4. joulukuuta 2017

Aktiivinen opiskelija / An active student

Mikä tekee minusta aktiivisen opiskelijan, aktiivisen kansalaisen?

Onko aktiivisuus sitä, että tunkee nokkansa jokaiseen eteen tulevaan projektiin? Vai onko se sitä, että seuraa päivittäin kello kymmenen uutiset ja avaa aamulla radion heti herättyään kuullakseen päivän polttavimmat keskustelunaiheet? Aktiivisuus voi jollekin luoda sanana mielikuvaa ilman pattereita tai akkua toimivasta koneesta, joka elääkseen ammentaa energiansa päälle kasautuvista vastuutehtävistä.

Ehkei se olekaan mitään näistä. On oletettavaa, että aktiiviseksi opiskelijaksi kutsuttu henkilö vaikuttaa ainakin jossain järjestössä ja on kartalla opiskelijoiden asioista vähintään paikallisella tasolla. Aktiivinen opiskelija on tietoinen koulutusympäristössään tapahtuvista muutoksista ja ottaa niihin kantaa. Hän on se, joka avaa suunsa ensimmäisenä, kun opettaja pyytää palautetta kurssin sisällöstä.

Hetkinen. Aktiivisuus on siis jokin tietty, virheetön muotti, johon on mahduttava? Ei minun mielestäni.

Palautteen saaminen opiskelijoilta on joskus haasteellista. Mielipiteitä kysellään uusien juttujen kehittelyvaiheissa, mutta vain harvaa kiinnostaa käyttää sitä vähäistäkin vapaa-aikaa johonkin, mikä ei suoraan tunnu koskettavan itseään. Kun jokin kuitenkin menee vikaan, älähtää opiskelijan ääni niin että kaikuu. Syy ei ole yksin opiskelijoiden. Matalan kynnyksen vaikuttamiskeinoja tulee kehittää. Mikä sinua opiskelijana houkuttelesi vaikuttamaan? Opintopisteet? Halu auttaa? Voisiko näitä asioita nähdä opiskelijan velvollisuuksina? Voiko opiskelijaa pakottaa?

Me opiskelijakunnassa haluamme auttaa just sua löytämään oma tapasi olla aktiivinen kansalainen. Äänestä, ota kantaa, peukuta somessa, seuraa uutisia, vastaa kyselyihin. Tietoisuuden lisäämisellä on helpompi pitää omista oikeuksistaankin huolta. Opiskeluaika voi antaa sinulle ohjat, mutta ne ohjat sinun on otettava omiin käsiisi. Kannustan siis jokaista etsimään sen oman tavan vaikuttaa ja osallistua, oli sitten kyse opintojakson palautteesta, sisäilmaongelmista tai ihan vain rakkaudesta lajiin.

Katariina Polvi
LAMKOn hallituksen jäsen
Kansainvälisyysvastaava

--

What makes me an active student, an active citizen?

Does being active mean that you have to take part in every single project that you can possibly find? Or is it that you watch the evening news and wake up for your radio telling you the top three discussion topics for today? Activity as a word may create an image of a machine that goes on without batteries and lives for countless responsibilities.

Maybe it’s nothing of a sort. It’s assumed that one who’s called as an active student takes part in at least some association and is aware of students’ matters, locally at least. An active student is aware of possible changes with the study environment and makes a difference. He’s the one who opens his mouth first when a teacher asks for course feedback.

Wait a minute. You say that activity is a certain type of a mold where everyone has to fit in? No way, I don’t think so.

It’s sometimes hard to get feedback from students. People ask opinions about different things but only a few wants to spend that last free moment on something that doesn’t even feel to consider them directly. But when something goes sideways, students yell as a united voice. But students are not the only ones to blame. Easy ways to make an impact on these things need to be improved. As a student, what would make you want to effect? Maybe ECTs? A simple will to help? Could these things be considered as students’ duties? Can it be made compulsory?

We at the student union want to help you find your own way to grow towards active citizenship. Vote, speak out, like posts in social media, follow the news, answer inquiries. When you grow your knowledge it’s easier to keep track on your own rights too. Study time may give you reins but you have to grab them into your own hands. I encourage everyone to find your own way to take part, whether it is about a course feedback, inside air problems - or just because you love it.

Katariina Polvi
Member of the Board in LAMKO
Head of International Affairs
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti