4. marraskuuta 2016

Vaikuttava marraskuu!

On marraskuu ja lumi alkaa pikkuhiljaa täyttämään Lahden. Halloween väistyy pikkuhiljaa, jouluvaloja ilmestyy parvekkeille ja kauppakeskuksissa kohta soi jo pahaenteinen joulumusiikki. Talvi on saapunut Suomen Chicagoon.

Marraskuu on tapahtumien aikaa, kaikki valmistelee joulua jo ehkä turhan aikaisin. Stressi iskee, itselle ainakin tuntuu kaikki pakkaantuvan vuoden loppupuolella ja pakko olisi projektit saada valmiiksi ettei pyhien aikaan tarvitse miettiä. Vaikkakin kun hetkeksi älyisi pysähtymään paikoilleen niin huomaisi että tässä on vielä huomattavasti yli kuukausi aikaa ennenkuin nämäkään ovat edes ajankohtaisia.

Ajankohtaista sen sijaan on Come as you are -bileet, Edustajiston vaalit, hallitushaku sekä Muotoiluinstituutin perinteiset joulumyyjäiset jotka tässä ihan kohtapuoliin tulevat.

9.11. Come as you are -bileet. Bileiden teemana on tulla paikanpäälle sellaisena kuin olet, joten ei tarvitse suuremmin miettiä budjettia bileasun kanssa. Aatamin asua en kuitenkaan suosittele nyt kun pihalla sattuu olemaan lunta.

Tämän taustalla ei ole se, että meiltä olisi ideat lopussa eikä marraskuun masennus ja tylsyys, vaan haluttiin järkätä hyvin kynnyksettömät pippalot, joihin voi halutessaan laittaa täydet tällingit tai vastavuoroisesti kiskaista opiskelijahaalarit yksinkertaisesti päälle. Kaikki on sallittua ja kaikki ovat tervetulleita, kuten aina!

Yhdy meihin 9.11.2016 Lahden parhaassa tanssi- ja yökerho Tivolissa!
Lue lisää, osallistu eventtiin ja kutsu kaverit: 
https://www.facebook.com/events/269008566833679/

10.11. alkaa edustajiston vaalit. Vaikuta kenestä tulee Lahden ammattikorkeakoulun ylintä päätäntävaltaa käyttävä elin. Käytännössä pääset vaikuttamaan ketkä tulevat päättämään ammattikorkean tärkeissä asioissa.

LAMKOn keskusvaalilautakunta on hyväksynyt vaaliliitot ja ehdokkaat edustajistovaaleihin. Ehdokasluettelon löydät LAMKOn toimistolta, LAMKOn nettisivuilta tai Facebookista.

Äänestysaika on 10.11. - 16.11.2016 ja vaali toteutetaan sähköisesti. Jos olet LAMKOn jäsen, olet äänioikeutettu! Äänestylinkki lähetään vaalien alla jäsenrekisterissämme olevaan sähköpostiosoitteeseen. Jos olet epävarma omasta äänioikeudestasi, ota yhteyttä henkilökuntaamme.

Kun äänestykseen on vielä aikaa, suosittelemme kaikkia ehdolle asettuneita markkinoimaan itseään. Hyviä kanavia tähän on esimerkiksi kaikki sosiaalisen median kanavat. Odotamme innolla ehdokkaiden mainostusta ja aktiivisuutta! Käytä hashtagia #lamkoe2017 !


Edustajiston lisäksi on taas se aika vuodesta, kun
LAMKOn hallitukseen etsitään uusia tekijöitä! 

Oletko sinä henkilö, joka haluaa olla vaikuttamassa opiskelijoiden hyvinvointiin, koulutuksiin ja tapahtumiin? Vai oletko enemmän johtajatyyppiä?

LAMKOn hallitukseen haetaan puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa ja 3-9 hallituksen jäsentä. Hallitus valitaan edustajiston järjestäytymiskokouksessa 29.11.2016, jonka jälkeen uudelle hallitukselle annetaan perehdytys viikolla 49 ja 6.-8.1.2017.

Hallitukseen voit hakea laittamalla hakemuksen hallitus@lamko.fi ja osallistumalla kokoukseen 29.11.2016. Lisätietoja voi kysyä hallituksen puheenjohtajalta pj@lamko.fi.


19.-20.11. Muotoiluintituutin perinteiset joulumyyjäiset. Taas se aika kun voit tukea paikallista parhaimmillaan ja ostaa opiskelijoiden tekemiä persoonallisia tuotteita joko itsellesi tai muille lahjaksi.

Hyvää marraskuuta, ole aktiivinen!

Toni Tilsala & Tiia Kettunen
Sosiaalipolitiikka & viestintä

[In English]

Influential November!


It is November and snow is slowly filling Lahti. Halloween is gradually disappearing and Christmas lights are appearing on balconies. Soon there will be ominous Christmas music ringing in the halls of shopping centers. Winter has arrived at the Chicago of Finland.

November is time on events, everyone is preparing Christmas maybe a bit too early. Soon the stress takes over, at least I think that everything has a habit of piling up at the end of year and every project have to be complete before holidays. Even though if I could just stop for a moment to think about things I would most likely realize that there is indeed more than month time before these things are remotely current.

But however there are some things that are indeed pretty current. Like Come as you are -party, election for board of representatives, search for the board, and the traditional Lahti Institute of Design's Christmas Market.

9.11. Come as you are -party. Theme of the party is to come as you are, so there is no need to think about costumes. Although I wouldn’t recommend on coming naked since there is already snow on the ground.

This doesn't mean that we're out of ideas or the November blues and boredom, but we wanted to arrange effortless celebration, where you can come all dressed and dolled up or then just simply wear your student overall. Everything is okay and everyone is welcome, as always!

Join us on the 9th of November in the best dance and night club Tivoli!
Read more, join the event and invite your friends: 
https://www.facebook.com/events/269008566833679/

10.11. Starts the election for board of representatives. Give your vote to who will be part of the highest decision-making body at the student union. Basically who will be the one that has a say in important thing in this school.

LAMKO's central election committee has accepted the electoral lists and candidates for the election of board of representatives. The candidate list is available at LAMKO office, LAMKO's website and Facebook.

The election is held 10.11. - 16.11.2016 and voting is made electronically. If you are a member of LAMKO, you have the right to vote. The voting link will be sent to your email before voting. If you are uncertain about your right to vote, contact our personnel.

When there's still time before the voting, we recommend all the candidates to market themselves. Good channels for this are for example all the social media channels. We're looking forward to candidate's advertisement and activity! Use the hashtag #lamkoe2017 !In addition to the representatives election, it's that time of the year when
LAMKO's board is looking for new students! 

Are you a person who wants to take care of students healthcare, studies and events? Or are you more of a leader person?

LAMKO's board is looking for a Chairman, a Vice-Chairman and 3-9 board members. LAMKOs Representatives will select the new board at their meeting on 29.11.2016, and then new board will have orientation week on week 49 and then 6.- 8.1.2017.

You can put an application to hallitus@lamko.fi and attend the meeting on 29.11.2016. If you have something to ask, you can ask more from the Chairman at pj@lamko.fi.
Fluent Finnish needed!19.-20.11. The traditional Lahti Institute of Designs Christmas Market. It’s that time of the year when you can truly support your local and buy something personal either for yourself or as a gift.

Happy November, be active!

Toni Tilsala & Tiia Kettunen
Socialpolitics & communications

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti