23. kesäkuuta 2016

LAMKOOMA 2016

Jos joku ei tiennyt, LAMKOOMA on LAMKOn lehti, joka ilmestyy kerran vuodessa ja se on suunnattu uusille LAMKin opiskelijoille. Se sisältää vuodesta riippuen hieman eri juttuja, sillä tekijät vaihtuvat ja tieto uusiutuu.


Tänä vuonna minä olin lehdentekovastuussa, sillä toimin viestintävastaavana. Lehti sisältää muun muassa artikkeleita opiskelijaelämästä, AMK-horoskoopit ja juttuja esim. LimuRadiosta, Fuksiaisista ja tutoroinnista. Halusin lehteen sellaisia juttuja, mistä itse olen kiinnostunut ja/tai mistä uskoisin uusien opiskelijoiden olevan kiinnostuneita. Olin myös suunnittelemassa lehden visuaalista ilmettä, joten lehti on silläkin tavalla minun näköiseni, mutta tietenkin pääasiassa toivon sen miellyttävän lukijoita.

Lehden taitosta vastasi LAMKOn hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava, Toni Tilsala. Hän teki aivan älyttömän mahtavaa työtä lehden eteen ja lopputulos oli upea. En vieläkään täysin ymmärrä, miten hän sai minun epämääräisistä toiveista, visioista ja ohjeistuksista selvää, jotta pystyi toteuttamaan juuri sen näköisen lehden kun halusin. En voi tarpeeksi kiittää.

Mukana tekemässä oli paljon muitakin ihmisiä, joten kiitos kaikille ihan tasapuolisesti!

Tarvitsette ehkä hieman taustatarinaa tähän, jotta ymmärrätte edes pointin miksi tulin tästä blogin puolelle kirjoittelemaan.

Kun minua suostuteltiin hallitukseen, yhtenä perusteena oli tämä: "kun teet LAMKOOMA-lehden keväällä, on aivan älyttömän upea tunne saada se valmiiksi ja nähdä oma nimi lehden päätoimittajana, pääkirjoituksessa, jne." Mietin tuota silloin ajatuksen tasolla, noh olisihan se vissiin ihan siistiä..


Nyt se on vasta konkretisoitunut, kun lehti tosiaankin on valmis. Valmista versiota selatessa, itkun ja naurun sekaisena, on vaan niin jännä tunne. Ylpeä, kiitollinen,.. Enpä edes osaa kuvailla niitä tunteita. Semmonen, että on saanut jotain aikaan, on onnistunut ja osaa tehdä jotain.

Välillä oli mielessä, että eihän tästä mitään tule, en osaa, en kerkeä, en onnistu,.. Mutta niin sitä aina taitaa olla. Nyt se lehti kuitenkin on valmis ja onhan se nyt todella siisti! Aina voi tehdä paremmin, aina vaatii enemmän, mutta tämä on nyt tällainen ja olen tyytyväinen.

Lyhyesti, on vaan niin mahtifiilis, joten halusin jakaa tämän teidän kanssa. Tietenkin LAMKOOMA 2016 lehden lisäksi, joten tässä se on: http://www.magnetcloud1.eu/l/lamko/lamkooma_2016/#p=1

Vielä viimeisenä, meidänkin vihdoin alkaneen kesäloman kunniaksi, suosittelen teitä katsomaan meidän kesäevakko-koostevideon: https://www.youtube.com/watch?v=Gd77K4x27M4

Jonka jälkeen toivotan kaikille erittäin hyvää kesää! :)

"LAMKOn toimisto siirtyy vähitellen juhannuksen viettoon ja kesälomalle. Olemme seuraavan kerran auki maanantaina 1.8. Kiireellisissä asioissa voi loman aikana olla yhteydessä LAMKOn puheenjohtajaan. Hyvää juhannusta ja aurinkoista kesää!"

Tiia Kettunen
Viestintävastaava


LAMKOOMA magazine 2016


If someone didn't know, LAMKOOMA is LAMKO's magazine, that's published once a year and it's directed to new LUAS students. It includes different things yearly, since the makers change and info updates.


This year, I was in charge of making the magazine, because I work as the head of communications. The magazine contains for example articles about student life, UAS-horoscope and writings about LimuRadio, Freshmen party and tutoring. I wanted the paper to hold things that tickles my fancy and/or what I think new students would be interested in. I was also designing the visual appearance of the magazine, so it's also my kind of paper in that way, but of course mainly I hope that it pleases the readers.

In charge of the layout was LAMKO's head of social policies, Toni Tilsala. He did some amazing work for the magazine and the final result was great. I still can't understand how he made any sense of my vague and scrappy hopes, visions and instructions, so he could make exactly the kind of look for the paper that I wanted. I just simply can't thank him enough.

There were also other people making and helping with the magazine, so thanks to all equally!

You might need a little background story to this, so you'll understand why I even came here to write about this.

When I was persuaded to join the board, one of the reasons was this: "when you make the LAMKOOMA-magazine during the fall, it's really a great feeling to finish it and see your own name under editor-in-chief, etc." I thought about it in theory, well I guess it'd be kind of cool..


Now the thought has really solidified, when the paper is actually ready. Browsing the final version, weeping and laughing, is a very interesting feeling. Proud, thankful,.. I can't even describe all the feelings. The kind of feeling, when you've actually made something, have succeeded and can do it.

There were moments, when I thought it's not going to happen, I can't do it, I don't have the time, I won't succeed,.. But there are always those moments. Now the magazine is ready and let's be honest, it's really cool! You can always be better and you want more, but this is what it is and I'm satisfied.

Shortly, I just have such an amazing feeling and I wanted to share it with you. As well as share the LAMKOOMA 2016 magazine, so here it is: http://www.magnetcloud1.eu/l/lamko/lamkooma_2016/#p=1

Lastly, in honor of our finally started summer vacation, I recommend to watch our summer evacuee video (in Finnish): https://www.youtube.com/watch?v=Gd77K4x27M4

After which I finally say: have a great summer!

"LAMKO office will be on summer holiday until the end of July. We will be back to work on August 1st. In urgent matters you can contact LAMKO's chairman. Have a good summer!"
Tiia Kettunen
Head of Communications

16. kesäkuuta 2016

Aitiopaikka Lahen talviklassikossa, festareilla, messuilla ja vaikka missä!

Markkinointitutorointi


Lahden ammattikorkeakoulun markkinointitutorit ovat LAMKin kaikkien koulutusalojen opiskelijoita, jotka toimivat LAMK lähettiläinä. Markkinointitutor edustaa LAMKia omana itsenään ja esittelee opiskelua LAMKissa tuleville hakijoille vierailuilla toisen asteen oppilaitoksissa sekä erilaisilla messuilla ja tapahtumissa. Markkinointitutorit voivat oman kiinnostuksensa mukaan esitellä LAMKia myös sosiaalisessa mediassa ja muualla verkossa, esim. vloggaamalla tai bloggaamalla.

Lahden ammattikorkeakoulun markkinointitutorit
• Toimivat LAMKin promoottorina livenä ja verkossa
• Pääsevät osallistumaan lukuisiin tapahtumiin rennolla meiningillä
• Saavat kokemusta oman alansa ja oppilaitoksensa markkinoinnista
• Pääsevät työskentelemään monialaiseen rentoon ja hauskaan porukkaan
• Saavat kuulla ensimmäisten joukossa LAMKin uusista tuulahduksista
• Pääsevät mukaan kehittelemään uusia tapoja markkinoida LAMKia ja omaa alaansa tehokkaammin

Markkinointitutorointi on aktiivista ja hauskaa tekemistä opintojen lomassa ja se sopii ihan kaikille! Markkinointitutorina toimiminen vahvistaa vastuunottokykyä ja kehittää esiintymisvalmiutta sekä markkinointi- ja viestintätaitoja. Se on myös helppo ja innostava tapa kehittää omaa organisointikykyä sekä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja, joita tarvitaan työelämässä päivittäin.

Lue tämän vuoden markkinointitutoreiden touhuista esim. täältä: http://blogit.lamk.fi/mikamuumuka/ tai http://lamkissa.blogspot.fi/

Kiinnostuitko?

Lisää kurssista: http://opinto-opas.lamk.fi/…/70192/fi/70193/KEVV16/year/2016
--> Hae Markkinointitutorointi (KE00BA50-3002)

Ilmoittautuminen WinhaWillessä https://winhawille.lamk.fi

Tiia Kettunen
Viestintävastaava

Marketing tutoring


Marketing tutors of Lahti University of Applied sciences are LUAS' students from every line of study and they represent LUAS. Marketing tutor stands for LUAS as themselves and presents studying at LUAS to future applicants by visiting second-degree schools, fairs and events. Marketing tutors can also present LUAS by their own interest in social media and other networks, for example by vlogging or blogging.

Lahti University of Applied Sciences' marketing tutors
• Works as LUAS' promoters live and online
• Can attend many events with easygoing atmosphere
• Gets experience in marketing their own area of study and institution
• Works in diverse, laid-back and fun group
• Gets to hear the latest news about LUAS first
• Can develop new ways to market LUAS and their own field of study more effectively

Marketing tutoring is active and fun work on the side of your studies and it suits for everyone! Marketing tutoring boosts your ability to take responsibility and develops your representation, marketing and communication skills. It's also easy and innovative way to improve your organisation skills and the ability to interact and work in a team, which are useful daily in working life.

Read more about this year's marketing tutors doings in Finnish at http://blogit.lamk.fi/mikamuumuka/ or in Finnish and English: http://lamkissa.blogspot.fi/

Next fall this course will be only for Finnish students.


Tiia Kettunen
Head of Communications

10. kesäkuuta 2016

Keskusvaalilautakunnasta moi!

Tämän vuotinen keskusvaalilautakunta saa eteensä ensimmäistä kertaa listavaalit sekä sähköisen äänestyksen. Kumpikin on uutta ja kaikki kolme jäsentä odottavat innolla näitä uusia toimintatapoja. Itseäni kiinnostaa eniten sähköisen äänestyksen toteutus. Sähköinen äänestys tekee äänestyksestä niin paljon helpompaa eikä se ole enää paikkaan sidonnaista. Tällä tavalla myös ulkomailla vaihdossa olevat pystyvät antamaan äänensä, jolloin tasa-arvokin toteutuu paremmin.

Haluamme tänä vuonna saada vaaleille enemmän näkyvyyttä ja seuraavaksi lähdemmekin pohtimaan, mitkä keinot vievät meitä tavoitteeseemme parhaiten. Koska en ole markkinointia lukenutkaan, on seuraavasta syksystä tulossa minulle aikamoinen markkinoinnin ja viestinnän oppitunti. Odotan mielenkiinnolla siis ensi syksyä.

Nyt kun on toiminut LAMKOn edustajistossa jo puoli vuotta, voin sanoa siitä pari sanaa. Olen päässyt kunnolla sisään LAMKOn toimintaan ja ymmärrän nyt kuinka monessa paikassa LAMKO todella on vaikuttamassa. Olen iloinen, että olen päässyt myös osaltani vaikuttamaan sekä LAMKOn että LAMKin toimintaan erilaisissa työryhmissä. Toivon, että hyvä vaikutustyö tulee jatkumaan ja saamme vaaleilla haalittua meille uusia huipputyyppejä mukaan toimintaan!

Sanni Rulja
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja


Istun ensimmäistä vuottani Lamkon edustajiston jäsenenä. Minut pakotti mukaan velvollisuudentunto olla edes se ainoa Muotoiluinstituutin opiskelija Opiskelijakunnan toiminnassa ja täten rikkoa kolmen vuoden putki ilman yhtäkään muotsikkalaista edustajaa Lamkon hallituksessa tai edustajistossa. Yksikkömme onneksi myös kaksi muuta opiskelijaa oli tehnyt samansuuntaisen päätöksen, kuin minäkin. Istun tällä kaudella myös keskusvaalilautakunnassa vastaamassa Sannin ja Laurin kanssa seuraavien vaalien toimeenpanosta.

Edustajiston vaalit eivät ole onnistuneet houkuttelemaan ammattikorkeakoulumme opiskelijoita vaaliuurnille - saatika itse asettumaan ehdolle. Onkin erityisen kiinnostavaa olla mukana keskusvaalilautakunnassa juuri näissä vaaleissa seuraamassa lähietäisyydeltä, miten uudistukset listavaaleista ja sähköisesta äänestämisestä tulevat näkymään etenkin äänestysaktiivisuudessa.

Daniel Palatz
Keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtaja


Lähdin LAMKOn toimintaan mukaan 2015 hallitukseen tutorvastaavaksi. Viime vuoden loppupuolella kun lähestyi aika ilman LAMKOa en ollut siihen vielä valmis. Lähdin edustajistoon. Nyt edustajiston sekä keskusvaalilautakunnan jäsenenä koetan saada teitä, vapaavalintaisen laitteen, ruudun takana olevia innokkaita Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoita mukaan toimintaan.

Oletko koskaan miettinyt miten LAMKO toimii, missä ja miten se näkyy. Hallitus tekee opiskelijoiden silmissä näkyvämpää työtä, hallitus järjestää bileet sekä kiertää ahkeraan aloilla kertomassa toiminnasta LAMKO tourin muodossa. Edustajisto on ehkä hieman näkymättömämpi, mutta vaikuttaa taustalla ahkeraan, päättää esimerkiksi merkittävistä taloudellisista linjauksista, ihan pikku juttuja.

Käytännössä haluan tällä lyhyelle tekstillä ilman punaista lankaa sanoa, että mikäli haluat esimerkiksi enemmän alkoholittomia tapahtumia LAMKOn järjestämänä niin tule mukaan antamaan mielipiteesi ja vaikuta. Kirjallinen palaute on aina arvokasta, mutta entä jos olisitkin itse se, joka tekeekin sille jotain. Kerää itsellesi samanhenkisten opiskelijoiden porukka ja lähtekää syksyn vaaleissa tekemään yhdessä tekemään entistä parempaa LAMKOa.

Lauri Isotalo
Keskusvaalilautakunnan jäsen


Greetings from the General Election Committee!


This year’s General Election Committee is going to face election by list and electronic voting for the first time ever. Both are new things and all three members are eagerly waiting for new operation models. Personally, I’m mostly interested in how the electronic voting will be carried out. It will make voting such a lot easier, and voting will not be bound to a location. Thus people who are currently on student exchange, for instance, will be able to vote.

Our aim for this year is to get more visibility to the elections, and as our next task, we will start pondering in which ways we can achieve this. This fall will be one huge lesson in marketing and communications for me, since I have little previous experience from either subject. I’ll be waiting for next fall with great interest.

Now that I have worked as a LAMKO’s representative for half a year I can tell something about my experiences. I have gotten myself deeper into LAMKO’s operations and I now truly understand how many fields it influences. I’m also glad that I’ve gotten to affect LAMKO’s and LUAS’ operations in different work groups. Hopefully our work will be as effective in the future and that we’ll get to gather lots of new top-notch members.

Sanni Rulja
Chairman of General Election Committee


It is my first year as a member of the board of Student Union of Lahti UAS. I The responsibility forced me to be, at least, the only one student of the Institute of Design in the Union and to break the three year silence of not-to-have any member from the Institute of Design. Luckily, two comrades had ended up to same conclusion. Nowadays I am also a member of Central Election Committee, with Sanni and Lauri and our duty is to carry out the election in the end of present year.

The Election of Student Union hasn’t really managed to get the students to vote, let alone to become a candidate. It is really interesting to follow near by in the Central Election Committee how the reform of party list and electronic voting will be noticed, especially, in the activation of voting.

Daniel Palatz
Vice Chairman of General Election Committee


I got involved to LAMKO in 2015 as a Head of Tutoring at LAMKO’s board. The year was coming to its end I wasn’t ready for life without LAMKO. So here I am member of board of representatives and also member of Election Committee trying to courage you to be active member of our Student Union.

Have you ever thought how LAMKO actually works, where and how. The board might be more visible part of LAMKO as it organizes all the student parties and actively visits in our faculties by holding LAMKO tours. Board or Representatives is not hidden nor secret but we're not as visible. We are just those people who will make big decisions like... hmm what's that called.. oh yeah, budget. Just little things.

With this short unorganized text I just want you to understand that it really matters who's in board of representatives. If you want more non-alcoholic events, this might be your place. Written feedback is always good, but what if you could be the person actually doing something. Are you ready to make the difference, hopefully I'll see many new names on the lists when the time of elections is coming.

Lauri Isotalo
Member of General Election Committee

2. kesäkuuta 2016

Digitaalinen opiskelijakortti – oisko siisti? Ja vähän muuta.

Digitalisaatio on päivän hittisana. Digi sitä ja digi tätä. Mutta nyt on syksyksi tulossa opiskelijan kannalta oikeasti kova digitalisaation mahdollistama juttu, Frank App. Vuodesta miekka ja kirves opiskelija on kantanut lompakossaan fyysistä opiskelijakorttia, joka on kovan opiskelija-alennusten hyödyntämisen seurauksena saattanut kulua tunnistamattomaan kuntoon, katketa tai hävitä. Lisäksi korttia on aina tilausvaiheessa joutunut odottamaan viikkotolkulla. Nyt tähän on tulossa muutos.

Frank – opiskelijaetuja ja –kortteja tarjoava organisaatio on ottanut digiloikan kehittämällä Frank Appin, joka tuo opiskelijan käyttöön digitaalisen opiskelijakortin käytännössä heti, kun opiskelija on liittynyt oman koulunsa opiskelijajärjestöön, Lahden ammattikorkeakoulun kohdalla opiskelijakunta LAMKOon. Fyysinen opiskelijakortti ei vielä hetkeen poistu käytöstä, mutta puhelimen applikaatiossa (tulossa Android ja iOS) mukana kulkeva opiskelijakortti tulee toimimaan fyysisen kortin rinnalla. Alkuvaiheessa digitaalinen kortti vastaa perusopiskelijakorttia ilman maksuominaisuuksia, mutta nämäkin todennäköisesti ennemmin tai myöhemmin tulevat applikaatioon mukaan. Digitaalinen opiskelijakortti on voimassa samalla tavalla kuin fyysinen kortti, mutta lukuvuositarraa siihen ei tarvitse noutaa. Jos opiskelija on opiskelijakunnan jäsen, digitaalinen opiskelijakortti on voimassa jäsenyyden ajan. Frankin applikaatio mahdollistaa lisäksi personoidumpien opiskelijaetujen tarjoamisen ja näet lisäksi kartalta alennuspaikat. Näppärää. Jos applikaation testaus kiinnostaa, testitiimiin voi hakea osoitteessa frankapp.fi. Kannattaa tutustua myös videoon https://www.youtube.com/watch?v=gJ1P697Ts2AOletko muuten huomannut, että VR:n ja Matkahuollon omaa, vain heidän matkalippuja varten tarkoitettua ”opiskelijakorttia” ei enää saa? Aiemmin ostetut kortit kelpaavat edelleen junissa, mutta muutoin jatkossa VR hyväksyy opiskelija-alennukseen vain opiskelijajärjestön kautta saatavan opiskelijakortin. Ennen kortin saamista myös väliaikainen VR:n todistus kelpaa, mutta se on voimassa vain 3kk. Eli nyt jos koskaan kannattaa laittaa opiskelijakortti tilaukseen (tilauksia tehdään säännöllisesti vielä pari viikkoa, sitten jälleen elokuun alussa) ja samalla saat käyttöösi kaikki opiskelijakortilla saatavat alennukset ympäri Suomen ja verkkokaupoissa. Kannattaa nämäkin tsekata Frankin sivuilta www.frank.fi! Tarkat kortin tilausohjeet löydät LAMKOn nettisivuilta. 

LAMKOn toimisto FellmanniCampuksella on avoinna suht normaalisti 17.6. saakka, kesälomille jäämme juhannukselta ja elokuun alkupuolella palaamme takaisin töihin. Hyvää kesää kaikille, nähdään syksyllä!

#pääsihteeri Jari Koistinen

Digital student card – how cool that would be? And something else too.


Digitalization is today’s hit word. Digital this and digital that. But for the coming fall digitalization makes possible something very cool named Frank App.  For the last thousand years or something, students have carried physical student card in their wallets and after heavy use of student discounts, the card has worn to unrecognizable condition, break to half or lost. And when you have ordered the card, you had to wait for several weeks to get it. Now this is going to change.

Frank – the organization providing the student card and discounts has taken a leap towards digitalization by developing the Frank App which brings digital student card available to a student basically immediately when joining the local student union which is LAMKO in Lahti university of applied sciences. Physical student card is still valid and is not disappearing for a while but the digital student card in Frank app (coming for Android and iOS) will work together with the “old” card. In the beginning, the digital student card will work like a basic student card without payment features or ISIC but it is very likely that these features are also coming to the app sooner or later. The digital student card is valid the same way like physical card but you don’t need to get a validation sticker on it. It’s valid when you are a member of the student union. Frank application also makes possible to offer more personalized discount for you and also shows all the discounts on a map. How convenient! If you are interested in testing the application, check frankapp.fi. Watch also the video https://www.youtube.com/watch?v=gJ1P697Ts2ABy the way, have you noticed that VR offers no more their own “student card” for the discounts in trains and Matkahuolto busses. If you have this VR-card, it’s still valid but otherwise VR accepts only official student card which is applied from the student union. Before you receive the card, you can use a temporary document (download from VR website) which is valid for three months. So now it’s an excellent time to join the student union and get student card (we are making the orders about two weeks before vacations, then in August) and get all the discounts in your use in Finland and on webstores. Check all discount from Frank website, www.frank.fi. The detailed information about the card order process can be found from LAMKO website. 

LAMKO office at FellmanniCampus is open quite normal until 17th of June, we will start our vacations from Midsummer festival and return in the beginning of August. Have a nice summer and see you in fall!

 
Secretary general Jari Koistinen