31. toukokuuta 2018

Opiskelijakunnan alkuvuosi | Student Union's half a year

Kevät vetelee viimeisiään, tai no viimeisten parin viikon aikana säät ovat vahvasti viitanneet kesään, joten on aika käydä hieman läpi mitä alkuvuodesta on tehty. Itse puheenjohtajana saa toimia jokapaikan höylänä, hoitaa yleisiä asioita, seurata toimintaa ja huolehtia että kaikki pelittää. Sitä ei aina edes osaa selittää mitä tekee, mutta hommaa riittää!

Tammikuu starttaili LAMKO infoilla ja aulamarkkinoilla, jossa kerroimme yleisesti toiminnastamme. Luonnollisesti heti alkuvuodesta on myös perinteensiirtoevakko, joka tarkoittaa vanhojen ja uusien toimijoiden yhteistä viikonloppua, jossa (joulukuun perehdytyksen lisäksi) opetetaan, neuvotaan ja autetaan uusia toimijoita pääsemään entistä enemmän toimintaan kiinni. LAMKin opiskelijavetoinen verkostoitumis- ja rekrytointitapahtuma DuuniExpo järjestetään vuosittain tammikuussa, johon LAMKO järjesti jatkot; kevään ensimmäiset isot opiskelijabileet nimeltä "Wallstreet party". Koska luottamustoimijoita ei voi koskaan kouluttaa liikaa, kuun lopulla vuorossa oli Lähtölaukaus, joka on Suomen opiskelijakuntien liiton (SAMOK) järjestämä kouluturisteily kaikille opiskelijakuntatoimijoille. Huippureissu!

Helmikuussa Lahden opiskelijajärjestöt (LAHO) tutustuivat ja kouluttautuivat järjestöstartissa, josta lähtien yhteistyö on ollut tiivistä kevään ajan. Kuun aikana ilmeistyi myös LAHOn allekirjoittama kannanotto koskien opiskeluterveydenhuollon keskityspäätöstä. LAMKO järjesti ystävänpäivänä Varjofuksiaiset, joka on tarkoitus ottaa perinteeksi, jotta tammikuussa aloittaville opiskelijoillekin olisi Fuksiaiset eikä tarvitsisi odottaa syksyyn. Aiemmin samaisena päivänä puheenjohtajat olivat SAMOKin PJTJ (puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien) -tapaamisessa käymässä läpi ajankohtaisia asioita. Helmikuun LAMKO touria eli kampuksilla ständeilyä ja tutorhaun alkamista ei tietenkään saa unohtaa!


Maaliskuu oli täynnä menoa ja meininkiä. Ensin toureiltiin hieman, kun käytiin jokaisella kampuksella myymässä vuoden suurimpaan opiskelijatapahtumaan lippuja. Kyseessä tietenkin Approt! Ennen approja puheenjohtajisto lähti Mikkeliin verkostoitumaan muiden idän opiskelijakuntien kanssa, nämä ovat niitä hauskoja ja yllättävän tärkeitä reissuja! Matkustelu ei toki loppunut tähän, sillä SAMOKin kevätseminaari järjestettiin Helsingissä. Lisäksi tutorhaastattelut ja uusien tutoreiden valinnat ajoittuivat maaliskuulle. Ja sittenhän oli ne Approt! Entistä suurempana ja parempana kuin koskaan aiemmin!

Huhtikuussa alkoi tutorkoulutukset, SAMOK kummimme kävi kyläilemässä ja järjestimme alumni-illan, sekä SpeakOut tourin palautejärjestelmistä valistaminen mielessä. Huhtikuun isoin asia LAMKin tasolla oli kansainvälinen uusinta-auditointi, johon LAMKO osallistui suuresti. Auditoinnissa tarkastellaan organisaation laatujärjestelmiä ja laadunhallintaa. Kaksipäiväinen auditointi tarkoitti haastatteluihin osallistumista eri työryhmien mukana sekä opiskelijaryhmissä. Haastattelijoina toimi eri maiden korkeakouluista koostettu asiantuntijaryhmä. Auditoinnin jälkeen starttailikin jo hurjaa vauhtia Lahen opiskelijavappu, johon kuului Haalaripesis, Vappusitsit ja muu perinteinen vappuhärdelli!


Toukokuu ei näytä ulospäin niin toiminnan täyteiseltä, mutta kiirettä on pitänyt. Reissua sai taas tässä tehdä, kun AMK-päivät sijoittuivat Poriin tänä vuonna. AMK-päivillä oli mielenkiintoisia paneeleita ja rinnakkaissessioita, jotka saivat somen kuohumaan, ainakin sen verran että tapahtuman someseinä oli kaksi päivää hyvin aktiivinen. Toukokuussa(kin) on ollut paljon sisäistä toimintaa, kuten LAMKOn poliittisten ohjelmien uudistusta, syksyn suunnittelua, toimiston siivousta muuttoa varten ja vastapainona hallituksen virkistäytymispäivä Vierumäen Flowparkissa.

Kesäkuussa eka reissu on Kesäevakko, jolloin vetäydymme lähiseudulle työskentelemään intensiivisesti kolme päivää. Sen jälkeen hommat hiljenevät hieman ja heinäkuu saadaankin suunnilleen lomailla! Muuten vuoden aikana olemme osallistuneet SAMOKin toimintaan, LAMKin työryhmiin, projektiryhmiin sekä LAMKOn sisäisiin ryhmiin ja tiimeihin. Kahvila- ja nettisivuprojektit ovat mallillaan ja sääntöuudistus on rehtorin puumerkkiä vaille valmis. Kokouksia, iltakouluja ja joka viikkoisia "TiPuja" (tiistaipuuro) eli viikkopalavereita on pidelty. Paljon on tehty ja paljon jäi mainitsematta, mutta tästä on hyvä jatkaa!

Ehkä tiivistettynä: työ ei näköjään tekemällä lopu. Syksyä odotellessa!


Tiia Kettunen
Hallituksen puheenjohtaja


----
Spring is coming to it's end, well the last couple of weeks the weather has been strongly seemed like summer, so it's time to go a little bit through what has been done in the start of the year. As a chairman, I do a little bit of everything everywhere, handle general issues, track activities, and make sure things are working. I can't always even say what I do and what I've done, but I know there is enough work to do!

January started with LAMKO infos and lobby market, where we told generally about our activities. Naturally, right from the beginning of the year, there is also a tradition transferring assembly, which means the joint weekend of old and new operatives, in which (in addition to Decembers familiarization) is things are taught, advised and helped to new operatives to get them even more involved. The LAMK's student-driven networking and recruitment event, DuuniExpo, is held annually in January, to which LAMKO organized after party; the first big student party of the spring called the "Wallstreet party". Since there may never be too much training, there is a Kickstart cruise at the end of the month, a training cruise organized by the Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences (SAMOK) for all student union actives. Great trip!

In February, Lahti Student Organizations (LAHO) became acquainted and educated in the form of start event from which on the co-operation has been intense for the whole spring. During the month, a statement document by LAHO, about the decision to focus the student health care services, also appeared. LAMKO organized the Shadow Freshmen Party on Valentine's Day which is supposed to be an annual tradition, so that students who started in January would also have their own Freshmen Party ​​and would not have to wait till the autumn. Earlier on the same day, the chairmen were at SAMOK's PJTJ (chairmen and secretary generals) meeting where we discussed about hot topics. Of course the LAMKO Tour on February, and the beginning of tutor application period must not be forgotten!


March was full of happenings. First, we sold tickets at each campus for the year's biggest student event. Of course, of course, Appro! Before that, the chairmen went to Mikkeli to network with other student union actives of the East, these are the fun and surprisingly important trips! Traveling did not stop here because SAMOK spring seminar was held in Helsinki. In addition, tutor interviews and new tutor choices were scheduled for March. And then there was the Appro! Greater and better than ever before!

In April we began tutor training, our SAMOK contact visited us and we arranged an alumni evening, and naturally a SpeakOut Tour with feedback systems in mind. The biggest issue in April at the LAMK level was the international re-audit, which to LAMKO participated greatly. The audit examines the organization's quality systems and quality management. The two-day audit meant participation in the interviews with the different working groups and student groups. Interviewers were an expert group of universities from different countries. After the audit, we started Lahti students May Day, which included student overall baseball, May Day academic table party and other traditional fun times!


May does not look so full of action to the outside, but we've been busy. There was a trip again when the UAS days were placed in Pori this year. The UAS days had some interesting panels and sessions that caused some social media hype, at least enough for two days to the social media wall to be very active. In May, there have been many internal activities such as the reform of LAMKO's political programs, the planning of the autumn, the cleaning of the office for campus move and the refreshment day of the board at Vierumäki Flowpark.

In June, the first trip is the Summer retreat assembly, when we are going to go to the nearby area of ​​Lahti to work intensively for three days. After that, the work will cool down slightly and July will be about the time to some vacation! Otherwise, during the year we have participated in SAMOK's operations, LAMK's working groups, project teams and LAMKO's internal working groups and teams. Café and website projects are on a great shape, and the rule reform is ready for the CEO's signature. Meetings, palavers and every week's Tuesday Porridge ie weekly meets have been held. A lot has been done and a lot I forgot to mention, but it's good to go from here!

Perhaps in summary: the work does not seem to end by doing. Waiting for the autumn!


Tiia Kettunen
Chairman of the Board

24. toukokuuta 2018

Mitä kaikkea hyvinvointiin kuuluu? Kuinka sitä voi parantaa/kehittää? / What is wellbeing made of? How can you improve your own wellbeing?


Nyt viimeiset kolme viikkoa on LAMKOn Facebookissa ollut käynnissä hyvinvointiviikot. Jokaisena päivänä on jaettu jokin aihe tai asia liittyen omaan hyvinvointiin ja sen tutkiskelemiseen. Olethan nämä huomannut?Moni varmasti tietää mitä hyvinvointi on, mutta tiedätkö oikeasti miten itse voit? On helppo sanoa että, kyllä mie syön terveellisesti, liikun ja oon aktiivinen, mutta hyvinvointi ei ole pelkästään noita asioita. Omasta hyvinvoinnista pitää pitää huolta. Ei riitä että on tyytyväinen omaan elämäänsä vaan omaa elämää pitää rakastaa, jotta voi oikeasti hyvin. OOtko miettinyt että, onko oma elämäsi juuri sitä mitä haluat? On paljon asioita, joita voi itse muuttaa ja joihin pystyt itse vaikuttamaan. Kuten esimerkiksi se että, teet asioita joita rakastat. Kaiken pakollisen (työ,koulu) lisäksi olisi aina oltava aikaa itselle ja omille jutuille. Joillekin tää oma juttu on esimerkiksi liikunta, lukeminen, netflix, kokkailu yms. Ethän laiminlyö itseäsi ja tee vaan asioita, koska on pakko.

Oon itse ihminen, joka helposti tekee asioita vaan siksi koska on pakko ja tää näkyy lyhyenkin ajan jälkeen siinä että, oon tosi huonolla tuulella ja en nauti omasta elämästä yhtään. Tällaiselle toiminnalle on saatava loppu. Jokaisella on kuitenkin yksi elämä elettävänä ja jos et sitä elä niinkö itse tahdot, koska sitten? Haluatko vanhempana miettiä ja muistella asioita, jotka jätit tekemättä? Itse en ainakaan tahdo katua mitään enkä jättää tekemästä asioita, joita oikeasti haluan tehdä.
Annan sulle tän kirjoituksen loppuun  tehtävän:

Ota A4 tyhjä valkoinen paperi. Piirrä paperille ympyrä.

Jaa ympyrä 7osaan.

1.osa : fyysinen terveys. Kuinka sinä voit? onko fyysisessä terveydessäsi jotain ongelmia? Onko sinulla energinen ja hyvä olo?

2.0sa: Henkinen hyvinvointi. Onko sinulla hyvä olla? Oletko tyytyväinen elämääsi?

3.osa Työ. <rakastatko sitä mitä teet? saatko työskennellä itsellesi tärkeiden asioiden parissa?

4.osa Talous. onko taloutesi vakavaraisella pohjalla? pystytkö toteuttamaan unelmiasi?

5.osa Aika. Onko sinulla aikaa itsellesi tärkeille asioille? Oletko stressaantunut ja kiireinen?

6.osa Juhlistaminen. Osaatko arvostaa pieniäkin asioita elämässäsi? Juhlistatko omia saavutuksiasi?

7.osa Ihmiset. oletko ympäröinyt itsesi positiivisilla ihmisillä? Kenen kanssa vietät eniten aikaasi?

Nyt vastaat noihin seitsemään osan kysymyksiin. Jokaisesta osasta värität sen verran kuin tunnet että asiasi ovat hyvin. Jokaiseen osioon on mahdollista värittää 1-10arvosanalla. Laitan esimerkin alle:Tämän elämänympyrän avulla näet, kuinka tyytyväinen oikeasti olet elämäntilanteeseesi. Mitä voisit tehdä jotta jokainen kohta olisi 10?

Nyt jos koskaan on aika ottaa itseään niskasta kiinni ja tehdä parannusta omaan hyvinvointiin askel askeleelta!


PS. Muistakaahan että, syyskuussa ois taas LiiKu appro tapahtumaa luvassa!

Mukavaa ja lämmintä kesää!

Jenny Kaarlela
Liikuntavastaava

--

The last three weeks in LAMKO's Facebook have been all about wellbeing. On each day we have shared some topic about wellbeing. Have you noticed these?Many of us know what we mean when talking about wellgeing, but di you know how well you are doing? It is easy to say that I eat healthy, I do sports and I'm active, but wellbeing consists also from other things. Everyone should take care of his own wellbeing. It's not enought that you are satisfied with your life. You should love your life to really feel good. Have you stopped to think is does your life consists of all the things that you want it to? There are many things that you can change or have an influence on. For example doing the things you love. In addition to all the compusory things (works, school) you should have time for yourself and the things you love doing. For someone it can be cooking, reading, Netflix etc. Don't neglect yourself and do only things you have to.

I'm the kind of person who many times only does the things I have to. This shows even in after a short period of time, I get cranky and I stop enjoying my life. This must stop. Each one of us only has one life to live and if you spend this time doings what you want, when then? Do you want to think about all the things you didn't do when you get old? I'm not going regret the things I didn't do, bnut do the things I love to do.

Here is an assignment for you:

Take an empty piece of paper. Draw a circle.

Divide the circle in to 7 chapters.

1. chapter : Physical heatlh. How are you feeling? Do you have some problems with your physical health? Do you feel good and energetic?

2. chapter: Mentall welbeing. How do you feel? Are you happy with your life?

3. chapter: Work. Do you love what you do? DO you work with matters that are important to you?

4. chapter: Finance. Are you finances on solid ground? Are you able to make your dreams happen?

5. chapter Time. Do you have time for things that are important to you? Are stressed and too busy?

6. chapter Celebrating. Do you appreciate the small things in your life? DO you celebrate you accomplishments?

7. chapter People. Have you surrounded yourself with positive people? Who do you spend most of your time with?

Now answer those seven questions. From each chapter color that you feel that things are good. In each chapter you can choose a number from 0 to 10. Below an example:With this circle of life you can see how happy you actually are with your life. What could you do to get a 10 out of all the chapters? 

Now is the time to take the step to better wellbeing and to a better life! 


PS. Remember that LiiKu appro - Sports and culture appro is coming again in September!

Have a nice and warm summer!

Jenny Kaarlela
Head of sports

17. toukokuuta 2018

Katse kohti kesää / Eyes towards the summer

Kevätlukukausi on ollut paljon uusien asioiden opettelua. Opintojen aikainen viimeinen kevät lähenee loppuaan ja tuntuu todella epätodelliselta. Vuoden alku tuntui pitkältä ja silloin mietin, miten paljon minulla on aikaa tehdä erilaisia kursseja ja lisäopintoja. Noh, toisin kävi. Tai ainakin niin minusta tuntuu. Kalenterini on ollut täysi melkeinpä joka päivä. Tein pakolliset kurssit ja aloitin viimeistä harjoittelujaksoani.

Kesän aikana onneksi pääsen töihin lepäämään ja samalla ajattelin tehdä kaksi kesäkurssia. Oma valmistuminen kolkuttaa jo ovella, joten haluan ottaa kaiken mahdollisen irti opiskeluajastani. Itselleni valikoitui kaksi hyvää kurssia kesän tarjonnasta mm. Akuutit haavat – tehokas hoito ja Sairaanhoitajan vastaanottotyö ja ohjaustoiminta. Kevät on osoittautunut niin lämpimäksi, ettei tee mieli olla sisällä liian pitkään, mutta onneksi nettikursseja voi opiskella myös kahviloissa tai muutenkin ulkotiloissa.


Vaikka itse ilmoittauduin omaan alaan liittyviin kursseihin, jokainen voi kuitenkin oman mielen mukaan valita kursseja myös muilta aloilta. Kielten opintoja tai miksi ei liiketalouden opintoja. Opinnot voi laittaa vapaavalintaisiin opintoihin. Kesäkursseja suorittaessa kannattaa myös muistaa opintotukien hakeminen, jos sellaista tarvitsee. Kelan sivuilta löytyy paljon hyvää informaatiota, mutta LAMKOn väki auttaa myös erilaisten kysymysten kanssa! Työntäyteistä kesää, mutta muistakaa myös levätä!
Taija Meriläinen
Kansaivälisyysvastaava


--

This spring has been quite busy, and I’ve learned a lot of new things. This is the last spring semester of my studies and it feels unreal. The year felt too long at the beginning and I thought of how much I have time to do a lot of different courses, studies and get extra credits. Well.. It didn’t happen. Or that is how I feel. My calendar has been full almost every day during this spring. And all I did was the mandatory courses and started my last clinical training.

The only relaxed time I will have is when I start my summer job. At the same time, I was planning to do two courses from summer semester. My graduation is the end of this year, so I want to use every opportunity I can to learn new things. I start the two courses soon (Akuutit haavat, Sairaanhoitajan vastaanottotyö) and thanks to the warm weather I can do these online courses even outside at a café or park.


Even though I applied nursing courses, everyone can choose courses from all different study fields. You can take language studies or why not some of the business studies as well. You can add them to your elective studies. If you are going to study during the summer, remember to apply for student allowance from Kela, if needed. From Kela’s website you get more information but LAMKO is always here to help! Have a productive summer but remember to relax!

Taija Meriläinen
International affairs

11. toukokuuta 2018

Intensiiviviikko - loistava vaihtoehto kansainvälistymiseen / Intensive week - a great way to be more international

Ciao! Koulutuspoliittisen vastaavan tervehdys Italiasta.

”I’m too old for this s*it” oli legendaarinen, Danny Gloverin esittämän Roger Murtaughin lausahdus 80-luvun hittielokuvassa Tappava ase. Sama lause pyörimielessäni, kun pohdin opintojeni alkaessa mahdollista opiskelijavaihtoon osallistumista. Miten tämän ikäinen ukko lähtisi enää useaksi kuukaudeksi ulkomaille pyörimään ja millä rahalla tämänlainen leikki toteutettaisiin. Ajatus nousi joskus esille vielä minua 10 vuotta vanhemman opiskelijakolleegan kanssa. Olin jo luopunut ajatuksesta, kunnes kuulin sattumalta ystävältäni LAMKn järjestämistä intensiivikursseista.


LAMK järjestää useita eri aloille tarkoitettuja kansainvälisiä intensiivijaksoja ulkomailla. Lista ja lisätietoja löytyy Respasta (Opiskelemassa – Opiskele eri tavoin – Kansainväliset intensiivijaksot). Sairaanhoitajaopiskelijana minulle valikoitui European Nursing Module, joka on kahden viikon vaihto Euroopassa, sisältäen luentoja, tutustumista eri sairaalayksiköihin ja toivottavasti myös tutustumista muiden maiden sairaanhoidon opiskelijoihin. Lähetimme kahden ystäväni kanssa hakemukset vetämään ja pääsimme lähtemään Italiaan Reggio Emilia nimiseen kaupunkiin toukokuussa. Koulu tukee opiskelijan matkaa 250€ stipendillä.

Valmistelut matkaa varten olivat välillä hermoja raastavat, mutta onneksi koko LAMKn henkilökunta on ollut suurena tukena meille opiskelijoille. Muutama lähiopetus jää matkan takia väliin, mutta opettajien kanssa asia saatiin sovittua korvaavilla tehtävillä. Italialaisten vaatimukset terveysdokumenteissa olivat hyvin kryptiset, mutta koulun terveydenhoitaja on painanut meidän puolesta niska limassa hommia ja italialaiset ylilääkärit on saatu tyydytettyä. Annamme myös asiasta kehittävää palautetta, jotta jatkossa hommat hoituisivat hieman mutkattomammin. Edullisen ja toivottavasti laadukkaan majoituksen saimme hankittua Airbnb:n kautta ja lento lähtee huomenna.

Jos sinua kiinnostaa maailmankuvan avartaminen, pieni maisemanvaihdos ja kielten harjoitteleminen, mutta et koe usean kuukauden vaihtoa mukavaksi itsellesi, tutustu intensiivijaksoihin Respassa, kerää porukka kasaan ja lähetä hakemus! LAMKO approves

Marko Kaira
Koulutuspoliittinen vastaava

--

Ciao! LAMKOs Head of educational policies sends greetings from Italy

” I’m too old for this s*it” was legendary words said by Roger Murtaugh on 80’s hit movie Leathel weapon, presented by actor Danny Glover. Same words came to my mind when I thought about going to student exchange during my studies in LAMK. How can I leave rental apartment, studies and work behind, use all my savings and be away for several months. Same thoughts came to my ten years older student colleagues mind. However, we spoke that some exchange would be nice and learnt about LAMK intensive courses abroad.

LAMK arrange several intensive courses every year for all different departments all across Europe. You can find list and more information about these courses from Respa.lamk.fi. As a nursing student, I chose this European nursing module, which is two week exchange in Europe. During that two weeks we have lectures, we get to know different kind of hospital departments and hopefully get to know also nursing students from other counties. Me and two of my friends send our applications in and we had amazing opportunity to go to Reggio Emilia, Italy on May. School gave us 250€ scholarship for this trip.


Preparing for this trip wasn’t easy because of Italian health regulations for nursing students, but with LAMKs helpful staff we get our problems solved. Specially our public health nurse helped us a lot. We gave some feedback, so these problems could be solved more ahead. We also miss couple of classes in Finland, but we agreed to do some extra homework, so we don’t miss anything. 

If you are interested seeing world, get to know people from different counties and practicing your language skills, but you don’t want to be away for several months, then this is perfect option for you. Read about LAMK intensive courses from Respa, get your crew together or go by yourself and send application now! LAMKO approves.

Marko Kaira
Head of educational policies4. toukokuuta 2018

Mitkä sitsit? / What is sitsit?

Mitkä sitsit? Sitsit eli akateeminen pöytäjuhla on vähän rennompi versio vuosijuhlista. Sitseillä on yleensä jokin teema ja on suotavaa pukeutua teeman mukaisesti.  Sitseillä syödään, lauletaan, juodaan ja lauletaan ja vielä kerran lauletaan. Sitseillä vaalitaan hyviä käytöstapoja, puheenvuoroa pyydetään kauniisti nousemalla seisomaan ja pyytämillä sitä ”arvon toast-master”, ”parahin majesteettinen korkeutenne” tai jokin muu toast-masterin arvoon sopiva ilmaus. Aina muistetaan puhujaa kuunnella kiltisti hiljaa. Ruokaa on yleisesti tarjolla kylmää tai lämmintä, alku, -pää, -ja jälkiruoka. Juomia tulee erinäinen määrä järjestäjätahon puolesta mietoja ja teräviä, myös alkoholittomasti voidaan sitsata. 
Sitseillä on jotain ohjelmaan, jos ei muuta niin rangaistusten katseleminen on vähintäänkin viihdyttävää. Mitä rangaistuksia? No minäpä kerron. Sitseillä on toast-Master tai kaksi, joiden sana on laki. Jos sitsaajia on paljon yleensä yleisön sekaan voi olla soluttautunut muutama trolli jotka tarkkailevat, että sääntöjä noudatetaan.  Rangaistus voi olla mitä tahansa julkisen nöyryytyksen, sylitanssin ja kauhan shotin juomisen väliltä. Yleisesti yksinlaulu ja runonlausunta ovat olleet kova juttu.  Rangaistus voi olla kertaluontoinen tai jatkua koko sitsien ajan esim. ”kun puhut, puhu aina Aku Ankan äänellä”

Entä ne laulut sitten? Sitseillä voidaan laulaa ”läsystä” -lauluvihkosta tai käyttää jonkun järjestön omaa lauluvihkoa kuten insinöörien laulumattia. Varsinaista lauluääntä ei tarvita, laulut ovat enemmän tai vähemmän helppoja ja heittäytyminen on suotavaa. Kaikkien tulee laulaa kovaa ja kuuluvasti mikäli näin ei tee on tästäkin mahdollisuus saada rangaistus. Laulut ovat vanhoja juomalauluja ja osaan lauluista on matkan varrella kehkeytynyt uusia sanoja ja säkeistöjä paljonkin.  Näitä lisäsäkeistöjä on suotavaa laulaa. Laulua pyydettäessä pyytäjä nousee seisomaan ja pyytää ensin lupaa puhua sitten hän esittelee itsensä ”Hei olen Matti” ja muut vastaavat ”hei Matti”. Sitten hän pyytää laulua ja jää laulamaan vieläkin seisoen. Pyytäjän tulee myös osata laulaa laulu.

Laulun jälkeen nostetaan malja. Istumajärjestys noudattaa yleisesti järjestystä tyttö-poika-tyttö-poika, mutta aina tämä ei onnistu joten silloin skoolataan pöydän päässä keskelle päin ja muut vastaavat tähän. Laseilla ei kilistetä, lasit vain kohotetaan. On todella epäkohteliasta olla katsomatta silmiin skoolauksen aikana, joten tiukka tuijotus tässä tilanteessa on paikallaan. Tyhjällä lasilla ei saa skoolata. 

Laulujen aikana voidaan huudella erilaisia huudahduksia, joilla tuodaan lisäiloa laulamiseen. 
Huudahdukset sijoitetaan säkeistöjen väliin, ne eivät saa häiritä laulun kulkua. 

”Mellansup”            Yksi kulaus omasta juomasta, ei skoolausta.
”Tempo”                 Nopeuttaa laulun tahtia hyvän maun rajoissa.
”Omstart”               Kehottaa laulajia aloittamaan säkeistön tai laulun alusta.

Laulun aikana ei puhuta, syödä tai juoda. Jos juomista ei erikseen oheisteta laulussa.
Sitseillä on siis monia sääntöjä etiketti mitä noudatetaan MUTTA  tärkeimmät säännöt ovat:

1. Älköön se juoko, ken ei kalaa syö.

      1.1. Kalaksi katsottakoon kaikki ruoka, paitsi lenkkimakkara ja hernekeitto.

      1.2. Mikäli joku syö lenkkimakkaraa tahi hernekeittoa, saa hän juoda, jos joku muu syö 
             kalaa.

      1.3. Mikäli kaikki syövät lenkkimakkaraa tahi hernekeittoa, laskettakoot nämäkin kalaksi. 

Vaikka nyt saattaa vaikuttaa, että sitseillä on kamalaa ja kauheasti sääntöjä voin vakuuttaa, että kaiken kaikkiaan Sitsit ovat opiskelijoiden kulta-aikaa ja niistä riittää kerrottavaa vielä lapsenlapsillekin. 

Mimosa Cavander
Tapahtumavastaava

--

What is sitsit? The Sitsit or the Academic Table Party is a bit more relaxed version of the annual ball. Sitsit usually have some theme and it is desirable to dress to the theme accordingly. On sits people eat, sing, drink, and sing, and sing some more. Good manners are honored at sitsit. You ask your turn to speak politely by standing up ans asking for it from the "honorable toast master", "his majesty" or any other appropriate expression suitable for a toast master.  Always remember to listen to the speaker quietly. Food is generally served cold or warm with a starter, main course and a dessert. Soem drinks are offered by the organizer. They can be mild or strong and non-alcoholic drinks are also allowed.Sits usually have some kind of program, if nothing else,  watching the penalties is at least entertaining. What are the penalties? Well, the toast master or masters word is the law. If there are a lot of people attending, there may be a few people in the crowd who are observing that the rules are being followed. A punishment can be anything between a public humiliation, a lap dance or a bucket shot. In general, singing and poetry reading have been a popular thing. The punishment may be one-off or something that continues the whole event.

And what about those songs then? At the Sits songs can be sung from "Läsy" which is a song book for the sitsit or us some student union's own songbook like for example the engineer's Laulumatti. No actual singing skills are needed, the songs are more or less easy and the most important thing is the feeling. Everyone should sing loudly and proudly and if this is not the case, then there is a chance to get a punishment. Songs are old drinking songs and some of the songs have evolved along the way with new words and lyrics.When you want to request a song, stand up and ask permission first. Then the speaker introduces himself, "Hi, I'm Matti" and others respond "hey Matti". Then he asks a song to sing and will sing that song standing up. The requester should also be able to sing the requested song.

After each song, a toast is raised. The glasses are touched together, the glasses are only raised. It's really unpolite not to look into the eyes during toasting, so a tight stare in this situation is in place. You should not make a toast with a empty glass.

During singing, various things can be heard shouted that add extra joy to the singing. These shouts are  placed between the lines, they must not disturb the singing of the song.

"Mellansup" Take one sip from your drink, no toasting
"Tempo" Speeds up the song pace within the limits of good taste.
"Omstart" Invites singers to start the verse or song from the beginning.

During the singing you must not speak. eat or drink if there is no specific instruction in the song itself.  So there are many rules to follow BUT the most important rules are:

1. "He shall not drink who does not eat fish.

      1.1 All food is considered as fish, except for sausages and pea soup.

      1.2 If someone eats sausage  or pea soup, let him drink if someone else eats fish.

      1.3 If everyone eats sausage or pea soup, let those also be considered as fish 

Though it may seem that there are a whole lot of rules at sitsit, I can assure you that all in all, Sitsit are the golden time of students and make memories you can share with your grand children.

Mimos Cavander
Head of events


26. huhtikuuta 2018

"Mitä siitä opiskelijakortista muka hyötyy? En mä matkusta junallakaan." / "How can I benefit from the student card? I don't even use the train."

"Mitä siitä opiskelijakortista muka hyötyy? En mä matkusta junallakaan." Tämä on lause, joka usein kuullaan LAMKOn toimistolla kun mainitsemme opiskelijakunnan jäseneksi liittymisestä ja sen eduista. Kaikki tietävät VR:n junalipuista saatavan alennuksen, mutta monelta jää varmasti suurin osa opiskelijakortin hyödyistä ja eduista käyttämättä. Pyysinkin hallituksemme kansainvälisyysvastaavaa Taijaa kertomaan miten hän hyödyntää opiskelijakunnan jäsenyyttä omassa arjessaan.

"Hoitaessani LAMKO hommia keskustassa hoksasin, että tänäänhän on LAMKOn vappupiknik. Äkkiä tein pikaisen visiitin Trion alakerrassa sijaitsevaa Paperisirkukseen. Sieltä lähti mukaan serpentiiniä, saippuakuplia, hassuja neniä sekä pari vappuhuiskaa. Päiväkahvin keitto kotona jäi tänään myös vain haaveeksi joten kipaisin hakemassa kahvin mukaan Ärrältä. Tokihan siinä samalla ehti napata kaverikuvan Darth Vaderin kanssa. ;)


Lounaalla tulee käytyä useimmiten Koo-Kuppilassa, mutta koska olin jo Triossa ja epätoivoisesti myöhässä aikataulusta kävin pikaisella lounaalla Sushirullenissa. Kaksi sushirullaa vitosella, ei paha! Iltapäivä hurahti LAMKOn vappupiknikillä Pikku-Veskulla. Grillimakkara oli hyvää, mutta iltapalaksi hain vielä Paavolan Citymarketista täytetyt patongit. Ja koska sää ei mitenkään houkuttellut ulkoilemaan lisää päätettiin illalla vielä lähteä poikaystävän kanssa leffaan. Onhan sentään vappukin. "


Taijalla kului rahaa ostoksiin päivän aika seuraavasti:
Take-Away Kahvi Ärrältä 1,50 €
Vappuvermeet Paperisirkuksesta 8,10 €
Lounas Sushirullenissa, 2 sushirullaa 5 €
Kaksi täytettyä patonkia K-Citymarket Paavolasta 5,98 €
Leffa Finnkinossa 10 €
Yhteensä 30,58 €

Ostokset ilman opiskelijakorttia:
Take-Away Kahvi Ärrältä 2,20 €
Vappuvermeet Paperisirkuksesta 9 €
Lounas Sushirullenissa, 2 sushirullaa 7 €
Kaksi täytettyä patonkia K-Citymarket Paavolasta 7,98 €
Leffa Finnkinossa 12,50 €
Yhteensä: 38,68 €

Säästö opiskelijakortilla: 8,10 €

Alennukset joita Taija hyödynsi:
Kaikki kahvit opiskelijakortilla Ärrältä 1,50 €, myös erikoiskahvit
Paperisirkuksesta - 10 % alennusta kaikista ostoksista
Sushirullenista opiskelijakortilla 2 sushirullaa 5 €
K-Citymarket Paavolan huhtikuun etu: opiskelijakortilla täytetyt patongit 2,99€
Leffalipuista Finnkinossa -20 % alennus klo 17 jälkeen alkavista näytöksistä ma-to

LAMKOlaisten muita hyviä vinkkejä opiskelijaetujen hyödyntämiseen:

"Keskiviikkona siipiravintolan original wingssit -50% En ois koskaa muuten edes ajatellutkaan 100 wingssin hankkimista kavereitten kanssa."

"Amarillossa burgerit keskiviikkoisin puoleen hintaan opiskelijakortilla klo 18 jälkeen!"

"Subeista saa 10 % alennusta. Eli siis Subwaysta. Muista vilauttaa opiskelijakorttia."

Kaikki Lahden paikalliset jäsenedut voit tarkistaa LAMKOn nettisivuilta.

Ja muistathan, että opiskelijaeduista voit nauttia myös kesällä! Niin ja vappuna!

Hyvää Vappua!


Heidi Hujanen
Asiantuntija
--

"How can I benefit from the student card? I don't even use the train." This is a sentence that we hear often at LAMKO's office when we meantion joining the student union and its benefits. Everyone knows usually that you get discount from train tickets with the student card, but most of the benefits are not used. So I asked Taija, a member of your board to give an example how she uses the student card in her everyday life.

"As I was taking care of some LAMKO business in Trio I realized that today is LAMKO's May Day picnic. I made a quick visit to Paperisirkus on the ground floor at Trio. I got myself some soap bubbles, paper streamer, funny noses and a few vappu fans. No time to go home to get a cup of coffee so I went to R-Kioski to get coffee-to-go. But there is of course always time for a fan pic with Darth Vader. ;)

I usually eat lunc at Koo-Kuppila, but as I was in Trio already and desperately late on my schedule I decided to stop by for a quick lunch at Sushirullen. Two sushirolls for just five euros, not bad! Then I headed to Pikku-Vesijärvi for LAMKO's picnic. Even though the sausage was good, I still decided to get some subs for late night snack from K-Citymarket at Paavola. Since the weather was not the best we decided to head to the movies with my boyfriend. It's May Day after all."


Taija spent money during the day:
Take-Away coffee from R-Kioski 1,50 €
Vappu costume from Paperisirkus 8,10 €
Lunch at Sushirullen, 2 sushirolls 5 €
Two subs from K-Citymarket Paavola 5,98 €
Movie at Finnkino 10 €

Money spent 30,58 €

If Taija did not have the student card:
Take-Away Coffee from R-Kioski 2,20 €
Vappu costume from Paperisirkus 9 €
Lunch at Sushirullen, 2 sushirolls 7 €
Two subs from K-Citymarket Paavola 7,98 €
Movie at Finnkino 12,50 €

Money spent: 38,68 €

Money saved with student card: 8,10 €

Member benefits that Taija used:
All coffees with student card 1,50 € at R-Kioski
10 % discount with the student card at Paperisirkuksesta
Two sushiroll with the student card from Sushirullen 5 €
With the student card subs 2,99 € from K-Citymarket Paavola in April
20 % discount from movies tickets on movies that start after 5pm at Finnkino

Some other good benefits with the student card that LAMKO's board recommends:

"Original wings - 50 % on Wednesdays from Siipiravintola. I never would have thought to order 100 wings with my friends otherwise."

"On Wednesdays burgers at Amarillo half price after 6pm!"

"You get 10 % discount from subs. From Subway I mean. So remember to show your student card."

You can check all the local student benefits from LAMKO's webpage.

And remember that you can also use the student benefits during the summer!

Have a nice May Day!


Heidi Hujanen
Adviser19. huhtikuuta 2018

Mielenterveys ja myötätunto | Mental health and compassion

Tyypillisesti monien mielenterveysongelmien alkaminen sijoittuu nuoruuteen ja nuoreen aikuisuuteen. Mielenterveys- ja päihdeongelmat aiheuttavat terveyshaittoja, ja ovat täten suuri syy pitkäaikaseen opiskelu- tai työkyvyttömyyteen sekä lisäävät syrjäytymisriskiä. Isolla osalla väestöä on ollut tai on elämänsä aikana vähintään yksi pidempiaikainen tai ajankohtainen häiriö. Tavallisimpia ongelmia on yleensä masennus, ahdistuneisuus ja/tai päihdeongelmat.

Opiskelijoiden kuormittuneisuus ja liiallinen stressi voi aiheuttaa ahdistuneisuushäiriöitä tai masennustiloja. Avoin keskustelu ja palveluihin hakeutuminen, sekä korkeakouluopiskelijoiden palvelujen saatavuus on erittäin tärkeää hyvinvoinnin kannalta. Oireilu haittaa opiskelukykyä ja opinnot saattavat venyä tai keskeytyä. Opiskelukyvyn edistäminen ja tukeminen, sekä opiskeluun liittyvät erityispiirteet ja -tilanteet tulisi huomioida entistä paremmin. Mielenterveyden tukeminen lähtee aina ennaltaehkäisevästä työstä, häiriöiden tunnistamiseen ja lopulta hoidollisiin palveluihin ohjaamiseen.

Avun hakemisessa ei ole mitään noloa, päinvastoin. Mielenterveys puhututtaa somessa ja offline ympäristössä yhä enemmän. Jos asuisimme esimerkiksi Amerikassa, olisi meillä jokaisella oma terapeutti, jopa terapeuteilla olisi omat terapeutit.

Eilen 18.4. järjestettiin ensimmäisen kerran valtakunnallinen Opiskelijoiden mielenterveyspäivä. Sen ympärillä kampanjoidaan 9. – 20.4.2018 ja tarkoituksena on herättää keskustelua opiskelijoiden mielenterveydestä sekä kutsua kaikki mukaan kampanjoimaan mielen hyvinvoinnin puolesta.

Kampanjalla on vuosittain vaihtuva teema. Vuoden 2018 teemana on myötätunto. Kampanja on tarkoitettu kaikille korkeakouluissa ja toisella asteella opiskeleville, heidän parissaan toimiville ammattilaisille sekä muille aihepiiristä kiinnostuneille.

Lue lisää: https://www.nyyti.fi/mielenterveyspaiva/tietoa-kampanjasta/
Sananen myötätunnosta:

Myötätunnon prosessissa huomataan toisen tilanne ja ymmärretään toisen tunnetilaa, sen avulla halu toisen puolesta toimimiseen ja hyvän edistämiseen lisääntyy. Toisten auttaminen ja hyvät teot vaikuttavat positiivisesti myötätunnon kohteen sekä myötätuntijan mielialaan ja hyvinvointiin. Pienet teot merkitsevät valtavasti, arkinen läsnäolo ja kohtaaminen ei vaadi ihmeitä. Juuri sinä voit olla jollekin päivän piristysruiske!

Muista myös itsemyötätunto; lempeä ja ystävällinen suhtautuminen itseesi!

Jos kokoajan itse suoriudut ja selviydyt, et välttämättä huomaa mitä ympärilläsi tapahtuu. Ole läsnä, ole aktiivinen ja ole saatavilla. Tutustu avoimin mielin uusiin ihmisiin eri aloilta ja huomaa etenkin ne, jotka tuntuvat jäävän yksin. Katso asioita mahdollisimman monesta näkökulmasta, tutustu ja tiedosta asia, pohdi tilannetta eri perspektiivistä, ota muutokset vastaan ja ole avoin kehitykselle sekä uusille jutuille! Ole rohkea, hymyile opiskelutoverillesi, tervehdi opettajia ja kysy mitä toisille kuuluu.

Koita myös tunnistaa sisäinen kriittinen puhe ja muuta tyyliä puhua itsellesi tarvittaessa. Kun olet myötätuntoinen itseäsi kohtaan, pystyt osoittamaan sitä helpommin myös toisille. Lisäksi, opettele ottamaan kehuja, empatiaa ja kiitosta vastaan. Etenkin suomalaisilla on tapana vähätellä itseään. Sitä kautta vähättelemme myös kehun antajaa tai avuntarjoajaa. Jos koet haasteita elämässäsi tai opiskelussasi, käänny toisen puoleen äläkä jää yksin. Oma jaksaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen on perusedellytys huolettomampaan elämään.

Minua auttaa ystävät, musiikki, kulttuuri, huumori, tietoisuustaidot, rentoutuminen, muistelu, kiitollisuus, lempeys ja pienet hyvät teot. Sinulla se voi olla esimerkiksi luonto, videopelit, perhe, liikunta tai päiväunet. Hyvinvointia tuovat lukuisat asiat, pidä niistä kiinni vaikka joskus stressaa tai tuntuu, että aika on kortilla!

Opiskeluaikana myötäelämisen kulttuuri lisää opiskelutyytyväisyyttä, edistää toimivampaa ryhmätyöskentelyä ja vähentää väsymistä. Jos ryhmähenki tai opiskeluympäristö ylipäätään on turvallinen, innostava ja salliva, tulee varmasti itsellekin rohkeampi ja luovempi fiilis. Esimerkin voima on suuri. Jakamalla omia tunteita, olet osana muuttamassa opiskeluyhteisösi ilmapiiriä ja toimintakulttuuria avoimemmaksi ja myötätuntoisemmaksi.

Tsemppiä kevääseen!

Tiia Kettunen
Hallituksen puheenjohtaja

----

Typically, the beginning of many mental health problems happens during adolescence and early adulthood. Mental health and substance abuse problems pose health hazards and are therefore a major cause of long-term school or work disability and increase the risk of exclusion. A large part of the population has been or is experiencing at least one long-term or short-term disorder during their lifetime. The most common problems are usually depression, anxiety and/or substance abuse problems.

Student work load and excessive stress can cause anxiety disorder or depression. Open discussion and finding to the services, as well as higher education students' access to services is very important for well-being. Mental health symptoms will hurt the ability to study and you might not reach graduation on time or even your studies may be interrupted. Promoting and supporting the ability to learn, and the special features and situations of students should be better taken into account. Support for mental health is based on preventative work, the identification of disorders, and ultimately of any therapeutic services.

It's not embarrassing to get help, but rather on the contrary. Mental health gets people talking more and more in the social media and the offline environment. If we lived in America, for example, we would each have our own therapists, even therapists would have their own therapists.

Yesterday 18.4. for the first time nationwide student mental health day was organized. There will be a campaign around it during 9.-20th of April 2018 with the aim of stirring up discussion about students' mental health and inviting everyone to campaign for the welfare of the mind.

The campaign has an annually changing theme. The theme of 2018 is compassion. The Campaign is intended for all those who are studying at universities and colleges, professionals who work with them, and others interested in the subject.

Read more: https://www.nyyti.fi/en/mielenterveyspaiva/tietoa-kampanjasta/

Something about compassion:

In the process of compassion, one observes the others situation and understands the others emotion, thereby increasing the desire to act better and promote good. Helping others and doing good deeds affect positively to the mood and well-being for the compassion giver and the target of the sympathy. Small acts mean a lot, daily presence and encounter needs no miracles. You might sometimes be just the cheer up of someone else's day!

Remember also self-compassion; gentle and friendly attitude towards yourself!

If you do all by yourself and you're in a survive-mode, you may not notice what's happening around you. Be present, active and available. Discover open mindedly the new people in different fields of study and notice especially those who feel left alone. Look at things from as many points of view as possible, explore and know the matter, take a different perspective, take the change as it is and be open to development and new things! Be courageous, smile at your study friends, greet teachers and ask how others are doing.

Try also to identify your internal critical speech and change the style to talk to yourself if needed. When you are compassionate towards yourself, you can also show it easier to others. Also, learn to praise, empathize and say thanks. Especially Finns tend to underestimate themselves. That feels like we also underestimate the praise or the help giver. If you experience challenges in your life or studying, turn to someone and do not stay alone. Having your own strength and well-being is a must for a more worry-free life.

Things like; friends, music, culture, humor, awareness skills, relaxation, memories, gratitude, gentleness and little good deeds, keep me going. You can enjoy, for example; nature, video games, family, exercise or naps. Well-being is brought by many things, do not forget them even though you sometimes feel stressed or feel that you're out of time!

During the study years, the culture of empathy increases student satisfaction, promotes more active team work and reduces tiredness. If the team spirit or study environment in general is safe, inspirational and authoritative, it will surely give a bolder and more creative feeling for yourself. The force of the example is great. By sharing your own feelings, you are part of transforming the atmosphere and the culture of your learning community into a more open and compassionate environment.

Have a mighty spring!

Tiia Kettunen
Chairman of the Board

12. huhtikuuta 2018

Kuuluuko ananas pizzaan? / Does pineapple belong to a pizza?
On iänikuisen kysymyksen aika. 


Kysymys joka jakaa koko maailman kahtia: 
KUULUUKO ANANAS PIZZAAN? 
Nyt on aika ottaa kantaa. Valitse puolesi. Kumpi puoli voittaa tämän eeppisen taistelun?

Käy antamassa äänesi: https://goo.gl/forms/rQLgetKdvsdJBEkC2


Hanki itsellesi sopiva haalarimerkki LAMKOn toimistosta ja näytä koko maailmalle kuuluuko ananas pizzaan! 3€ jäsenille, 4€ ei jäsenille.


Toni Tilsala
Viestintävastaava---


It's time to ask a question as old as time.

Question that splits the whole world in half:
DOES PINEAPPLE BELONG TO A PIZZA?

It's time to choose your side! Which side will win this epic fight?


Give your vote here: https://goo.gl/forms/Kmvv9kSaug39lkXo2


Get yourself a fitting overall badge from LAMKO student unions office and show the whole world does pineapple belong to a pizza! 3€ for LAMKOs members 4€ for non-members. Toni Tilsala
Head of communications