21. joulukuuta 2017

Bye bye 2017!

Opiskelijakunnan vuosi 2017 on tulossa päätökseen ja ennen kun paljastan mitään ensivuodesta, palataan hetkeksi tähän vuoteen.

2017 hommat alkoivat perinteensiirtoevakolla, jossa uudet ja vanhat toimijat kokoontuivat yhteiselle mökkiviikonlopulle ja perehtyivät sekä kouluttautuivat parin päivän ajan intensiivisesti. Heti tammikuussa oli myös SAMOK (Suomen opiskelijakuntien liitto) Lähtölaukaus-risteily, jossa uudet toimijat pääsivät kouluttautumaan koko opiskelijakuntakentän laajuisesti hieman enemmän. Sitten tietty DuuniExpo-messut, sekä vuoden ekat opiskelijabileet! Päästin alkuvuodesta vielä ständeilemään kampuksilla ensimmäisen LAMKO tourin parissa. Myöskin Lahen opiskelijajärjestöt kokoontuivat järjestöstartin parissa, jossa jaettiin yhteistä tietoa, sekä seuraavaksi myöhemmin syksyllä kokoonnuttiin uudemman kerran.


Väliin oli jotain vähän rennompaa, sillä LAMKOn edustajat kutsuttiin Mastolan eli radio- ja tv-museon avajaisiin, josta muutaman viikon päästä meillä oli virkistäytymispäivä Lahessa järjestettyjen hiihdon MM-kisojen parissa. Siitä suoraan vapaaehtoishommiin Suomi100 Forumin vaatesäilytykseen, infoon ja kellotukseen. Kuulostaa ehkä aluksi tylsältä, mutta samalla sai kuunnella ja/tai osallistua todella mielenkiintoisiin, tulevaisuutta koskeviin paneeleihin. Sitten oli Aleksanterinkadun Approt, Lahen opiskelijavappu, SpeakOut Toureja, tutorkoulutuksia sekä tutor Kick Off ja pääsiäisen munajahti! Olemme vuoden aikana päässeet myöskin tutustumaan uuteen Mukkulan kampukseen, pitäneet alumni-illan LAMKOn entisille ja nykyisille toimijoille, osallistunut orientaatioviikoille ja lukuisiin tapahtumiin, kuten Kurkunkastajaiset, Tursajaiset ja Fuksiaiset sekä luonnollisesti opiskelijabileet. Lisäksi järjestimme 20v Vuosijuhlat Silliaamiaisineen, ja LAMKOlla oli uusia tapahtumia, kuten LiiKu Appro (liikunta- ja kulttuuriappro), aktiivi-ilta (pizzailta!) ja muutamia kertoja järjestetty LAMKO Chill Out.


Vuoteen on kuulunut useita jaostotapaamisia, työryhmäedustuksia ja lukemattomia palavereja yhteistyökumppaneiden kanssa. Oma jaostoni oli tapahtumajaosto ja olin tekniikan alan opiskeluhyvinvointityöryhmässä, joiden lisäksi kuuluin viestintäjaostoon ja yhteen työryhmään, joka ei koskaan kokoontunut. Enemmän LAMKOn sisäisiä juttuja tai kentän reissuja on ollut SAMOK kevät- ja kesäseminaarit, AMK-päivät, SAMOKin liittokokous sekä OLL liittokokous, evakkoreissut, eduskuntavierailu, järjestäytymiskokous, perehdytysviikko ja johtamiskoulutus. Eli uusi hallitus on valittu, perehdytys aloitettu ja katse on vahvasti ensivuodessa itse kullakin. Vuosi huipentui Virman pikkujouluihin Armaassa, sekä LAMKOn ja LIROn joulubileisiin Wintissä viime viikolla!

Opiskelijakuntatoiminta toki vie paljon aikaa, mutta henkilökohtaisesti olen kerennyt myös opiskelemaan mm. International Innovation Week (intensiiviviikko) Hollannissa ja kesäkursseja. Vapaa-aikaa on toki löytynyt myös, jonka olen käyttänyt opiskelijatapahtumissa käymisellä, mukaan lukien IOP (insinööriopiskelijapäivät) Mikkelissä ja ASTIN (opiskelijaristeily) laivalla, sekä lomaillessa mökeillä ja Puolassa kavereiden kanssa. Vuoden aikana on myös kerennyt luovuttamaan verta, kuten jokainen kunnollinen opiskelija tekee lounaansa eteen (kyllä, Veripalveluilla saa leivät ja kahvit, kun käy luovuttamassa). Myös Limuradiossa on ehditty pyöriä, vielä alkuvuodesta olleessa ”Laaman Terapia” ohjelmassa (stay tuned, se ehkä palaa linjoille pian!) ja itse pyörittelin LAMKOon kuulumatonta kesäohjelmaa edustajiston varapuheenjohtajan kanssa.


Voisin siis tiivistää, että melko tapahtumarikas ja mahtava vuosi, unohtamattakaan huippujengiä ympärillä! Päivääkään en vaihtaisi pois, mutta päiviä ottaisin mieluusti lisää tai vaihtelisin päikseen, sillä kaikkeen ei voi eikä kerkeä aina osallistumaan. Mutta erityisen hyvä mieli tästä vuodesta ja innolla odotan ensivuotta!

Lupasin jotain paljastaa seuraavasta vuodesta, joten tässäpä tulee:
24.1.2018 DuuniExpot sekä DuuniExpon ja LAMKOn yhteisbileet
14.2.2018 Varjofuksiaiset
21.3.2018 Aleksanterinkadun 10v Appro
Ja hei, jos joku ei tiennyt, niin syksyllä muutetaan uudelle kampukselle!

Kiitos koko LAMKOn puolesta ja palataan vuoden 2018 puolella!Tiia Kettunen
2017 Tapahtumavastaava
2018 Puheenjohtaja


-------

The Student Union's year 2017 is coming to an end and before I reveal anything of the next year, I will return for a moment to this year.

The 2017 work began with a traditional assembly, where new and old operatives gathered for a cottage weekend and practiced intensively for a couple of days. In January, there was also SAMOK (Union of applied sciences students in Finland) Kick start cruise, where new actives could train a little more with the whole student union field. Then there was DuuniExpo fair, and this year’s first student party! Then also in the beginning of the year we toured around campuses on the first LAMKO tour. Lahti student organizations also met firstly for a start to share common information and then later in the fall again.


Something a bit more relaxed for a second as LAMKO's operatives were invited to the opening of Mastola, the Radio and TV Museum, and after a few weeks of that, we had our company’s refreshment day at skiing world championship games in Lahti. Then straight back to voluntary work for Suomi100 Forum cloakroom, info and clocking. It may sound boring at first, but at the same time we heard and / or participated in really interesting, future-oriented panels. Then there was Aleksanterinkadyn Approt, Lahti Student’s First of May, SpeakOut Tour, tutor training, Tutor Kick Off and Easter Egg Hunt! We also went to see the new Mukkula campus, organised an alumni evening for LAMKO's former and present operatives, participated in the orientation weeks and numerous events such as Kurkunkastajaiset, Tursajaiset and the Freshmen Party, and naturally other student party. In addition, we organized the 20th Anniversary Gala with herring breakfast and all, and LAMKO had new events such as LiiKu Appro (sports and culture appro) and a few times organized LAMKO Chill Out.


There have been several section meetings, workgroups and countless meetings with partners. My own section was the event section, and I was in the technology student well-being workgroup and also, I was a member of the communications section and one working group that never met. More LAMKO's internal stuff or field trips have been SAMOK Spring and Summer Seminars, UAS Days, SAMOK general assembly as well as OLL (student sports federation) general assembly, cottage weekend trainings, Parliamentary visit, education week and managerial training. So with that note, a new board has been selected, orientation has started and our eyes are set for next year. This year culminated in our firm’s pre-christmas party in Armas and LAMKO & LIRO Christmas Party at Wintti last week.

Student Union activities takes a lot of time of course, but personally I have also had time to study in the international innovation week in the Netherlands and some summer courses. Other free time, I’ve used in student events, including IOP (engineering student days) Mikkeli and ASTIN student cruise, as well as vacations at summer cottages and Poland with friends. Also during the year, I have also donated blood, as every decent student is doing for their lunch (yes, you get bread and coffee when you donate). Limuradio has also been the place to be as we did "Llama’s Therapy" program, which was still in on air during the early part of the year (stay tuned, maybe it’ll be back soon!) And I myself with the vice-chairman of the representatives did a non-LAMKO orientated summer program.


So I could summarize that this has been quite an event filled and a good year, and not to forget all the awesome people around me! I would not change a day, but I would like to have more days or switch around some days, because not everyone can always attend to everything. But I got particularly great vibes this year and look forward to the next year!

I promised to expose something of the next year, so here comes:
24.1.2018 DuuniExpo and collaboration student party of DuuniExpo & LAMKO
14.2.2018 Shadow Freshmen Party
21.3.2018 Aleksanterinkadun 10-year Appro
And hey, if somebody did not know, in the autumn we will move to a new campus!

Thank you on the behalf of whole LAMKO crew and let’s get back to business in 2018!


Tiia Kettunen
2017 Head of Events
2018 Chairman

15. joulukuuta 2017

Pääsihteerin vuosi 2017 / Segretary general's year 2017

Kaikki varmasti jatkuvasti miettivät, että mitähän ihmettä teen oikeasti työkseni. Hoidan toki opiskelijakorttiasiat, mutta kalenteriani läpi käydessä tämän vuoden osalta, kuuluu työhöni paljon muutakin. Löysin kalenteristani 85 ajanvarausta kokouksille ja palavereille ja viitisentoista matkustuspäivää. Vähemmän virallisia tapaamisia on varmasti saman verran kuin virallisiakin, tapaamisten aiheet vaihtelevat laajasti opiskelijoiden hyvinvoinnista sekä edunvalvonnasta uuden kampuksen suunnitteluun ja yhteistyökumppanien tapaamisista kollegojen näkemiseen. Paljon keskusteluja voi onneksi käydä myös verkkoyhteyden välityksellä, mikä säästää aikaa muihin tehtäviin.

Tänä vuonna isompia projekteja kohdallani ovat olleet uuden amk-opiskelijakortin käyttöönotto, jäsenrekisterin uudistaminen, opiskelijakahvilan liiketoiminnan suunnittelu uudelle kampukselle sekä grillikotani terassin ja aidan hionta sekä maalaus kesälomallani. Loppuaika on todennäköisesti mennyt hallituksemme puheenjohtajan Joelin kanssa keskustellessa Mäntyharjun ajankohtaisista tapahtumista eli kaikki työaikani on tehokkaasti käytössä!

Alussa mainitsemani 15 matkustusvuorokautta koostuvat pääasiassa SAMOKin järjestämistä seminaareista ja koulutuksista. Vuoden aloittaa tammikuussa perinteinen Lähtölaukaus-risteily, mihim kokoontuvat käytännössä kaikki Suomen opiskelijakuntatoimijat, helmikuussa oli perinteinen puheenjohtajien ja pääsihteerien/toiminnanjohtajien tapaaminen, maaliskuussa perinteinen kevätseminaari, toukokuussa perinteiset henkilöstöpäivät, lokakuussa perinteinen puheenjohtajien ja pääsihteerien/toiminnanjohtajien tapaaminen, marraskuussa perinteinen oman porukan syysevakko ja perinteiset henkilöstöpäivät. Tänä vuonna jäi väliin ainakin ammattikorkeakoulupäivät ja kesäseminaari. Perinteisiä nämä ovat siksi, että olen noin kahdeksan vuotta käynyt näissä samoissa tai vastaavissa tapahtumissa.Niin sanottuihin rutiinitöihini kuuluvat LAMKOn taloudesta ja hallinnollisista tehtävistä vastaaminen. Pyrin siihen, että luottamushenkilömme voivat rauhassa keskittyä omiin vastuualueisiinsa ilman, että heidän täytyy olla huolissaan tai käyttää ylimääräistä aikaa vaikkapa varmistuakseen, onko lakisääteiset työnantajavelvoitteet suoritettu tai laskut maksettu. Byrokratiaan kuluu yllättävän paljon aikaa LAMKOnkin kokoisessa organisaatiossa, onneksi lähes kaiken voi hoitaa sähköisesti. Seuraava askel olisikin löytää järkevä järjestelmä kokouspöytäkirjojen täydelliseen sähköiseen hallintaan, mutta katselen sitä kenties ensi vuoden puolella. Tuleva muutto Mukkulan kampukselle tuo kevään ja alkukesän aikana oman kuormituksensa, sillä toimin myös LAMKin opiskelijajärjestöjen osalta muuttovastaavana.

Täytyyhän työn ohella olla hieman hupiakin ja mahdollisuuksien mukaan käyn tekemässä laaduntarkkailua tapahtumissamme. Eilen (keskiviikkona) suoritin tätä tärkeää tehtävää LAMKOn ja Liron järjestämissä pikkujoulubileissä Wintissä. Reilu viikko sitten vietimme LAMKOn 20-vuotisjuhlia Seurahuoneella ja ne läpäisivät tiukat laatustandardimme heittämällä! Näillä sanoin oikein hyvää loppuvuotta kaikille ja nollataan kunnolla lomalla, jotta tammikuussa taas jaksetaan painaa rahan takii!

Jari Koistinen
Pääsihteeri


--

I’m sure that every one of you are constantly thinking, what I’m actually doing at the office. Naturally I handle all the matters concerning student cards but when I checked my this year’s calendar, I’ve done something else too. I found 85 reservations for meetings (and at least the same amount of not-so-official meetings) and about fifteen days spent for work trips. The topics have changed from student welfare to promotion of interests, from planning new campus to meetings with partners and colleagues. Luckily many of these meetings have been online so it saves time for other tasks.

This year my biggest projects have been the launch of new student card, implementing new member register, planning campus café and painting the terrace of my grill hut during my summer vacation. The rest of time has probably gone chatting with our chairman Joel about the breaking news of Mäntyharju (a small town in south Savo area) so all the time is well spent for sure!

I mentioned the fifteen traveling days in the beginning. They mainly consist of SAMOK seminars and events. In January we have traditional Lähtölaukaus-cruise which gathers all the board members of every UAS student union in Finland to the same boat. In February we had traditional meeting of chairmen and secretary generals, in March we had traditional Spring seminar, in May we had traditional personnel seminar, in October we had traditional meeting of chairmen and secretary generals, in November we had our own planning seminar and traditional personnel seminar. Lots of traditional events as I’ve visited these seminars for the past eight years.My so-called routine tasks consists of administrating LAMKO’s paper work and finance. I want that our board members can focus on their own main responsibilities without having a need to worry or spend extra time to make sure that all our legal matters are set or have all the invoices been paid. This bureaucracy takes surprisingly lot of time even in organization size of LAMKO, luckily almost everything can be done online. Someday I want to find a reasonable priced system to make all of our minutes to digital form and get rid of the last paper files. Maybe next year. Moving to new campus next summer requires also my time, as I am also a contact person for other student associations of LAMK concerning the move.

Of course, we need to have some fun aside the work and every now and then I try to make quality control check in our events. This week’s Wednesday we had our Pre-Christmas party and two weeks ago we had LAMKO’s 20th anniversary gala at Seurahuone and these events passed our restrict quality standards by far! With these words, I want to wish you an excellent end of the year and let’s reset our brains during the Christmas break so we have energy again in January to get back in business!

Jari Koistinen
Secretary General


7. joulukuuta 2017

20v juhlavuosi on päättymässä | LAMKO 20-year anniversary final

LAMKOn 20v Vuosijuhlat on nyt taputeltu.

Vuosijuhlia järjestettiin monta kuukautta aktiivisesti vuosijuhlatiimin kanssa. Voisin kertoa kaikki, aina ohjelman suunnittelusta menun valintaan ja kutsujen lähettämisestä plaseerauksen tekemiseen, mutta toivon että kaikki arvostavat taustatyötä ilman step by step selitystä kuinka paljon töitä tehtiin näiden eteen. Iltaa voin muistella hieman taaksepäin, sillä uskon, että vielä enemmän ihmisiä innostuu käymään tällaisessa arvokkaassa ja hienossa tapahtumassa, kun siitä joku kertoo. Enkä puhu pelkästään LAMKOn vuosijuhlista, vaan myös muiden opiskelijakuntien tai ylioppilaskuntien, sillä meidän vujut olivat lähes loppuunmyydyt. ;) Siitä kiitos kaikille osallistujille!

Ilta alkoi cocktail-tilaisuudella, jossa vieraat pystyivät vapaasti seurustelemaan ja asettumaan paikoilleen ennen tervehdyksiä. Tervehdysten aikana monet järjestöt, yhteistyötahot ja muut osoittivat onnittelunsa LAMKOlle lahjan ja/tai kortin kera. Meidän nimissä lahjoitettiin mm. Saimaan norppien hyväksi, sekä meille annettiin voimajuomaa loppuvuoden koitoksia varten. Kiitos kaikille tervehdysten antajille tai kirjallisten tervehdysten lähettäjille!


Alkuruuan, pääruuan ja jälkiruuan väleissä oli puheita, lauluja lauluvihosta, acappella-esityksiä (Somat Soinnut), huomionosoituksia ja lisää lauluvihon lauluja. Ruoka oli maittavaa ja ohjelma viihdyttävää. Lisäksi näki paljon verkostoa, tuttuja ja muita opiskelijoita. Vuosijuhlathan pidettiin Lahen Seurahuoneella, joista siirryttiin itse tilaisuuden jälkeen Piazzalle jatkoille. Jatkoilla nautittiin kuplivaa ja jatkettiin vapaata seurustelua! Kyllä sitä omasta mielestä voisi sanoa, että ilta oli kaiken vaivan arvoinen. Kiitokset vielä vuosijuhlatiimille kaikesta duunista!

Joulukuu on täällä ja vuoden loppu tapahtumavastaavana lähestyy hurjaa vauhtia. Seuraavana vuorossa on vielä LAMKOn ja LIROn yhteiset pikkujoulut Wintissä 13.12. Luvassa haalarimerkki, bilekilpailu ja mukavaa porukkaa. Teemana toimii Mauttomat Pikkujoulut, joten pukekaa päällenne rumimmat jouluvillapaidat, laittakaa Havaiji-leit kaulaan ja iskekää varvassandaalit jalkaan (en oikeasti suosittele, tuolla on vähän kylmä). Tervetuloa kuitenkin vuoden viimeisiin juhliin!

Facebook-event Pikkujoulubileisiin: https://www.facebook.com/events/130751140933251/

Allekirjoittanut jatkaa ensi vuonna erilaisessa roolissa, mutta edelleen opiskelijakunnan toiminnassa. Nähdään tulevaisuudessa!

Tiia Kettunen
Tapahtumavastaava


-------

LAMKO's 20th Anniversary Gala has now been celebrated.

The anniversary gala was planned actively for few months by the annual gala team. I could tell you everything about designing the program to choosing a menu and sending invitations to deciding the seat chart, but I hope everyone appreciates the background work without the step-by-step explanation of how much work did for this party. What I can do, is talk through the evening a little bit, because I believe that even more people are excited to attend such a valuable and wonderful event when someone tells of it. And I'm not just talking about LAMKO's anniversary, but also other student union’s, as our party was almost sold out. ;) Thanks to all the participants for that!

The evening started with a cocktail event where guests could freely socialize and settle before greetings. During the greetings many organizations, partners and others expressed their congratulations to LAMKO with a gift and/or a card. For example, few donated in our name for the protection of Lake Saimaa ringed seals, and we were also given power liquid for the rest of the year’s challenges. Thank you to all the greetings or to the senders of the written greeting!


There were speeches, songs from the songbook, Acappella performances (Somat Soinnut), accolades and more songs from the book, in between the starters, the main course and the dessert. The food was tasty and the program was entertaining. In addition, we saw a lot of field’s network, acquaintances and other students. The annual celebration was held at Lahti Seurahuone, after which we moved to Piazza for the after party. There we continued to enjoy bubbly and kept free socializing! But yes, in my own opinion, I could say that the night was worth the trouble. Thanks again for the annual gala team for all the work!

December is here and the end of the year as the head of events is approaching fast. Next, there are still Christmas party co-operated by LAMKO and LIRO at Wintti on 13th of December. There will be overall badges, party competition and nice people. The theme is Tasteless Pre-Christmas Party, so wear your ugliest Christmas shirts, put on a Hawaii lei on your neck and wear your flipflops (I do not really recommend that, there is a bit cold for those). Welcome to the last party of the year!

Facebook-event for the X-mas Party: https://www.facebook.com/events/130751140933251/

Yours Truly will continue with a different role next year, but with the student union LAMKO of course. See you in the future!

Tiia Kettunen
Head Of Events

4. joulukuuta 2017

Aktiivinen opiskelija / An active student

Mikä tekee minusta aktiivisen opiskelijan, aktiivisen kansalaisen?

Onko aktiivisuus sitä, että tunkee nokkansa jokaiseen eteen tulevaan projektiin? Vai onko se sitä, että seuraa päivittäin kello kymmenen uutiset ja avaa aamulla radion heti herättyään kuullakseen päivän polttavimmat keskustelunaiheet? Aktiivisuus voi jollekin luoda sanana mielikuvaa ilman pattereita tai akkua toimivasta koneesta, joka elääkseen ammentaa energiansa päälle kasautuvista vastuutehtävistä.

Ehkei se olekaan mitään näistä. On oletettavaa, että aktiiviseksi opiskelijaksi kutsuttu henkilö vaikuttaa ainakin jossain järjestössä ja on kartalla opiskelijoiden asioista vähintään paikallisella tasolla. Aktiivinen opiskelija on tietoinen koulutusympäristössään tapahtuvista muutoksista ja ottaa niihin kantaa. Hän on se, joka avaa suunsa ensimmäisenä, kun opettaja pyytää palautetta kurssin sisällöstä.

Hetkinen. Aktiivisuus on siis jokin tietty, virheetön muotti, johon on mahduttava? Ei minun mielestäni.

Palautteen saaminen opiskelijoilta on joskus haasteellista. Mielipiteitä kysellään uusien juttujen kehittelyvaiheissa, mutta vain harvaa kiinnostaa käyttää sitä vähäistäkin vapaa-aikaa johonkin, mikä ei suoraan tunnu koskettavan itseään. Kun jokin kuitenkin menee vikaan, älähtää opiskelijan ääni niin että kaikuu. Syy ei ole yksin opiskelijoiden. Matalan kynnyksen vaikuttamiskeinoja tulee kehittää. Mikä sinua opiskelijana houkuttelesi vaikuttamaan? Opintopisteet? Halu auttaa? Voisiko näitä asioita nähdä opiskelijan velvollisuuksina? Voiko opiskelijaa pakottaa?

Me opiskelijakunnassa haluamme auttaa just sua löytämään oma tapasi olla aktiivinen kansalainen. Äänestä, ota kantaa, peukuta somessa, seuraa uutisia, vastaa kyselyihin. Tietoisuuden lisäämisellä on helpompi pitää omista oikeuksistaankin huolta. Opiskeluaika voi antaa sinulle ohjat, mutta ne ohjat sinun on otettava omiin käsiisi. Kannustan siis jokaista etsimään sen oman tavan vaikuttaa ja osallistua, oli sitten kyse opintojakson palautteesta, sisäilmaongelmista tai ihan vain rakkaudesta lajiin.

Katariina Polvi
LAMKOn hallituksen jäsen
Kansainvälisyysvastaava

--

What makes me an active student, an active citizen?

Does being active mean that you have to take part in every single project that you can possibly find? Or is it that you watch the evening news and wake up for your radio telling you the top three discussion topics for today? Activity as a word may create an image of a machine that goes on without batteries and lives for countless responsibilities.

Maybe it’s nothing of a sort. It’s assumed that one who’s called as an active student takes part in at least some association and is aware of students’ matters, locally at least. An active student is aware of possible changes with the study environment and makes a difference. He’s the one who opens his mouth first when a teacher asks for course feedback.

Wait a minute. You say that activity is a certain type of a mold where everyone has to fit in? No way, I don’t think so.

It’s sometimes hard to get feedback from students. People ask opinions about different things but only a few wants to spend that last free moment on something that doesn’t even feel to consider them directly. But when something goes sideways, students yell as a united voice. But students are not the only ones to blame. Easy ways to make an impact on these things need to be improved. As a student, what would make you want to effect? Maybe ECTs? A simple will to help? Could these things be considered as students’ duties? Can it be made compulsory?

We at the student union want to help you find your own way to grow towards active citizenship. Vote, speak out, like posts in social media, follow the news, answer inquiries. When you grow your knowledge it’s easier to keep track on your own rights too. Study time may give you reins but you have to grab them into your own hands. I encourage everyone to find your own way to take part, whether it is about a course feedback, inside air problems - or just because you love it.

Katariina Polvi
Member of the Board in LAMKO
Head of International Affairs
23. marraskuuta 2017

LAMKO haluaa sinut! / LAMKO wants you!

Hallitushaku on vielä seitsemän päivää käynnissä, ja ajattelin sen kunniaksi kirjoitella omia tuntemuksia toiminnasta blogiin. Olen tässä viime viikkoina jutellut useiden hallitushakua pohtivien kanssa, ja samanlaisia huolenaiheita on noussut pinnalle kuin itselläni oli kun hain ensimmäistä kertaa LAMKOn hallitukseen. Itsehän olen nyt toista vuotta hallituksessa, ja kun aloitin hallituksen varapuheenjohtajana, ei minulla ollut opiskelijakuntatoiminnasta lähes hajuakaan.

Kuitenkin omakin huoli osaamisesta oli turha. Hommat aloitettiin laajalla perehdytyksellä ja edeltäjät auttoivat tehtävien opettelussa. Sen lisäksi lähdettiin SAMOKin koulutusristeilylle, ja infoähky olikin jo valmis. Kaikkea ei koskaan voi osata, ja kysyä saa!

Hallitusvuosi on vauhdikasta aikaa, mihin mahtuu paljon uusia haasteita ja välillä sopivia loikkia oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Esimerkkinä itse jännitin esiintymistä ja julkista puhumista todella paljon, ja nyt kaksi vuotta myöhemmin jännitys on varjo vain entisestä. Näitä kokemuksia ja tätä opinpolkua ei ihan vain koulunpenkiltä löydykään.

Itse olen saanut hallitusvuonna suuren määrän unohtumattomia kokemuksia aina vappulumiukoista, ja poreammepalavereista pitkin yötä jatkuviin neuvotteluihin asti. Uusiin mahtaviin ihmisiin on tutustunut päivittäin, ystäviä on löytynyt Suomen jokaisesta kolkasta ja unohtumattomia reissuja ympäri maata on tullut tehtyä.

Jos siis vielä mietit hallitukseen hakua en voi muuta sanoa kuin että JUST DO IT! Hallitushakemuksethan voi laittaa osoitteeseen hallitus@lamko.fi.Joel Ollikainen
Hallituksen puheenjohtaja

--

LAMKO is searching new board members, and the search is on for seven days. And because of that, I decided to write down some thoughts about my experiences in LAMKO board. I have talked to many people who are thinking about running for board, and many of them have similar worries as I did when I ran for vice chairman. I have now been in the board for two years, and when I started as vice chairman I didn’t have any knowledge about the student union.

My worries were unnecessary. Job started with wide orientation week and previous board members helped a lot. In addition, we went to SAMOK’s training cruise, and an overload of information was ready. You cannot know everything and that is why you shall ask.

A year in the board is very fast time, and there is a lot of new challenges and some jumps out of your comfort zone. For example I was very nervous about public speaking and presentations and now later nervousness is just a shade of itself. These experiences and learning you won’t get from school.
I have got a lot of unforgettable experiences all the way from snow men made in Vappu, meetings held in Jacuzzi and negotiations going over night. I have met a load of great people everyday, found new friends around Finland and made some awesome trips around the country.


If you are still thinking about running for board, JUST DO IT. Board applications can be sent to hallitus@lamko.fi.Joel Ollikainen
Chairman of the board


16. marraskuuta 2017

Jos mä oisin sä / If I was you

Olen nyt ollut LAMKOlla töissä seitsemän vuotta ja sen ajan siis ollut osana ja vierestä seurannut opiskelijakunnan ja sen hallituksen toimintaa.  Ensimmäinen ajatus, joka itselle tulee mieleen on: minäkin haluan! Tai siis olisin halunnut.

Olen itse myös (kauan sitten) opiskellut ammattikorkeakoulussa. Toimin opiskeluaikoinani myös kansainvälisenä tutorina vaihto-opiskelijoille. (Opiskeluaikani paras päätös muuten) Myös meillä oli silloin opiskelijakunta. Meillä oli myös alajärjestö. Molemmista tiesin nimen, mutta en juuri mitään muuta. Opiskelijakortin hain hyvien opiskelijaetujen takia, mutta muuten toiminta jäi hyvin vieraaksi. Opiskelijakunta sijaitsi toisella paikka kunnalla, joten se jäi hyvin kaukaiseksi. Alajärjestön toiminta näytti lähinnä pienen kaveripiirin hauskanpidolta, johon oli hyvin vaikea päästä mukaan.


LAMKOssa teemme töitä vakavien asioiden äärellä, mutta emme liian vakavasti

Nyt kun olen ollut mukana LAMKOn toiminnassa, olen seurannut sitä kateellisena vierestä. Minäkin olisin halunnut olla osa jotain tällaista omana opiskeluaikanani. En niin välitä politikoinnista, mutta esimerkiksi viestintä ja tapahtumien järjestäminen on aina minua kiinnostanut. LAMKOn hallituksessa opiskelijat saavat huikean mahdollisuuden tehdä asioita opiskelijoiden näkökulmasta, ideoida ja kehittää toimintaa omalla tavallaan. Kaikki LAMKOn hallituksessa toimineet opiskelijat ovat olleet huikeita tyyppejä ja minulla on ollut ilo tutustua heihin kaikkiin. Toiset viihtyvät toiminnassa vuoden, toiset jopa kolme vuotta. Jokainen heistä on vuoden jälkeen vähän jotain enemmän kuin tullessaan mukaan toimintaan. He ovat saaneet mukaansa joukon uusia ystäviä, uusia taitoja, uusia kirosanoja sekä muistoja, joita voi kiikkustuolissa sitten muistella.

Sanonkin nyt Sinulle. Tämä on elämäsi tilaisuus, mahdollisuus tehdä opiskeluajastasi ikimuistoista. Lopeta epäröinti ja hae mukaan LAMKOn toimintaan! Jos hallitustoiminta vielä vähän pelottaa, voit hakea mukaan myös jaostoihin. Tai miksei vaikka tutoriksi, jos uskallat antaa vasta pikkuvarpaasi opiskelijakuntatoiminnalle. Rohkeasti mukaan!

Lisätietoja LAMKOn hallituksen, jaostojen, tutoreiden ja edustajiston toiminnasta saat LAMKOn nettisivuilta tai kysymällä LAMKOn toimijoilta.

Heidi
Asiantuntija
Tutorointi, kansainvälisyys ja viestintä

--

I have now worked at LAMKO for seven years and during that time I have had the chance be part of  and to watch the work of the student union and the board. The first idea that comes to my mind is: I want it too! Or I would have wanted.

I have also studied (some time ago) in university of applied sciences. I was also an international tutor for exchange students during my studies. (The best decision I made during my studies, by the way) We also had a student union and also a student association in our faculty. I knew both their names, but that’s about it. I got the student card because of the good student benefits, but otherwise I never really knew what the student union does. The student union also was located in another city so that’s why it also was left quite distant to me. The student association seemed more like a group of friends that was really hard to get into.

Student union does serious work but we don't take things too seriously


Now that I have been part of LAMKO’s operation I have felt a little jealous. I would have also wanted to be part of something like this when I was studying. I’m not much for politics, but I have always been really interested in communication and organizing events. At LAMKO’s board the students get a great chance to do things from students' perspective, to come up with new ideas, develop the student union in their own way. All the students that have worked in LAMKO’s board during these years have been amazing people and it has been my pleasure to get to know them and work with them. Some of them work at the student union for one year, others even three years. Each one of them is something a bit more after their year in LAMKO. They have gotten great new friends, new skills, new curse words and memories that they can look back at when they are in their retirement home.

So, I want to say this to You! This is the chance of your life, the chance to make your student life memorable. Stop hesitating and get involved with your student union! If the student board seems a bit scary and your Finnish language skills are not good enough yet you can also join LAMKO’s sections. Or you can even apply to become a tutor, if you are only willing to give your little finger to the student union.

Read more about LAMKO’s board, sections, tutors and board of representatives from LAMKO’s website.

Heidi
Adviser
Tutoring, international affairs and communication9. marraskuuta 2017

SpeakOut – mikä se on? / SpeakOut – what it is?

Ensi viikolla alkaisi taas SpeakOut-kampanja, mutta varsinkaan uusille opiskelijoille tuo käsite ei välttämättä kerro vielä yhtään mitään. Siksi ajattelinkin kirjoittaa nyt hieman siitä, mikä SpeakOut-kampanja oikein on ja miksi se järjestetään.

SpeakOut on LAMKOn ja LAMKin yhteistyössä järjestämä kampanja. Sen tarkoituksena on tuoda esiin erilaisia tapoja antaa palautetta esimerkiksi opintojaksoista ja opetuksen laadusta. Kampanjalla halutaan muistutella opiskelijoita myös palautteen antamisen tärkeydestä ja kampanjan aikana yritetäänkin kerätä mahdollisimman paljon palautetta koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvistä asioista. Kaikki palaute on tärkeää, myös positiivinen!


LAMKO järjestää ensi viikolla SpeakOut-tourin LAMKin kampuksilla. Palautetta voi silloin tulla jättämään suoraan LAMKOn ständille. Palautetta voi aina antaa kätevästi myös LAMKOn nettisivuilla osoitteessa: http://www.lamko.fi/fi/edunvalvonta/anna-palautetta.


Palautekanavia on käytössä neljä.
1.     LAMKOn kautta anonyymisti http://www.lamko.fi/fi/edunvalvonta/anna-palautetta
2.     Arjen palaute: Anna palautetta ja kerro ideoistasi suoraan opettajille ja henkilöstölle
3.     Feedback Factory: Yleistä palautetta osoitteeseen feedback@lamk.fi tai Feedback Factoriin Service Deskin kautta.
4.     Opintojaksopalaute Repussa

Tulkaahan kaikki ensi viikolla tourille moikkaamaan ja antamaan palautetta! Opiskelijoiden palaute on edunvalvontatyön perusta ja sen avulla voidaan tehdä LAMKista entistäkin parempi paikka opiskella.

Sonja Dahlström

Koulutuspoliittinen vastaava


--

SpeakOut campaign starts again next week but I think it doesn’t say much for the new students. That is why I wanted to write about what SpeakOut is and why it is arranged.

SpeakOut is arranged in co-operation with LAMKO and LAMK. It’s purpose is to show different kind of ways to give feedback. The feedback can be example about study modules and the quality of teaching. With this campaign we want to remind students that giving feedback is very important, also the positive feedback!

LAMKO arranges SpeakOut tour next week. Then you can give feedback at the LAMKO stands. You can also give feedback easily at LAMKO’s web page: http://www.lamko.fi/eng/trusteeship/give-feedbackThere are four different ways to give feedback.
1.     Anonymous feedback via LAMKO http://www.lamko.fi/eng/trusteeship/give-feedback
2.     Tell your ideas straight to teachers and staff
3.     Feedback Factory: Give feedback feedback@lamk.fi or go to Feedback Factory from Service Desk
4.     Study module feedback in Reppu

      Come to the tour next week to say hi and to give some feedback! Students’ feedback is important for trusteeship and it’s the way how we can make LAMK even better place to study.


Sonja Dahlström
Head of educational policies


3. marraskuuta 2017

Viestinnän aamuyö / Small hours of communication
On kello kolme, kun varhaiseen
tietokoneen syövereistä muistiinpanoineen
käy nukkumaan Viestintävastaava pien',
on pitkä taival bittien,
viestit, kommentit korviin kohisee,
kun whatsapp välkkyy, kolisee -
yö vaihtuu aamuun hämärään.
Vaan kuinkas sitten kävikään?
(Muunneltu versio Tove Janssonin kuvakirjan "Kuinkas sitten kävikään" ensimmäisestä runosta )


Viestintävastaavana parasta on kun pääsee tekemään LAMKOlle lähestulkoon kaikki julisteet ja painomateriaalit. Erityisesti kuitenkin pidän bileiden haalarimerkkien suunnittelusta. Tulee erityisen hyvä mieli kun pääsee näkemään oman käden jälkensä muiden opiskelijoiden haalareissa. Sekä tietenkin satunnaiset kehut materiaaleista tapahtumanjälkeisissä palautteissa. 

Mutta runoon liittyen huomaa yötyöläisenä sen että tuppaa välillä olemaan myöhään tietokoneen äärellä tekemässä töitä (tai kissakuvia selaillen, näitäkin sattuu) Täten luonnollisesti opiskelijaetu jota hyödynnän itse ehkä liiankin usein on R-kioskista 1,50€ kahvi. Tottakai se suurin kahvi mitä rahalla saa, kuinkas muutenkaan?


Toni Tilsala
Viestintävastaava

--

Here's little Head of communications, none other,
Hurrying posters with designs after another.
Quick, Head of communications, it's already night.
Go to sleep before there's too much light.
Don't hang around in the bitspace for too long.
Strange comments you'll get when you're done.
The whatsapp begins to rattle and diss.
Now, guess what happens after this.
(Modified version of the first poem from Tove Janssons picture book "The Book about Moomin, Mymble and  Little My")


Best thing about being a head of communications is that I can make almost all of the LAMKOs poster designs. Especially I like designing student badges because I get to see my imprint on other students overalls. And occasional random positive feedback on the materials I've done.

But as poem might suggest I am not really a morning person. Being night worker some evenings tend to stretch on computer while working (or watching cat videos) So the student discount I use maybe too often is 1,5€ coffee from R-kioski. Of course the biggest one you can get with the price, what else?
Toni Tilsala
Head of communications


19. lokakuuta 2017

Päivä LAMKOn hallituksen sosiaalipoliittisen vastaan arjessa / A day in the life on LAMKO board's head of social policies

Heippa!

Tällä kertaa pääsette tutustumaan mun eli  LAMKOn sosiaalipoliittisen vastaavan arkeen yhden päivän ajan. Jokaisen hallituslaisen päivä on erilainen eikä kahta samanlaista löydy keneltäkään.

07:00 Ylös, nopeat aamupuuhat ja silmät ristissä kohti koulua. Normaaliin tapaan aamupala jäi taas syömättä ja bussiin ehdin nipin napin. Haluaisin syyttää lyhyistä yöunista koulutehtäviä tai muuta fiksua, mutta valitettavasti syy löytyy Netflixin ihmeellisestä maailmasta. Aina sitä aamuisin miettii, että miksi sitä ei vain osaa mennä ajoissa nukkumaan..

08:00-09:55 Aamutunnit Hoitajankadulla. Käyn normaalisti kursseja syksyn aikana, vaikka olen karsinut ne aika minimiin. Kaikki hallituksen jäsenet suorittavat enemmän tai vähemmän opintojaan hallituskautensa aikana. Osa suorittaa samanaikaisesti myös harkkojaan, joten kaikki on mahdollista. Koululle kyllä jää reilusti aikaa, vaikka joskus tunneilta joutuukin lähtemään hieman aiemmin. Opettajat ovat kyllä hyvin ymmärtäväisiä, varsinkin kun kertoo syyn.

10:00-11:30 Sosiaali- ja terveysalan alakummina osallistun kahdesti lukukauden aikana kokoontuvaan Opiskelijahyvinvointityöryhmään. Työryhmässä on lisäkseni opiskelija edustus sosionomi-, fysioterapeutti-, sairaanhoitaja- sekä degreeopiskelijoista, yksikön johtaja, opintokordinaattori, psykologi, terveydenhoitaja, laatuvastaava, tutoropettajia sekä vaihtelevasti muita henkilöitä. Siellä käsitellään oikeasti opiskelijoiden hyvinvointia, joten opiskelijoiden osallisuus on hyvin tärkeää.

11:45-12:30 Suosin yleensä maistuvaa sekä opiskelijoille hyvin edullista kouluruokaa, mutta tänään poikkean tavoistani ja syön itselleni hyvin rakasta sushia. Vinkkinä LAMKOn jäsenille, opiskelijakorttia näyttämällä Domino Sushin loppusummasta –10%!

12:40-15:00 Tämä hetki on pyhitetty opinnäytetyöni tekemiseen. Tarkoituksena on julkaista oppari marraskuussa 2017, joten kiirettä on pitänyt. Opparin teko on ollut haastavaa sekä ajoittain raskasta, mutta mahtavan ryhmäni ansiosta olemme edenneet mallikkaasti. Ja opinnäytetyötä tehdessä tulee aina muistaa, että loppupeleissä se on vain yksi koulutehtävä muiden joukossa. Näin sanoi oppariamme ohjaava opettaja ja tämä on ollut hyvä ajoittain, varsinkin stressin iskiessä, palauttaa mieleen.

15:00-16:55 Tässä välissä vastailen sähköposteihin, hoidan juoksevia asioita, keskustelen opettajien kanssa, päivitän kalentereita ja muuta pientä, mutta tärkeää hommaa.

17:00-19:00 On iltakoulun aika! Hallitus kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa kokoustamaan sekä iltakouluilemaan. Kokoukset ovat virallisia ja iltakoulut sitten taas epävirallisia. Iltakouluissa käydään läpi ajankohtaisia asioita ja suunnitellaan tulevaa.

19.10-20.10 Iltakoulun jälkeen on ihana rentoutua ja mennä pelaamaan bilistä Biljardisali City-pooliin, missä pöydän saa käyttöönsä opiskelijakorttia näyttämällä 12€/h. Se on mukavaa ajanvietettä ja hyvää vastapainoa hektiselle arjelle. Siinä voi helposti rupatella ystävän kanssa ja nauttia pelailusta rennolla mielellä.

20:20-21:45 Tästä tulikin nyt herkuttelu päivä, koska biljardin jälkeen suuntaamme syömään. Päätämme jälleen hyödyntää opiskelijakortilla saatavia etuja ja valitsemme kohteeksemme Siipiravintolan. Sieltä saa opiskelijakorttia vilauttamalla joka päivä ruuasta –15%. Jos taas keskiviikkona tekee mieli siipiä, kannattaa opiskelijan suunnata samaiseen ravintolaan koska ravintolassa syödyt siivet saa silloin –50% alennuksella! Siitä ei enää paljoa jää maksettavaksi. Ruoka on hyvää ja samoin seura, tästä tulee nauttia. Usein ei opiskelijabudjetilla pysty ulkona käydä syömässä, mutta suosittelen sitä jokaiselle edes silloin tällöin. 

22.15 Kotona! Päivä on ollut taas pitkä ja hektinen, mutta erittäin kiva. Illat usein rentoudun tv-sarjoja katsomalla ja yritän saada ajatukset pois koulusta. Pyrin siihen, että koulutehtävät ja muut viralliset asiat tulee tehdyksi päivän aikana.

Toivottavasti tämä päivä avaa hieman, että mitä me oikeasti hallituksessa tehdään. Toki tässä tulee vain yhden henkilön tekemiset, joten paljon jää vielä pimentoon. Haluan korostaa, että hallituksen jäsenenä pystyt suorittamaan opintoja sekä edistymään opinnoissasi. Välillä pitää kiirettä, mutta vastapainoksi täytyy välillä rentoutua ja ottaa vapaata. Kaikki tämä onnistuu. Eli nyt jokainen pitää silmänsä auki, kohta on aika valita uusi hallitus vuodelle 2018 🙂


Maija Matikainen
Sosiaalipoliittinen vastaava


--

Hey!

This time you will get to know something about my, LAMKO's head od social politicies life for one day. For LAMKO's board members every day is different and there are no similar days.

07:00 Get up fast and with eyes still crossed head to school. As usual, I didn't eat breakfast and almost missed my bus. I would like to blame it on a short night's sleep, school assignment or some other smarter thing, but unfortunately the reason lies in the world of Netflix. I'm always thinking in the morning why is it so difficult to sleep well..

08:00-09:55 Morning classes in Hoitajankatu. I have some courses during the autumn, but not that many. All board members have more or less studies during their time on the board. Some also do their internships at the same time, so everything is possible. There is still plenty of time for school, even though sometimes you might have to leave earlier from the class. Teachers are very understanding, especially when you tell them the reason.

10:00-11:30 As the "LAMKO godparent" of the social and health care faculty, I participate in the Student Wellbeing Working Group meetings twice during the semester. In the working group, there is a student representation for social, physiotherapist, nursing and graduate students, unit director, study coordinator, psychologist, quality supervisor, tutor teachers and various other people. It is really all about student well-being, so the attendance of students is very important.

11:45-12:30 I usually prefer tasty and cheap food in school, but today I make an exception and eat sushi which I love. A hint to LAMKO's members, showing a student card at Domino Sushi you get of -10%!

12:40-15:00 This moment is sanctified to making our thesis. The purpose is to publish the thesis in November 2017, so it's been busy. It has been challenging and occasionally difficult, but because of my great team, we've progressed pretty well. And when making a bachelor's thesis, you must always remember that it is just one school assignment among others. This is what our teacher instructed and it's been good to remember.

15:00-16:55 At his point I answer emails, do current matters, chat with teachers, update my calendars and do other small, but important things.

17:00-19:00 It's the time for LAMKO board's evening school! We have a meeting and evening school at least once a month. The meetings are formal and the evening schools are more informal. In the evening classes we go through current situation and plan for the future.

19:10-20:10 After evening school, it's great to relax and go to the Poolhall City-pool to play some billiard. With a student card you get table for 12€ per hour. You can easily chat with a friend and enjoy playing, it's good fun!

20:20-21:45 After the billiard we decide to eat something. We will once again take advantage of the benefits of a student card and we choose Siipiravintola restaurant. With a student card you get –15% every day and in Wednesdays you get –50% of wings eaten in restaurant! The food is good and company as well. With a student budget you are not able to eat in restaurants that often, but I highly recommend to do that every now and then.

22:15 At home! The day has been long and hectic, but also very nice. Often I relax with tv-series and I'm trying not to think about school stuff. I'm always trying to get school assignments and other formal matters done during the day.

Hopefully this will open up a little bit of what board members do . Of course this is just my day, all of us do so different kind of things. I would like to emphasize that as a member of the Board you can complete your studies and progress in your studies. Sometimes you have to hurry, but you have to remember to relax and take a break from time to time also. So now everybody keep your eyes open, soon it's time to choose a new board for LAMKO for 2018!Maija Matikainen
Head of social policies

12. lokakuuta 2017

Minun tarina LAMKOssa / My story in LAMKO

Jo alkaneiden ja vielä lähestyvien erilaisten LAMKO-hakujen kunniaksi päätin kirjoitella teille vähän siitä, millaista mun aika LAMKOssa on ollut.

Toiminnassa oon ollut mukana kohta kolme vuotta. Olin ensin puoli vuotta jaostossa, josta siirryin hallitukseen ja siellä olen edelleen. Aloitin hallituksessa tapahtumavastaavana ja tämän vuoden oon tehnyt varapuheenjohtajan hommia.

Nää vuodet on pitänyt sisällään tunteita ihan laidasta laitaan. Oon tuskaillut hirveässä stressissä bileitä edeltävänä iltana ja miettinyt oonko varmasti tehnyt kaiken. Oon aatellut etten enää ikinä tee näitä hommia (ja silti mä oon tehny kohta kolme vuotta). Mut kaikesta tästä huolimatta paljon isompana esiin nousee se, että tän homman parissa oon saanut kokea mun suurimpia onnistumisia ja oon saanut uskomatonta kannustusta ja tsemppausta  siltä porukalta, joka mua on ympäröinyt.

Kaiken kaikkiaan mulla on pelkkiä positiivisia muistoja kaikilta LAMKO vuosilta. Oon saanu mun ympärille ihan uskomattoman hienoja tyyppejä. Oon päässy kokemaan ihan mahtavia juttuja niiden kanssa ja oon oppinut valtavasti uutta. Mut mikä parasta, mä oon saanut vaikuttaa asioihin. Vaikka monelle se LAMKOn toiminta näyttäytyykin nimenomaan bileiden ja tapahtumien järjestämisenä ja lukuvuositarrojen jakamisena, me tehdään oikeesti töitä jokaisen opiskelijan eteen joka päivä. Me halutaan ja yritetään vaikuttaa. Ja sullakin on siihen mahdollisuus. Nää kaikki jutut yhdessä, on se syy, miksi mä oon ollut LAMKO toimija jo niin monta vuotta.

One more year? Ehkä edariin. Sitä en oo vielä kokeillutkaan.

Suosittelen kyllä aktiivitoimintaa ihan kaikille, jokaiselle varmasti löytyy se oma sopiva juttu kaikkien mahdollisten joukosta. Jos sua kiinnostaa kuulla lisää, tuu vetää hihasta ketä tahansa meistä tai tuu mukaan meidän pizzailtaan ens maanantaina FellmanniCampukselle. Siellä tarjolla pizzaa, virvokkeita, mukavaa hengailua ja juttelua aktiivitoiminnasta. Lisää pizzaillasta Facebookista: https://www.facebook.com/events/481150205593288


Milla Tuomi
Varapuheenjohtaja

--

I decided to write you a little about my time in LAMKO.

I’ve been working in LAMKO for almost three years now. I started in events section and after that I decided to apply for LAMKOs board. First, I was head of events and this year I started as the vice chairman of LAMKO.

These years have included so many different feelings. I have been stressing my brains out the night before a student party. I have been thinking I don’t want to do this anymore (and still I’m doing it!). But after all I have been having my biggest moment of success and I have been getting the most amazing encourage from the people I work with.

After all, I have only positive memories from my years in LAMKO. I have had so many amazing people around me, I have been experiencing awesome things and I have learned so much new. But the best part is, I have been able to make a difference. Even if to most of you, LAMKOs work appears as organizing student parties or giving new sticker to your student card, we are working really hard for every students’ wellbeing everyday. We want to affect. We are trying to make a difference. And you also have a chance to do that. All these things together are the reason why I have been working in LAMKO for these years.

One more year? Maybe the board of representatives, I haven’t tried that yet.

I highly recommend this for everyone. If you want to know more, just come on ask fro one of us. Or come to LAMKOs pizza evening next Monday at FellmanniCampus. There’s pizza, drinks (alcohol-free), hanging and talking about working in LAMKO. You can learn more about the pizza evening from Facebook https://www.facebook.com/events/481150205593288. To work in LAMKO’s board or representatives you will need to speak Finnish.

Milla Tuomi
Vice chairman

5. lokakuuta 2017

Mitä vertaistutorointi on minulle tuonut? / What has tutoring given me?

Ensiksi mikä ihme on vertaistutorointi? Vertaistutorit ovat uusien suomalaisten opiskelijoiden oppaita opintojen alussa ja ensimmäisen lukuvuoden ajan.
Kun aloitin opiskeluni vuonna 2014 syksyllä, en päässyt osallistumaan orientaatioviikolle, kun vain pätkissä. Tutustuin luokkalaisiini ajan mittaan, mutta en edelleenkään muista kaikkien naamoja. Näin kuitenkin äidinkielen tasokoetta tehdessä, kuinka luokkaani ryhmäytettiin ja ajattelin, että voisi olla mielenkiintoista olla järjestämässä tuollaista. Kyselin jo syksyn lopulla, milloin tutorhaku alkaisi ja silloin ei syksyllä vertaistutoreita haettu. Sain mahdollisuuden keväällä hakea tutoriksi ja olin edelleenkin innokas hommaan.

Tutorina olen tutustunut muihin tekniikan alan opiskelijoihin ja siitä vielä koko LAMKin eri alojen opiskelijoihin. Olen huomannut, kuinka henkilökuntaankin on helppo tutustua, kun ei ole sitä ennakkoluuloa, että opettajat ovat pelottavia.

Olen saanut myös kuulla koulun uusimpia uutisia ennen muita ja testailla järjestelmiä, ennen kuin ne on opetettu muille opiskelijoille.

Olen luonteeltani melko sosiaalinen ja juttelen mielelläni kaikkien ihmisten kanssa, mutta huomasin opintojen alussa, kuinka esitelmän pitäminen jännitti niin paljon, että tärisin luokan edessä ja kukaan ei kuullut minua. Nyt näin 2,5 vuotta myöhemmin, minua jännittää edelleenkin, mutta ei enää niin paljoa ja nykyään minut jopa kuullaankin.

Miten tätä esiintymistaitoa on tullut? Orientaatioviikolla tutoreiden kuuluu esitellä koulun ohjelmia, alustoja ja muita oleellisia asioita. Selittämistaitoni ei muutenkaan ole mitään parasta luokkaa ja muistan ensimmäisestä orientaatioviikosta, kuinka sain hieman huomautuksia äänestä ja selittämisestä. Aluksi tietysti hieman pelästyin, mutta otin siitä opikseni seuraavalle kerralle ja ei se parilla seuraavallakaan kerralla ihan nappiin mennyt. Tutoroin luokkaa, joka sijaitsi eri kampuksella kuin missä itse opiskelin ja pidin tutortunteja joskus yksinkin. Lukuvuoden lopussa huomasin, että minua ei enää jännittänyt kovinkaan paljon ja osasin olla jo melko rentokin luokan edessä. Pidin kuukausi sitten opinnäytetyön aiheseminaarin ja mietin, kuinka paljon olen edistynyt äidinkielen tunnilta. Ero on huomattava.

Joten miksi et sinäkin hakisi tutoriksi? Tutorointi on hauskaa! Tutustut uusiin ihmisiin, pääset heittämään taitoja mitä koulun penkillä ei opi, tästä saa opintopisteitä, sekä pääset tutustumaan Mukkulan kampukseen ensimmäisten joukossa! Tutorhaku on nyt käynnissä ja aikaa on vielä jäljellä! Haastattelut järjestetään viikolla 44 ja koulutukset järjestetään viikolla 45.Terveisin
Kristiina
Hallituksen tutorvastaava

--

What has tutoring given me?

First of all, what is peer tutoring? Peer tutors are guides to new Finnish students at the beginning of their studies and during the first academic year.

When I started studying in the autumn 2014, I could take part in the orientation week just for a short time. I got to know my classmates over time, but I still do not remember all of their names. When I was doing my Finnish language test I saw how my class was grouped, and I thought it might be interesting to be a part of organizing it. In the end of autumn I asked when the tutor application period would begin but at that time they didn´t look for new peer tutors. I got the chance to become a tutor in the spring semester and I was still excited to do it.

As a tutor I have gotten to know other students from faculty of technology, and also students in the other faculties of LAMK. I have noticed how easy it is to know the school staff when there is no prejudice that teachers are scary. I have also received latest news about what's happening in school and tested new systems before we taught them to other students.

By nature I am quite sociable and I like to talk with other people, but I noticed at the beginning of the studies how nervous I was about doing presentations. So much that I was shaking in front of the class and no one heard me. Now two and a half years later. I´m still nervous but not so much and today people even hear me.

So how I got my performance skill? During the orientation week, tutors present the school programs, platforms and other relevant things. My explanations aren't the best and I remember from first orientation week how I got some comments about my voice and explanations. At first I panic, but then I learned from it for the next time. And even though they didn´t go perfectly either, I survived. I was tutoring one class that was located on a different campus from where I am studying and I kept tutor classes sometimes alone. At the end of the academic year I noticed that I wasn´t so nervous anymore and I was mostly relaxed in front of a class. A month ago I kept my seminar of thesis topic and I wondered how much I had made progress from Finnish language class. The difference is considerable.

So wouldn´t you become a tutor? Tutoring is fun! You will meet new friends, you will develop the skills that you cannot learn at school,  you will get ects for it and you can be first who gets to see the new MukkulaCampus! Tutor recruit is now on and there is time to become a tutor! Interviews are during week 44 and tutor training are during week 46.


Best regards
Kristiina
Member of the board, Tutoring