9. joulukuuta 2016

Pääsihteerin vuosikatsaus

Vuosi 2016 alkaa olla taputeltuna. Näin työntekijän näkökulmasta kulunut vuosi on ollut vähintäänkin hyvä, ellei jopa kiitettävä. Tiettyjen asioiden tietää toistuvan vuodesta toiseen, mutta yhtä lailla ennalta odottamattomia tapahtumia, jotka vaativat välitöntä reagointia, on tullut eteen. LAMKO saanut tämän vuoden aikana opiskelijoilta suoraa palautetta ehkä enemmän kuin koskaan ja palautteiden aiheet ovat vaihdelleet laajasti opiskeluympäristöstä opintojen laatuun sekä LAMKOn toimintaan. Kaikki palaute on äärimmäisen tärkeää, annetaan se sitten opintojaksopalautteen yhteydessä opettajalle, kahvipöytäkeskustelussa tai vaikkapa LAMKOn palautelomakkeen kautta. Ilman palautteenantoa kaiken toiminnan ja opiskeluympäristön kehittäminen oikeaan suuntaan on huomattavan paljon hankalampaa. Vastavuoroisesti LAMKO pyrkii vastaamaan kaikkiin saamiimme palautteisiin, jos palautteessa on yhteystiedot mukana.

Kenties tämän vuoden suurimpia, vähemmän ennakoitavissa olleita asioita ovat olleet digitaalisen opiskelijakortin käyttömahdollisuus Frank Appin kautta, mikä oli ehdottomasti positiivinen asia. Samaan aikaan myös ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijat saivat oikeuden käyttää ns. sinistä opiskelijakorttia matkustusalennuksineen. Vähemmän positiivinen asia oli nyt syksyllä käydyt LAMKin yt-neuvottelut, joiden lopputuloksena oli henkilöstön irtisanomisia ja väistämättä vaikutuksia myös opiskelijoihin.

Nyt loppuvuodesta saimme kuulla vielä LAMKin mahdollisesta liittymisestä LUT-konserniin ja henkilökohtainen näkemykseni asiasta on se, että tämä tulee myös tapahtumaan. Lehtitietojen mukaan toteutuminen toisi Lahteen lisää yliopisto-opetusta diplomi-insinööri- ja kauppatieteiden maisterin tutkintojen muodossa. LAMKin opiskelijajärjestöt esittivät oman kannanottonsa aiheeseen 1.12., missä yhtenä huolenaiheena tuotiin opiskelijoiden mielipiteiden kuulemattomuus fuusioitumiseen liittyen.


Ensi vuosi tulee olemaan kaikkien opiskelijakuntien näkökulmasta kenties haasteellisin koskaan ja näiden haasteiden taklaamiseksi LAMKOn osalta uusi hallituksemme ja edustajistomme tulee tekemään paljon työtä. Vuonna 2017 LAMKO täyttää lisäksi 20 vuotta ja ainakin yhdet juhlat tullaan tämän teeman ympärillä pitämään! Toimistomme palvelee suhteellisen normaalisti 20.12. saakka, minkä jälkeen palaamme täydellä teholla töihin jälleen tammikuun ensimmäisellä viikolla. Pääsihteeri kiittää ja kuittaa vuoden 2016 käsitellyksi. Kunhan vain saadaan tilinpäätös valmiiksi…

Jari Koistinen
Pääsihteeri


[IN ENGLISH]

General secretary's annual review


Year 2016 is coming to its end. In the employee’s point of view this year has been at least good, if not excellent. Certain things will recur from year to another, but as well unpredictable incidents have occurred, that needs instant reacting. This year LAMKO has gotten direct feedback from students, maybe more than ever and the subjects of the feedback has varied from study environments to the quality of studies and LAMKO’s operation. All the feedback is extremely important, whether it was given during a study module to a teacher, during small-talk over coffee or for example through LAMKO’s feedback form. Without feedback, improving all actions and study environment to the right direction is remarkably difficult. Mutually LAMKO is aiming to answer to all feedback, if the feedback has contact information.

Possibly this year’s biggest and less foreseeable things have been initializing the digital student card through Frank App, which was definitely a positive thing. At the same time master’s degree students got the right to use the so called blue student card with the travel discount. The less positive thing was LUAS’ co-operation negotiations during this fall and the conclusion was laying off staff, which had inevitable influence also on students.

Now at the end of the year we heard about the possibility about LUAS joining the LUT consortium and my personal opinion is that, it’s going to happen. Newspapers tells that the joining would bring more university courses in the shape of master of science in technology and economic sciences degrees. LUAS’ student organisations presented their own statement about the topic 1.12., where one of the worries is students’ opinions being unheard about the fusion.


Next year will be probably the toughest in student unions’ angle and to survive these obstacles LAMKO’s board and representatives will do a lot of work. In the year 2017 LAMKO will turn 20 years and at least one party will be around this theme! Our office will be open quite normally till 20.12., after which we’ll return to work on full speed in January’s first week. Secretary general says thanks and finishes the year 2016. After the financial statement is done…

Jari Koistinen
Secretary general

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti