26. syyskuuta 2016

Fuksiaisten kulissien takana

Moikka! Täällä kirjoittelee LAMKO:n huvivastaava Milla!

Äskettäin vietettiin jälleen syksyn isoimpia opiskelijabileitä, Fuksiaisia. Rasteja oli kymmenen, ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa oli mukana myös hauska bonusrasti. Tunnelma oli hyvä ja porukalla näytti olevan hauskaa huolimatta pienestä odottelusta. Myös jatkobileissä Tivolissa oli fiilis katossa.


Mitä kaikkea sitten tehtiin, että saadaan teille järkättyä tämmöinen tapahtuma?
Mun hommat fuksiaisten parissa alkoi oikeastaan jo viime keväänä, kun alettiin hallituksen porukan ja huvijaoston kanssa miettiä sopivaa teemaa. Päädyttiin lopulta fantasia teemaan sen monipuolisuuden ja mahdollisuuksien takia.


Kesäkuussa kun kotiuduin työharjoittelusta Balilta, alkoikin sitten järkkääminen ihan kunnolla. Mietittiin sopiva määrä rasteja, joille sitten yritettiin löytää hyvät porukat rastia miettimään ja niitä sitten itse tapahtumassa pitämään. Tein rastinpitäjille ohjeistuksen, jonka pohjalta he lähtivät rasteja miettimään. Melko vapaat kädet heille kuitenkin annettiin. Elokuussa meillä oli Tutor Kick Off, jossa tutorit pääsivät testaamaan rasteja ja antamaan niistä palautetta.

Kun rastien määrä oli päätetty, piti löytää myös sopivat rastibaarit. Monet Lahden baareista ovatkin olleet mukana fuksiaisissa jo useamman vuoden, joten sinällään yhteydenpito heidän kanssaan oli helppoa. Sovittiin mukana olosta sähköpostitse ja lisäksi kävin jokaisessa baarissa meidän pj:n kanssa kirjoittelemassa sopimuksia. Fuksiaisissa oli lopulta mukana yhdeksän baaria jatkobaari Tivolin lisäksi.

Meidän ihana söpösopo Toni suunnitteli fuksiaisiin kaikki materiaalit. Tähän sisältyy siis merkit, julisteet, Facebook bannerit, rastipassit ym. Toni on huikee! Itsehän en osaa ees kunnolla painttia käyttää, että vaikeeta ois elämä ilman häntä.


Fuksiaisten lähestyessä aloitettiin mainostaminen somessa, eventin päivittely ja julisteiden vieminen eri kampuksille. Lisäksi mun kesä täyttyi artistimietinnöistä, palkintojen etsinnästä ja ihan vaan yleisestä stressaamisesta näistä kemuista.

Itse fuksiaisillan mä aloitin torilta merkkien jaosta. Siellä meni semmonen pari kolme tuntia, ja loppuajan mä kiertelin ympäri keskustaa rastibaareissa katsomassa, että kaikki sujuu jotakuinkin niin kuin pitää. Lopulta Tivolissa vielä joukkueiden pisteiden laskua ja voittajien julkistamista, ja sitten saikin vaihtaa hetkeksi vapaalle.

Kauaa sitäkään ei kestänyt, sillä aika pian alettiin jo mun ihanan huvijaoston kanssa suunnittelemaan lokakuun bileitä! Nähdään siellä eiks vaan? Siellä luvassa myös jotain spessua, jos vaan tuut tarpeeks ajoissa! ;)

Tsekkaa event Facebookista: https://www.facebook.com/events/527695110760452/

Milla Tuomi
Huvivastaava

(In English)

Behind the scenes of the Freshmen Party


Hey! It’s the head of events, Milla, here!

A while ago we were having the biggest party in whole autumn, the Freshmen party! There were ten checkpoints and for a first time ever, also a funny bonus checkpoint. Atmosphere was good and everyone seemed to have fun. Also the after party in Tivoli was awesome!


But what did we actually do behind the scenes to arrange this event for you?
My job with the freshmen party started already last spring, when we started to think about the theme. Finally, we ended up with fantasy theme, because of all the possibilities there is with it.


In June, when I came back to Finland from my practical training in Bali, I started really working. We were thinking what would be the good amount of checkpoints and the right persons to plan and run them. I made a guidance to the people running the checkpoints, to which they based their plans for the checkpoint. Everyone got quite a free will for the planning after all. In August, we had Tutor Kick Off, where tutors got to test the freshmen party checkpoints and give feedback.

When checkpoint amount was decided, we needed to find proper checkpoint restaurants. A lot of bars in Lahti city center have been a part of the freshmen party for few years, so contacting them was quite easy. We agreed about taking part via email and in addition to that, me and our chairman visited every restaurant to write contracts. Altogether, there were nine bars aboard, plus the after party bar, Tivoli.

Our lovely head of social policies, Toni, designed all the freshmen party material. This includes party badges, posters, Facebook banner, event passes etc. Toni is awesome! I can’t even use Paint properly, so life would be tough without him.


When the Freshmen party was coming up, we started promoting the event in social media, updating the event and putting up posters to all the campuses. Also my summer was filled with artist decisions, collecting prizes and just stressing about this event.

The actual freshmen party evening I started with sharing event passes and badges. It lasted for about three hours and the rest of the evening, I went around the city to check out that everything was okay at the checkpoint bars. Lastly at Tivoli, we counted the points of the groups and declared the winners, after all this I got to spend a free night.

Free time didn’t last for long, because soon after this, me and my sweet events section started to plan October’s party. See you there, right? There will be something special happening, if you just arrive early! ;)

Check out the event on Facebook: https://www.facebook.com/events/527695110760452/

Milla Tuomi
Head of Events

22. syyskuuta 2016

Orientaatioviikko tutoreiden kanssa

Hei!

LAMKOn tutorvastaava Issakainen täällä kirjoittelee. Tervetuloa minunkin puolestani uudet sekä vanhat opiskelijat kouluun!

Lukuvuoden ensimmäinen kuukausi on kohta ohi, mutta haluaisin kertoa teille miten uudet opiskelijat aloittivat opiskelunsa tutoreiden opastuksella. LAMKissa aloittaa vuosittain noin 1000 opiskelijaa viidellä eri kampuksella: Hoitajankadulla, Kannaksenkadulla, FellmanniCampuksella, NiemiCampuksella & Ståhlberginkadulla. Pidemmittä puheitta katsotaas mitä alojen tutorvastaavat ovat kertoneet meille orientaatioviikoista.

Liiketalouden ja matkailun alan orientaatioviikko aloitettiin mukavasti FellmanniCampuksen auditoriossa tietovisalla. Opiskelijoille kävi esittäytymässä niin rehtori, kuin opiskelijatutoritkin. Loppupäivä tutustuttiin tiloihin, järjestelmiin ja toisiinsa. Seuraava päivänä meiningit jatkuivat samalla tyylillä. Keskiviikkona fuksit pääsivät tutustumaan LAMKin palveluihin aulamarkkinoilla ja illalla vietettiin fuksipiknikiä NiemiCampuksen tiloissa.


Muotsikassa  tutorointi on vasta aloitettu tänä syksynä ja homma lähti rullaamaan esittäytymällä aloitusinfossa. Tutorit esittelivät koulua ja käytiin turvallisuuskierros. Muotsikka järjesti perinteisen instituutionaalistumispiknikin, jossa vanhat ja uudet opiskelijat pääsivät tutustumaan toisiinsa. Instituutionaalistumispiknikin lisäksi oli myös osastokokous, joka on toisin sanoen tutustumisbileet pääaineiden kesken.
Sosterkalla aloitti noin 150 uutta opiskelijaa ja heitä opasti noin 30 tutoria. Sosterkalla tutoroinnin piiriin kuuluu niin monimuoto, kuin päiväopiskelijatkin. Orientaatioviikko kesti 1,5 viikkoa. Uusista opiskelijoista näkyi motivaatio ja into opiskelun aloituksessa. Orientaatioviikon aikana tutorit kierrättivät opiskelijoita hoitajankadulla, pitivät sähköisistä järjestelmistä info ja tarvittaessa neuvoivat myös muissa asioissa. Ryhmäyttäminen tapahtui leikkien muodossa. Orientaatioviikko huipentui jo perinteiseksi muodostuneeseen fuksipiknikkiin. Piknikillä fuksit kiersivät toiminnallisia rasteja ympäri Lahtea. Rastikierroksen jälkeen ilta jatkui ryhmäytyksen merkeissä Kulttuurikeskuksella ja päättyi Lanun aukiolle fuksikasteeseen.


Tekulla tutorit odottivat innoissaan uusia opiskelijoita aulassa opastaen heitä luokkiin. Viikko sisälsi koulun osalta paljon tietoa ja tasokokeita. Tekniikan alalla aloitti noin 200 uutta opiskelijaa, josta osan ryhmäytys oli torstaina ja loput kiersivät Lahtea tehtäviä tehden perjantaina. Tekun tutorit kertoivat myös, että fuksien lempiruoka taitaa olla siivet (Siipiraflassa tottakai).


Jos sinulla on asiaa / kysyttävää alaasi liittyen voit laittaa viestiä tutorvastaaville:

Liiketalous ja matkailu: Sanni Rulja, sanni.rulja@student.lamk.fi
Muotoiluinstituutti: Tapio Ranta-aho, tapio.ranta-aho@student.lamk.fi 
Sosiaali- ja terveys: Janne Pylväinen, beissi85@gmail.com
Tekniikka: Luca Ollila, luca.ollila@gmail.com

Jos sinulla on asiaa, kysymyksiä tai palautetta tutoroinnista voit lähettää ne minulle osoitteeseen tutor@lamko.fi

Opiskelun intoa!

Kristiina Issakainen
LAMKOn tutorvastaava


(In English)

Orientation week with peer tutors


Hello!

LAMKOs head of tutoring Issakainen is writing here. I want to welcome you all new and old students to start the new semester! 

The first month of the school year is almost over, but I would like to tell you how new students started their studies with tutors guide. Almost 1000 new students start their studies in LAMK in five different campus: Hoitajankatu, Kannaksenkatu, FellmanniCampus, NiemiCampus and Ståhlberginkatu. To go any further, let's take a look what the head of peer tutors have told us about the orientation weeks. 

Faculty of Business and Hospitality Management started with a quiz in auditorium in FellmanniCampus. The principal of LAMK was introduced to everybody such as student tutors. The rest of the day students got to know school environment, systems and each other. The next day was quite the same. On Wednesday the freshmen got to know LAMK's services and in the evening students had a picnic in NiemiCampus.


Faculty of Design tutoring has been started this fall and it kicked off with introduction at the opening info. Tutors showed the school around and went through a safety round. Faculty of Design arranged the traditional institutionalization picnic, where old and new students got to know each other. In addition to institutionalization picnic, there was department meeting, which in other words is a familiarizing party between the main subjects.
Faculty of Social and Health Care started up with about 150 new students with about 30 tutors’ guidance. Tutoring includes day time students and diverse students at the faculty of Social and Health Care. Orientation lasted for one and a half weeks. New students seemed to be motivated and excited about starting the studies. During the orientation week, tutors presented the campus at Hoitajankatu, kept an info about the electronic systems and helped with other things when needed. Grouping happened by playing. Orientation week ended with the traditional freshmen picnic. At the picnic, freshmen went around fun and functional checkpoints through Lahti. After the checkpoint round, evening went on with grouping at the Culture center and ended with freshmen “baptism” at Lanu square.


Faculty of Technology tutors waited excitedly for the new students in the lobby and guided them to class rooms. The week consisted of a lot of information and level exams at school. About 200 new students started at the faculty of Technology and some grouping happened of Thursday and the rest on Friday, when they went through Lahti and did some activities. Tutors of the faculty of Technology also told, that the freshmen’s favorite food might be chicken wings (at the Siipiravintola of course).


If you have anything to say or to ask, you can contact your faculty’s head tutors:

Business and Hospitality management: Sanni Rulja, sanni.rulja@student.lamk.fi
Design: Tapio Ranta-aho, tapio.ranta-aho@student.lamk.fi 
Social and Health Care: Janne Pylväinen, beissi85@gmail.com
Technology: Luca Ollila, luca.ollila@gmail.com

If you have questions or feedback about tutoring at all, you can contact me at tutor@lamko.fi

Good luck with your studies!

Kristiina Issakainen
Head of tutoring

12. syyskuuta 2016

Viikko puheenjohtajan kanssa

Heippa vaan! Eli Camilla täällä moi, ja tervetuloa mun viikkooni puheenjohtajana! Viikkoon kuuluu paljon kiireitä ja muita asioita uusien opiskelijoiden saapuessa.

Maanantai 29.8.

Viikko alkoi toimistopäivystämisellä, eli istuin meidän toimistolla Kirkkokatu 27, 4. kerroksessa, yhdessä meidän pääsihteerin ja asiantuntijan kanssa. Normaalisti toimistopäivät kuluu opiskelijoita auttaessa, sähköposteja läpikäydessä ja kalenteria päivitellessä. Jollet ole törmännyt meidän videoon missä näytetään miten toimistoon pääsee, niin löydät sen tästä!


Päivään kuului tutoreiden kanssa puuhaamista ja uusien opiskelijoiden avustamista opiskelijakorttiasioissa. Samalla myös vanhat opiskelijat saivat uusia opiskelijakorttitarroja. Tämän ohella valmistelin fuksiaisiin hallitukselle staff-passeja, jotta meidät on helppo tunnistaa sitten Fuksiaisissa, jos siellä sattuu kysymyksiä tai muutakin asiaa ilmaanutua. Etenkin nyt kun uusia opiskelijoita saapuu, tulee valmistella tulevia aulamarkkinapäiviä ja infotilaisuuksia.


Tiistai 30.8.

Aamulla oli korkeakoululautakunnan kokous, jossa käsitellään koulutukseen liittyviä asioita. Näitä on muun muassa pääsykokeisiin liittyvät asiat, opinnäytetöiden vaatimukset ja muut koulutukseen liittyvien tilanteiden selvittämiset.

Kokouksen jälkeen kävin moikkaamassa liiketalouden tutoreita, miten niillä on mennyt ja kattelemassa vähän touhua.

Sen jälkeen palasinkin toimistolle hoitaa sähköpostei ja muita liikkuvia asioita, ja myöhemmin oli verkkokeskustelu meidän kattojärjestö SAMOKin kanssa.


Keskiviikko 31.8.

Keskiviikkona pyörittiin NiemiCampuksella aulamarkkinoiden ja infojen takia. Aulamarkkinoilla minä, viestintävastaava Tiia ja pääsihteeri Jari neuvoimme uusi opiskelijoita kortin tilauksesta ja jaoimme kalentereita ja karkkia makeannälkäisille. Markkinoiden jälkeen pidimme LAMKO infot liiketalouden ja matkailualan fukseille.


Torstai  1.9.

Torstaina kutsui teku ja tekun fuksit. LAMKO infot tuli jällei pidettyä ja samalla tuli moikattua Liron porukkaa kahvin ohjella. Tekniikan laitoksella tuli pidetty pari infoa jonka jälkeen suuntasin NiemiCampukselle moikkaa ympäristötekniikan opiskelijoita ja pitämässä myös infon heille. Infojen jälkeen käytiin syömässä muutamien fuksien kanssa Siipiravintolassa ja höpöttelemässä mukavia :)


Perjantai 2.9.

Perjantaina oli tekulla sitten aulamarkkinat, jossa jaettiin lisää kalenteita ja karkkia. Samalla vastailtiin kysymyksiin, jos niitä oli ilmaantunut infojen jälkeen. Ja jos kysymyksiä ilmaantuu niin saa kysyä vaikka ei olisikaan ständiä tai muuta, autan mielelläni kaikkia joita vaan pystyn tietotaidollani auttamaan. Aulamarkkinoiden jälkeen oli vielä viikon viimeinen LAMKO info materiaalitekniikan fukseille. Klo 12 jälkeen fuksit suuntasivat kaupunkikierrokselle, jossa mukana oli myös hallituslaisii mutta myös meidän reippaat tutorit! Jos missasit tapahtuman, niin löydät siitä kooste videon täältä!


Viikkoon kuului myös puhelinsoittoja, sähköposteja, tapaamisia ja muita asioita, mutta tässä ne isoimmat maininnan arvoiset. Muhun voi olla yhteydessä, jos on ongelmia tai asioita, joista haluatte tiedottaa. Vastaan puhelimeen ja sähköposteihin, joten reippaasti vaan yhteyttä :)

Camilla Pulkkinen
Hallituksen puheenjohtaja


--In English--

Week with the chairman


Hello! Here is Camilla and welcome to the week with the chairman! Week is busy because the new students arrived.

Monday 29.8.

Week started at the office. Our office is at Kirkkokatu 27, 4th floor and if you still wonder where it is: here is video to help you! On a normal office day I help students and tutors, check my emails and update my calendar with the secretary general and adviser.We are at the office to help students with student cards and other things what we can help with. You can get a new student card sticker from our office. I also did staff-passes to board members, so you can recognize us at the Freshman Party, if you have something on your mind. If you see us, you can always come to ask anything if you have problems.


Tuesday 30.8.

In the morning, there was academic board’s meeting, where we handle education related things. These things are associated to, for example entrance examination, thesis requirement and clarifying other schooling related situations.

After the meeting, I went to say hi to tutors from the faculty of business to see how they’re doing and what they’ve been up to.

Then I went back to the office to check some emails and other moving things. Later, there was network discussion with our umbrella organization SAMOK.


Wednesday 31.8.

On Wednesday we rolled around NiemiCampus because of the lobby market and infos. At the lobby market I, Tiia - head of communications and Jari – secretary general, advised new students with the student card orders, passed on some calendars and gave candy for the sweet tooths. After the market, we kept LAMKO infos for business and hospitality management freshmen.
Thursday 1.9.

The faculty of technology and technology freshmen were in turn. We kept some LAMKO infos again and said hello to LIRO’s people over a coffee cup. After leaving the faculty of technology, I went to NiemiCampus to keep an info to environment technology students. Later, we went to hang, talk and eat some chicken wings to Siipiravintola with technology freshmen.Friday 2.9.

On Friday, faculty of technology had their lobby market, where we shared some more calendars and candy. On the same time, we answered some questions, which were appeared after the info. And if any questions ever come up, feel free to ask us anytime anywhere, I like to help everyone I can with my know-how.

The last info of the week was after the lobby market for material technology freshmen. On 12 o’clock, the freshmen headed to a city tour, to which some of our board members also participated, plus all the brisk technology tutors! If you missed the event, check out the video compilation here.The week also consisted of phone calls, emails, meeting and other things, but here were the biggest and the mention worthy stuff. You can contact me in any matter or if there are something to inform about. I answer to my phone and email, so just bravely contact me!

Camilla Pulkkinen
Chairman of the board

9. syyskuuta 2016

Opiskelija! Palkkakuitit talteen!

Koulu on taas lähtenyt käyntiin ja sen kanssa myös senttien venytys alkakoon jotta rahaa riittää bileisiin ja muuhun elämälle tarpeelliseen ja tarpeettomaankin. Loppukuusta voi taas nauttia hyvällä omatunnolla opiskelijalle perinteisiä kulinaariherkkuja kuten nuudelia ketsupilla.

Jos sattumoisin tilanne on ollut niin otollinen, että olet ollut töissä ennen kouluun pääsemistä, niin suosittelen erittäin vakavasti palkkakuittien säilyttämistä. Tämä siis, jottei vahingossakaan joudu tulevaisuudessa kärsimään taloudellista tappiota sillä opiskelijoilla harvoin sitä rahaa on liikaa.


Kela tiedottaa 8.9.2016

Kelan uutinen: Uusi opiskelija, laita palkkakuitit talteen

Jos olit palkkatöissä, muista panna talteen palkkakuitit tai tiliotteet ennen opintojen aloittamiskuukautta saamistasi tuloista.

Opiskelijan omat tulot vaikuttavat opintotukeen. Tänä syksynä opintonsa aloittavien kannattaa panna talteen palkkakuitit koko alkuvuoden ansioista. Niitä saattaa tarvita helmikuussa 2018, jolloin Kela suorittaa vuonna 2016 opintotukea saaneiden tulovalvonnan.

Toni Tilsala
Sosiaalipolitiikka

[In English]

Student! Save your payslips!


School has already started rolling and with it, extremely tight budget, so that you can have money for parties and anything more or less necessary. At the end of the month you can enjoy with good conscience students’ traditional delicacies like noodles and ketchup.

If by any chance you have been lucky and got some work before you got to school AND you get student allowance from Kela, it would be recommended to keep your payslip from 2016 safe. You might need them in February 2018, when Kela checks incomes from those who get student allowance.

Toni Tilsala
Head of social policies

2. syyskuuta 2016

Fantasia Fuksiaiset lähenee!

Fuksiaiset ovat taas täällä!

Kuten otsikko sanoo, teemana on FANTASIA.

Seuraa LAMKOa Twitterissä saadaksesi asuvinkkejä Fuksiaisiin ennen itse tapahtumaa: https://twitter.com/opku_LAMKO

Rastien kiertoaika alkaa klo 17 ja päättyy klo 22, jolloin rastipisteet suljetaan, joten muistakaa katsella välillä kelloa.

Rastiravintoloina toimii:

 • Armas
 • Amarillo
 • Public Corner
 • Dublin
 • Pikku Hanhi
 • Cheri
 • Wanha Mestari
 • Iloinen Kulkija
 • Yökerho Mugi

Jatkopaikkana Tivoli ja Armas.

Rastitehtäviin kannattaa varautua tilanteen vaatimalla vakavuudella, huumorintajulla ja hauskalla asenteella! Muistakaa turvallisuus ja käytöstavat, sekä kierrokselle on suositeltavaa varata käteistä mukaan.

Rastipassit palautetaan Armaaseen kello 23 mennessä, jonka jälkeen ilta rävähtää käyntiin virallisissa jatkopaikoissamme eli Tivolissa ja Armaassa (Vapaudenkatu 13) kello 22 alkaen. Fuksiaisten voittajat julkistetaan jatkobileissä Tivolin puolella klo 24!

Fantasia Fuksiaisten jatkobileet tarjoaa Macho Fantastico Lahden Tivoli ja esiintyjänä ihan Himmee Bossi: SPEKTI!

Liity FB-tapahtumaan: https://www.facebook.com/events/840044682763405/
ja jaa se ystäviesi kanssa!

Fuksiaisten videokooste julkaistaan LAMKOn YouTube-kanavalle: https://www.youtube.com/user/LamkoTV

Muistakaa päivitellä someen häshtägillä #LAMKOfux16 ja tsekkailkaa LAMKOn Instagramia nähdäksenne esimerkiksi hallituksen puvustusta Fuksiaispäivänä: https://www.instagram.com/opiskelijakunta_lamko/

Nähdään 14.9.!

Tiia Kettunen
Viestintävastaava

Lisää Lahden opiskelijatapahtumia löydät täältä: https://www.facebook.com/Lahti-Student-Events-1481931868726281/


-- In English --

Fantasy Freshmen Party are soon here!


The Freshmen Party is here again!

As the title says, the theme is FANTASY.

Follow LAMKO on Twitter to get costume tips before the actual event: https://twitter.com/opku_LAMKO

The checkpoint round starts at 5 PM and ends at 10 PM, when the checkpoints will be closed, so remember to check the time every once in a while.

Checkpoint restaurants are:

 • Armas
 • Amarillo
 • Public Corner
 • Dublin
 • Pikku Hanhi
 • Cheri
 • Wanha Mestari
 • Iloinen Kulkija
 • Yökerho Mugi

After party are at Tivoli and Armas.

You should prepare yourself for the tasks with necessary seriousness, with a sense of humor and fun attitude! Remember safety and good manners, as well as taking cash with you to the round.

The event passes must be returned to Armas till 11 pm, after which the evening continues with our official after party places at Tivoli and Armas (Vapaudenkatu 13) starting from 10 PM. The winners of the Freshmen party will be announced at the after party in Tivoli at 12 AM!


The Freshmen Party after party is at the fantastic Tivoli, Lahti and we have an amazing Finnish rap artist performing a full gig for us: Spekti!

Join the FB-event: https://www.facebook.com/events/840044682763405/
And share it with your friends!

The Freshmen party video will be published at LAMKO's YouTube channel: https://www.youtube.com/user/LamkoTV

Remember to update social media with the hashtag #LAMKOfux16 and check out LAMKO's Instagram to see for example board members' outfits on the event day: https://www.instagram.com/opiskelijakunta_lamko/

See you on the 14th of September!

Tiia Kettunen
Head of Communications

More student events at Lahti can be found at: https://www.facebook.com/Lahti-Student-Events-1481931868726281/