25. tammikuuta 2018

Markolla on asiaa / Marko has something to say

Olen 25 vuotias, Helsingistä kotoisin oleva miesihminen, toisen vuoden sairaanhoitajaopiskelija ja työkokemusta löytyy logistiikka alalta useasta eri työtehtävästä. LAMKO:n hallituksen jäsenenä odotan innolla tulevaa vuotta, sillä mikä olisi nautinnollisempaa, kuin opetuksen kehittäminen, oikeuksien turvaaminen ja asioiden pohtiminen? Mamma Marian Penne Pollo Alla Greca höystettynä Peronilla pääsee lähelle, mutta pidän tosissaan asioiden selvittelemisestä. Katsotaan mitä vuosi tuokaan tullessaan.

Tärkeä ja mielenkiintoa herättävä harrastus itselleni on ruoanvalmistus. Opiskelijaelämän tuoma, jopa pikaluistelijan pakaroiden tiukkuutta hipova ruokabudjetti, on pakottanut keksimään innovatiivisesti erilaisia ruokaratkaisuja. Se on tarjonnut miellyttäviä haasteita ja sitä kuuluisaa innovointia sekä selvittelyä. Muina harrastuksinani mainittakoon musiikki, pidän sen kuuntelusta ja soittamisesta. Olen edelliseltä koulutukselta Helsingin Pop & Jazz Konservatoriosta valmistunut ammattimuusikko, pääsoittimena rummut. Rock. Luen myös paljon ja YO-lakki löytyy kaapista.

Pyrin hikoilemaan säännöllisesti ja nautin erityisesti juoksemisesta. Tänä vuonna juoksen neljännen puolimaratonin. Mielenkiintoinen tarina ensimmäisestä puolimaratonistani: Juoksu tapahtui Kuopiossa ja ajattelin säästösyistä ehdottaa Kuopiossa asuvalle siskolleni, että hänen juuri syntyneen lapsen ristiäiset pidettäisiin samana päivänä. En ollut kuitenkaan kertonut juoksustani kenellekään, joten pappi oli kutsuttu suhteellisen aikaisin siunaamaan lapsi. Alle tunnin päästä siitä, kun olin saapunut maaliin puolikuolleena, seisoin kauluspaita päällä lukemassa rukouksia käsi kummityttöni pään päällä. (Minun piti olla sylikummi, mutten uskaltanut pitää lasta sylissä pyörtymisen uhan takia). Siinä sitten seliteltiin sukulaisille ja savolaiselle papille, ettei kasvojeni kalpea väri johdu krapulatilasta.

LAMKO:n uutena koulutuspoliittisena vastaavana haluan avata pelin osoittamalla, ettei opiskelijoiden edunvalvonta ole aina kuivaa ja mediaseksitöntä. Tässä siis vitsi:

Joka kymmenennellä opiskelijalla on kotonaan herätyskello, jossa on valmistusvirhe.
Lähde: Opettajain ammattiliitto.

https://gekkonen.com/suomen-parhaimmat-lyhyet-vitsit-tule-nauramaan/

Vitsi ei toisaalta välttämättä päde nykyaikana ainakaan osassa koulutusaloja, sillä ympäri Suomea kouluissa lähiopetuksen määrää on karsittu merkittävästi. Käyttöön on otettu uudenlaisia oppimisympäristöjä, tiimioppiminen on lisääntynyt ja opiskelijasta onkin muodostunut enemmän tiedon etsijä ja tuottaja, kuin valmiin tiedon siirtäjä. Uudet teknologiat mahdollistavat uusia kokeiluja ja pysyviä ratkaisuja pedagogiseen kenttään. Itse ainakin nautin suuresti, kun voin tarkistaa päivän lounastarjonnan LAMK puhelinsovelluksesta!


Opiskelijoiden edunvalvonnalla ja tätä kautta nimenomaan itse opiskelijoilla on suuri mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen laatuun ja kehitykseen. Koulutuksen laatuun ja kehitykseen vaikuttamalla vaikutamme myös siihen maailmaan, jossa tulevaisuudessa elämme. Eihän edunvalvonta kuulosta enää kuivalta, eihän? Palautteella on suuri merkitys vanhan kehittämisessä, uuden luomisessa, oppimisessa ja hyvän laadun ylläpitämisessä. Vihasin entisessä työpaikassani sitä, että hyvin toimiminen tarkoitti hiljaisuutta ja virheet huutoa ilman oikeaa viitekehystä. Taistelin tämän asian puolesta muutaman vuoden ja huomasin positiivista muutosta asian suhteen. Toivonkin sekä opiskelijoilta että opettajilta: Kiittäkää jos on kiitettävää ja kertokaa jos on kehitettävää. 

Marko Kaira
Koulutuspoliittinen vastaava

---

I’m 25 years old male from Helsinki, second year nursing student and I have previous work experience from different tasks in logistics. I’m looking forward to this upcoming year, because what would be more excited than being part of improving education and securing students interests. Maybe a dinner at Mamma Maria could come close, but I think this will be better. 

My hobbies include cooking, playing and listening to music, reading books and jogging. Cooking food is far more interesting when you have no money because you are poor student, so you really have to improvise and pay attention to ingredients and techniques that will create good and healthy food but with cheap price. Great lessons for “adult” life. I graduated from Pop & Jazz Conservatory and my main instrument is drums. I’ve also accomplished matriculation examination. This year I will run my fourth half marathon. 

Being LAMKOs new Head of educational policies, I want to show that promotion of students' interest isn’t always boring and uncool. So, I want to start with a joke:

Every tenth student has alarm clock in his/hers home that is broken.
Source: Teachers union

On the other hand, this joke isn’t so relevant nowadays, because there is less contact teaching than before. There has been deployment of new learning environments such as student teamwork, online courses etc. Student has become more the gatherer of knowledge than simply a receiver. New technologies allow different types of learning, some prototypes and some permanent changes. Personally, I fancy new LAMK app that allows me to check lunch menu every day.


In LAMK, students can be part of shaping these new educational decisions. Being part of shaping education we receive, we are also shaping the future world where we all will live. I don’t think that promotion of students'  of interest is so boring anymore? Feedback is significant tool when improving old, when creating new, with learning and keeping up the good quality. So, students and teachers: Think, thank and speak out.

Marko Kaira
Head of educational policies18. tammikuuta 2018

Puheenjohtajan startti ja hallituksen järjestäytyminen / Chairman's kickstart - and the board organized

Vuosi starttasi käyntiin, kun istuuduin LAMKOn toimistolle puheenjohtajan pöydän ääreen ekaa kertaa ja sain työpuhelimen sekä työläppärin nenän eteen. Okei, olen jo kahden viimeisen LAMKO vuoteni aikana ehtinyt istumaan kyseisellä paikalla, vaan en tiennyt vielä ekana vuotenani, että tulisin tekemään tässä oikeasti töitä useana päivänä viikossa. Lisäksi palatakseni mainitsemaani työpuhelimeen, tein ensimmäisen hankintani (tai no fyysisesti pääsihteerimme kävi sen ostamassa) kun sijoitimme uuteen ”pj-luuriin”.

Itse kun olen toiminut aiemmin viestintävastaavana (2016) ja tapahtumavastaavana (2017), tämä toimenkuvan muutos on melko suuri. Se ei kuitenkaan tunnu niin hurjalta, sillä viime vuoden aikana ymmärsin, mitä oikeasti haluan tehdä ja saavuttaa. Vaikka tapahtumat ja etenkin viestintä on erittäin lähellä sydäntäni yhä, nämä pari viikkoa on nyt jo ollut uskomattoman mielenkiintoisia ja juuri sitä, mitä toiminnalta kaipasin.


Lisäksi uudet, mahtavat opiskelijat ovat taas saapuneet LAMKiin, joten tammi-helmikuu tulee olemaan täynnä infoja, ständejä ja toimiston ruuhkien purkamista. Muutama info on jo itselläni takana ja pienen alkukankeuden jälkeen se on ollut ehdottoman mukavaa puuhaa, sekä on kiva tuntea auttavansa ehkä vielä hieman hämillään olevia fukseja ja toki muitakin opiskelijoita.

Näiden parin viikon aikana olen myös istunut toimistolla enemmän kuin kotonani ja nukkunut vielä vähemmän kuin olen kotona viettänyt. Laskekaa siitä. :D Mutta tämä on ehdottomasti ollut sen arvoista, ja uskonkin että hommat alkaa sujumaan ja työpäivät alkaa tasaantumaan, kun hallituksemme vihdoin järjestäytyi, toimijat saivat omat roolinsa ja tiimit, työryhmät, ynnä muut selvisivät. Hallituksen sektorit löytyvät nettisivuiltamme lamko.fi, kuvat hallituksen jäsenistä ja puheenjohtajistosta laitetaan tammikuun lopulla sivuillemme!

Viime viikonloppuna meillä oli siis perinteensiirtoevakoksi kutsuttu koulutus- ja kokousviikonloppu, jossa hallitus, edustajisto, työntekijät ja vanhat toimijat opittiin uutta, perehdytettiin ja perehdyttiin, sekä ryhmäydyttiin.


Itse pidin esiintymiskoulutusta, jossa oli asiaa valovoimaisesta esiintymisestä, esiintymisjännityksestä, sekä kuinka edustaa itseään somessa. Vaikka en itse ole malliesimerkki missään edellä mainituista asioista, eikös se ollut niin, että tee niin kuin minä sanon eikä niin kuin minä teen? Kerroin myös LUT Yliopistosta (LUT:n ja LAMKin yhdistyminen) ja M19 (LAMKin uusi kampus) projektista. Lisäksi runsaan ryhmäytymisen, useiden Kahoot –pelien ja rennon iltaohjelman lisäksi oli ahkeria workshoppeja, kokouksia ja jopa koko vuoden toiminnan suunnittelua.

Tällä viikolla olen tavannut LAMKin tulevaa rehtoria jo kaksi kertaa ja muuten viikko on kulunut 14.2. järjestettävien After Ski Varjofuksiaisten parissa, sekä työ- ja projektiryhmissä. Tästä on hyvä jatkaa! Huikeaa alkanutta 2018 vuotta ja lämmin tervetuloa Lahteen vielä uusille opiskelijoille!

Tiia Kettunen
Hallituksen puheenjohtaja----

My year started, when I sat down behind the chairman’s desk at LAMKO’s office for the first time and got myself a work phone and a work laptop in front of me. Okay, I have actually sat there many times during my LAMKO years, but in the first year for example, I had no idea that I would actually work there officially for many days per week. And also returning to the work phone subject, it was my first authoritative purchase (actually our secretary general physically went to buy it) when we decided to invest in a new “chairman phone”.

In fact, when I previously worked as the head of communications (2016) and the head of events (2017), this change in the job description is quite huge. However, it doesn’t feel so major, since last year I realized what I really want to do and achieve. Even though events and especially communications are very close to my heart, these couple of weeks have now been incredibly interesting and just what I desired.


In addition, the new, great students have arrived to Lahti UAS, so January and February will be full of information, tours and office work. Few infos are already behind me, and after a small stiffness of performing, it has been absolutely fun, and it is nice to feel like I’m helping, maybe a little bit confused freshmen, and other students of course.

During these two weeks, I’ve also sat more at the office than at home, and slept even less than I’ve spent time at home. You can do the math. :D But this has definitely been worth it and I believe that things get on their rails and work days begin to moderate now that our board has finally organized, the board members got their own roles and teams, working groups and others. Board sectors can be found on our website lamko.fi, pictures of the board members and chairmen will be placed on our website at the end of January!

Last weekend, we had a weekend of training and meeting event called a “tradition transfer assembly”, where the board, the representatives, the employees and the previous operatives learned new, familiarized others and got familiarized, as well as got to know each others.


Personally, I kept the performance training, which was about brilliant and luminous performing, stage-fright and tensions, and how to represent yourself. Although I'm not a model example of any of the mentioned things, wasn’t the saying actually “do what I say and not what I do”? I also told current news about the LUT University (LUT and LAMK merging) and M19 (Lahti UAS's new campus) project. In addition to plenty of lifting the group spirit, several Kahoot games and a relaxed evening program, there were intense workshops, meetings and even year-round activity planning.

This week I met with the future principal of Lahti UAS twice already and otherwise the week has passed by organizing 14.2. After Ski Shadow Freshmen Party and in the work and project groups. It’s great to continue for here! Have a wonderful start of the 2018 year and also again; warm welcome to the new students in Lahti!

Tiia Kettunen
Chairman of the Board

Tiia Kettunen
Chairman of the Board

11. tammikuuta 2018

Uuden (ja jännän) äärellä / At the feet of the new (and exciting)

Uusi vuosi pärähti käyntiin yhtä nopeasti kuin aina ennenkin. Juuri kun pääsin huokaisemaan ja nostamaan kädet ilmaan tehdystä työstä, alkoikin arki ja kaikki alusta. Kuulostaako tutulta? Toisaalta kysymyshän on vain näkökulmasta. Ajatteletko, että aloitat kaiken alusta vai saatko uuden mahdollisuuden? Vuosi 2017 oli ainakin omalla kohdallani aivan huikea – lähdin harjoitteluvaihtoon Afrikan savannien keskelle Keniaan, lähdin mukaan LAMKOn hallitustoimintaan ja suoritinpa vielä unelmieni harjoittelun ensihoidossa. Kaiken päälle minut valittiin hallituksemme varapuheenjohtajaksi. Lyhyesti sanottuna – kun teet kovasti töitä unelmiesi eteen, mikä vain on mahdollista.

Vaikka viime vuosi oli sanalla sanoen uskomaton, on vuodesta 2018 epäilemättä tulossa jälleen haasteita täynnä oleva ja sitäkin antoisampi vuosi. Arki pamahti tosiaan päin naamaa heti uuden vuoden jälkeen. Mistä tietää, että tykkää siitä mitä tekee? Kun kiireen ja paineen keskellä pystyt sanomaan – vitsit että tää on siistiä.

Tällä viikolla myös uudet opiskelijat aloittivat opintonsa. Orientaatioviikkoa on epäilemättä vietetty informaationtäyteisissä tunnelmissa. Pääsin osaksi tätä tunnelmaa, kun tiistaina kävin pitämässä sosiaali- ja terveysalan uusille opiskelijoille koulutuksia koulumme sähköisistä järjestelmistä. Joka kerta tuo into tarttuu, tuntuu kuin olisi jälleen itsekin juuri aloittanut opintonsa. Siksi olenkin tykännyt niin kauan olla tutorina, koska pääsen niin lähelle tuota fiilistä. Keskiviikkona FellmanniCampuksella koettiin tiivitä tunnelmia, kun kaikki suomenkielisten tutkintojen uudet opiskelijat tutustuivat erilaisiin palveluihin aulamarkkinoilla. Myös me olimme pitämässä omaa rastiamme ja toimistokin täyttyi nopeasti innokkaista opiskelijakortin ja haalareiden hankkijoista.

Eikä tämä alkuvuoden kuhina tähän lopu - tänä viikonloppuna uusi hallitus ja edustajisto erakoituu niin kutsutulle evakolle, jonka aikana kouluttaudumme ja kokoustamme aamusta iltaan. Edessä siis rankka, mutta epäilemättä ikimuistoinen viikonloppu metsän keskellä. Mukanamme on myös aikaisempina mukana olleita toimijoita jakamassa viisauksiaan ja varmistamassa perinteiden säilymisen.

Opiskelija – fuksi tai ei – ota tästä vuoden alkamisesta kaikki irti. Aloita jokin uusi harrastus, lähde mukaan alajärjestösi tai LAMKOn toimintaan, mitä tahansa minkä avulla teet tästä vuodesta entistä huikeamman kuin edellisestä. Opiskeluajasta kannattaa ja pitää ottaa kaikki irti, mikset tekisi sitä päästöstä nyt.

Terkuin
Katariina Polvi

Hallituksen varapuheenjohtaja

----

The new year started as fast as always. Just when I was able to say that everything is done for the year, holidays ended and everything started again. Sounds familiar? On the other hand the question is just about the point of view. Do you find it as starting everything all over of are you getting a new chance? Year 2017 was at least from my perspective amazing – I had my clinical training abroad in surrounded my African savannas in Kenya, I started to work in the LAMKO’s board and lastly accomplished my dream placement in an ambulance. On the top of that all I was selected as the vice chairman of the board for this year. Shortly said – when you work hard to for your dreams, everything’s possible.

Even though last year was no doubt incredible, is 2018 about to be filled with challenges and even more fruitful. As I said everyday life got me off-guard right after the new year’s eve. How can you tell that you like about what you’re doing? When even in the middle of the brush and pressure you’re able to say that you would want to do anything else right now.

New students started their studies this week too. I bet that the orientation week has been filled with information. I got to be part of this excited feeling when on Tuesday I held lectures for new students about electrical systems. Everytime that excitement gets into me, feels like I’d be starting my studies too. That’s why I’ve liked to be a tutor so long, because I get to feel that feeling so close. On Wednesday the feeling was tight when all the Freshmen from Finnish degree programmes got familiar with services at our UAS. We as LAMKO where there too of course. Our office was soon filled with new student trying to get their student card and student overalls.

This new year stir is not going to end yet – this weekend our new board and board of representatives is going to have a retreat that we call as a evacuee. During the weekend we educate ourselves and have meeting whole day long. It’s going to be a ruff but of course memorable weedend away from the city. Lucky for us there’s going to be LAMKO actives from previous years too so they can share their wisdom and make sure their legacy goes on.

Student – freshman of not – take everything out from this year. Start a new hobby, take part in LAMKO’s or your faculty’s association, anything that helps you to make this year even more awesome than the last. You should take everything out from your study life, starting today.

Greeting from
Katariina Polvi
Vice Chairman of the Board