26. elokuuta 2016

Lahti Amazing Race

Lahti amazing race on tarkoitettu kansainvälisille vaihto-oppilaille, jotka viettävät Suomessa aikaa vain lyhyen ajan. Amazing race-tapahtuman suunnittelee joka vuosi kv-tuutorit yhdessä tutorvastaavien ja kansainvälisyysvastaavan kanssa. Itselleni kansainvälisyysvastavaana tämä oli jo toinen kerta ja voin olla ylpeä itsestäni sekä tiimistä! Viime vuodesta on opittu paljon ja tänä vuonna tapahtuma oli onnistuneempi. :)


Amazing racessa on neljä pistettä, joilla jokainen tiimi käy suorittamassa tietyn tehtävän. Tänä vuonna pisteinä olivat kirkonpuisto, radiomäki, pikku-Vesku ja hyppyrimäki. Jokaisessa neljässä pisteessä oli erilainen tehtävä muun muassa suomalaisen ruoan syöminen, laulujen opettelua yms.


Tänään tapahtumassa oli 16 joukkuetta ja kaikissa 4-5 jäsentä, eli osallistujia kyllä riitti. Joukkueita lähetettiin tietyin väliajoin ja kyseessähän oli siis nopeuskisa. Mitä nopeampaa löytää paikat, suorittaa tehtävät ja palaa takaisin torille, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa! Tänään löydettiin kovan kilpailun jälkeen kolme nopeinta ja heidät palkittiin pienillä suomalaisilla lahjoilla.


Kaikkiaan amazing race kuuluu osaksi orientaatioviikkoa ja se on todellakin tutoreiden suunnittelema. Kansainvälisyysvastaavana mulle jää tehtäväksi paperin tulostelu, palkintojen hankkiminen ja torilla lähetän joukkueita matkaan ja otan vastaan kun he palaavat takaisin. Hyvin suunniteltu ja kaikin puolin hyvin toteutettu!


Tässä voin vielä kiittää hirmuisesti kansainvälisyystutoreita, jotka olivat mukana järjestämässä tapahtumaa ja toteuttamassa rastipisteitä! Iso kiitos myös vastaaville, jotka saivat aikaiseksi mahtavat rastipisteet ja rastipisteille ohjaajat! Ilman tätä porukkaa ei minun työllä olis mitään tarkoitusta ja siksi tätä työtä teen mielelläni tällaisen porukan kanssa! <3

Tästä on hyvä aloittaa tää syksy ja kv-tapahtumat!

Jenny
Kansainvälisyysvastaava


--In English--

Lahti Amazing Race


Lahti amazing race is an event which is for the exchange students. International tutors, me and head tutors are planning this event together annually. For me this was the second time that I was planning this event. I can be proud because the event was really good. We have really learned something! :)


We had 4 task points which had different tasks. This year the places were kirkonpuisto, radiomäki, pikku-Vesku and hyppyrimäki. Task points were for example eating Finnish food and learning Finnish songs.


Today we had 16 teams, 4-5 people in one group. We send the teams to race and this competition is a race against the time, so the team needs to be fast if they want to win! Today we gave gifts for three best teams. They got some Finnish candy and coffee etc.


Amazing race is a part of orientation week and as said, tutors are planning it. Me as a head of international affairs printed papers, bought gifts and send the teams to race and wait them at the market place for them to come back. I think that this event was really good and successful.


I want to say a big thank you for all tutors who joined us today and were planning this event. Also big hugs for the head tutors who did a great job! Without this group of international tutors I could not do this job. So because of you I do this with pleasure. <3

Great start to this semester!

Jenny
Head of international affairs

17. elokuuta 2016

Ja taas mennään! / Here we go again!

LAMKOn tutoreiden syksy pyörähtää käyntiin vähän aikaisemmin kuin muilla opiskelijoilla. Eilen vietettiin lukuvuoden starttaavaa Tutor Kick Offia FellmanniCampuksella. Paikalla oli kymmenittäin tutoreita kuulemassa mitä kaikkea uutta uusi lukuvuosi tuo tulessaan, jotta osaavat neuvoa muita opiskelijoita. Tutorit ovat niitä opiskelijoita, jotka ensimmäisenä saavat tiedon kun jotain uutta tapahtuu LAMKissa.

Tutor Kick Off aloitettiin lyhyillä infoilla uudesta LAMKin henkilöstön ja opiskelijoiden yhteisestä intrasta Respasta, opiskelijoiden langattomasta Eduroam-verkosta, Uuden NiemiCampuksen tilannepäivityksellä sekä LAMK Sportsin syksyn aikatauluilla ja uutuuksilla.

Nina Into kysyi tutoreilta kuinka moni oli jo kuullut uudesta tulevasta intrasta Respasta.
LAMK Sporstin infossa venyteltiin vähän opiskelulihaksia tulevaa lukuvuotta varten.
LAMKOn puheenjohtaja Camilla kertoi mitä LAMKOn toiminnassa on tulossa syksyllä.
Virallisemman osuuden jälkeen tutorit pääsivät testaamaan tulevian Fuksiaisten rastipisteitä. Alojen tutorit pitävät rasteja fuksiaisissa, joten osa tutoreista oli pitämässä rasteja ja osa testaamassa niitä. Rasteista annettiin palautteet, joiden pohjalta rastitehtäviä kehitetään toimivammiksi, jotta saamme syyskuussa Fuksiaissa rastien kierron sujumaan jouhevasti ja varmistamme fukseille huikeat ensimmäiset opiskelijabileet LAMKissa.

Näillä tavaroilla on jotain tekemistä tulevien fuksiaisten rastipisteen kanssa.


Kaiken tämän uurastuksen jälkeen palkitsimme tutorit tarjoamalla pientä purtavaa pitkän päivän päätteeksi. Kiitos vielä kaikille tutoreiden Kick Offiin osallistuneille. Tehdään yhdessä tulevasta lukuvuodesta taas yksi huikea opiskeluvuosi LAMKissa!

Nähdään Fuksiaisissa 14. syyskuuta!

Heidi
Asiantuntija, tutorointi ja kansainvälisyys

- - - -

The new school year started for LAMKO's tutors a bit earlier than other students. Yesterday we started the fall semester with Tutor Kick Off at FellmanniCampus. A big group of tutors got together to hear what new things the new school year has coming at Lahti UAS so that they can then help other students when the semester starts. Tutors are often the first ones to hear about new upcoming things at Lahti UAS.

Tutor Kick Off started with short infos about Respa, the new intranet for Lahti UAS students and staff that will be lauched on August 18th, the wireless network for students Eduroamm, an update on the new NiemiCampus and information about LAMK Sporst's sports calendar for the fall semester.

Nina Into asked the tutors how mane had already heard about the new intranet Respa.

At LAMK Sports' info the students got to stretch their study muscles for the coming school year.
LAMKO's Chairman Camilla informed the tutors about what is coming up in LAMKO in the fall semester.

After the more official part of the evening the tutors got the chance to test out the task points for the upcoming Freshmen party. Some of the tutors were giving the task points and others trying them out. They gave feedcak so that we can improve the task points for the party to make the first student party in Lahti more fluent and more fun for the new students.

All of these items have something to do with a task point in the upcoming Freshmen party.
After all this hard work we rewarded the tutors with something to eat. Thank you again for everyone who took part in the tutor kick off. Let's make this another awesome year to study at Lahti UAS!

I will see you at LAMKO's Freshmen Party on September 14th!

Heidi
Adviser, tutoring and international affairs

15. elokuuta 2016

Opiskelijan paremman huomisen puolesta

Mitä sinulle tulee mieleen ensimmäisenä kun ajattelet LAMKOa? Hyvät bileet? Opiskelijakortti? Tuutorointi? Kaikki ovat oikeita vastauksia. Ne eivät kuitenkaan ole se, minkä takia LAMKO, muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat tai Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry ovat olemassa.

Ammattikorkeakoululaissa opiskelijakunnan tarkoitukseksi määritellään "toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään."

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Ja miksi se on tärkeää? Se tarkoittaa sitä, että opiskelijakunta kokoaa yhteen opiskelijoiden näkemyksen eri asioista ja edistää parhaansa mukaan näitä asioita ammattikorkeakoulussa ja muualla yhteiskunnassa. Kuulostaa yksinkertaiselta ja sitä se onkin. LAMKOkin tekee tätä koko ajan ammattikorkeakoulun työryhmissä ja vaikuttamalla muilla tavoin. Esimerkiksi LAMKOn edustajistossa ja hallituksessa keskustellaan jatkuvasti opiskelijoiden asioiden edistämisestä.


Otetaanpa konkreettinen esimerkki. Muotoiluinstituutissa oli vuosia sitten materiaalimaksukäytäntö, jossa maksu oli sama kaikissa koulutusohjelmissa. Tämä tietysti suosi niitä, joiden käyttämät materiaalit olivat kalliita ja oli epäreilu niitä kohtaan joiden materiaalit olivat edullisia. LAMKOssa pohdimme mikä olisi meidän mielestämme paras ratkaisu tilanteeseen ja lähdimme tapaamaan silloista Muotsikan koulutusjohtajaa. Tapaamisessa sitten paljastui, että tosiasiassa maksujen hallinnointi olisi toteutuneiden maksujen pohjalta melko raskasta ja kaikki Muotsikan opiskelijat eivät olleet sitä mieltä että siihen siirtyminen olisi järkevää. Olimme siis oikealla asialla siinä mielessä, että maksukäytäntö oli epäreilu ja lähtöisin puhtaasti Muotsikan itsensä tarpeesta. Toisaalta emme olleet tehneet kotiläksyjämme sen suhteen että mitä mieltä Muotsikan opiskelijat olivat.

En muista että olisimme silloin pystyneet vaikuttamaan materiaalimaksujen keräämistapaan puoleen tai toiseen. Mutta tässä yhteydessä tuli opittua jotakin, nimittäin edunvalvonnassa on tärkeää tehdä taustatyöt ja olla yhteydessä niihin henkilöihin, joihin haluaa vaikuttaa. Lisäksi pitää tehdä töitä pitkäjänteisesti.

Toinen esimerkki tulee hieman myöhemmältä ajalta. LAMKOlla ei ollut riittävästi tilaa vaihto-opiskelijoille tarjottaville Household boxeille, toimistomme oli konkreettisesti täynnä niitä. Varaston vuokraaminen ulkopuolelta olisi ollut kallista ja epäkäytännöllistä. Lähdimme ratkaisemaan asiaa siten että pyysimme käyttöömme silloisen kampuksen tyhjillään olevan pommisuojan, joka sopi hyvin tarkoitukseen. Sen jälkeen kysyimme kirjastolta siellä käyttämättömäksi jääneet hyllyt ja kiinnitimme ne itse pommisuojan seinään. Tämä ei maksanut LAMKOlle ja opiskelijoille yhtään mitään (eikä myöskään ammattikorkeakoululle) ja se johti heti parantuneeseen palveluun vaihtareille.

Toiseenkin kysymykseeni taisi tulla jonkinlainen vastaus. Opiskelijakunnat ja muut opiskelijajärjestöt ovat ainoita tahoja, jotka edustavat pelkästään opiskelijoita ammattikorkeakoulussa (ja muualla yhteiskunnassa). Opiskelijoiden asioiden edistäminen johtaa opiskelijoiden elämän helpottumiseen ja siihen että opiskelijan ääni kuuluu yhteiskunnassa.

Vellu Taskila
Asiantuntija

SAMOK
http://samok.fi/


--IN ENGLISH--
For the student's greater tomorrow


What is the first thing that comes to your mind when you think about LAMKO? Great party? Student card? Tutoring? All of these are right answers. But they're not the reason why LAMKO, other student unions or SAMOK ry exists.

University of applied sciences law defines student union's purpose as "to work as a link to their members and to advance their societal, social and mental related aspirations, as well as the endeavors associated with studying and the student's status in the society."

What does this mean in usage? And why is it important? It means that the student union gathers student's view on different things and forwards these things at universities of applied sciences and elsewhere in the society. It sounds simple and it is. LAMKO does this all the time by operating at working groups of the university of applied sciences and influencing otherwise. For example, LAMKO's representatives and the board discusses constantly about advancing the students matters.


Let's take a concrete example. Years ago the institute of design and fine arts used to have a material fee policy, where the payment was the same with all the degree programs. This obviously favored those whose material were expensive and was unfair to those whose material were cheaper. Us at LAMKO tried to think what would be the best solution to this situation and we went to meet the education manager of that time to the institute of design and fine arts. Then was revealed that handling all the fees by actualized payments would be quite burdensome and all the students of the institute of design and fine arts didn't think that changing the policy would be reasonable. We were right about the fact that the payment policy was unfair and it originated from the institute's need. But we hadn't done our homework about what does the students actually think about the system.

I can't remember that we would've been capable of changing the way to collect material fees, but in this case, we did learn something crucial about promotion of interests. It's important to do some background checking and to contact the right persons, who you want to affect. Furthermore you need to do long-term work.

Another example comes from a later time. LAMKO didn't have enough space to store the household boxes which are offered to exchange students, our office was concretely full of them. Renting an outside storage room would've been expensive and impractical. We started to resolve this thing by asking to use the campus' empty bomb shelter, which was perfect for the cause. After that we asked the library for the excess bookshelves and attached them to the wall ourselves. This didn't cost LAMKO and the students (or the university of applied sciences) anything and it instantly led to improved service for the exchange students.

My other question got some kind of answer as well. The student unions and other student organizations are the only operatives, who represents only the students at the university of applied sciences (and elsewhere in the society). Advancing the students' affairs leads to easing their life and makes the students' voice heard in the society.

Vellu Taskila
Adviser

SAMOK
http://samok.fi/en

12. elokuuta 2016

Ihan laamat!

Moikka, uudet opiskelijat! Ja vanhatkin!

Jos teiltä on mennyt ohi tällainen kätevä pikapaketti LAMKOsta, niin tässä: http://www.lamk.fi/opiskelijalle/opiskelijakunta-lamko/Documents/LAMKOesittelykirje.pdf
Suosittelen vahvasti tsekkaamaan kyseisen esittelykirjeen!

Löydätte LAMKOn nettisivut ja somekanavat blogin oikeasta laidasta.
Ehdotan, että käytte myös ne läpi ja painatte seuraa -nappia, jos haluatte pysyä mukana uusimmissa kuulumisissa, tekemisissä. muutoksissa, tapahtumissa ja tarjouksissa.

Jotta tämä ei kuulostaisi ja näyttäsi pelkältä mainostekstiltä, kerrottakoon uusille ja vanhoille opiskelijoille ja blogin seuraajille jotain jännittävää LAMKOsta:

Maskottinamme toimii laama. Vaikka laama on iso hampainen, lähes hevosen kokoinen työjuhta, josta saa herkästi aggressiivisen, etenkin jos se haistaa ruuan tai pelon - ei LAMKOn hallitus, edustajisto, työntekijät tai jäsenet kuitenkaan täytä näitä kriteerejä.

HUOM! 
Herra varapuheenjohtaja saattaa muuttua aggressiiviseksi, jos hän EI haista ruokaa.

Työjuhta kyllä kuvastaa useita LAMKOn toimijoita, mutta muut laamamaiset ominaisuutemme keskittyvät positiivisiin, kuten sosiaalisuuteen, rohkeuteen ja kyvykkyyteen toimia ihmisten kanssa.
Olemme myös karvaisia. Poisluettuna sosiaalipoliittisen vastaavamme päälaki.

Vaikka omistamme useita laamamaisia piirteitä, olemme vain ihmisiä.

Työntekijämme ovat rentoja ja asiantuntevia ihmisiä. Käythän moikkaamassa heitä LAMKOn toimistolla! Uusia lukuvuositarroja voi tulla jo noutamaan ja tarvittaessa voit maksaa jäsenmaksusi toimistollamme. Myös korttitilauksia tehdään nyt normaalisti. Uudet opiskelijat voivat tehdä korttitilauksen, kun opiskelijanumero on tiedossa.

Hallituslaiset (ja edustajisto) ovat tavallisia opiskelijoita. Meihin voit törmätä kampuksilla, esimerkiksi LAMKO tourilla tai jopa normaalina arkipäivänä. Tule nappaamaan hihasta, oli sitten asiaa tai ei! Emme pure, koska olemme melkeinpä niin kilttejä, että ansaitsemme taivaspaikan - paitsi puheenjohtajamme, koska punapäät eivät pääse Taivaaseen.

Lue lisää hallituksen jäsenistä:
lamkolla-on-asiaa.blogspot.fi/2016/03/lamkon-hallitus-2016.html

Loppuun vielä edellisessä postauksessakin mainittu hehkutus Fuksiaisista. Ajankohtahan siis unohtui tyystin kirjoittaa viimeeksi. Tuskin itse huvivastaavakaan on siitä sataprosenttisen kärryillä kuukausia Balilla oleilun jälkeen, joten nähdään siis 14.9.!

Tämän piinaavan odotuksen ohessa kannattaa tutustua meidän YouTube-kanavaan: https://www.youtube.com/user/LamkoTV/
Josta löydät kivoja koosteita muutamista reissuista ja tapahtumista, kuten Approt 2016.

Kiinnostaisiko jengiä nähdä samankaltainen kooste Fuksiaisista?
Olettaen, että viestintävastaavan (henkinen ja fyysinen) kisakunto riittää, kaikkien huikeiden rastien kiertämiseen ja ehkä jatkobileisiin, kaiken tietokoneella näppäilyn jälkeen!

Vastuuvapauslauseke: postausta kirjoitettaessa ei vahingoitettu yhtään laamaa.
Tiia Kettunen
Viestintävastaava


Totally llamas!


Hello, new students! And "the old ones" too!

If you've missed this useful info pack about LAMKO, here it is: www.lamk.fi/opiskelijalle/opiskelijakunta-lamko/Documents/lamko-english.pdf
I strongly recommend to check this letter of introduction!

You can find LAMKO's webpage and social media links on the right side of this blog page.
I suggest, that you go through them and press the follow button, if you want to keep up with the latest news, activity, changes, events and offers.

So this posts wouldn't seem all promotional, let's tell the new and the old students and blog readers something exciting about LAMKO:

Our mascot is llama. Although llama is a big toothed beast of burden, nearly the size of a horse, which can turn easily aggressive, especially is they smell food or fear - LAMKO's board, representatives, workers or members doesn't fill these criteria.

Caution! Mr. vice chairman might get aggressive if he does NOT smell food.

Workhorse does describe several LAMKO's operatives, but other llama-like qualities focus on the positive, like being social, courageous and able to work with people.
We're also hairy. Except the top of our head of social policies' actual head.

Even though we have many llama-like qualities, we're just people.

Our employees are easygoing and professional persons. Go greet them at LAMKO's office! You can come to get the new academic year sticker for your student card and also you can pay the membership fee at our office if necessary. Also student card orders are now made regularly. New students can make the student card order after receiving the student number.

The board (and the representatives) are ordinary students. You can bump into us at campuses, for example on LAMKO tour or even an original weekday. Come to say hi, whether you have any concerns or not! We won't bite, because we're almost so nice, that we deserve a place in Paradise - except our chairman, because red heads don't go to Heaven.

Read more about the members of the board: lamkolla-on-asiaa.blogspot.fi/2016/03/lamkon-hallitus-2016.html

To finish up this post, let's hype The Freshmen Party again. I simply forgot to write the date of the event on the last post. I bet our head of entertainment can't even keep up with the date after staying months at Bali, so see you on the 14th of September!

During this tormenting waiting, explore our YouTube channel: https://www.youtube.com/user/LamkoTV/
Where you can find some fine video compilations of our trips and events, like Appro 2016.

Would you people want to see similar kind of video of the Freshmen party?
Assuming that the head of communications (mental and physical) race shape is good enough, to go around all the checkpoints and maybe the after party, next to all the typing with a computer!

DISCLAIMER: not a single llama was harmed during writing this post.
Tiia Kettunen
The head of Communications

2. elokuuta 2016

Syksy saapuu!

Leikitään, että jokainen lehti on kukkanen.


Elokuu iski vasten kasvoja. Lomat lusittu. Kellä oli lomaa ja kellä ei.

LAMKO aloitti lomansa kesäevakon jälkeen ja kukin vietti sen tyylillään.
Tsekkaa evakkovideo täältä: https://www.youtube.com/watch?v=Gd77K4x27M4

Itse olen oikeasti tyytyväinen, että pääsee takaisin hommiin ja arki lähtee rullaamaan. Kesäkurssit on taputeltu ja nukkumistakin on jo harrastettu tarpeeksi. Kiva palata LAMKOlaisten seuraan.

Elokuussa aloitellaan perinteisesti kokouksen ja iltakoulun lisäksi Tutor Kick Offilla, joka on eräänlainen lähtölaukaus-tapahtuma tutoreille. Elokuun puolella alkaa myös orientaatioviikot, jolloin LAMKO ja tutorit ovat suuressa roolissa uusille opiskelijoille.

 

Syksyn myötä tulee myös opiskelijatapahtumat takaisin eikä meillä LAMKOssa lähdetä todellakaan pienesti liikkeelle, sillä syyskuussa on Fuksiaiset!

Lue lisää Fuksiaisista LAMKOOMA-lehden sivuilta 16-17: http://www.magnetcloud1.eu/l/lamko/lamkooma_2016/#p=17

Ja pysy kuulolla LAMKOn sosiaalisissa medioissa!


Jos eksyit tänne meidän blogiimme ennen kuin liityit jäseneksi, niin ohjeet löytyy nettisivuiltamme: http://www.lamko.fi/fi/jasenyys/liity-jaseneksi tai voit käydä LAMKOn toimistolla FellmanniCampuksella kysymässä!

Haluamme vielä tätä kautta toivottaa uudet opiskelijat tervetulleeksi Lahden ammattikorkeakouluun!
TERVETULOA!

Tiia Kettunen
Viestintävastaava

-- IN ENGLISH --

Autumn arrives!


Let's pretend that every leaf is a flower.


August struck like a lightning. Holiday is over. Well, some had a vacation and some didn't.

LAMKO started the summer leave after our summer evacuee weekend at a cabin and each one of us spend it in their own style.
Check out the evacuee video here (in Finnish): https://www.youtube.com/watch?v=Gd77K4x27M4

I'm actually pretty satisfied that I can get back to business and to normal weekday rhythm. Summer courses are over and I've had more than enough of rest already. It's nice to be back with LAMKO people.

August starts traditionally with the board's meeting and evening school, plus Tutor Kick Off, which is kind of a kick start event to tutors. Orientation weeks also starts during August, so LAMKO and tutors are in a huge role for the new students.

  

Along with the fall comes the student events and LAMKO is definitely not starting them small, because the Freshmen party is in September!

Shortly the Freshmen party is one of the biggest student events in Lahti, which is mostly for the freshmen, but everyone can join. The main goal is to do different tasks at different checkpoints to gather score and get to know some places in the city center. The team with the best score will be rewarded at the end of the evening at the after party.

Keep checking our social media to hear more about the event!


If you wandered to our blog before you became a member of LAMKO, check the instruction from our page: http://www.lamko.fi/eng/membership/become-a-member or swing by LAMKO's office at FellmanniCampus and ask more!

We want to welcome our new students to Lahti University of Applied Sciences also here in the blog, so WELCOME!

Tiia Kettunen
Head of Communications