28. syyskuuta 2017

Kolmas vuosi LAMKOn toimijana, mutta miksi? - Third year as LAMKO active, why?

Äitini ehkä toivoisi, että otsikko olisi valetta, mutta ei ole tapaistani että valehtelisin. Joten sori mutsi! 
Mutta miten tässä näin kävi? Ehkä itselläni on nyt vain taipumus lähteä kaikkeen ylimääräiseen toimintaan mukaan? Vai enkö vain sanoa ei? Vai olenko vain niin yltiösosiaalinen, että haluan vaan tulla ja mennä kaikkialle, tutustua mahdollisimman moneen uuteen ihmiseen? Luulen, että tapauksessani kyse on kaikista näistä.
Aloitin LAMKO aktiivisuuteni 2014 syksyllä, kun kuulin että LAMKOn edustajistoon haettiin uusia toimijoita ja pieni kipinä lähteä taas tekee jotain porukalla syttyi taas. Lähdin ehdolle ja vaikka en hirveesti edes panostanut vaalikampanjaan, sain hyvin ääniä ja pääsin edustajistoon. Tämän jälkeen innostuin enemmänkin toiminnasta ja olin 2015 syksyn hallituksen jäsenenä ja vuoden 2016 LAMKOn hallituksen puheenjohtajana. En kuitenkaan osannut vielä lopettaa toimintaa, joten sen takia tätäkin blogia pääsin taas kirjoittamaan, kun minut valittiin tämän vuoden edustajistoon.
Tässä vaiheessa on varmaan hyvä kertoa mikä ihmeen edustajisto ja mitä edustajisto tekee. Edustajisto on LAMKOssa korkein päätäntävalta eli toimii toiminnan valvojana ja määrittelee LAMKOn toiminnan linjaukset. Lyhykäisyydessä:
 • Valitsee hallituksen jäsenet
 • Valvoo ja ohjaa hallituksen toimintaa
 • Vahvistaa edellisen vuoden vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen
 • Valitsee opiskelijaedustajat
 • Päättää jäsenmaksuista
 • Vahvistaa tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion
 • Päättää opiskelijakunnan strategiasta ja toiminnan muista suuntaviivoista

Vaikka edeltävät kohdat saattavat kuulostaa hirveältä jargonilta, jokainen valittu toimija saa perehdytyksen toimintaan ja näin ollen kuka tahansa LAMKOn jäsen voi hakea toimintaan mukaan. Olit sitten tutor, normaali opiskelija tai jo jossakin muussa koulun toiminnassa mukana, edustajiston toiminta tuo uutta näkökulmaa koulun toimintaan ja kokemusta mm. kokouskäytänteiden osalta.
Mutta se minkä takia olen itse tykännyt olla toiminnassa näinkin pitkään on ollut halu vaikuttaa ja päästä tekemään erilaisia asioita, mutta parhaimmaksi puoleksi on kyllä pakko sanoa, että opiskelija-aktiivitoiminnassa pääsee helpoiten tutustumaan uusii ihmisiin myös muilta aloilta kuin vaan omalta. 
Joten itse enemmän kuin suosittelen lähtemään toimintaan mukaan! Ja lähtemällä toimintaan mukaan teette äidilleni palveluksen: mahdollistatte sen etten itse ole enää toiminnassa mukana!
Muistuttaisin vielä, että vaikka et itse uskaltaisi hakea edustajistoon niin kaikilla jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa ketkä istuvat ensi vuoden edustajistossa! Jokaiselle LAMKOn jäsenellä on äänestysoikeus vaaleissa, joten kannustan teitä toteuttamaan aktiivisen kansalaisuuden oikeutta ja  äänestämään vaaleissa! Vaalit ovat sähköisenä äänestyksenä, joten äänestäminen on tehty todella helpoksi! 
Edustajistovaaleja kannattaa seurata esimerkiksi LAMKOn Facebookissa, jonne tulee lähiaikoina enemmänkin infoa miten asettua ehdolle ja myöhemmin keitä on ehdolla. Lisää edustajistovaaleista voi lukea tästä linkistä 
Toki jos kysyttävää on jo nyt niin reippaasti kysykää! Vastaan mielelläni :)
Vaalikuulumisin,Camilla PulkkinenEdustajiston varapuheenjohtajaKeskusvaalilautakunnan puheenjohtaja----

Third year as LAMKO active, why?

My mother maybe wishes that title is a lie, but I don’t like to lie, so sorry mom!

But how this is even possible? Maybe I like to join extra activities? Or maybe I can’t say no? Or am I so over social person and I like to go everywhere and meet new people? Maybe it is little bit everything mentioned above.

I started as LAMKO active in fall 2014, when I heard that LAMKO’s representatives is looking for new members and a little spark inside me that wants do things with people lit up again. I ran for a nomination and even though I didn’t promote myself so well I got enough votes to get elected as a member for the representatives. After this I got inspired to join more action so in fall 2015 I was LAMKO’s board member and 2016 I was LAMKO’s chairman of the board. I couldn’t stop and that’s the reason why I can write a blog in here again, because I was elected to the representatives again last year. 

And at this point, I must explain what are the representatives and what they do in LAMKO. The representatives is LAMKO’s the highest decision makers, so the board oversees the activities and defines the operating guidelines to LAMKO. So in the short:

 • Elects the members of the board of LAMKO
 • Guides and supervises the acts of the  board
 • Confirm the previous years’ annual report and accounts
 • Elects the student representatives to various posts
 • Determines the membership fees
 • Confirms the next years plan of operation and budget
 • Decides over the strategy and other guidelines of the student union

Even though the preceding paragraphs sound like a jargon, every member selected will get the orientation to work and therefore each LAMKO’s member can apply for the activity. 
Whether you were a tutor, a normal student, or already in another school activity, the Representative's work brings a new perspective on school activities and experience, for example about meeting practices. The only what can stop you to join representatives it that our work language is Finnish, so you should know Finnish. 

But the reasons why I actually liked to be in operation in such a long time has been a desire to influence and get to do different things, but as the best part is all in truth is that the student-active actor's is the easiest way to meet people from other field of study.

I would remind you that even if you are afraid to apply for representatives, all members have the opportunity to influence who will be sitting next year's council! Each LAMKO’s member has the right to vote in elections so I encourage you to implement the right to active citizenship and to vote in the elections! Elections are electronically voted, so the voting is made really easy!

You can follow Representatives election on LAMKO’s Facebook, where will be more information about how you can run for election and later who you can vote. You read the more about the election on LAMKO's webpage here. If you have anything to ask, be brave to me! I am more than happy to answer! :) 
Election regards,
Camilla Pulkkinen
Representatives vice-chairman
The Central Election Committee’s chairman


21. syyskuuta 2017

Mikä ihmeen normitutor?

Viimeisen kahden vuoden aikana olen saanut toimia erilaisissa tutortehtävissä. Vertaistutorina, kansainvälisenä tutorina, markkinointitutorina, kansainvälisenä tutorvastaavana ja lopulta hallituksen kansainvälisyysvastaavana. Joku voisi ajatella tämän polun aivan liiotteluksi. Liikaa työtä. Ei ole aikaa. No, olen ollut joko niin innoissani tutoroinnista tai sokea aikakäsitykselle, mutta koskaan en ole kokenut näiden hommien olevan se ylimääräinen, aikaa vievä rasite.

Kansainväliset tutorit järjestävät vaihto-opiskelijoille Lahti Amazing Racen
 joka syksy. Tänäkin syksynä fiilis oli mieletön!

Oli selvää, kun keväällä 2015 aloitin opintoni avoimessa ammattikorkeakoulussa, että hakeutuisin tutoriksi heti kun vain tutkinto-opinnot alkaisivat. Seurasin kateellisena luokkatovereideni tutortaipaleen alkua kun minä vasta laitoin hakupapereita. Ei kuitenkaan aikaakaan, kun samana syksynä sairaanhoitajaopinnot virallisesti alkoivat ja tutoroinnin makuun päästiin nopeasti. Tutoroinnin koin niin luonnolliseksi tavaksi osallistua ja vaikuttaa. Tottakai haen tutoriksi. Ja koska olen minä, mikään yksi homma ei riittänyt. Piti olla kaikessa mahdollisessa mukana. Ainut huolenaiheeni oli, huolittaisiinko minua niin vertais- kuin kv-tutoriksi. Silmissä siinsi jo opiskelijakuntatoiminta ja kaikki muukin mahdollinen.

Syksyllä 2015 LAMKO haki vain kansainvälisiä ja degree-tutoreita. Luokkakaverini, joka oli aloittanut kansainvälisen eli kv-tutoroinnin puolisen vuotta aiemmin, kertoi vaihto-opiskelijoiden tutoroinnista ja mitä kaikkea siihen kuului. Innostuin todella – tutustuisin opiskelijoihin ympäri maailmaa, saisin puhua englantia ja auttaa vaihtareita tutustumaan lahteen ja LAMKiin. Haastattelujen jälkeen minut valittiin tutoriksi, minkä jälkeen kävin LAMKOn pitämät koulutukset. Toiminta alkoi nopeasti, kun ensimmäiset vaihtarini saapuivat tammikuussa. Kaikki oli niin siistiä silloin, ja voin kertoa että se on siistiä vielä tänäkin päivänä. Vaihtareiden lisäksi autoimme myös degree tutoreita tutoroimalla Suomeen saapuvia tutkinto-opiskelijoita. Homma oli pitkälti samaa, tutkinto-opiskelijat tulivat vain pidemmäksi aikaa kuin vaihto-opiskelijat, jotka ovat täällä yleensä neljästä kuukaudesta vuoteen.


 "Kaikki oli niin siistiä silloin, ja voin kertoa että se on siistiä vielä tänäkin päivänä."


Keväällä 2016 haettiin taas tutoreita, nyt myös vertaistutoreita. Halusin päästä tukemaan ja tsemppaamaan myös oman koulutusohjelmani aloittavia fukseja ja fiilistelemään sitä mahtavaa energiaa, mikä koulun alkuun liittyy. Vertaistutorkoulutuksen kävin samana kevääänä ja tutortehtävät alkoivat syksyn koulutuksiin hakeutuvien pääsykokeilla. Oli mahtavaa päästä takaisin siihen tunnelmaan. Pääsykokeissa on niin omalaisensa tunnelma. Jännitystä, toivoa, keskittymistä. Paljon motivoituneita hakijoita, ja minun tehtäväni tutorina on tsempata heitä antamaan kaikkensa ja rentoutumaan. Hakuprosessi on kuitenkin jo yksi suuri osa opiskelua. On ollut hienoa törmätä samoihin ihmisiin sitten koulun alussa ja olla edelleen mukana tässä taipaleessa. Parhaimmillaan olen yhden opiskelijan nähnyt ensin koulutusinfossa kun olen markkinoinut koulutuksia, sitten pääsykokeissa ja lopulta koulun alkaessa. Jälleen jotain NIIN siistiä.

Sosiaali- ja terveysalan vertaistutorit järjestivät fukseille
kaupunkikierroksen orientaatioviikolla. Osallistujamäärä oli huikea!

Keväällä 2016 silloinen kv-tutorvastaava sosiaali- ja terveysalalla oli väistymässä ja haettiin uutta tutorvastaavaa. Olin niin innoissani tutoroinnista alusta asti, että oli selvää että mahdollisuuden tarjoutuessa siirtyisin vastaavaksi. Aloitin siis vastaavana samaisena kesänä ja olen sitä edelleen. Tutorvastaavana olen saanut syventää tutorina oppimiani ryhmätyötaitoa, oppinut paljon johtajuudesta ja mikä parasta, saanut olla mukana kehittämässä tutortoimintaa.

Tutortoiminnasta oli helppoa lopulta siirtyä opiskelijakunnan aktiivitoimijaksi. Kevään 2017 istuin LAMKOn edustajistossa tekemässä suuria päätöksiä ja viime kesänä siirryin kansainvälisyysvastaavan saappaisiin LAMKOn hallitukseen. Tutorointia en ole unohtanut, toimin myös kv- ja vertaistutorina edelleen. Monipuolinen taustani tutorina on ehdottomasti tukenut opiskelijakuntatoimintaa ja olen aivan varma, että kaikesta tästä on hyötyä myös tulevalla urallani valmistumisen jälkeen. Voisin verrata tutoruraani maailman suurimmaksi ja hauskimmaksi ryhmätyöksi. Tutorointia tehdään yhdessä, vilpittömästä halusta olla mukana ja vaikuttaa tutortoimintaa. En väitä, etteikö työtä olisi, mutta tämä on ollut ehdottomasti paras tapa hankkia opintopisteitä (jotka muuten täyttyvät todella nopeasti).

Tutorit odottamassa innokkaana uusien opiskelijoiden saapumista. 
Jännitykseen samaistuvat kaikki, parasta ikinä!

Koulun päättyessä ehdottomasti hakeinta on luopua tutorin tittelistä. Onneksi tutoryhteisö alumienkin keskuudessa on tiivistä. Tutorointi ja LAMKO tulee olemaan sydämessäni loppuelämäni ajan, siitä olen varma.

Haluan vain sanoa, että ollaksesi tutor ei tarvitse olla kuten minä. Kaikessa ei ole pakko olla mukana, mutta saa olla jos haluaa. Ei ole olemassakaan mitään ”normitutoria”. Ota tutorin rooli vakavasti, ole oma itsesi, tunnista omat vahvuutesi ja heikkoutesi ja oletkin jo koulutusta vaille tutor, kun sitä oikeasti haluat. Tutorointi on sananmukaisesti opiskelun parasta aikaa, älä missaa siitä hetkeäkään!

Tutorhaku alkaa jälleen 25.9.!
Haemme kv-, degree ja vertaistutoreita. Laita hakemuksesi meille 21.10. mennessä. Hakemuslomakkeen ja lisäinfot löydät osoitteesta lamko.fi!

Parhain terkuin
Katariina Polvi
LAMKOn hallituksen jäsen, kansaivälisyysvastaava'

---

What on earth is a basic tutor?

For the last couple of years I’ve had an opportunity to be part of different kinds of tutor activity. As a peer tutor, international tutor, marketing tutor, international head tutor and finally Head of International affairs in LAMKO board. Someone could think this path has been overrated. Too much work. No time. Well, eigher I’ve been so excited about tutoring or blind to the very meaning of time but I’ve never felt this job has been the burden that takes all my freedom.

When I started my studies in open UAS in Spring 2015, it was clear that I’d become a tutor once I get in as a degree student. I was envy while I had to follow my classmates starting their career as tutor while I was still filling application paper to the school. That Fall I started my actual studies and felt what it is to be a tutor very soon after that. I felt tutoring so natural way to participate and make an influence. Of course I’d apply as tutor. And because we’re talking about me, not only one job was enough. I had to be in part of everything possible. I wanted to take everything out of my student life.

Every Fall international tutors organize the Lahti Amazing race for new exchange students. Again the atmosphere there was awesome!

In the Fall 2015 LAMKO was searching only international and degree tutors. My classmate, who had started as an international tutor about half a year earlier, told be about how the tutoring works with exchange students. I got so excited – I’d get to meet foreign students from all over the world, I’d get to speak English and help our exchange students to get to know to Lahti and LAMK. After interviews I was selected as a tutor and participated tutor trainings. Action started fast when my first exchange students arrived in January. Everything was so exciting then and I guarantee to you it still is. Along with exchange students we helped degree tutors by tutoring also degree students who arrived in Finland. Job was the same, degree students just came here to stay for longer period than exchange students, who stay usually from 4 months to one year. 

In the Fall 2015 LAMKO was searching only international and degree tutors. My classmate, who had started as an international tutor about half a year earlier, told be about how the tutoring works with exchange students. I got so excited – I’d get to meet foreign students from all over the world, I’d get to speak English and help our exchange students to get to know to Lahti and LAMK. After interviews I was selected as a tutor and participated tutor trainings. Action started fast when my first exchange students arrived in January. Everything was so exciting then and I guarantee to you it still is. Along with exchange students we helped degree tutors by tutoring also degree students who arrived in Finland. Job was the same, degree students just came here to stay for longer period than exchange students, who stay usually from 4 months to one year. 

 "Everything was so exciting then and I guarantee to you it still is."


Spring 2016 the was a tutor search open again, now also for peer tutors. I wanted to be able to support and break a leg with new freshmen of my own degree program. I wanted to fell that energy again what’s part of the freshmen year. After being accepted as a peer tutor I participated the peer tutor training during that Spring. Duties as peer tutor started with the entrance exams. It was so awesome to get back to that feeling. There’s one particular feeling with entrance exams. Excitement, hope, concentration. A lot of motivated appliers and my job as tutor is to help them give their everything and relax the mood. Applying process is a big part of studying after all. The best part has been to see journey of a student from applying info to the entrance exam and finally seeing them at the beginning of the school year. Again, something SO awesome.


Peer tutors in the Faculty of Social and Health Care organized a city tour for new students during orientation week. Number of participants was so great!

Spring 2016 our former international head tutor was searching for a successor and I volunteered for the job. I was so excited about tutoring from the beginning that it was obvious I’d become a head tutor when the opportunity would open. I started as a head tutor that Summer and I still am. As a head tutor, I’ve had a chance to deepen my group working skills, learned about leadership and the best of all, had an opportunity to regenerate tutoring.

From tutoring it was easy to move on to work with our student union. During last Spring I was in the LAMKO’s board of representatives making big decisions. Last Summer I changed my position by joining our board and fitting knew boots of the Head of International Affairs. I’ve never forgot actual tutoring, I’m still tutoring as a peer and international tutor among other things. My multifaceted experience as a tutor has definitely helped my job as a board member and I’m so sure that all these experiences will be a benefit for me in my future career as a nurse. I would compere my tutor career with the largest and funniest group workshop ever. We do this together with unconditional will to be part of this and effect on tutoring. I won’t say it’s always easy with not much to do but this is absolutely the best way to earn ECTs (that you fill in very fast by the way.)

Excited peer tutors waiting for new students to arrive. You can actually taste the excitement, the best ever!
Hardest thing that comes with graduation is to give up the tutor title. Luckly we keep in though after the graduation too. Tutoring and LAMKO will be part of my heart for the rest of my life, that I’m sure about.

I just want to say that you don’t have to be like me if you want to be a tutor. You don’t have to change yourself into anything. You don’t have to be excited about every single thing but you can if you want. There’s no one called a basic tutor. Take this job seriously, be yourself, be aware of your strengths and weaknesses and you’re only training away from being a tutor if you really want it. Tutoring is truly the best time of the student life so don’t miss a minute of it!

Tutor search starts again 25.9.! 
We’re searching for international, degree and peer tutors. Apply before 21.10. Application form and more information you can find from our website lamko.fi!

Awesome regards
Katariina Polvi
Member of the LAMKO board, Head of international affairs

15. syyskuuta 2017

Suomen ensimmäinen liikunta- ja kulttuuriappro / The first sports and culture appro in Finland

Lahen liikunta- ja kulttuuriappro järjestetään ensimmäistä kertaa 20.9.2017 klo 10-18 Lahden keskustan alueella. Korkeakouluopiskelijat kiertävät mahdollisimman monta karttaan merkittyä rastia, joista he saavat leiman omaan appropassiinsa. Tapahtuma on päihteetön.Toimintapisteitä on tarjolla yhteensä 40 ympäri Lahtea, useiden eri liikunta- ja kulttuurialan yhteistyökumppaneiden järjestäminä. Approrasteilla halutessasi pääset mm. tanssimaan ammattilaisten ohjauksessa, rentoutumaan joogan pariin, ihailemaan museoita, esittämään tarkimman kiekkolämärisi tai vaikkapa huristelemaan vesijetillä. Näiden lisäksi päivä on täynnä monia muita matalan kynnyksen lajikokeiluja, pieniä kilpailuja, energiaa ja hyvänhenkistä heittäytymistä!

Tapahtuman idea lähti intohimosta järjestää opiskelijoille tapahtuma, jossa he pääsevät tutustumaan saman päivän aikana useampaan Lahden liikunta- ja kulttuuripalveluun. Tavoitteena on tarjota yli 500 opiskelijalle ikimuistoinen päivä Lahden energisessä ympäristössä. Järjestäjinä tapahtumassa toimivat Lahden ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu sekä Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Lamko. Ensimmäiseen approon on lähtenyt mukaan noin 40 rastinpitäjää. LiiKu Approlle myönnettiin Suomi Finland 100-status ja siten tapahtuma on osa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaa.

Liput maksavat 10 euroa. Lippuja myydään Lamkon toimistolla Fellmannin kampuksella tiistaina 12.9.2017 alkaen.

Ole siis paikalla, kun liikunta ja kulttuuri yhdistyvät ennennäkemättömällä tavalla vuoden virkistävimmässä opiskelijatapahtumassa!
#liikuappro17 #lamksports #lamko #lamk #haagahelia #visitlahti

--

The first sports and culture appro in Finland


Lahti Sports and Culture Appro is arranged for the first time in 20.9.2017 from 10.00 to 18.00 at the area of Lahti’s center. University students visit action points from the map where they get stamps for their appro pass. The event is free from alcohol.There are 40 different culture and sport action points provided by our cooperation partners around Lahti. With the appro pass you can for example dance with professionals, relax with yoga, check all the museums in Lahti, show your slap shot skills and ride around with jet ski. The day is filled with many other low-threshold activities, small competitions and exceeding of yourself with good spirit! 
The idea of the event started by passion to arrange an event to university students where they can try all the culture and sport services in the beautiful city of Lahti. Our goal is to offer an unforgettable day to over 500 students in the energizing environment of Lahti. The event is organized by Lahti University of Applied Sciences, Haaga-Helia University of Applied Sciences, and the Student Organization of Lahti University of Applied Sciences LAMKO. 

The first sports and culture appro have gathered 40 different cooperation partners. This event have been granted by Suomi Finland 100-status and so we are part of Finnish independence year of celebration program.

The price of the ticket is 10 euros. Tickets are sold in LAMKO’s office in the Fellmann Campus since Tuesday 12.9.2017.

Be there when sports and culture meet in a never before seen way in the most refreshing student event of the year!#liikuappro17 #lamksports #lamko #lamk #haagahelia #visitlahti

7. syyskuuta 2017

Back To Childhood | Fuksiaiset 2017

Tiivistetysti:

Mikä?
Fuksiaiset. Syksyn suurin opiskelijatapahtuma!

Teema?
Back to Childhood eli takaisin lapsuuteen eli lastenohjelmat, -lelut, -kirjat, -pelit ja muut!

Milloin?
13.9.2017, klo 17-22 ja jatkobileet 22-04!

Kuka?
Kaikki opiskelijat voivat osallistua. Pääsääntöisesti tapahtuma on fukseille, mutta minkä tahansa vuosikurssin opiskelijat saavat osallistua kinkereihin!

Miten?
Hanki rastipassisi joko etukäteen LAMKOn toimistolta (FellmanniCampus, Kirkkokatu 27) tai Fuksiaispäivänä 13.9. klo 16-18 aloituspaikasta (Lanun aukiolta) LAMKOn teltalta.

Paljon maksaa?
5€ per henkilö. Yhdelle joukkueelle tulee YKSI passi eli jokainen 5-8 ihmistä maksaa 5€ osallistumismaksua.

Missä?
Lahen keskustassa, rastiravintoloissa. HUOM! Startti Lanun aukiolla!

Ja?
Jatka lukemista, mikäli tarvitset lisätietoa!


Fuksiaisten ideana on kerätä rastikierrokselle 5-8 hengen joukkue ja kiertää rasteja. Rasteilla joukkue suorittaa opiskelijahenkisyyttä todistavia hauskoja tehtäviä. Tehtävät arvostellaan asteikolla 1-5 ja tapahtuman päätteeksi eniten pisteitä kerännyt ryhmä palkitaan todella huikeilla lahjuksilla! Puvustus, asustus, lapsuuteen eläytyminen ja all-in asenne on merkittävä osa tätä karkeloa, joten pistä parastasi omaan asuusi ja hahmoosi. Päästä siis sisäinen lapsesi vapaaksi huoletta!

Rastiravintoloina toimii tänä vuonna:
FellmanniCampus
Ravintola Cheri
Pikku Hanhi
Yökerho Mugi
Dublin Irish Pub Lahti
Wanha Mestari
Amarillo
Public Corner Lahti
Armas Lahti
Fresno Lahti

Rastipassin hinta 5€ per henkilö eli 5-8 hengen joukkueelle tulee YKSI passi. Passilla pääsee osallistumaan rastikierrokselle ja kilpailemaan voitosta, sekä sen saa vaihdettua upean mahtavan häikäisevän hienoon haalarimerkkiin kierroksen jälkeen.

Tapahtuman haalarimerkki oikeuttaa ilmaiseen sisäänpääsyyn jatkoille (HUOM! Narikka maksaa erikseen). Back 2 Childhood Fuksiaisten jatkobileet: Wintti ja Armas klo 22 alkaen!

Tapahtumassa palkitsemme: parhaan joukkueen (pisteet lasketaan), parhaat pukeutujat ja parhaat somettajat!

Tapahtuman virallinen häshtäg: #LAMKOfux17

Seuratkaa Fuksiaisten eventtiä Facebookissa, sillä siellä kulkee pääsääntöisesti kaikki info ja sitä päivitellään jatkuvasti: https://www.facebook.com/events/1960160437602212/

Mikäli Fuksiasten aikana tulee ongelmia, Lanun aukiolla on infopiste koko rastikierroksen ajan, sekä ympäri kaupunkia voit bongailla tapahtumajärjestäjiä Staff-passit kaulassa!

Henkilökohtaisesti tämä on yksi minun lempitapahtumista, sillä aina on hauskaa keksiä itselleen asua ja pitää hauskaa yhdessä! Jatkobileet ovat myös poikkeuksellisen kovat, sillä Wintissä ja Armaassa kaikki 4 kerrosta on auki!

Nähdään 13.9.!


Tiia Kettunen
Tapahtumavastaava


Lisää Lahden opiskelijatapahtumia löydät täältä: https://www.facebook.com/Lahti-Student-Events-1481931868726281/


-- In English --

Back To Childhood | Freshmen Party


In summary:

What?
Freshmen Party. The biggest student event in the autumn!

Theme?
Back to Childhood as in children's programs, toys, books, games and more!

When?
13.9.2017, 5 - 10 PM o'clock and the after party 10 PM - 04 AM!

Who?
All students can attend. Event is first of all for all the freshmen, but students of any year class will be allowed to participate!

How?
Get your checkpoint pass in advance from LAMKO's office (FellmanniCampus, Kirkkokatu 27) or on the Freshmen Party day 13.9. from 4 PM to 6 PM from the starting point (Lanu square) from LAMKO's tent.

How much does it cost?
5€ per person. One team will have ONE passport, so every 5-8 people will pay a 5€ participant fee.

Where?

Lahti city center, in checkpoint restaurants. NOTE! Start at the Lanu Square!

And?
Continue reading if you need more information!


The idea of ​​the Frehsmen Party ​​is to collect a 5-8-person squad for a checkpoint tour and checkpoint tasks. In restaurants, the team performs fun activities that testify student spirit. The assignments are graded on a scale of 1 to 5, and at the end of the event, the group that earns the most points is rewarded with really great prizes! Costume, outfits, childhood spirit and all-in attitude are a major part of this party, so put effort in your character. Let your inner child free!

This year's checkpoint restaurants are:
FellmanniCampus
Ravintola Cheri
Pikku Hanhi
Yökerho Mugi
Dublin Irish Pub Lahti
Wanha Mestari
Amarillo
Public Corner Lahti
Armas Lahti
Fresno Lahti

The price of the checkpoint pass is 5€ per person and your team of 5 to 8 people will be ONE passport. With the pass you will be able to take part in the tour of tasks and compete for the victory, and it can be exchanged for a spectacularly stunning and dazzling overall badge after the round.

The event overall badge entitles you a free entry for the after party (NOTE: Cloakroom fee is separately). Back 2 Childhood after party: Wintti and Armas at 10 PM o'clock!

At the event we reward: the best team (score will be counted), the best dressers and the best social media wizards!

Official hashtag of the event: #LAMKOfux17

Follow the Freshmen Party ​​event on Facebook as it has all the info and is continually updated: https://www.facebook.com/events/1960160437602212/

If there are problems during the event, Lanu Square has an info point for the entire tour, and around the city you can see event organizers with Staff passes around their neck!

Personally, this is one of my favorite events, because it's always fun to come up with costumes and have fun together! The after party is also exceptionally popping, as in Wintti and Armas has all 4 floors open!


See you on September 13th!

Tiia Kettunen
Head of Events

More information about Lahti student events can be found here: https://www.facebook.com/Lahti-Student-Events-1481931868726281/