21. joulukuuta 2017

Bye bye 2017!

Opiskelijakunnan vuosi 2017 on tulossa päätökseen ja ennen kun paljastan mitään ensivuodesta, palataan hetkeksi tähän vuoteen.

2017 hommat alkoivat perinteensiirtoevakolla, jossa uudet ja vanhat toimijat kokoontuivat yhteiselle mökkiviikonlopulle ja perehtyivät sekä kouluttautuivat parin päivän ajan intensiivisesti. Heti tammikuussa oli myös SAMOK (Suomen opiskelijakuntien liitto) Lähtölaukaus-risteily, jossa uudet toimijat pääsivät kouluttautumaan koko opiskelijakuntakentän laajuisesti hieman enemmän. Sitten tietty DuuniExpo-messut, sekä vuoden ekat opiskelijabileet! Päästin alkuvuodesta vielä ständeilemään kampuksilla ensimmäisen LAMKO tourin parissa. Myöskin Lahen opiskelijajärjestöt kokoontuivat järjestöstartin parissa, jossa jaettiin yhteistä tietoa, sekä seuraavaksi myöhemmin syksyllä kokoonnuttiin uudemman kerran.


Väliin oli jotain vähän rennompaa, sillä LAMKOn edustajat kutsuttiin Mastolan eli radio- ja tv-museon avajaisiin, josta muutaman viikon päästä meillä oli virkistäytymispäivä Lahessa järjestettyjen hiihdon MM-kisojen parissa. Siitä suoraan vapaaehtoishommiin Suomi100 Forumin vaatesäilytykseen, infoon ja kellotukseen. Kuulostaa ehkä aluksi tylsältä, mutta samalla sai kuunnella ja/tai osallistua todella mielenkiintoisiin, tulevaisuutta koskeviin paneeleihin. Sitten oli Aleksanterinkadun Approt, Lahen opiskelijavappu, SpeakOut Toureja, tutorkoulutuksia sekä tutor Kick Off ja pääsiäisen munajahti! Olemme vuoden aikana päässeet myöskin tutustumaan uuteen Mukkulan kampukseen, pitäneet alumni-illan LAMKOn entisille ja nykyisille toimijoille, osallistunut orientaatioviikoille ja lukuisiin tapahtumiin, kuten Kurkunkastajaiset, Tursajaiset ja Fuksiaiset sekä luonnollisesti opiskelijabileet. Lisäksi järjestimme 20v Vuosijuhlat Silliaamiaisineen, ja LAMKOlla oli uusia tapahtumia, kuten LiiKu Appro (liikunta- ja kulttuuriappro), aktiivi-ilta (pizzailta!) ja muutamia kertoja järjestetty LAMKO Chill Out.


Vuoteen on kuulunut useita jaostotapaamisia, työryhmäedustuksia ja lukemattomia palavereja yhteistyökumppaneiden kanssa. Oma jaostoni oli tapahtumajaosto ja olin tekniikan alan opiskeluhyvinvointityöryhmässä, joiden lisäksi kuuluin viestintäjaostoon ja yhteen työryhmään, joka ei koskaan kokoontunut. Enemmän LAMKOn sisäisiä juttuja tai kentän reissuja on ollut SAMOK kevät- ja kesäseminaarit, AMK-päivät, SAMOKin liittokokous sekä OLL liittokokous, evakkoreissut, eduskuntavierailu, järjestäytymiskokous, perehdytysviikko ja johtamiskoulutus. Eli uusi hallitus on valittu, perehdytys aloitettu ja katse on vahvasti ensivuodessa itse kullakin. Vuosi huipentui Virman pikkujouluihin Armaassa, sekä LAMKOn ja LIROn joulubileisiin Wintissä viime viikolla!

Opiskelijakuntatoiminta toki vie paljon aikaa, mutta henkilökohtaisesti olen kerennyt myös opiskelemaan mm. International Innovation Week (intensiiviviikko) Hollannissa ja kesäkursseja. Vapaa-aikaa on toki löytynyt myös, jonka olen käyttänyt opiskelijatapahtumissa käymisellä, mukaan lukien IOP (insinööriopiskelijapäivät) Mikkelissä ja ASTIN (opiskelijaristeily) laivalla, sekä lomaillessa mökeillä ja Puolassa kavereiden kanssa. Vuoden aikana on myös kerennyt luovuttamaan verta, kuten jokainen kunnollinen opiskelija tekee lounaansa eteen (kyllä, Veripalveluilla saa leivät ja kahvit, kun käy luovuttamassa). Myös Limuradiossa on ehditty pyöriä, vielä alkuvuodesta olleessa ”Laaman Terapia” ohjelmassa (stay tuned, se ehkä palaa linjoille pian!) ja itse pyörittelin LAMKOon kuulumatonta kesäohjelmaa edustajiston varapuheenjohtajan kanssa.


Voisin siis tiivistää, että melko tapahtumarikas ja mahtava vuosi, unohtamattakaan huippujengiä ympärillä! Päivääkään en vaihtaisi pois, mutta päiviä ottaisin mieluusti lisää tai vaihtelisin päikseen, sillä kaikkeen ei voi eikä kerkeä aina osallistumaan. Mutta erityisen hyvä mieli tästä vuodesta ja innolla odotan ensivuotta!

Lupasin jotain paljastaa seuraavasta vuodesta, joten tässäpä tulee:
24.1.2018 DuuniExpot sekä DuuniExpon ja LAMKOn yhteisbileet
14.2.2018 Varjofuksiaiset
21.3.2018 Aleksanterinkadun 10v Appro
Ja hei, jos joku ei tiennyt, niin syksyllä muutetaan uudelle kampukselle!

Kiitos koko LAMKOn puolesta ja palataan vuoden 2018 puolella!Tiia Kettunen
2017 Tapahtumavastaava
2018 Puheenjohtaja


-------

The Student Union's year 2017 is coming to an end and before I reveal anything of the next year, I will return for a moment to this year.

The 2017 work began with a traditional assembly, where new and old operatives gathered for a cottage weekend and practiced intensively for a couple of days. In January, there was also SAMOK (Union of applied sciences students in Finland) Kick start cruise, where new actives could train a little more with the whole student union field. Then there was DuuniExpo fair, and this year’s first student party! Then also in the beginning of the year we toured around campuses on the first LAMKO tour. Lahti student organizations also met firstly for a start to share common information and then later in the fall again.


Something a bit more relaxed for a second as LAMKO's operatives were invited to the opening of Mastola, the Radio and TV Museum, and after a few weeks of that, we had our company’s refreshment day at skiing world championship games in Lahti. Then straight back to voluntary work for Suomi100 Forum cloakroom, info and clocking. It may sound boring at first, but at the same time we heard and / or participated in really interesting, future-oriented panels. Then there was Aleksanterinkadyn Approt, Lahti Student’s First of May, SpeakOut Tour, tutor training, Tutor Kick Off and Easter Egg Hunt! We also went to see the new Mukkula campus, organised an alumni evening for LAMKO's former and present operatives, participated in the orientation weeks and numerous events such as Kurkunkastajaiset, Tursajaiset and the Freshmen Party, and naturally other student party. In addition, we organized the 20th Anniversary Gala with herring breakfast and all, and LAMKO had new events such as LiiKu Appro (sports and culture appro) and a few times organized LAMKO Chill Out.


There have been several section meetings, workgroups and countless meetings with partners. My own section was the event section, and I was in the technology student well-being workgroup and also, I was a member of the communications section and one working group that never met. More LAMKO's internal stuff or field trips have been SAMOK Spring and Summer Seminars, UAS Days, SAMOK general assembly as well as OLL (student sports federation) general assembly, cottage weekend trainings, Parliamentary visit, education week and managerial training. So with that note, a new board has been selected, orientation has started and our eyes are set for next year. This year culminated in our firm’s pre-christmas party in Armas and LAMKO & LIRO Christmas Party at Wintti last week.

Student Union activities takes a lot of time of course, but personally I have also had time to study in the international innovation week in the Netherlands and some summer courses. Other free time, I’ve used in student events, including IOP (engineering student days) Mikkeli and ASTIN student cruise, as well as vacations at summer cottages and Poland with friends. Also during the year, I have also donated blood, as every decent student is doing for their lunch (yes, you get bread and coffee when you donate). Limuradio has also been the place to be as we did "Llama’s Therapy" program, which was still in on air during the early part of the year (stay tuned, maybe it’ll be back soon!) And I myself with the vice-chairman of the representatives did a non-LAMKO orientated summer program.


So I could summarize that this has been quite an event filled and a good year, and not to forget all the awesome people around me! I would not change a day, but I would like to have more days or switch around some days, because not everyone can always attend to everything. But I got particularly great vibes this year and look forward to the next year!

I promised to expose something of the next year, so here comes:
24.1.2018 DuuniExpo and collaboration student party of DuuniExpo & LAMKO
14.2.2018 Shadow Freshmen Party
21.3.2018 Aleksanterinkadun 10-year Appro
And hey, if somebody did not know, in the autumn we will move to a new campus!

Thank you on the behalf of whole LAMKO crew and let’s get back to business in 2018!


Tiia Kettunen
2017 Head of Events
2018 Chairman

15. joulukuuta 2017

Pääsihteerin vuosi 2017 / Segretary general's year 2017

Kaikki varmasti jatkuvasti miettivät, että mitähän ihmettä teen oikeasti työkseni. Hoidan toki opiskelijakorttiasiat, mutta kalenteriani läpi käydessä tämän vuoden osalta, kuuluu työhöni paljon muutakin. Löysin kalenteristani 85 ajanvarausta kokouksille ja palavereille ja viitisentoista matkustuspäivää. Vähemmän virallisia tapaamisia on varmasti saman verran kuin virallisiakin, tapaamisten aiheet vaihtelevat laajasti opiskelijoiden hyvinvoinnista sekä edunvalvonnasta uuden kampuksen suunnitteluun ja yhteistyökumppanien tapaamisista kollegojen näkemiseen. Paljon keskusteluja voi onneksi käydä myös verkkoyhteyden välityksellä, mikä säästää aikaa muihin tehtäviin.

Tänä vuonna isompia projekteja kohdallani ovat olleet uuden amk-opiskelijakortin käyttöönotto, jäsenrekisterin uudistaminen, opiskelijakahvilan liiketoiminnan suunnittelu uudelle kampukselle sekä grillikotani terassin ja aidan hionta sekä maalaus kesälomallani. Loppuaika on todennäköisesti mennyt hallituksemme puheenjohtajan Joelin kanssa keskustellessa Mäntyharjun ajankohtaisista tapahtumista eli kaikki työaikani on tehokkaasti käytössä!

Alussa mainitsemani 15 matkustusvuorokautta koostuvat pääasiassa SAMOKin järjestämistä seminaareista ja koulutuksista. Vuoden aloittaa tammikuussa perinteinen Lähtölaukaus-risteily, mihim kokoontuvat käytännössä kaikki Suomen opiskelijakuntatoimijat, helmikuussa oli perinteinen puheenjohtajien ja pääsihteerien/toiminnanjohtajien tapaaminen, maaliskuussa perinteinen kevätseminaari, toukokuussa perinteiset henkilöstöpäivät, lokakuussa perinteinen puheenjohtajien ja pääsihteerien/toiminnanjohtajien tapaaminen, marraskuussa perinteinen oman porukan syysevakko ja perinteiset henkilöstöpäivät. Tänä vuonna jäi väliin ainakin ammattikorkeakoulupäivät ja kesäseminaari. Perinteisiä nämä ovat siksi, että olen noin kahdeksan vuotta käynyt näissä samoissa tai vastaavissa tapahtumissa.Niin sanottuihin rutiinitöihini kuuluvat LAMKOn taloudesta ja hallinnollisista tehtävistä vastaaminen. Pyrin siihen, että luottamushenkilömme voivat rauhassa keskittyä omiin vastuualueisiinsa ilman, että heidän täytyy olla huolissaan tai käyttää ylimääräistä aikaa vaikkapa varmistuakseen, onko lakisääteiset työnantajavelvoitteet suoritettu tai laskut maksettu. Byrokratiaan kuluu yllättävän paljon aikaa LAMKOnkin kokoisessa organisaatiossa, onneksi lähes kaiken voi hoitaa sähköisesti. Seuraava askel olisikin löytää järkevä järjestelmä kokouspöytäkirjojen täydelliseen sähköiseen hallintaan, mutta katselen sitä kenties ensi vuoden puolella. Tuleva muutto Mukkulan kampukselle tuo kevään ja alkukesän aikana oman kuormituksensa, sillä toimin myös LAMKin opiskelijajärjestöjen osalta muuttovastaavana.

Täytyyhän työn ohella olla hieman hupiakin ja mahdollisuuksien mukaan käyn tekemässä laaduntarkkailua tapahtumissamme. Eilen (keskiviikkona) suoritin tätä tärkeää tehtävää LAMKOn ja Liron järjestämissä pikkujoulubileissä Wintissä. Reilu viikko sitten vietimme LAMKOn 20-vuotisjuhlia Seurahuoneella ja ne läpäisivät tiukat laatustandardimme heittämällä! Näillä sanoin oikein hyvää loppuvuotta kaikille ja nollataan kunnolla lomalla, jotta tammikuussa taas jaksetaan painaa rahan takii!

Jari Koistinen
Pääsihteeri


--

I’m sure that every one of you are constantly thinking, what I’m actually doing at the office. Naturally I handle all the matters concerning student cards but when I checked my this year’s calendar, I’ve done something else too. I found 85 reservations for meetings (and at least the same amount of not-so-official meetings) and about fifteen days spent for work trips. The topics have changed from student welfare to promotion of interests, from planning new campus to meetings with partners and colleagues. Luckily many of these meetings have been online so it saves time for other tasks.

This year my biggest projects have been the launch of new student card, implementing new member register, planning campus café and painting the terrace of my grill hut during my summer vacation. The rest of time has probably gone chatting with our chairman Joel about the breaking news of Mäntyharju (a small town in south Savo area) so all the time is well spent for sure!

I mentioned the fifteen traveling days in the beginning. They mainly consist of SAMOK seminars and events. In January we have traditional Lähtölaukaus-cruise which gathers all the board members of every UAS student union in Finland to the same boat. In February we had traditional meeting of chairmen and secretary generals, in March we had traditional Spring seminar, in May we had traditional personnel seminar, in October we had traditional meeting of chairmen and secretary generals, in November we had our own planning seminar and traditional personnel seminar. Lots of traditional events as I’ve visited these seminars for the past eight years.My so-called routine tasks consists of administrating LAMKO’s paper work and finance. I want that our board members can focus on their own main responsibilities without having a need to worry or spend extra time to make sure that all our legal matters are set or have all the invoices been paid. This bureaucracy takes surprisingly lot of time even in organization size of LAMKO, luckily almost everything can be done online. Someday I want to find a reasonable priced system to make all of our minutes to digital form and get rid of the last paper files. Maybe next year. Moving to new campus next summer requires also my time, as I am also a contact person for other student associations of LAMK concerning the move.

Of course, we need to have some fun aside the work and every now and then I try to make quality control check in our events. This week’s Wednesday we had our Pre-Christmas party and two weeks ago we had LAMKO’s 20th anniversary gala at Seurahuone and these events passed our restrict quality standards by far! With these words, I want to wish you an excellent end of the year and let’s reset our brains during the Christmas break so we have energy again in January to get back in business!

Jari Koistinen
Secretary General


7. joulukuuta 2017

20v juhlavuosi on päättymässä | LAMKO 20-year anniversary final

LAMKOn 20v Vuosijuhlat on nyt taputeltu.

Vuosijuhlia järjestettiin monta kuukautta aktiivisesti vuosijuhlatiimin kanssa. Voisin kertoa kaikki, aina ohjelman suunnittelusta menun valintaan ja kutsujen lähettämisestä plaseerauksen tekemiseen, mutta toivon että kaikki arvostavat taustatyötä ilman step by step selitystä kuinka paljon töitä tehtiin näiden eteen. Iltaa voin muistella hieman taaksepäin, sillä uskon, että vielä enemmän ihmisiä innostuu käymään tällaisessa arvokkaassa ja hienossa tapahtumassa, kun siitä joku kertoo. Enkä puhu pelkästään LAMKOn vuosijuhlista, vaan myös muiden opiskelijakuntien tai ylioppilaskuntien, sillä meidän vujut olivat lähes loppuunmyydyt. ;) Siitä kiitos kaikille osallistujille!

Ilta alkoi cocktail-tilaisuudella, jossa vieraat pystyivät vapaasti seurustelemaan ja asettumaan paikoilleen ennen tervehdyksiä. Tervehdysten aikana monet järjestöt, yhteistyötahot ja muut osoittivat onnittelunsa LAMKOlle lahjan ja/tai kortin kera. Meidän nimissä lahjoitettiin mm. Saimaan norppien hyväksi, sekä meille annettiin voimajuomaa loppuvuoden koitoksia varten. Kiitos kaikille tervehdysten antajille tai kirjallisten tervehdysten lähettäjille!


Alkuruuan, pääruuan ja jälkiruuan väleissä oli puheita, lauluja lauluvihosta, acappella-esityksiä (Somat Soinnut), huomionosoituksia ja lisää lauluvihon lauluja. Ruoka oli maittavaa ja ohjelma viihdyttävää. Lisäksi näki paljon verkostoa, tuttuja ja muita opiskelijoita. Vuosijuhlathan pidettiin Lahen Seurahuoneella, joista siirryttiin itse tilaisuuden jälkeen Piazzalle jatkoille. Jatkoilla nautittiin kuplivaa ja jatkettiin vapaata seurustelua! Kyllä sitä omasta mielestä voisi sanoa, että ilta oli kaiken vaivan arvoinen. Kiitokset vielä vuosijuhlatiimille kaikesta duunista!

Joulukuu on täällä ja vuoden loppu tapahtumavastaavana lähestyy hurjaa vauhtia. Seuraavana vuorossa on vielä LAMKOn ja LIROn yhteiset pikkujoulut Wintissä 13.12. Luvassa haalarimerkki, bilekilpailu ja mukavaa porukkaa. Teemana toimii Mauttomat Pikkujoulut, joten pukekaa päällenne rumimmat jouluvillapaidat, laittakaa Havaiji-leit kaulaan ja iskekää varvassandaalit jalkaan (en oikeasti suosittele, tuolla on vähän kylmä). Tervetuloa kuitenkin vuoden viimeisiin juhliin!

Facebook-event Pikkujoulubileisiin: https://www.facebook.com/events/130751140933251/

Allekirjoittanut jatkaa ensi vuonna erilaisessa roolissa, mutta edelleen opiskelijakunnan toiminnassa. Nähdään tulevaisuudessa!

Tiia Kettunen
Tapahtumavastaava


-------

LAMKO's 20th Anniversary Gala has now been celebrated.

The anniversary gala was planned actively for few months by the annual gala team. I could tell you everything about designing the program to choosing a menu and sending invitations to deciding the seat chart, but I hope everyone appreciates the background work without the step-by-step explanation of how much work did for this party. What I can do, is talk through the evening a little bit, because I believe that even more people are excited to attend such a valuable and wonderful event when someone tells of it. And I'm not just talking about LAMKO's anniversary, but also other student union’s, as our party was almost sold out. ;) Thanks to all the participants for that!

The evening started with a cocktail event where guests could freely socialize and settle before greetings. During the greetings many organizations, partners and others expressed their congratulations to LAMKO with a gift and/or a card. For example, few donated in our name for the protection of Lake Saimaa ringed seals, and we were also given power liquid for the rest of the year’s challenges. Thank you to all the greetings or to the senders of the written greeting!


There were speeches, songs from the songbook, Acappella performances (Somat Soinnut), accolades and more songs from the book, in between the starters, the main course and the dessert. The food was tasty and the program was entertaining. In addition, we saw a lot of field’s network, acquaintances and other students. The annual celebration was held at Lahti Seurahuone, after which we moved to Piazza for the after party. There we continued to enjoy bubbly and kept free socializing! But yes, in my own opinion, I could say that the night was worth the trouble. Thanks again for the annual gala team for all the work!

December is here and the end of the year as the head of events is approaching fast. Next, there are still Christmas party co-operated by LAMKO and LIRO at Wintti on 13th of December. There will be overall badges, party competition and nice people. The theme is Tasteless Pre-Christmas Party, so wear your ugliest Christmas shirts, put on a Hawaii lei on your neck and wear your flipflops (I do not really recommend that, there is a bit cold for those). Welcome to the last party of the year!

Facebook-event for the X-mas Party: https://www.facebook.com/events/130751140933251/

Yours Truly will continue with a different role next year, but with the student union LAMKO of course. See you in the future!

Tiia Kettunen
Head Of Events

4. joulukuuta 2017

Aktiivinen opiskelija / An active student

Mikä tekee minusta aktiivisen opiskelijan, aktiivisen kansalaisen?

Onko aktiivisuus sitä, että tunkee nokkansa jokaiseen eteen tulevaan projektiin? Vai onko se sitä, että seuraa päivittäin kello kymmenen uutiset ja avaa aamulla radion heti herättyään kuullakseen päivän polttavimmat keskustelunaiheet? Aktiivisuus voi jollekin luoda sanana mielikuvaa ilman pattereita tai akkua toimivasta koneesta, joka elääkseen ammentaa energiansa päälle kasautuvista vastuutehtävistä.

Ehkei se olekaan mitään näistä. On oletettavaa, että aktiiviseksi opiskelijaksi kutsuttu henkilö vaikuttaa ainakin jossain järjestössä ja on kartalla opiskelijoiden asioista vähintään paikallisella tasolla. Aktiivinen opiskelija on tietoinen koulutusympäristössään tapahtuvista muutoksista ja ottaa niihin kantaa. Hän on se, joka avaa suunsa ensimmäisenä, kun opettaja pyytää palautetta kurssin sisällöstä.

Hetkinen. Aktiivisuus on siis jokin tietty, virheetön muotti, johon on mahduttava? Ei minun mielestäni.

Palautteen saaminen opiskelijoilta on joskus haasteellista. Mielipiteitä kysellään uusien juttujen kehittelyvaiheissa, mutta vain harvaa kiinnostaa käyttää sitä vähäistäkin vapaa-aikaa johonkin, mikä ei suoraan tunnu koskettavan itseään. Kun jokin kuitenkin menee vikaan, älähtää opiskelijan ääni niin että kaikuu. Syy ei ole yksin opiskelijoiden. Matalan kynnyksen vaikuttamiskeinoja tulee kehittää. Mikä sinua opiskelijana houkuttelesi vaikuttamaan? Opintopisteet? Halu auttaa? Voisiko näitä asioita nähdä opiskelijan velvollisuuksina? Voiko opiskelijaa pakottaa?

Me opiskelijakunnassa haluamme auttaa just sua löytämään oma tapasi olla aktiivinen kansalainen. Äänestä, ota kantaa, peukuta somessa, seuraa uutisia, vastaa kyselyihin. Tietoisuuden lisäämisellä on helpompi pitää omista oikeuksistaankin huolta. Opiskeluaika voi antaa sinulle ohjat, mutta ne ohjat sinun on otettava omiin käsiisi. Kannustan siis jokaista etsimään sen oman tavan vaikuttaa ja osallistua, oli sitten kyse opintojakson palautteesta, sisäilmaongelmista tai ihan vain rakkaudesta lajiin.

Katariina Polvi
LAMKOn hallituksen jäsen
Kansainvälisyysvastaava

--

What makes me an active student, an active citizen?

Does being active mean that you have to take part in every single project that you can possibly find? Or is it that you watch the evening news and wake up for your radio telling you the top three discussion topics for today? Activity as a word may create an image of a machine that goes on without batteries and lives for countless responsibilities.

Maybe it’s nothing of a sort. It’s assumed that one who’s called as an active student takes part in at least some association and is aware of students’ matters, locally at least. An active student is aware of possible changes with the study environment and makes a difference. He’s the one who opens his mouth first when a teacher asks for course feedback.

Wait a minute. You say that activity is a certain type of a mold where everyone has to fit in? No way, I don’t think so.

It’s sometimes hard to get feedback from students. People ask opinions about different things but only a few wants to spend that last free moment on something that doesn’t even feel to consider them directly. But when something goes sideways, students yell as a united voice. But students are not the only ones to blame. Easy ways to make an impact on these things need to be improved. As a student, what would make you want to effect? Maybe ECTs? A simple will to help? Could these things be considered as students’ duties? Can it be made compulsory?

We at the student union want to help you find your own way to grow towards active citizenship. Vote, speak out, like posts in social media, follow the news, answer inquiries. When you grow your knowledge it’s easier to keep track on your own rights too. Study time may give you reins but you have to grab them into your own hands. I encourage everyone to find your own way to take part, whether it is about a course feedback, inside air problems - or just because you love it.

Katariina Polvi
Member of the Board in LAMKO
Head of International Affairs