15. syyskuuta 2017

Suomen ensimmäinen liikunta- ja kulttuuriappro / The first sports and culture appro in Finland

Lahen liikunta- ja kulttuuriappro järjestetään ensimmäistä kertaa 20.9.2017 klo 10-18 Lahden keskustan alueella. Korkeakouluopiskelijat kiertävät mahdollisimman monta karttaan merkittyä rastia, joista he saavat leiman omaan appropassiinsa. Tapahtuma on päihteetön.Toimintapisteitä on tarjolla yhteensä 40 ympäri Lahtea, useiden eri liikunta- ja kulttuurialan yhteistyökumppaneiden järjestäminä. Approrasteilla halutessasi pääset mm. tanssimaan ammattilaisten ohjauksessa, rentoutumaan joogan pariin, ihailemaan museoita, esittämään tarkimman kiekkolämärisi tai vaikkapa huristelemaan vesijetillä. Näiden lisäksi päivä on täynnä monia muita matalan kynnyksen lajikokeiluja, pieniä kilpailuja, energiaa ja hyvänhenkistä heittäytymistä!

Tapahtuman idea lähti intohimosta järjestää opiskelijoille tapahtuma, jossa he pääsevät tutustumaan saman päivän aikana useampaan Lahden liikunta- ja kulttuuripalveluun. Tavoitteena on tarjota yli 500 opiskelijalle ikimuistoinen päivä Lahden energisessä ympäristössä. Järjestäjinä tapahtumassa toimivat Lahden ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu sekä Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Lamko. Ensimmäiseen approon on lähtenyt mukaan noin 40 rastinpitäjää. LiiKu Approlle myönnettiin Suomi Finland 100-status ja siten tapahtuma on osa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaa.

Liput maksavat 10 euroa. Lippuja myydään Lamkon toimistolla Fellmannin kampuksella tiistaina 12.9.2017 alkaen.

Ole siis paikalla, kun liikunta ja kulttuuri yhdistyvät ennennäkemättömällä tavalla vuoden virkistävimmässä opiskelijatapahtumassa!
#liikuappro17 #lamksports #lamko #lamk #haagahelia #visitlahti

--

The first sports and culture appro in Finland


Lahti Sports and Culture Appro is arranged for the first time in 20.9.2017 from 10.00 to 18.00 at the area of Lahti’s center. University students visit action points from the map where they get stamps for their appro pass. The event is free from alcohol.There are 40 different culture and sport action points provided by our cooperation partners around Lahti. With the appro pass you can for example dance with professionals, relax with yoga, check all the museums in Lahti, show your slap shot skills and ride around with jet ski. The day is filled with many other low-threshold activities, small competitions and exceeding of yourself with good spirit! 
The idea of the event started by passion to arrange an event to university students where they can try all the culture and sport services in the beautiful city of Lahti. Our goal is to offer an unforgettable day to over 500 students in the energizing environment of Lahti. The event is organized by Lahti University of Applied Sciences, Haaga-Helia University of Applied Sciences, and the Student Organization of Lahti University of Applied Sciences LAMKO. 

The first sports and culture appro have gathered 40 different cooperation partners. This event have been granted by Suomi Finland 100-status and so we are part of Finnish independence year of celebration program.

The price of the ticket is 10 euros. Tickets are sold in LAMKO’s office in the Fellmann Campus since Tuesday 12.9.2017.

Be there when sports and culture meet in a never before seen way in the most refreshing student event of the year!#liikuappro17 #lamksports #lamko #lamk #haagahelia #visitlahti

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti