12. elokuuta 2016

Ihan laamat!

Moikka, uudet opiskelijat! Ja vanhatkin!

Jos teiltä on mennyt ohi tällainen kätevä pikapaketti LAMKOsta, niin tässä: http://www.lamk.fi/opiskelijalle/opiskelijakunta-lamko/Documents/LAMKOesittelykirje.pdf
Suosittelen vahvasti tsekkaamaan kyseisen esittelykirjeen!

Löydätte LAMKOn nettisivut ja somekanavat blogin oikeasta laidasta.
Ehdotan, että käytte myös ne läpi ja painatte seuraa -nappia, jos haluatte pysyä mukana uusimmissa kuulumisissa, tekemisissä. muutoksissa, tapahtumissa ja tarjouksissa.

Jotta tämä ei kuulostaisi ja näyttäsi pelkältä mainostekstiltä, kerrottakoon uusille ja vanhoille opiskelijoille ja blogin seuraajille jotain jännittävää LAMKOsta:

Maskottinamme toimii laama. Vaikka laama on iso hampainen, lähes hevosen kokoinen työjuhta, josta saa herkästi aggressiivisen, etenkin jos se haistaa ruuan tai pelon - ei LAMKOn hallitus, edustajisto, työntekijät tai jäsenet kuitenkaan täytä näitä kriteerejä.

HUOM! 
Herra varapuheenjohtaja saattaa muuttua aggressiiviseksi, jos hän EI haista ruokaa.

Työjuhta kyllä kuvastaa useita LAMKOn toimijoita, mutta muut laamamaiset ominaisuutemme keskittyvät positiivisiin, kuten sosiaalisuuteen, rohkeuteen ja kyvykkyyteen toimia ihmisten kanssa.
Olemme myös karvaisia. Poisluettuna sosiaalipoliittisen vastaavamme päälaki.

Vaikka omistamme useita laamamaisia piirteitä, olemme vain ihmisiä.

Työntekijämme ovat rentoja ja asiantuntevia ihmisiä. Käythän moikkaamassa heitä LAMKOn toimistolla! Uusia lukuvuositarroja voi tulla jo noutamaan ja tarvittaessa voit maksaa jäsenmaksusi toimistollamme. Myös korttitilauksia tehdään nyt normaalisti. Uudet opiskelijat voivat tehdä korttitilauksen, kun opiskelijanumero on tiedossa.

Hallituslaiset (ja edustajisto) ovat tavallisia opiskelijoita. Meihin voit törmätä kampuksilla, esimerkiksi LAMKO tourilla tai jopa normaalina arkipäivänä. Tule nappaamaan hihasta, oli sitten asiaa tai ei! Emme pure, koska olemme melkeinpä niin kilttejä, että ansaitsemme taivaspaikan - paitsi puheenjohtajamme, koska punapäät eivät pääse Taivaaseen.

Lue lisää hallituksen jäsenistä:
lamkolla-on-asiaa.blogspot.fi/2016/03/lamkon-hallitus-2016.html

Loppuun vielä edellisessä postauksessakin mainittu hehkutus Fuksiaisista. Ajankohtahan siis unohtui tyystin kirjoittaa viimeeksi. Tuskin itse huvivastaavakaan on siitä sataprosenttisen kärryillä kuukausia Balilla oleilun jälkeen, joten nähdään siis 14.9.!

Tämän piinaavan odotuksen ohessa kannattaa tutustua meidän YouTube-kanavaan: https://www.youtube.com/user/LamkoTV/
Josta löydät kivoja koosteita muutamista reissuista ja tapahtumista, kuten Approt 2016.

Kiinnostaisiko jengiä nähdä samankaltainen kooste Fuksiaisista?
Olettaen, että viestintävastaavan (henkinen ja fyysinen) kisakunto riittää, kaikkien huikeiden rastien kiertämiseen ja ehkä jatkobileisiin, kaiken tietokoneella näppäilyn jälkeen!

Vastuuvapauslauseke: postausta kirjoitettaessa ei vahingoitettu yhtään laamaa.
Tiia Kettunen
Viestintävastaava


Totally llamas!


Hello, new students! And "the old ones" too!

If you've missed this useful info pack about LAMKO, here it is: www.lamk.fi/opiskelijalle/opiskelijakunta-lamko/Documents/lamko-english.pdf
I strongly recommend to check this letter of introduction!

You can find LAMKO's webpage and social media links on the right side of this blog page.
I suggest, that you go through them and press the follow button, if you want to keep up with the latest news, activity, changes, events and offers.

So this posts wouldn't seem all promotional, let's tell the new and the old students and blog readers something exciting about LAMKO:

Our mascot is llama. Although llama is a big toothed beast of burden, nearly the size of a horse, which can turn easily aggressive, especially is they smell food or fear - LAMKO's board, representatives, workers or members doesn't fill these criteria.

Caution! Mr. vice chairman might get aggressive if he does NOT smell food.

Workhorse does describe several LAMKO's operatives, but other llama-like qualities focus on the positive, like being social, courageous and able to work with people.
We're also hairy. Except the top of our head of social policies' actual head.

Even though we have many llama-like qualities, we're just people.

Our employees are easygoing and professional persons. Go greet them at LAMKO's office! You can come to get the new academic year sticker for your student card and also you can pay the membership fee at our office if necessary. Also student card orders are now made regularly. New students can make the student card order after receiving the student number.

The board (and the representatives) are ordinary students. You can bump into us at campuses, for example on LAMKO tour or even an original weekday. Come to say hi, whether you have any concerns or not! We won't bite, because we're almost so nice, that we deserve a place in Paradise - except our chairman, because red heads don't go to Heaven.

Read more about the members of the board: lamkolla-on-asiaa.blogspot.fi/2016/03/lamkon-hallitus-2016.html

To finish up this post, let's hype The Freshmen Party again. I simply forgot to write the date of the event on the last post. I bet our head of entertainment can't even keep up with the date after staying months at Bali, so see you on the 14th of September!

During this tormenting waiting, explore our YouTube channel: https://www.youtube.com/user/LamkoTV/
Where you can find some fine video compilations of our trips and events, like Appro 2016.

Would you people want to see similar kind of video of the Freshmen party?
Assuming that the head of communications (mental and physical) race shape is good enough, to go around all the checkpoints and maybe the after party, next to all the typing with a computer!

DISCLAIMER: not a single llama was harmed during writing this post.
Tiia Kettunen
The head of Communications

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti