21. joulukuuta 2016

Tutoroinnin vuosi

Joulu lähestyy vauhdilla, vuosi vaihtuu ja opiskelijakunnan aktiivitoimijat vaihtuvat. Näin joulukuussa työn touhuun pääsevät myös syksyllä koulutetut uudet kansainväliset tutorit. Kaikki toimijat eivät kuitenkaan vaihdu vaan tammikuussa jatkaa taas iso joukko vanhoja, aktiivisia tutoreita uusien opiskelijoiden parissa.

Vaikka opiskelijakunnan toiminta jaksottuu muuten kalenterivuoteen toimijoiden vaihtuessa aina vuoden vaihteessa, tutoroinnissa sykli on puoli vuotta. Uusi kausi tutorointia alkaa aina kun joukko uusia opiskelijoita saapuu LAMKiin, syyskuussa ja tammikuussa.


Millainen on sitten tutoroinnin vuosikello? Tässä lyhyt kuvaus LAMKOn tutortoiminnasta.

Tammikuussa kansainväliset tutorit ovat vastassa uusia saapuvia kansainvälisiä opiskelijoita ja auttavat heidät alkuun uudessa ympäristössä, uudessa maassa. Orientaatiopäivillä, sekä kansainvälisille, että suomalaisille opiskelijoille, tutorit opastavat, neuvovat sekä auttavat uusia opiskelijoita tutustumaan toisiinsa.

Helmi-maaliskuussa etsitään uusia tutoreita. Täyttämällä hakemuksen netissä LAMKOn nettisivujen kautta kuka tahansa LAMKin opiskelija voi hakea tutoriksi. Vanhat tutorit ovat myös erittäin tärkeässä asemassa uusien tutoreiden rekrytoimisessa. Taustalla tutorit toimivat aktiivisesti aloittaneiden opiskelijoiden parissa. Tutorit tapaavat opiskelijoita tutorvarteissa sekä vapaa-ajan aktiviteeteissa. Tutorit tapaavat toisensa aloilla myös kerran kuukaudessa ja suunnittelevat tutorointia kevät lukukaudelle.

Huhti-toukokuussa järjestetään tutorkoulutukset, joissa uudet tutorit saavat kaikki tarvittavat tiedot ja taidot toimiakseen tutorina. Tutorleirillä tutustutaan muiden alojen tutoreihin ja ryhmäydytään. Vanhat tutorit järjestävät tutorvartteja ja kansainväliset tutorit valmistautuvat sanomaan hyvästit kevään vaihto-opiskelijoille.

Kesän ajan tutoritkin saavat levätä ja kerätä voimia alkavaan syksyyn. Tai ainakin melkein. Kansainväliset tutorit saavat omat vaihto-opiskelijat kesäkuussa ja he ovat kesän ajan sähköpostitse yhteydessä saapuviin opiskelijoihin ja vastaavat kysymyksiin ennen Lahteen saapumista.

Elokuussa tutoroinnin vuosi potkaistaan käyntiin Tutoreiden Kick Offissa. Tutorit kerääntyvät siis yhteen jo ennen koulun alkua perehtymään LAMKissa syksyllä tapahtuviin muutoksiin, valmistautuakseen Fuksiaisiin ja alkavaan lukuvuoteen. Myös suurin osa kansainvälisistä opiskelijoista saapuu jo elokuun puolella.

Syyskuu on opiskelijakunta toiminnan ja tutoroinnin kiireisintä aikaa. Silloin aloittaa suurin määrä opiskelijoita, niin suomalaisia kuin kansainvälisiä opiskelijoitakin. Orientaatioviikot, ryhmäytymiset, Fuksiaiset ja alajärjestöjen omat tapahtumat pitävät tutorit kiireisinä syyskuun ajan. Syyskuussa käynnistyy myös syksyn tutorhaku, jossa haetaan uusia kansainvälisiä tutoreita.

Loka-marraskuussa
tutorit tapaavat jälleen aloittaneita opiskelijoita tutorvarttien ja vapaa-ajantoiminnan merkeissä. Tutorit tapaavat myös edelleen kerran kuussa suunnitellakseen tutorointia omalla alallaan. Marraskuussa järjestetään myös tutorkoulutukset uusille kansainvälisille tutoreille.

Joulukuussa kansainväliset tutorit hyvästelevät syksyn vaihto-opiskelijat ja samalla valmistautuvat ottamaan vastaan kevään vaihto-opiskelijat. Tutorit saavat kiitokset hyvin tehdystä työstä ja pääsevät juhlimaan omissa tutoreiden pikkujouluissa. Joulu on aikaa taas levätä ja kerätä voimia ja tammikuun alussa aloitetaan taas uusien opiskelijoiden kanssa.

Vaikka tutoroinnissa työmäärä ei koskaan lopu, on uusien opiskelijoiden auttaminen ja uusien ystävien saaminen ilo. Vuosittain kasvava tutorhakijoiden määrä kertoo siitä, miten hienoa työtä yli sata tutoriamme tekevät ja miten hauskaa tutortoiminta on. Saat uusia taitoja ja elinikäisiä ystäviä. Nyt on kuitenkin taas aika hetki hengähtää, jotta olemme valmiita vastaanottamaan uudet opiskelijat tammikuussa. 

Rentouttavaa joulun aikaa kaikille, ensi vuonna nähdään!

Heidi Hujanen
Asiantuntija, tutorointi ja kansainvälisyys

[In English]

A year of tutoring

Christmas is coming, the year is changing and so are the active members of our student union. In December our new international tutors get to start their tutoring. But not everything changes with the year changing. A big group of our old, active tutors will continue with the new students in January.

Even though the year in the student union mostly runs by the calendar year, in tutoring the year cycle is only one semester. A new cycle of tutoring will start when a group of new students arrive to LAMK in January and September. 


What is the year of tutoring like? Here is a short recap of a year of tutoring.

In January international tutors will welcome the new international students arriving to study in LAMK and help them get their life started in a new environment, a new country. During orientation days, for both international and Finnish students, tutors guide, advice and help the new students to get to know each other.

In February-March we search for new tutors. By filling the application on LAMKO’s website anyone studying at LAMK can apply to become a tutor. Old tutors are in a very important role when recruiting new tutors. In the back ground the tutors work actively with the new students. Tutors meet the new students in Tutor’s hours and in free time activities. Tutors also meet once a month to plan tutoring in the faculty during the Spring semester.

In April-May we organize tutor training where all the new tutors will get the information and skills that they will need during tutoring. In tutor camp the tutors get to know tutors from the other faculties. Old tutors organize tutors’ hours for the new groups and international tutors get ready to say goodbye to the exchange students of the Spring semester by organizing a Farewell event.

During summer even tutors get to relax and gather strength for the Autumn. Well, at least almost. International tutors will get their tutorees in the summer time and will be in contact with the students via email to answer any questions before the students arrive to Lahti.

In August
the semester of tutoring is kicked off with Tutors’ kick off. All the tutors gather together before the school year starts to get familiar with any changes for the Autumn semester, to get ready for the Freshmen party and the starting school year. Most of the international students also arrive in August.

September is the busiest time for the student union and tutoring. A large number of new students start their studies, both Finnish and international students. Orientation weeks, events, Freshmen party and the events of the faculty organizations keep the tutors busy during the whole month. In September we also start the application period for international tutoring.

In October-November
tutors meet again the new students in tutors’ hour and free time activities. Tutors also meet once a month at the faculties to plan tutoring in their faculty. In November we train also new international tutors.

In December the international tutors say goodbye to the exchange students from the Autumn semester and get ready to welcome the new exchange students for the Spring semester. Tutors get a thank you for a job well done in Tutors’ own Christmas party. Christmas holiday is again a time to relax, enjoy the holiday and get ready for new semester with the new students in January.

Even though there are always something to do for the tutors, helping the new students and making lots of new friends is fun. The growing number of tutor applications tells us that our a little over hundred tutors do their job well and tutoring is a lot of fun. You learn a lot and make new friendships to last a lifetime. However, now it is time to enjoy the Christmas time and relax so that we are ready to welcome the new students in January. 

I wish a relaxing Christmas holiday to everyone, we will meet again next year!

Heidi Hujanen
Adviser, Tutoring and international affairs

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti