22. syyskuuta 2016

Orientaatioviikko tutoreiden kanssa

Hei!

LAMKOn tutorvastaava Issakainen täällä kirjoittelee. Tervetuloa minunkin puolestani uudet sekä vanhat opiskelijat kouluun!

Lukuvuoden ensimmäinen kuukausi on kohta ohi, mutta haluaisin kertoa teille miten uudet opiskelijat aloittivat opiskelunsa tutoreiden opastuksella. LAMKissa aloittaa vuosittain noin 1000 opiskelijaa viidellä eri kampuksella: Hoitajankadulla, Kannaksenkadulla, FellmanniCampuksella, NiemiCampuksella & Ståhlberginkadulla. Pidemmittä puheitta katsotaas mitä alojen tutorvastaavat ovat kertoneet meille orientaatioviikoista.

Liiketalouden ja matkailun alan orientaatioviikko aloitettiin mukavasti FellmanniCampuksen auditoriossa tietovisalla. Opiskelijoille kävi esittäytymässä niin rehtori, kuin opiskelijatutoritkin. Loppupäivä tutustuttiin tiloihin, järjestelmiin ja toisiinsa. Seuraava päivänä meiningit jatkuivat samalla tyylillä. Keskiviikkona fuksit pääsivät tutustumaan LAMKin palveluihin aulamarkkinoilla ja illalla vietettiin fuksipiknikiä NiemiCampuksen tiloissa.


Muotsikassa  tutorointi on vasta aloitettu tänä syksynä ja homma lähti rullaamaan esittäytymällä aloitusinfossa. Tutorit esittelivät koulua ja käytiin turvallisuuskierros. Muotsikka järjesti perinteisen instituutionaalistumispiknikin, jossa vanhat ja uudet opiskelijat pääsivät tutustumaan toisiinsa. Instituutionaalistumispiknikin lisäksi oli myös osastokokous, joka on toisin sanoen tutustumisbileet pääaineiden kesken.
Sosterkalla aloitti noin 150 uutta opiskelijaa ja heitä opasti noin 30 tutoria. Sosterkalla tutoroinnin piiriin kuuluu niin monimuoto, kuin päiväopiskelijatkin. Orientaatioviikko kesti 1,5 viikkoa. Uusista opiskelijoista näkyi motivaatio ja into opiskelun aloituksessa. Orientaatioviikon aikana tutorit kierrättivät opiskelijoita hoitajankadulla, pitivät sähköisistä järjestelmistä info ja tarvittaessa neuvoivat myös muissa asioissa. Ryhmäyttäminen tapahtui leikkien muodossa. Orientaatioviikko huipentui jo perinteiseksi muodostuneeseen fuksipiknikkiin. Piknikillä fuksit kiersivät toiminnallisia rasteja ympäri Lahtea. Rastikierroksen jälkeen ilta jatkui ryhmäytyksen merkeissä Kulttuurikeskuksella ja päättyi Lanun aukiolle fuksikasteeseen.


Tekulla tutorit odottivat innoissaan uusia opiskelijoita aulassa opastaen heitä luokkiin. Viikko sisälsi koulun osalta paljon tietoa ja tasokokeita. Tekniikan alalla aloitti noin 200 uutta opiskelijaa, josta osan ryhmäytys oli torstaina ja loput kiersivät Lahtea tehtäviä tehden perjantaina. Tekun tutorit kertoivat myös, että fuksien lempiruoka taitaa olla siivet (Siipiraflassa tottakai).


Jos sinulla on asiaa / kysyttävää alaasi liittyen voit laittaa viestiä tutorvastaaville:

Liiketalous ja matkailu: Sanni Rulja, sanni.rulja@student.lamk.fi
Muotoiluinstituutti: Tapio Ranta-aho, tapio.ranta-aho@student.lamk.fi 
Sosiaali- ja terveys: Janne Pylväinen, beissi85@gmail.com
Tekniikka: Luca Ollila, luca.ollila@gmail.com

Jos sinulla on asiaa, kysymyksiä tai palautetta tutoroinnista voit lähettää ne minulle osoitteeseen tutor@lamko.fi

Opiskelun intoa!

Kristiina Issakainen
LAMKOn tutorvastaava


(In English)

Orientation week with peer tutors


Hello!

LAMKOs head of tutoring Issakainen is writing here. I want to welcome you all new and old students to start the new semester! 

The first month of the school year is almost over, but I would like to tell you how new students started their studies with tutors guide. Almost 1000 new students start their studies in LAMK in five different campus: Hoitajankatu, Kannaksenkatu, FellmanniCampus, NiemiCampus and Ståhlberginkatu. To go any further, let's take a look what the head of peer tutors have told us about the orientation weeks. 

Faculty of Business and Hospitality Management started with a quiz in auditorium in FellmanniCampus. The principal of LAMK was introduced to everybody such as student tutors. The rest of the day students got to know school environment, systems and each other. The next day was quite the same. On Wednesday the freshmen got to know LAMK's services and in the evening students had a picnic in NiemiCampus.


Faculty of Design tutoring has been started this fall and it kicked off with introduction at the opening info. Tutors showed the school around and went through a safety round. Faculty of Design arranged the traditional institutionalization picnic, where old and new students got to know each other. In addition to institutionalization picnic, there was department meeting, which in other words is a familiarizing party between the main subjects.
Faculty of Social and Health Care started up with about 150 new students with about 30 tutors’ guidance. Tutoring includes day time students and diverse students at the faculty of Social and Health Care. Orientation lasted for one and a half weeks. New students seemed to be motivated and excited about starting the studies. During the orientation week, tutors presented the campus at Hoitajankatu, kept an info about the electronic systems and helped with other things when needed. Grouping happened by playing. Orientation week ended with the traditional freshmen picnic. At the picnic, freshmen went around fun and functional checkpoints through Lahti. After the checkpoint round, evening went on with grouping at the Culture center and ended with freshmen “baptism” at Lanu square.


Faculty of Technology tutors waited excitedly for the new students in the lobby and guided them to class rooms. The week consisted of a lot of information and level exams at school. About 200 new students started at the faculty of Technology and some grouping happened of Thursday and the rest on Friday, when they went through Lahti and did some activities. Tutors of the faculty of Technology also told, that the freshmen’s favorite food might be chicken wings (at the Siipiravintola of course).


If you have anything to say or to ask, you can contact your faculty’s head tutors:

Business and Hospitality management: Sanni Rulja, sanni.rulja@student.lamk.fi
Design: Tapio Ranta-aho, tapio.ranta-aho@student.lamk.fi 
Social and Health Care: Janne Pylväinen, beissi85@gmail.com
Technology: Luca Ollila, luca.ollila@gmail.com

If you have questions or feedback about tutoring at all, you can contact me at tutor@lamko.fi

Good luck with your studies!

Kristiina Issakainen
Head of tutoring

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti