28. syyskuuta 2017

Kolmas vuosi LAMKOn toimijana, mutta miksi? - Third year as LAMKO active, why?

Äitini ehkä toivoisi, että otsikko olisi valetta, mutta ei ole tapaistani että valehtelisin. Joten sori mutsi! 
Mutta miten tässä näin kävi? Ehkä itselläni on nyt vain taipumus lähteä kaikkeen ylimääräiseen toimintaan mukaan? Vai enkö vain sanoa ei? Vai olenko vain niin yltiösosiaalinen, että haluan vaan tulla ja mennä kaikkialle, tutustua mahdollisimman moneen uuteen ihmiseen? Luulen, että tapauksessani kyse on kaikista näistä.
Aloitin LAMKO aktiivisuuteni 2014 syksyllä, kun kuulin että LAMKOn edustajistoon haettiin uusia toimijoita ja pieni kipinä lähteä taas tekee jotain porukalla syttyi taas. Lähdin ehdolle ja vaikka en hirveesti edes panostanut vaalikampanjaan, sain hyvin ääniä ja pääsin edustajistoon. Tämän jälkeen innostuin enemmänkin toiminnasta ja olin 2015 syksyn hallituksen jäsenenä ja vuoden 2016 LAMKOn hallituksen puheenjohtajana. En kuitenkaan osannut vielä lopettaa toimintaa, joten sen takia tätäkin blogia pääsin taas kirjoittamaan, kun minut valittiin tämän vuoden edustajistoon.
Tässä vaiheessa on varmaan hyvä kertoa mikä ihmeen edustajisto ja mitä edustajisto tekee. Edustajisto on LAMKOssa korkein päätäntävalta eli toimii toiminnan valvojana ja määrittelee LAMKOn toiminnan linjaukset. Lyhykäisyydessä:
 • Valitsee hallituksen jäsenet
 • Valvoo ja ohjaa hallituksen toimintaa
 • Vahvistaa edellisen vuoden vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen
 • Valitsee opiskelijaedustajat
 • Päättää jäsenmaksuista
 • Vahvistaa tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion
 • Päättää opiskelijakunnan strategiasta ja toiminnan muista suuntaviivoista

Vaikka edeltävät kohdat saattavat kuulostaa hirveältä jargonilta, jokainen valittu toimija saa perehdytyksen toimintaan ja näin ollen kuka tahansa LAMKOn jäsen voi hakea toimintaan mukaan. Olit sitten tutor, normaali opiskelija tai jo jossakin muussa koulun toiminnassa mukana, edustajiston toiminta tuo uutta näkökulmaa koulun toimintaan ja kokemusta mm. kokouskäytänteiden osalta.
Mutta se minkä takia olen itse tykännyt olla toiminnassa näinkin pitkään on ollut halu vaikuttaa ja päästä tekemään erilaisia asioita, mutta parhaimmaksi puoleksi on kyllä pakko sanoa, että opiskelija-aktiivitoiminnassa pääsee helpoiten tutustumaan uusii ihmisiin myös muilta aloilta kuin vaan omalta. 
Joten itse enemmän kuin suosittelen lähtemään toimintaan mukaan! Ja lähtemällä toimintaan mukaan teette äidilleni palveluksen: mahdollistatte sen etten itse ole enää toiminnassa mukana!
Muistuttaisin vielä, että vaikka et itse uskaltaisi hakea edustajistoon niin kaikilla jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa ketkä istuvat ensi vuoden edustajistossa! Jokaiselle LAMKOn jäsenellä on äänestysoikeus vaaleissa, joten kannustan teitä toteuttamaan aktiivisen kansalaisuuden oikeutta ja  äänestämään vaaleissa! Vaalit ovat sähköisenä äänestyksenä, joten äänestäminen on tehty todella helpoksi! 
Edustajistovaaleja kannattaa seurata esimerkiksi LAMKOn Facebookissa, jonne tulee lähiaikoina enemmänkin infoa miten asettua ehdolle ja myöhemmin keitä on ehdolla. Lisää edustajistovaaleista voi lukea tästä linkistä 
Toki jos kysyttävää on jo nyt niin reippaasti kysykää! Vastaan mielelläni :)
Vaalikuulumisin,Camilla PulkkinenEdustajiston varapuheenjohtajaKeskusvaalilautakunnan puheenjohtaja----

Third year as LAMKO active, why?

My mother maybe wishes that title is a lie, but I don’t like to lie, so sorry mom!

But how this is even possible? Maybe I like to join extra activities? Or maybe I can’t say no? Or am I so over social person and I like to go everywhere and meet new people? Maybe it is little bit everything mentioned above.

I started as LAMKO active in fall 2014, when I heard that LAMKO’s representatives is looking for new members and a little spark inside me that wants do things with people lit up again. I ran for a nomination and even though I didn’t promote myself so well I got enough votes to get elected as a member for the representatives. After this I got inspired to join more action so in fall 2015 I was LAMKO’s board member and 2016 I was LAMKO’s chairman of the board. I couldn’t stop and that’s the reason why I can write a blog in here again, because I was elected to the representatives again last year. 

And at this point, I must explain what are the representatives and what they do in LAMKO. The representatives is LAMKO’s the highest decision makers, so the board oversees the activities and defines the operating guidelines to LAMKO. So in the short:

 • Elects the members of the board of LAMKO
 • Guides and supervises the acts of the  board
 • Confirm the previous years’ annual report and accounts
 • Elects the student representatives to various posts
 • Determines the membership fees
 • Confirms the next years plan of operation and budget
 • Decides over the strategy and other guidelines of the student union

Even though the preceding paragraphs sound like a jargon, every member selected will get the orientation to work and therefore each LAMKO’s member can apply for the activity. 
Whether you were a tutor, a normal student, or already in another school activity, the Representative's work brings a new perspective on school activities and experience, for example about meeting practices. The only what can stop you to join representatives it that our work language is Finnish, so you should know Finnish. 

But the reasons why I actually liked to be in operation in such a long time has been a desire to influence and get to do different things, but as the best part is all in truth is that the student-active actor's is the easiest way to meet people from other field of study.

I would remind you that even if you are afraid to apply for representatives, all members have the opportunity to influence who will be sitting next year's council! Each LAMKO’s member has the right to vote in elections so I encourage you to implement the right to active citizenship and to vote in the elections! Elections are electronically voted, so the voting is made really easy!

You can follow Representatives election on LAMKO’s Facebook, where will be more information about how you can run for election and later who you can vote. You read the more about the election on LAMKO's webpage here. If you have anything to ask, be brave to me! I am more than happy to answer! :) 
Election regards,
Camilla Pulkkinen
Representatives vice-chairman
The Central Election Committee’s chairman


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti