20. toukokuuta 2016

Digitaalisesti sosiaalinen?

Terveiset AMK päiviltä, jotka olivat tässä 17.-19.5.2016. LAMKOsta oli mukana hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, viestintävastaava ja tietenkin pääsihteeri. Päivien teemana oli AMK goes digi, eli digitalisaatio oli suurena kysymyksenä monessa eri paneelissa ja seminaarissa. Etenkin BYOD (bring your own divice), joka on myös LAMKissa käytössä, herätti paljon keskustelua etenkin opiskelija-aktiivien kesken.
Ja se miten opiskelijat osaavat digiasioita hoitaa näkyy somen hyötykäytössä. Opiskelijakunniltakin löytyy omaa facebook-sivustoa, instagram- tilejä ja muita kivoja tunnusia eri softille, joilla näkyvät muille toimijoille ja tietenkin omille opiskelijoilleen. Se miten nykyaika on tehnyt viestimisestä helpompaa on luonut omia haasteitaan käytön myötä. Tietoa tulee joka tuutista, niin ettei omat suodattimet oikein tahdo riittää. Opiskelijalle tulee kaiken näköisiä ilmotuksia pitkin päivää jo oman sosiaalisen verkon kautta mutta myös koulun, opiskelijakunnan ja muiden tärkeiden toimijoitten kautta että osa siitä tiedosta jää tiedostamatta. Ja tämä jos mikä on suurin haaste.


AMK päivillä oli meemi kilpailu, johon puheenjohtajakin pisti panoksensa
Tämän takia palautekkaan ei aina välttämättä pääse meillekkään perille asti. Olemme tällä viikolla keränneet Speak Out-kampanjan palautteet jotka te olette meille antaneet ja alamme käymään palautteita läpi ensi viikon alusta lähtien. Jokainen meille laitettu palaute luetaan ja palaute viedään tarvittaessa eteenpäin jos tälle on tarve. Palautetta saa toki antaa meille muutenki LAMKOn www sivujen palautekanavan kautta tai sitten ihan ottamalla meihin yhteyttä facebookin tai sähköpostin kautta. Teidän antama palaute on meille tärkeää.

Mutta vielä parit sanat AMK päivistä!  Mieleenpainuvin asia reissussa oli kun pääsi taas näkemään vanhoja tuttuja ja tutustumaan uusiin. Ja se jos mikä on tässä touhussa parasta: verkostoituminen! Se jos mikä tuo opiskelija-aktiivitoimintaan sen mukavan twistin, joka tulee auttamaan näissä hommissa nyt ja sitten myös tulevaisuudessakin.

Tärkeinpänä tässä asiassa näen sen että olen pystynyt luomaan sen LAMKin ulkopullisen tukiverkoston, jolta voin kysellä neuvoja ja ajatuksia, tiedustella miten siellä on asiat toimineet ja millä tavalla sielä opiskellaan. Turha sitä pyörää on toista kertaa keksiä.

Voin olla vain iloinen siitä että mulla on ollut tähän toimintaan mahdollisuus ja olen pystynyt tutustumaan aivan ihaniin ihmisiin, jotka tukevat toisiaan ja ovat tässä toiminnasse se vara-akku josta saan tarvittaessa lisävirtaa että voin tehdä näitä hommia täydellä sydämmellä.
                                                                                                                     


Camilla Pulkkinen
Hallituksen Puheenjohtaja


-- IN ENGLISH --
Digitally social?

Greetings from UAS days! From LAMKO there was Chairman of the Board, Vice-Chairman, Head of Communications, and of course, the Secretary-General . The theme was UAS goes digital and  digitalization was a major issue in many different panels and seminars. BYOD (bring your own device), which is also used in LAMK, aroused a lot of debate, especially between the student activists.
And how the students know how to take care of things in the social media is reflected in common use. Student unions have their own Facebook sites, Instagram accounts and many other software to show what they do and who they are to other student unions and, of course, to their own students. Even though modernity has made communicating easier, it has created its own challenges in usage. Information comes from all sides so that their own filters might not be enough. The student will come across all sorts of messages through the day, already through their own social network, but also through the school, the student union and other major operators like that, so some of the information remains subconscious. And this, if anything, is the biggest challenge.


There was meme contest and Chairman try hers best 
For this reason, the feedback does not always get straight to us. This week we have collected Speak Out campaign feedback that you have given to us and we begin to go through the feedback from the beginning of next week. Each of feedback will be read and if necessary, send forward, if there is a need for this. Feedback should certainly be given us anyway, LAMKO's web pages have a feedback channel were you can contact us or then just contact us via Facebook or email. Your feedback is important to us.
But still couple of words about UAS days! The most memorable thing at the trip was that when you get to see old friends and meet new again. And what is best at this in action: networking! That really brings the student activated operation a the nice twist, which will help this job now and then also in the future.

The most prioritized in this case I see, is that I have been able to create a support network outside the LUAS, from whom I can ask for advice and ideas, to inquire about how there are things worked and how they solved things. It is useless to invent the wheel again.

I can only be glad that I have had the opportunity in this action and I was able to find just the wonderful people who support each other and are the spare battery to me if I need one. They are the  additional power that I can do my job with full light heart.


Camilla Pulkkinen
Chairman of Board 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti