16. kesäkuuta 2016

Aitiopaikka Lahen talviklassikossa, festareilla, messuilla ja vaikka missä!

Markkinointitutorointi


Lahden ammattikorkeakoulun markkinointitutorit ovat LAMKin kaikkien koulutusalojen opiskelijoita, jotka toimivat LAMK lähettiläinä. Markkinointitutor edustaa LAMKia omana itsenään ja esittelee opiskelua LAMKissa tuleville hakijoille vierailuilla toisen asteen oppilaitoksissa sekä erilaisilla messuilla ja tapahtumissa. Markkinointitutorit voivat oman kiinnostuksensa mukaan esitellä LAMKia myös sosiaalisessa mediassa ja muualla verkossa, esim. vloggaamalla tai bloggaamalla.

Lahden ammattikorkeakoulun markkinointitutorit
• Toimivat LAMKin promoottorina livenä ja verkossa
• Pääsevät osallistumaan lukuisiin tapahtumiin rennolla meiningillä
• Saavat kokemusta oman alansa ja oppilaitoksensa markkinoinnista
• Pääsevät työskentelemään monialaiseen rentoon ja hauskaan porukkaan
• Saavat kuulla ensimmäisten joukossa LAMKin uusista tuulahduksista
• Pääsevät mukaan kehittelemään uusia tapoja markkinoida LAMKia ja omaa alaansa tehokkaammin

Markkinointitutorointi on aktiivista ja hauskaa tekemistä opintojen lomassa ja se sopii ihan kaikille! Markkinointitutorina toimiminen vahvistaa vastuunottokykyä ja kehittää esiintymisvalmiutta sekä markkinointi- ja viestintätaitoja. Se on myös helppo ja innostava tapa kehittää omaa organisointikykyä sekä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja, joita tarvitaan työelämässä päivittäin.

Lue tämän vuoden markkinointitutoreiden touhuista esim. täältä: http://blogit.lamk.fi/mikamuumuka/ tai http://lamkissa.blogspot.fi/

Kiinnostuitko?

Lisää kurssista: http://opinto-opas.lamk.fi/…/70192/fi/70193/KEVV16/year/2016
--> Hae Markkinointitutorointi (KE00BA50-3002)

Ilmoittautuminen WinhaWillessä https://winhawille.lamk.fi

Tiia Kettunen
Viestintävastaava

Marketing tutoring


Marketing tutors of Lahti University of Applied sciences are LUAS' students from every line of study and they represent LUAS. Marketing tutor stands for LUAS as themselves and presents studying at LUAS to future applicants by visiting second-degree schools, fairs and events. Marketing tutors can also present LUAS by their own interest in social media and other networks, for example by vlogging or blogging.

Lahti University of Applied Sciences' marketing tutors
• Works as LUAS' promoters live and online
• Can attend many events with easygoing atmosphere
• Gets experience in marketing their own area of study and institution
• Works in diverse, laid-back and fun group
• Gets to hear the latest news about LUAS first
• Can develop new ways to market LUAS and their own field of study more effectively

Marketing tutoring is active and fun work on the side of your studies and it suits for everyone! Marketing tutoring boosts your ability to take responsibility and develops your representation, marketing and communication skills. It's also easy and innovative way to improve your organisation skills and the ability to interact and work in a team, which are useful daily in working life.

Read more about this year's marketing tutors doings in Finnish at http://blogit.lamk.fi/mikamuumuka/ or in Finnish and English: http://lamkissa.blogspot.fi/

Next fall this course will be only for Finnish students.


Tiia Kettunen
Head of Communications

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti