard: "oh, there's some new newsletters, they're nice, I wonder who makes them?" and only a thing so small brought a smile on my face. Other thing was an alumni-evening we had some time ago, where they asked to tell something good I've done so far in the board? I didn't know what to say, but then others saved me and told a few good jobs I've done (like blog instructions etc.) and thanks to them for those words. :)

Stress: Woops.. We weren't supposed to talk about this anymore..

New acquaintance: For example LAHO forum has introduced me to many new faces, who you say hi to when you see them - or maybe decide to talk to one legendary student Wednesday after few Finnish "courage drinks". Well, the most important thing is to stay in mind. There's no bad publicity, right? Honor goes, but reputation grows.

Lastly, I have to mention Lahen Wappu -event, the 1st of May / May Day celebration, once again. It was legendary! Thanks to all for everything & sorry for every single one, for every single thing!P.S. I'm ending up to a cruise ship again, because of the board stuff. I'm quoting a Finnish artist, Antti Tuisku: "let's rock" as in swaying to the other side from another till the end of May, because I always rock few weeks after being at the sea.

Tiia Kettunen
Head of Communications

6. toukokuuta 2016

Huvittaako?

Hain LAMKOn huvijaostoon 2015 syyskuussa kaverini kehotuksesta.

Hakemukseni näytti tältä:

"Sellasta juttua kuulin, että huvijaostoon haetaan porukkaa - ja täällä ois yks innokas!
Bileitten järkkäämistä, kehittämistä, arvostelua, parantelua? Kyllä, kiitos!
Entistä huikeammat LAMKOn bileet saadaan tietenkin niin, että jaostossa on oikeita ihmisiä. Voisin väittää, että oon oikee ihminen sinne.

Paljon ideoita pyöri ekan opiskeluvuoden aikana päässä opiskelijabileitten ympärillä eikä pelkästään niissä käymisen tai ryyppäämisen takia. Vaan olisi siistii päästä kehittämään bileistä vielä nautinnollisempia.


Pää täynnä parannusideoita odottelen nyt vastausta sieltä suunnalta - ja loppuun vielä pahoittelen hitauttani hakemuksen suhteen, koska tarkotuksena oli tehdä tämä aikaa sitten. Yleensä olen ihan täsmällinen viestittelyjeni suhteen. ;)"


Selkeästi liioittelin innokkuuttani ja loppuun päätin vielä selitellä jotain turhaa, sillä jaostohaku ei ollut oikeasti vielä edes alkanut! Viimeistelin viestini hymiöllä, jota en todellakaan yleensä tekisi viralliseen viestiin. :D Olin vaan siinä uskossa, että huvivastaavalle viestittely ei ole niin vakavaa - eikä se siis ollutkaan.

Jossain vaiheessa sain sähköpostiviestiä, että jos olen vielä kiinnostunut huvijaostosta, niin laittaisinko Facebook-viestiä. Näin siis toimin ja liityin siten huvijaostoon.

Vaikkakin hakemukseni oli hieman kaunisteltu, niin olin kyllä oikeasti mielissäni, että pääsin toimintaan mukaan ja olen ollut mahdollisimman paljon mukana meiningissä. En siis vielä tässä vaiheessa ollut mukana hallituksessa enkä ollut edes miettinyt koko asiaa, joten huvijaosto oli ensimmäinen kosketukseni LAMKOn toimintaan.

Minkälaista on toimia huvijaostossa?

Tapaamme n. kerran kuussa ja suunnittelemme bileitä etukäteen. Ennen kuukauden bileitä osa porukasta käy ostamassa bileisiin koristeita tai vaihtoehtoisesti askartelemme niitä yhdessä. Käymme myös viemässä bilejulisteita kampuksille ja mainostamme eventtiä Facebookissa. Bilepäivinä menemme koristelemaan Tivolin ajoissa. Ilta alkaa 22:00 bilehaalarimerkkien jakamisella. Niitä jaamme muutaman tunnin, jonka jälkeen saa jatkaa iltaa haluamallaan tavalla, jos kilpailujen juontokeikkoja ei ole. Joissain bileissä kuitenkin on kilpailuja, jotka järjestetään ja juonnetaan merkkien jakamisen jälkeen esim. 00-01. Muuta toimintaa ei bileisiin liittyen jaostolla usein ole, mutta esim. kävijämäärät yleensä kysellään illan jälkeen.

Nyt siis tilanne on sellainen, että huvivastaavamme, Milla, on työharjoittelussa Balilla. Lupauduin jo ennen hallitukseen liittymistä toimivani hänen oikeana, vasempana tai vaikka kolmantena kätenä työharjoittelun ajan. Tällä hetkellä olen siis viestintävastaava ja huvivastaavan käsi. Hoidan hieman enemmän hommia kuin pelkkänä jaostolaisena, mutta Milla tekee etänä silti osan työstä.

Mielestäni tämä homma on todella hauskaa ja suosittelen kaikkia kiinnostuneita ottamaan yhteyttä Millaan huvi@lamko.fi !

Huvista puheenollen, tsekkatkaa Aleksanterinkadun Approjen koostevideo tästä:

Ja Lahen Wappu -videokooste tästä:

Älä myöskään unohda seuraavia LAMKOn bileitä 11.5.2016!
Toogabileet: https://www.facebook.com/events/1123266304363162/

Tiia Kettunen
Viestintävastaava

-- In English --

Let me entertain you


I applied to LAMKO's entertainment section in fall 2015 since one of my friend suggested it for me.

My application looked like this:

"I heard you're looking for new people to the entertainment section - here's one enthusiastic!
Arranging, developing, reviewing and making parties better? Yes, please!
LAMKO's parties gets even better by having the right people on the entertainment section. I could say that I'm the right person to join.

During the first study year, many ideas ran through my head related to student parties and not only thinking about going to the parties and drinking. But it would be cool to develop the parties to be even more enjoyable.

Now I'm just waiting for your response with my head full of ideas - and just to say, I'm sorry for the delay with this application, since I was supposed to do this already some time ago. Usually I'm pretty punctual with communication. ;)"

Clearly I exaggerated my enthusiasm and also decided to explain something useless to the end, because the application period hadn't even really started yet! I finished my email with a smiley, which I definitely wouldn't put to a formal mail. :D I just had the idea, that emailing to the head of entertainment wouldn't be so serious - and it wasn't.

Some time after that, I got a new email that if I still was interested in the entertainment section, I could message back via Facebook. I did that and that's how I joined the entertainment section.

Even though my application was a little embellished, I was really pleased, that I got into the activity and I've been as much involved as I can. I wasn't in the board in this point and I hadn't even ever though about it, so the entertainment section was my first touch to LAMKO's activity.

What is it like to work on the entertainment section?

We meet about once a month and plan the parties ahead. Before the monthly party, some of the group goes to buy some decorations to the party or alternatively we make them ourselves. We also put party posters to campuses and advertise the event on Facebook. On the party day, we go early to Tivoli, so we can decorate the place. The night starts at 10 PM with handing out the party overall badges. We give them out for few hours and after that, everyone can spend their night freely, if there's no competition hosting. Some parties has competitions which are arranged and hosted after handing out the overall badges, so about 12-1 AM. Entertainment section hasn't usually got other actions related to the party, but for example the visitor count is asked after the night.

Now the situation is that our head of entertainment, Milla, is at Bali for practical training. Even before joining the board, I already promised to be her right, left or the third arm during her practical training. So at the moment, I'm the head of communications and the helpful arm of the head of entertainment. I work a little more than when I was only a part of the section, but Milla is still doing some of the job distantly.

I think this activity is really fun and I suggest everyone who's interested in this to contact Milla at huvi@lamko.fi !

Talking about fun, check out the Aleksanterinkadun Appro aftermovie here:

And May Day, 1st of May celebration video compilation here:

Also don't forget LAMKO's next party 11.5.2016!
Ancient Toga Party: https://www.facebook.com/events/1123266304363162/
Tiia Kettunen
Head of communications