21. joulukuuta 2017

Bye bye 2017!

Opiskelijakunnan vuosi 2017 on tulossa päätökseen ja ennen kun paljastan mitään ensivuodesta, palataan hetkeksi tähän vuoteen.

2017 hommat alkoivat perinteensiirtoevakolla, jossa uudet ja vanhat toimijat kokoontuivat yhteiselle mökkiviikonlopulle ja perehtyivät sekä kouluttautuivat parin päivän ajan intensiivisesti. Heti tammikuussa oli myös SAMOK (Suomen opiskelijakuntien liitto) Lähtölaukaus-risteily, jossa uudet toimijat pääsivät kouluttautumaan koko opiskelijakuntakentän laajuisesti hieman enemmän. Sitten tietty DuuniExpo-messut, sekä vuoden ekat opiskelijabileet! Päästin alkuvuodesta vielä ständeilemään kampuksilla ensimmäisen LAMKO tourin parissa. Myöskin Lahen opiskelijajärjestöt kokoontuivat järjestöstartin parissa, jossa jaettiin yhteistä tietoa, sekä seuraavaksi myöhemmin syksyllä kokoonnuttiin uudemman kerran.


Väliin oli jotain vähän rennompaa, sillä LAMKOn edustajat kutsuttiin Mastolan eli radio- ja tv-museon avajaisiin, josta muutaman viikon päästä meillä oli virkistäytymispäivä Lahessa järjestettyjen hiihdon MM-kisojen parissa. Siitä suoraan vapaaehtoishommiin Suomi100 Forumin vaatesäilytykseen, infoon ja kellotukseen. Kuulostaa ehkä aluksi tylsältä, mutta samalla sai kuunnella ja/tai osallistua todella mielenkiintoisiin, tulevaisuutta koskeviin paneeleihin. Sitten oli Aleksanterinkadun Approt, Lahen opiskelijavappu, SpeakOut Toureja, tutorkoulutuksia sekä tutor Kick Off ja pääsiäisen munajahti! Olemme vuoden aikana päässeet myöskin tutustumaan uuteen Mukkulan kampukseen, pitäneet alumni-illan LAMKOn entisille ja nykyisille toimijoille, osallistunut orientaatioviikoille ja lukuisiin tapahtumiin, kuten Kurkunkastajaiset, Tursajaiset ja Fuksiaiset sekä luonnollisesti opiskelijabileet. Lisäksi järjestimme 20v Vuosijuhlat Silliaamiaisineen, ja LAMKOlla oli uusia tapahtumia, kuten LiiKu Appro (liikunta- ja kulttuuriappro), aktiivi-ilta (pizzailta!) ja muutamia kertoja järjestetty LAMKO Chill Out.


Vuoteen on kuulunut useita jaostotapaamisia, työryhmäedustuksia ja lukemattomia palavereja yhteistyökumppaneiden kanssa. Oma jaostoni oli tapahtumajaosto ja olin tekniikan alan opiskeluhyvinvointityöryhmässä, joiden lisäksi kuuluin viestintäjaostoon ja yhteen työryhmään, joka ei koskaan kokoontunut. Enemmän LAMKOn sisäisiä juttuja tai kentän reissuja on ollut SAMOK kevät- ja kesäseminaarit, AMK-päivät, SAMOKin liittokokous sekä OLL liittokokous, evakkoreissut, eduskuntavierailu, järjestäytymiskokous, perehdytysviikko ja johtamiskoulutus. Eli uusi hallitus on valittu, perehdytys aloitettu ja katse on vahvasti ensivuodessa itse kullakin. Vuosi huipentui Virman pikkujouluihin Armaassa, sekä LAMKOn ja LIROn joulubileisiin Wintissä viime viikolla!

Opiskelijakuntatoiminta toki vie paljon aikaa, mutta henkilökohtaisesti olen kerennyt myös opiskelemaan mm. International Innovation Week (intensiiviviikko) Hollannissa ja kesäkursseja. Vapaa-aikaa on toki löytynyt myös, jonka olen käyttänyt opiskelijatapahtumissa käymisellä, mukaan lukien IOP (insinööriopiskelijapäivät) Mikkelissä ja ASTIN (opiskelijaristeily) laivalla, sekä lomaillessa mökeillä ja Puolassa kavereiden kanssa. Vuoden aikana on myös kerennyt luovuttamaan verta, kuten jokainen kunnollinen opiskelija tekee lounaansa eteen (kyllä, Veripalveluilla saa leivät ja kahvit, kun käy luovuttamassa). Myös Limuradiossa on ehditty pyöriä, vielä alkuvuodesta olleessa ”Laaman Terapia” ohjelmassa (stay tuned, se ehkä palaa linjoille pian!) ja itse pyörittelin LAMKOon kuulumatonta kesäohjelmaa edustajiston varapuheenjohtajan kanssa.


Voisin siis tiivistää, että melko tapahtumarikas ja mahtava vuosi, unohtamattakaan huippujengiä ympärillä! Päivääkään en vaihtaisi pois, mutta päiviä ottaisin mieluusti lisää tai vaihtelisin päikseen, sillä kaikkeen ei voi eikä kerkeä aina osallistumaan. Mutta erityisen hyvä mieli tästä vuodesta ja innolla odotan ensivuotta!

Lupasin jotain paljastaa seuraavasta vuodesta, joten tässäpä tulee:
24.1.2018 DuuniExpot sekä DuuniExpon ja LAMKOn yhteisbileet
14.2.2018 Varjofuksiaiset
21.3.2018 Aleksanterinkadun 10v Appro
Ja hei, jos joku ei tiennyt, niin syksyllä muutetaan uudelle kampukselle!

Kiitos koko LAMKOn puolesta ja palataan vuoden 2018 puolella!Tiia Kettunen
2017 Tapahtumavastaava
2018 Puheenjohtaja


-------

The Student Union's year 2017 is coming to an end and before I reveal anything of the next year, I will return for a moment to this year.

The 2017 work began with a traditional assembly, where new and old operatives gathered for a cottage weekend and practiced intensively for a couple of days. In January, there was also SAMOK (Union of applied sciences students in Finland) Kick start cruise, where new actives could train a little more with the whole student union field. Then there was DuuniExpo fair, and this year’s first student party! Then also in the beginning of the year we toured around campuses on the first LAMKO tour. Lahti student organizations also met firstly for a start to share common information and then later in the fall again.


Something a bit more relaxed for a second as LAMKO's operatives were invited to the opening of Mastola, the Radio and TV Museum, and after a few weeks of that, we had our company’s refreshment day at skiing world championship games in Lahti. Then straight back to voluntary work for Suomi100 Forum cloakroom, info and clocking. It may sound boring at first, but at the same time we heard and / or participated in really interesting, future-oriented panels. Then there was Aleksanterinkadyn Approt, Lahti Student’s First of May, SpeakOut Tour, tutor training, Tutor Kick Off and Easter Egg Hunt! We also went to see the new Mukkula campus, organised an alumni evening for LAMKO's former and present operatives, participated in the orientation weeks and numerous events such as Kurkunkastajaiset, Tursajaiset and the Freshmen Party, and naturally other student party. In addition, we organized the 20th Anniversary Gala with herring breakfast and all, and LAMKO had new events such as LiiKu Appro (sports and culture appro) and a few times organized LAMKO Chill Out.


There have been several section meetings, workgroups and countless meetings with partners. My own section was the event section, and I was in the technology student well-being workgroup and also, I was a member of the communications section and one working group that never met. More LAMKO's internal stuff or field trips have been SAMOK Spring and Summer Seminars, UAS Days, SAMOK general assembly as well as OLL (student sports federation) general assembly, cottage weekend trainings, Parliamentary visit, education week and managerial training. So with that note, a new board has been selected, orientation has started and our eyes are set for next year. This year culminated in our firm’s pre-christmas party in Armas and LAMKO & LIRO Christmas Party at Wintti last week.

Student Union activities takes a lot of time of course, but personally I have also had time to study in the international innovation week in the Netherlands and some summer courses. Other free time, I’ve used in student events, including IOP (engineering student days) Mikkeli and ASTIN student cruise, as well as vacations at summer cottages and Poland with friends. Also during the year, I have also donated blood, as every decent student is doing for their lunch (yes, you get bread and coffee when you donate). Limuradio has also been the place to be as we did "Llama’s Therapy" program, which was still in on air during the early part of the year (stay tuned, maybe it’ll be back soon!) And I myself with the vice-chairman of the representatives did a non-LAMKO orientated summer program.


So I could summarize that this has been quite an event filled and a good year, and not to forget all the awesome people around me! I would not change a day, but I would like to have more days or switch around some days, because not everyone can always attend to everything. But I got particularly great vibes this year and look forward to the next year!

I promised to expose something of the next year, so here comes:
24.1.2018 DuuniExpo and collaboration student party of DuuniExpo & LAMKO
14.2.2018 Shadow Freshmen Party
21.3.2018 Aleksanterinkadun 10-year Appro
And hey, if somebody did not know, in the autumn we will move to a new campus!

Thank you on the behalf of whole LAMKO crew and let’s get back to business in 2018!


Tiia Kettunen
2017 Head of Events
2018 Chairman

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti