28. marraskuuta 2016

Miksi kannattaa hakea LAMKOn hallitukseen?

Vielä kerkeät hakea LAMKOn hallitukseen vuodelle 2017!

Uusi hallitus valitaan huomenna tiistaina järjestäytymiskokouksessa. Ennen huomista ajattelin kuitenkin vielä listata teille muutaman hyvän syyn hakea hallitukseen. Itse lähdin mukaan LAMKOn hallitukseen elokuussa 2015 aika yllättäen kesken vuoden. Vaikka alku olikin melkoista opettelua, hetkeäkään en ole katunut valintaani ja voin lämpimästi suositella tätä hommaa teillekin! 


Miksi kannattaa hakea LAMKOn hallitukseen?

 • Pääset ihan oikeasti vaikuttamaan opiskelijoiden asioihin niin täällä Lahdessa kuin myös valtakunnallisesti!
 • Pääset tekemään monipuolisesti töitä opiskelijoiden hyvinvoinnin puolesta. LAMKOn hallituksen tehtävät koostuvat opiskelijoiden edunvalvonnan lisäksi esimerkiksi kv-palveluista ja erilaisten opiskelijatapahtumien järjestämisestä.
 • Tutustut mahtaviin ihmisiin ympäri Suomea. Hallitus viettää tiiviisti aikaa yhdessä koko vuoden, ja itse olen saanut hallituksesta todella hyviä ystäviä. Tämän lisäksi tutustut erilaisissa tapahtumissa opiskelijakuntatoimijoihin joka puolelta Suomea.
 • Saat arvokasta kokemusta, joka näyttää hyvältä myös CV:ssä.
 • Hallituksessa toimimisesta saa opintopisteitä.
 • Hallituksessa työskentely on hauskaa! Hae niin näet!
Älä enää epäröi, vaan laita jo vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteeseen hallitus@lamko.fi. Se saattaa olla tähänastisen elämäsi paras päätös!

Milla Tuomi
Huvivastaava

(IN ENGLISH)

Why to apply to LAMKO's board?

New board is elected tomorrow on Tuesday in representatives meeting. Before that I wanted to list a few good reasons to apply. I started in LAMKO in August 2015 quite suddenly. The start was learning a lot about everything, but I haven’t regretted a moment.


So, why apply to LAMKO’s board?

 • You get a real chance to effect student matters in Lahti and all around Finland!
 • You get to work versatilely for student welfare. LAMKO’s board’s work consist of trusteeship work, international services and organizing student events.
 • You get to know awesome people around Finland. The board spends a lot of time together during the year, and I’ve made very close friends. Also you get to know other student union actives in different events around Finland.
 • You get valuable experience that also looks good on your CV.
 • You get credits from working in the board.
 • It’s fun!
If you’re fluent in Finnish: apply now and see it yourself. Don’t hesitate, send your application to hallitus@lamko.fi. It might be the best decision of your life!

Milla Tuomi
Head of Events

25. marraskuuta 2016

Opinnoissa jaksaminen

Näin syksyn mittaan puheissa on ollut paljon opinnoissa jaksaminen.

Itsehän en tästä osaa kertoa ja onkin hieman ironista, että edes yritän kirjoittaa tästä LIRO ry:n järjestämien Get Away Lahti -kekkereiden jälkeisenä perjantaina, kun olen viimein jollakin asteella selvinnyt. "Getarit" tosiaan järjestettiin keskiviikkona... Hyvinvointiviikolla...

Perinteisesti voisi neuvoa syömään, juomaan, liikkumaan, ulkoilemaan, harrastamaan, nukkumaan ja tapaamaan läheisiä, mutta toivotaan että korkeakouluopiskelijat osaavat näitä tehdä jo jossain muodossa. Jos ei, niin apua saa terveydenhuollosta, oppilaitospastoreilta ja -psykologilta. Apua saa myös opiskelija- ja opettajatutoreilta, sekä opiskelijakunnalta.

Opiskelua voivat hankaloittaa tai helpottaa erilaiset opiskelutavat tai -ympäristöt. Koulun kehityksessä tarvitaan ehdotuksia ja toimenpiteitä. Aina kannattaa toimia ja viedä asia eteenpäin esim. opiskelijakunnalle. Kannattaa käyttää tarjolla olevia apukeinoja, jotta omakin opiskeluinto ja opiskelun laatu paranee. Opiskelijakunnan ja ammattikorkeakoulun tulisi tukea sitä, että opiskelija pystyy vaikuttamaan elämäänsä ja yhteiskuntaan. Tärkeää olisi sovittaa opiskelijoiden ja koulun tarpeet yhteen.


Voisin kuvitella, että jokaisella on hyvät ja huonot kautensa opintojen aikana. Eri asioihin panostetaan eri kausina ja jopa vuosina. Omakohtaisena kokemuksena voisin kertoa, että ensimmäisenä vuonna tein kaikki tehtävät ajoissa, suoritin kurssit ja enkä tenttinyt koskaan rästissä. Toisena vuonna aloin tutustumaan rästitehtäväpäiviin ja keskityin enemmän tutorointiin ja muuhun oheistoimintaan. Kolmannesta vuodesta en uskalla edes puhua, mutta ainakin koen tehneeni hyvää työtä LAMKOssa. Se on hienoa, että voin kokea oloni tärkeäksi koulussa, kun saan toimia opiskelijakunnassa.

Kirjoittaessani tästä aiheesta, koen velvollisuudekseni listata seuraavaksi top 5 helppoa tipsiä, joilla olen selvinnyt koulusta tähän asti.

1. Kaverit, tutorit ja opiskelijakunta - eli tiivistettynä kai verkosto ja (vertais)tuki
2. Tapahtumiin osallistuminen - liittyy hieman edelliseen, mutta halusin eritellä
3. Opintojen suorittaminen - eteneminen opinnoissa ja opintotuen saaminen kyllä piristää
4. Oheistoiminta - tutorointi, LAMKOn hallitus, huvijaosto, ynnä muut projektit
5. Kouluruoka - syökää kampuksilla; ruoka on edullista, se on hyvää ja sitä on riittävästi

Jättäkää toki omia vinkkejä kommenttiboksiin!

Tiia Kettunen
Viestintävastaava

-- In English --

Managing through studies


During the fall, there has been a lot of talk about managing through studies.

I don't know what to tell you about this and it's kind of ironic that I'm even trying to write this post after LIRO ry's Get Away Lahti -party and on Friday, when I've barely survived. And Get Away Lahti was arranged on Wednesday... During wellness week...

Classically I could advice you to eat, drink, exercise, walk outside, have hobbies, sleep and meet your friends, but let's hope that everyone in university can do these some how. If not, you can get help from health care, institution pastors or psychologist. Also you get help from student tutors and professor tutors, as well as the student union.

Different learning styles and environments can complicate or ease the studies. Suggestions and actions are needed when improving the school. It's always good to act and take things to the next lever, for example to the student union. You should use the help you're offered, so your own study enthusiasm and quality of studies are improved. Student union and the whole university should support that the student can influence on their own life and the society. It's important to fit students' and school's needs together.


I could imagine that everyone has some up's and down's during their studies. You're more invested in different things during different periods or even years. I can tell you some personal experience, because during the first year I did all the assignments early, I passed the courses and never did an exam late. Second year, I familiarized myself with backlog days and I invested more in tutoring and other sideline work. And I don't even start with the third year, but I feel that I've done a great work at LAMKO. It's nice to feel myself important at school, when I get to work for the student union.

Now that I'm writing about this topic, I feel like it's my responsibility to list my top 5 tips, how I've survived through school for now.

1. Friends, tutors and the student union - summarized connections and (peer) support
2. Attending events - a little bit the same that the first one, but I wanted to specify
3. Accomplishing studies - getting through and getting the student allowance cheers up
4. Sideline work / activity - tutoring, LAMKO's board, events section and other jobs
5. School food - eat at campuses; it's cheap, good and there's enough of it

Leave your own tips in the comment box!

Tiia Kettunen
Head of Communications

18. marraskuuta 2016

Hyvinvoiva LAMKO!

Tässä kun osa hallituksesta ja muutama edustajiston jäsen istuu SAMOKin liittokokouksessa, kirjoittelen itse näreissäni blogia ja katselen livestreamia, sillä en päässyt liittareihin mukaan. Budjetti ei antanut myöten, että kaikki hallituksesta olisivat voineet osallistua, joten jouduttiin tekemään valintoja. Oman elämän menojen takia (ei LAMKO-elämän :D) jätin riitelemättä liittaripaikasta vaikka olisin todellakin halunnut mukaan. Ehkä pitää hakea ensi vuonnakin hallitukseen, että pääsisi taas kaikkiin kivoihin tapahtumiin mukaan. Lähtölaukaus, AMK-päivät ja muut koulutusreissut. Ehkä jopa ne liittarit.

Tällä hetkellä kirjoittaessani SAMOKin jäsenet vuodelle 2017 äänestettiin.
 • SAMOK Puheenjohtaja 2017 on Anni Koivisto
 • SAMOK Varapuheenjohtaja 2017 on Max Laihonen
 • SAMOKin hallituksen jäsenet 2017 ovat Jyri Niemi, Anni Suvisuo, Emmi Paajanen, Austris Stals and Tommi Kukkonen

Jälleen kerran liukkaasti LAMKOa lähempänä olevaan aiheeseen:

Lahden ammattikorkeakoulun edustajistovaaleissa annettiin yhteensä 403 ääntä äänestysprosentin ollessa n. 19,3%. Edustajistoon valitut henkilöt äänimäärineen näet tästä: http://www.lamko.fi/fi/ajankohtaista_edustajistovaalien-tulokset

Nyt kun uusi edustajisto on valittu, on myös pian uuden hallituksen valinta edessä. Haku on ollut tässä jonkun tovin auki ja hakemuksia on tullut. Viimeinen hakuaika on siis 29.11., kun pidetään LAMKOn uuden edustajiston järjestäytymiskokous klo 17 alkaen FellmanniCampuksella. 

Kaikki LAMKin opiskelijat ovat tervetulleita tähän kokoukseen!

Kokouksessa valitaan edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä LAMKOn uusi hallitus vuodelle 2017. Miksi kannattaa hakea? Sitä on availtu jo blogissa, LiMu Radiossa Laaman Terapia lähetyksessä ja siitä lisää tulossa vielä ensi viikolla tänne blogiin ja LAMKOn Instagramiin!

Voit asettua ehdolle lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen ennen kokousta osoitteeseen hallitus@lamko,fi. Voit myös asettua ehdolle kokouksen aikana. Hakijoilta odotetaan läsnäoloa kokouksessa.

Tärkeitä päätöksiä on tiedossa, tule siis paikalle!


Mitä muuta on tulossa?

LAMKOn ja LIROn yhteiset pikkujoulut 7.12. kutkuttaa jo vahvasti ainakin omissa pippaloantureissa. Niistä ei kuitenkaan vielä uskalla sen enempää paljastaa, kun tässä on paljon muuta puuhaa ennen niitä! Kun LIRO ry:n Get Away Lahti - "Getareista" selviää, niin vuorossa onkin LAMKOn opiskelijaristeily.

Sitä ennen voidaan kuitenkin paremmin LAMKOn hyvinvointiviikolla, sillä se tulee taas 21.11.-25.11 2016! Jokainen laama liikkeelle kun joka vuotuinen LAMKOn ja LAMK Sportsin järjestämä hyvinvointiviikko tulee taas! Luvassa lajikokeiluja ja hyvinvointiin liittyviä seminaareja, että varmasti jokaiselle löytyy jotain! Tapahtuma kestää koko viikon, jossa joka päivälle on erilaista tekemistä. Tarkemmat viikon ohjelmat tulevat lähempänä kyseistä viikkoa ja ilmoittautumisohjeet siinä samalla.


Kaikki messiin! 
Tiia Kettunen
Viestintävastaava

[In English]

LAMKO feeling well!


While some of our board and few members of the representatives are at SAMOK general assembly, I'm writing this blog post and watching the live stream, because sadly I didn't get to go. The budget didn't stretch, so that all of the board could've joined, so we needed to make decisions. My own life's (not LAMKO life :D) I decided not to fight about the general assembly position, even though I really wanted to join. Maybe I need to apply for the board again, so I can get to all the nice events. Kick off cruise, UAS-days and other trips. Maybe also general assembly. 

In this moment, when I'm writing this, SAMOK voted for the members of 2017.
 • SAMOK President 2017 is Anni Koivisto
 • SAMOK Vice president 2017 is Max Laihonen
 • The other member of SAMOK’s 2017 Board are Jyri Niemi, Anni Suvisuo, Emmi Paajanen, Austris Stals and Tommi Kukkonen

Here we can again smoothly change the subject to some voting near LAMKO: 

In the election, total of 403 votes were given and the voting rate was 19,3%. The list of elected candidates can be found here: http://www.lamko.fi/eng/news_board-of-representatives-election-results

Now when the new representatives have been chosen, it's soon time to select the new board also. The apply period has been going on for some while and we've gotten some applications. The latest to apply is 29.11. when the meeting is on.

Welcome to the assembly meeting of the new LAMKO Representative's on 29th of November at 17.00 in FellmanniCampus.

In the meeting the chairperson and vice chairperson of representatives will be elected. Also LAMKO's new board for the year 2017 will be elected. Why should you apply? We've talked about it in our blog, LiMu radio show and more about it is coming next week to this blog and to LAMKO's Instagram! Remember that you need fluent Finnish to apply.

If you wish to set yourself as a candidate, sent your free form application to hallitus@lamko.fi before the meeting, or announce yourself as a candidate in the meeting. Candidates are expected to be present in the meeting.

Important decisions are on the agenda, so be present!


What else is coming?

LAMKO's and LIRO's pre-Christmas party 7.12. is tickling my party sensors already. I can't reveal more about them yet, because there's so much happenings coming before them! When we've survived LIRO ry's Get Away Lahti, then it's time for LAMKO's student cruise.

Before all this, we're feeling well during LAMKO's Wellness Week, when it comes again 21.11.-25.11 2016! Everyone to move when annual wellness week of LAMKO and LAMK Sports is coming! There will be possibility to try different sports and wellness seminars, so there is something for everyone. Schedules and registration instructions will be available closer to the event.

Everyone join!
Tiia Kettunen
Head of Communications

11. marraskuuta 2016

Äänesi on äänesi!

Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia tämän viikon huikeista bileistä! Kaikki saapuivat juuri sellaisena kuin ovat ja tunnelma oli rento. Meidän haalarimerkki oli kehuttu ja ihmillä näytti olevan hauskaa. Haluan myös kiittää kaikkia, joilla oli kiinnostusta ja aikaa keskustella LAMKOn hallituksesta tai edustajistovaaleista. On aina mukava kertoa omia kokemuksista ja meiningistä!


Ja tästä hienosti aasinsiltana..

LAMKOn edustajistovaalit ovat alkaneet! 

Äänioikeutetut ovat saaneet äänestyslinkin sähköpostiin ja linkki on voimassa 16.11. klo 23.59 saakka. Olkaa fiksumpia kuin USA:n kansalaiset ja äänestäkää edustajistovaaleissa nyt!

Äänestyslinkki on lähetetty jäseneksi liittymisen yhteydessä antamaasi sähköpostiosoitteeseen otsikolla "Edustajistovaali - äänestyslinkki". Äänestykseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä keskusvaalilautakuntaan, keskusvaalilautakunta@lamko.fi


ANNA PALAUTETTA 14.11. - 4.12. JA VOITA LÄPPÄRI!

Nyt näkyy ympäri kampuksia SpeakOut-palautelaatikoita, joilla kerätään opiskelijoiden palautetta kaikesta opiskeluun liittyvistä asioista. Jokainen yhteystietonsa lomakkeeseen antanut osallistuu SpeakOut-arvontaan, jossa osallistuneiden kesken arvotaan kannettava tietokone! Palautteen antajien tietoja käytetään vain arvontaan, ellei henkilö toisin palautteessaan ilmaise. 

Arvontaan voi osallistua myös nettipalautteen kautta LAMKOn internetsivuilla!

Voit myös antaa palautetta LAMKO tourin aikana, joka järjestetään 21.-23.11. 
Seuraa meitä Facebookissa saadaksesi lisätietoja: https://www.facebook.com/opiskelijakuntalamko/


LAMKOn opiskelijaristeily on tänä vuonna täällä taas! 

Party on Boat järjestetään 1.-2.12.2016 Baltic Queenilla. Risteily järjestetään yhdessä Matkapoikien kanssa, joilta olemme saaneet mukavan edulliset risteilyhinnat. Paikkoja risteilylle on vain 95, joten olkaa ajoissa liikenteessä ja kerätkää neljän hengen porukoita hyttikunniksi ja ei kun ilmoittautumaan! 

Matka varataan hyttikunnittain ja varaaja syöttää kanssamatkustajien nimet ja syntymäajat varauksen teon yhteydessä. Koko matkan maksu maksetaan Matkapojille samalla kertaa.


Ilmoittautuminen tapahtuu linkistä: www.matkapojat.fi/lamko
Katso lisää Facebook-tapahtumasta: https://www.facebook.com/events/694762670682000/

Muistakaa myös, että LAMKOn hallitukseen haetaan uusia tekijöitä!

Jos olet kiinnostunut aktiivisesta toimimisesta opiskelijoiden hyväksi, tule mukaan toimintaan. Monipuolisia tehtäviä löytyy, saat koulutusta ja kontakteja, sekä varmasti uusia tuttavuuksia ja kokemusta! Kannattaa ehdottomasti laittaa hakemusta tulemaan, jos haluat vaikuttaa toiminnallasi opiskelijoiden parempaan huomiseen!

Hakemuksen voit jättää osoitteeseen hallitus@lamko.fi
Kysy lisää! Hallituksen yhteystiedot: http://www.lamko.fi/fi/yhteystiedot/hallitus

Tiia Kettunen
Viestintävastaava

-- In English --

Your vote is your voice!

First of all, thank you for the great party this week! Everyone came as they are and the mood was chill. Our overall badge was praised and people seemed to have fun. Also I want to thank you all, who had the interest and the time to talk about LAMKO's board or the representatives election. It's always nice to talk about our experience and happenings!


And a great transition from one topic to another..

LAMKO Board of Representatives election has now started! 

Everyone who is entitled to vote has received the voting link by email and it's valid until 16.11. till 11.59 PM. Be smarter than the citizens of USA and vote in the representative election now!
The voting link has been sent to the email given when becoming our member. The subject for the email is "Edustajistovaali - äänestyslinkki". If you have questions concerning the voting, contact central election committee, keskusvaalilautakunta@lamko.fi


GIVE FEEDBACK 14.11. - 4.12. AND WIN A LAPTOP!

You can find SpeakOut-feedback boxes all around campuses, which we collect student feedback from everything about studying. Everyone who gives their contact information to the form will take part to the SpeakOut-lottery, where we draw a winner for a laptop. Feedback givers information will only be used at the lottery, unless the person expresses otherwise. 

You can also take part to the lottery through internet feedback at LAMKO’s website. 

You can also give feedback during LAMKO tour, which is arranged 21.-23.11. 
Follow us on Facebook for more info: https://www.facebook.com/opiskelijakuntalamko/


LAMKO's student cruise for this year is here again!

Party on boat is organized 1.-2.12.2016 at Baltic Queen. Places for the cruise are only 95, so be quick with the registration. Collect four person squad and get into cruise mood!

The trip is booked by cabin members together and the one who books the trip, will write all the names and birthdays during the booking. The whole amount of the payment will be payed to Matkapojat.


Registration through this link: www.matkapojat.fi/lamko
More info from FB-event: https://www.facebook.com/events/694762670682000/

Also LAMKO's board is looking for new members! Fluent Finnish needed.

Ask for more! 
Contact information of the board: http://www.lamko.fi/eng/contact-info/the-board

Tiia Kettunen
Head of Communications

4. marraskuuta 2016

Vaikuttava marraskuu!

On marraskuu ja lumi alkaa pikkuhiljaa täyttämään Lahden. Halloween väistyy pikkuhiljaa, jouluvaloja ilmestyy parvekkeille ja kauppakeskuksissa kohta soi jo pahaenteinen joulumusiikki. Talvi on saapunut Suomen Chicagoon.

Marraskuu on tapahtumien aikaa, kaikki valmistelee joulua jo ehkä turhan aikaisin. Stressi iskee, itselle ainakin tuntuu kaikki pakkaantuvan vuoden loppupuolella ja pakko olisi projektit saada valmiiksi ettei pyhien aikaan tarvitse miettiä. Vaikkakin kun hetkeksi älyisi pysähtymään paikoilleen niin huomaisi että tässä on vielä huomattavasti yli kuukausi aikaa ennenkuin nämäkään ovat edes ajankohtaisia.

Ajankohtaista sen sijaan on Come as you are -bileet, Edustajiston vaalit, hallitushaku sekä Muotoiluinstituutin perinteiset joulumyyjäiset jotka tässä ihan kohtapuoliin tulevat.

9.11. Come as you are -bileet. Bileiden teemana on tulla paikanpäälle sellaisena kuin olet, joten ei tarvitse suuremmin miettiä budjettia bileasun kanssa. Aatamin asua en kuitenkaan suosittele nyt kun pihalla sattuu olemaan lunta.

Tämän taustalla ei ole se, että meiltä olisi ideat lopussa eikä marraskuun masennus ja tylsyys, vaan haluttiin järkätä hyvin kynnyksettömät pippalot, joihin voi halutessaan laittaa täydet tällingit tai vastavuoroisesti kiskaista opiskelijahaalarit yksinkertaisesti päälle. Kaikki on sallittua ja kaikki ovat tervetulleita, kuten aina!

Yhdy meihin 9.11.2016 Lahden parhaassa tanssi- ja yökerho Tivolissa!
Lue lisää, osallistu eventtiin ja kutsu kaverit: 
https://www.facebook.com/events/269008566833679/

10.11. alkaa edustajiston vaalit. Vaikuta kenestä tulee Lahden ammattikorkeakoulun ylintä päätäntävaltaa käyttävä elin. Käytännössä pääset vaikuttamaan ketkä tulevat päättämään ammattikorkean tärkeissä asioissa.

LAMKOn keskusvaalilautakunta on hyväksynyt vaaliliitot ja ehdokkaat edustajistovaaleihin. Ehdokasluettelon löydät LAMKOn toimistolta, LAMKOn nettisivuilta tai Facebookista.

Äänestysaika on 10.11. - 16.11.2016 ja vaali toteutetaan sähköisesti. Jos olet LAMKOn jäsen, olet äänioikeutettu! Äänestylinkki lähetään vaalien alla jäsenrekisterissämme olevaan sähköpostiosoitteeseen. Jos olet epävarma omasta äänioikeudestasi, ota yhteyttä henkilökuntaamme.

Kun äänestykseen on vielä aikaa, suosittelemme kaikkia ehdolle asettuneita markkinoimaan itseään. Hyviä kanavia tähän on esimerkiksi kaikki sosiaalisen median kanavat. Odotamme innolla ehdokkaiden mainostusta ja aktiivisuutta! Käytä hashtagia #lamkoe2017 !


Edustajiston lisäksi on taas se aika vuodesta, kun
LAMKOn hallitukseen etsitään uusia tekijöitä! 

Oletko sinä henkilö, joka haluaa olla vaikuttamassa opiskelijoiden hyvinvointiin, koulutuksiin ja tapahtumiin? Vai oletko enemmän johtajatyyppiä?

LAMKOn hallitukseen haetaan puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa ja 3-9 hallituksen jäsentä. Hallitus valitaan edustajiston järjestäytymiskokouksessa 29.11.2016, jonka jälkeen uudelle hallitukselle annetaan perehdytys viikolla 49 ja 6.-8.1.2017.

Hallitukseen voit hakea laittamalla hakemuksen hallitus@lamko.fi ja osallistumalla kokoukseen 29.11.2016. Lisätietoja voi kysyä hallituksen puheenjohtajalta pj@lamko.fi.


19.-20.11. Muotoiluintituutin perinteiset joulumyyjäiset. Taas se aika kun voit tukea paikallista parhaimmillaan ja ostaa opiskelijoiden tekemiä persoonallisia tuotteita joko itsellesi tai muille lahjaksi.

Hyvää marraskuuta, ole aktiivinen!

Toni Tilsala & Tiia Kettunen
Sosiaalipolitiikka & viestintä

[In English]

Influential November!


It is November and snow is slowly filling Lahti. Halloween is gradually disappearing and Christmas lights are appearing on balconies. Soon there will be ominous Christmas music ringing in the halls of shopping centers. Winter has arrived at the Chicago of Finland.

November is time on events, everyone is preparing Christmas maybe a bit too early. Soon the stress takes over, at least I think that everything has a habit of piling up at the end of year and every project have to be complete before holidays. Even though if I could just stop for a moment to think about things I would most likely realize that there is indeed more than month time before these things are remotely current.

But however there are some things that are indeed pretty current. Like Come as you are -party, election for board of representatives, search for the board, and the traditional Lahti Institute of Design's Christmas Market.

9.11. Come as you are -party. Theme of the party is to come as you are, so there is no need to think about costumes. Although I wouldn’t recommend on coming naked since there is already snow on the ground.

This doesn't mean that we're out of ideas or the November blues and boredom, but we wanted to arrange effortless celebration, where you can come all dressed and dolled up or then just simply wear your student overall. Everything is okay and everyone is welcome, as always!

Join us on the 9th of November in the best dance and night club Tivoli!
Read more, join the event and invite your friends: 
https://www.facebook.com/events/269008566833679/

10.11. Starts the election for board of representatives. Give your vote to who will be part of the highest decision-making body at the student union. Basically who will be the one that has a say in important thing in this school.

LAMKO's central election committee has accepted the electoral lists and candidates for the election of board of representatives. The candidate list is available at LAMKO office, LAMKO's website and Facebook.

The election is held 10.11. - 16.11.2016 and voting is made electronically. If you are a member of LAMKO, you have the right to vote. The voting link will be sent to your email before voting. If you are uncertain about your right to vote, contact our personnel.

When there's still time before the voting, we recommend all the candidates to market themselves. Good channels for this are for example all the social media channels. We're looking forward to candidate's advertisement and activity! Use the hashtag #lamkoe2017 !In addition to the representatives election, it's that time of the year when
LAMKO's board is looking for new students! 

Are you a person who wants to take care of students healthcare, studies and events? Or are you more of a leader person?

LAMKO's board is looking for a Chairman, a Vice-Chairman and 3-9 board members. LAMKOs Representatives will select the new board at their meeting on 29.11.2016, and then new board will have orientation week on week 49 and then 6.- 8.1.2017.

You can put an application to hallitus@lamko.fi and attend the meeting on 29.11.2016. If you have something to ask, you can ask more from the Chairman at pj@lamko.fi.
Fluent Finnish needed!19.-20.11. The traditional Lahti Institute of Designs Christmas Market. It’s that time of the year when you can truly support your local and buy something personal either for yourself or as a gift.

Happy November, be active!

Toni Tilsala & Tiia Kettunen
Socialpolitics & communications