22. helmikuuta 2018

Enemmän irti opiskeluajasta / Get more out of your student life

Olen Essi ja opiskelen nyt toista vuotta liiketaloutta. Toimin tänä vuonna LAMKO:n hallituksessa sosiaalipoliittisen vastaavan roolissa ja olen mukana hallitustoiminnassa ensimmäistä vuotta. Vaikka hallituskuukausia onkin siis takana vasta kohta kaksi, tuntuu jo nyt siltä, että olen saanut tänä aikana opiskelusta enemmän irti kuin ensimmäisenä opiskeluvuotenani yhteensä. Odotukseni tälle vuodelle ovat siis korkealla.

Lähdin järjestötoimintaan alun perin lähinnä siksi, että ensimmäisen kouluvuoden jälkeen tuntui siltä, että koulussa olisi keksittävä jotain muutakin tekemistä kuin vain oppitunneilla istuminen. Lähdinkin syksyllä tutustumaan vähän puolivahingossa järjestöelämään koulumme tradenomiopiskelijajärjestö Linkin kautta. Hallitustoiminta alkoi tuntua kivalta, ja loppuvuodesta jo sitten huomasinkin perustelevani opiskelijakuntamme edustajiston edessä, miksi minut tulisi valita LAMKO:n hallituksen jäseneksi.

Kivalta hallitustoiminta kuulosti juuri siksi, että sitä kautta pääsisi vaikuttamaan koulumme toimintaan ja omiin asioihimme opiskelijoina. Tajusin, että saisin opiskeluajastani enemmän irti lähtemällä tekemään jotain konkreettista sen sijaan, että vain valittaisin asioista, jotka mielestäni kaipaisivat koulussamme kehittämistä.


En kuitenkaan tajunnut, kuinka isosti tätä kautta pääsee oikeasti ajamaan opiskelijoiden etuja ja vaikuttamaan omaan opiskelijakulttuuriimme. Samaan aikaan yllättävää on kuitenkin ollut se, kuinka vaikeaa toisaalta joskus voi olla yhden ison opiskelijakunnankin voimin päästä vaikuttamaan meitä koskeviin asioihin. Onneksi meillä on aktiivisesti toimiva opiskelijakunta, jonka kautta vaikuttaminen on mahdollista. Tämän vuoksi onkin hienoa osa toimintaa, joka mahdollistaa sen, että meitä opiskelijoita kuunnellaan ja mielipiteisiimme vastataan. 


Essi Murto
Sosiaalipoliittinen vastaava


--

I’m Essi and I study business for the second year. I’m this year’s head of social policies in LAMKO and this is my first year in the board. Even though I’ve only been in this role for two months now, I feel like I’ve already got more out of studying than during my first year as a student. So, I’ve set my expectations for this year really high.

At first, I got involved in working in organizations because after the first year of studying I felt I should do something more than just sit in classes. I almost accidentally started to get to be a part of the local member-union of business students, Linkki ry. Working in the board started to feel nice and at the end of the last year I found myself convincing LAMKO why I should be a board member of LAMKO in front of the representatives.

Working on the board sounded nice because that way you can actually have an effect in our school and on our things as students. I realized that I’d get more out of my time as a student if I started doing something instead of just complaining about things that in my opinion need developing.

Still, I never realized that you could promote students interests and affect our own student culture in such a big scale. However, at the same time it’s been surprising how hard it sometimes can be to have an affect on our things as one big student union. Luckily, we have this kind of student union that plays an active role in our school. Because of that, it’s awesome to be a part of the action that allows that we as students are listened and our opinions are answered.

Essi Murto
Head of social policies

15. helmikuuta 2018

Tutorointi ja kansaivälisyys | Tutoring and internationality

Olen Taija, Heinolasta Lahteen loikannut kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija. Aloitin urani LAMKO:lla tutorina syksyllä 2015. Olen toiminut kansainvälisenä tutorina yli kaksi vuotta ja viime syksynä uskaltauduin hakemaan LAMKO:n hallitukseen. Kovan väännön tuloksena sain kuin sainkin paikan hallituksesta ja tittelikseni Kansainvälisyysvastaava. 

Syy, miksi minä hain tutoriksi, oli niinkin yksinkertainen kuin saada uusia ystäviä. Koulun aloitus ajoittui omalta osaltani huonoon ajankohtaan. Olin silloin vielä matkustelemassa Australiassa ja Uudessa-Seelannissa, joten en päässyt ryhmäytymään samalla tavoin kuin muut fuksit. Kansainvälisenä tutorina olen parantanut englanninkielen taitojani sekä tutustunut uusiin ihmisiin. Niinkin hienosti on päässyt käymään, että muutaman vaihtarin kanssa olen ystävystynyt ja olemme vierailleet toistemme luona puolin ja toisin. Tupareihini tällä viikolla on myöskin tulossa entisiä vaihtareita käymään!

Kansainvälisyysvastaavaksi ja LAMKO:n hallitukseen halusin, koska haluan kehittää meidän koulumme tutorointia vielä paremmaksi ja monipuolisemmaksi. Olen itse ollut vaihdossa Belgiassa ja kokemusta on myös muiden maiden tutoroinnista ja täytyy myöntää Lahden tutortoiminnan olevan listan kirkkainta kärkeä. Meidän tutorimme ovat motivoituneita sekä innovatiivisia. Tarkoituksenani on pitää huolta kaikista meidän opiskelijoistamme, vaikka kansainvälisyys onkin oma vastuualueeni.


Taija Meriläinen
Kansainvälisyysvastaava

----

My name is Taija, a Heinola defector and a third-year nursing student. I started my career at LAMKO as a tutor in the fall of 2015. I’ve been an active international tutor for over two years and last fall semester I was brave enough to apply to LAMKO’s student board. I fought for this position and ultimately was able to get it. Now my title is the Head of International Affairs.

My reason for applying to become a tutor was to get more friends. I missed the beginning of my studies and the initial befriending phase, because at that time I was traveling in Australia and New Zealand. As an international tutor I’ve been able to improve my English and get many new friends. Everything went so well that I became good friends with a couple of exchange students as well and we have also visited each other after their exchange period. Even my housewarming party this week will have some of the previous exchange students attending!

I applied to become LAMKO’s board member as the Head of International Affairs because I want to develop our school’s tutoring even further. I had my exchange period in Belgium and I also have some experience and knowledge about other countries tutoring systems and I must admit that the tutoring system in LAMKO is at the top of their game. Our tutors are motivated and innovative. My duty is taking care of all our students even though internationality is my primary responsibility.

Taija Meriläinen
Head of Internationality

9. helmikuuta 2018

Tutoroinnin perusta | Bases of tutoring

Olen aina halunnut vaikuttaa. Koska olen ekstrovertti luonne, on vaikuttaminen esimerkiksi ystäväpiirin äänekkäimpänä ollut suhteellisen helppoa. Ennakkoluulottomasta ja rohkeasta asennoitumisesta on hyötynyt monenlaisissa muissakin tilanteissa. Monesti olen joutunut itselleni perustelemaankin tiukan paikan tullen: ”Kyllä tästä selvitään” ja ”Ei hätää”. Inhoan yli kaiken näennäistä johtamista. Minusta tärkeintä on varmistaa toimintojen suorittaminen, ja ohjailla sitä säädetyissä raameissa. Tärkeää on varmistaa hyvä ilmapiiri, ja maksimoida jokaisen mukanaolijan suorittamiseen sitoutuminen.

Koulussa pohdiskelemme monesti vahvuuksiamme, ja olenkin tullut tulokseen että olen
parhaimmillani juuri ihmisten joukossa. Hain menneenä syksynä koulumme tutortoimintaan mukaan ja innostuinkin siitä todella paljon. Minusta on mukavaa auttaa uusia opiskelijoita rutinoitumaan korkeakouluarkeen, ja jos pystyn helpottamaan yhtäkin opiskelijaa, on se ollut hyödyllistä! Olen huomannut monesti asioiden tekemättä jättämistä, tai niiden aloittamisen lykkäämistä, perusteltavan ajan puutteella. Tottahan sekin on.

Nyt kun vaikutan itse opiskelijakuntamme hallituksessa, ja kuluvan kuukauden suurimpana agendana on käynnissä oleva uusien tutoreiden haku, olemme koittaneet madaltaa aloittamisen kynnystä. Tutorointiakin kuvitellaan monesti aikaa vieväksi, tai vain todella sosiaalisille ihmisille sopivaksi. Molemmissa ajatuksissa on tietenkin perää, mutta ennen kaikkea oma asennoituminen ratkaisee. Monessa yhteydessä minua alkaa mietityttää, kun kuulen jonkun sättivän työtään inhottavaksi tai muuten vain ikäväksi. Olen tehnyt kaikenlaisia töitä aivan pienestä pitäen perheyrityksessämme, ja aina pitänyt niistä. Edelleenkin pidän. Totta puhuen tykkään työskennellä jopa niin paljon, että täytän kalenterini huomaamattani aivan liian täydeksi.

Tärkein ominaisuus joita haluan tutoreidemme edustavan on ennen kaikkea positiivinen ja
motivoitunut asenne. Positiivisuus epävarmojen, ja uudessa tilanteessa olevien aloittavien
opiskelijoiden keskellä on tarttuvaa. Mitä hauskempaa tutoreilla on, sitä hauskempaa uusilla opiskelijoillakin on. Näin minä sen haluan ajatella.

Henri Uotila
Hallituksen jäsen
Tutorointi

----

I have always wanted to influence in matters. Because I am an extrovert personality, it has been easy to influence for example with my friends. By being open minded and brave is useful in many situations. For many times I have been telling to myself in tough situations: “It’s gonna be alright” and “ don’t worry”. More than anything I hate leadership which is pretentious. In my opinion it is the most important to make sure that the work is done and led under certain limits. It is important to make sure that the atmosphere is good and that every member of the group is committed for the deal.

At school we often discuss about our strengths. In my opinion my best quality is to communicate with other people. Last autumn I applied to be trained as a tutor and it really got in to me! I enjoy helping new students in the beginning of their studies, and if I can help even only one person, it has been worth it. I have often noticed that me as well as many others explain that the reason they postpone starting or finishing a job, is the lack of time. It might be the reason for some cases but not always. For example some people might thing that being a tutor or member of the student union takes much time and work. It is not all wrong to think to this way but the most important is to have the correct attitude.

Me myself have been working since I was a child, 10 years old. My family has a farm and since there is much work in every farm specially at summertime, the whole family participated as well as they could. So me and my younger sisters had to clean up, feed the animals, collect berries, potatoes and other vegetables etc. And even thought it was hard we also liked it! We were able to feel that we were important and useful for the whole family. And I still like all work so much that my calendar is full of appointments and duties to be done, without me noticing it!

The most important quality for new tutors is a positive and motivated attitude. If the tutors are happy and cheerful with the work they are doing, the new students can catch the same feeling. The more the merrier! That is how I want to think about it!

Henri Uotila
Board Member
Tutoring

1. helmikuuta 2018

LAMKO hallitus 2018 | LAMKO board of 2018


Nimi: Tiia Kettunen

Ikä: 23

Mistä olet kotoisin? Lappeenrannasta mie!

Mitä alaa opiskelet? Sosionomiaa

Roolisi hallituksessa: Puheenjohtaja

Miksi hait hallitukseen? Hain kolmatta kertaa, koska halusin (vielä) vaihtaa ja ottaa suurempaa roolia tässä hommassa. Koin, että miulla on paljon annettavaa, mutta toki yhtä paljon opittavaa puheenjohtajana. Tähän mennessä tää on ollu huippua!

Harrastuksesi: Sometan, bloggaan epäsäännöllisen säännöllisesti ja sosialisoin!

Jos saisit valita kenet tahansa päivällisseuraksesi, kuka se olisi ja miksi?
Platon ja Aristoteles vois olla kova kombo. Haluaisin sytytellä lukiossa startannutta intoa filosofiaan.

Hauska fakta itsestäsi: Tykkään hallitusta kaaooksesta, liittyen ihan kaikkeen, esim. eripari sukat, sipsipussin avaaminen "väärästä" päästä, maidon juominen skumppalasista, rasiasta ottaminen aloittaen vaikka keskeltä (ei loogisessa järjestyksessä), jne. Tajusitte varmaan pointin.

Outo tapa: Näitäki on monia; kylmä ja lämmin ruoka ei saa koskettaa toisiaan (myöskään tietyt ruoka-aineet ei saa mennä sekaisin lämpötilasta huolimatta), leikin olevani musiikkivideossa 70% ajasta ku kuuntelen musiikkia ja läppärin välilehet pitää aina olla tietyssä järjestyksessä.

Mitä kieliä puhut: Suomea ja englantia sujuvasti, mut ymmärrän jonkin verra myös saksaa ja ruotsia, sekä puhun ja ymmärrän satunnaisia lauseita venäjää ja puolaa.

Haaveilen eniten: Omasta autosta, omasta kissasta ja tatuoinneista.

Toteemieläimesi:
Kaikki aina perhosesta kojoottiin ja hirvestä kissaan. Aikalailla pinnalle nousee kuitenki ystävät, matkustelu, muutos ja huumori.

Fuksiaiset vai Approt? Approt!

Haalarit vai ei haalareita? Mie oon teemabilepukeutuja, mut on ne haalarit varuilta oltava!

Vapaa sana: Muistakaa kokeilla kaikkea uutta, olkaa rohkeita ja rentoja, ottakaa kaikki irti opiskeluajastanne ja pitäkää hauskaa!Nimi: Katariina Polvi

Ikä: 24v

Mistä olet kotoisin? Varkaus

Mitä alaa opiskelet? Sairaanhoitaja

Roolisi hallituksessa:
Varapuheenjohtaja

Miksi hait hallitukseen? Aktiivisuus opiskelijana ja halu oikeasti vaikuttaa yhteisiin asioihin on ollut itsestäänselvyys opintojen alusta asti. Tästä hommasta saa vaan yksinkertasesti niin älyttömästi irti, en vaihtaisi sekuntiakaan!

Harrastuksesi:
Olen laulanut niin kauan kuin muistan ja musiikki on muutenkin tärkeä osa elämääni. Toimin myös vapaaehtoisena ensiapupäivystäjänä niin paljon kuin mahdollista. Joskus täytyy kuitenkin olla tekemättä mitään ja niinä hetkinä sulkeudun kotiin viltin alle, Netflixin ääreen tottakai.

Jos saisit valita kenet tahansa päivällisseuraksesi, kuka se olisi ja miksi? Olen aina ollut huono valitsemaan. Olen sen verran impulsiivinen, että monet päätökset tehdään lennosta. Tätä mietin kuitenkin pitkään ja päädyin Oprah Winfreyhin. Hänen kanssaan tulisi käytyä varmasti mielenkiintoinen keskustelu.

Hauska fakta itsestäsi: Pelkään vesitorneja. Tornit ja korkeat paikat on ok, mutta vesitornit. Hyi.

Outo tapa: Narskuttelen öisin välillä niin kovaa, että viereisessä huoneessa oleva herää siihen. Sori!

Mitä kieliä puhut: Suomi, savo ja englanti taipuu, muutama sana irtoaa myös swahiliksi. Ruotsia esitän osaavani.

Haaveilen eniten:
Kuten jo mainitsin, olen aika impulsiivinen, joten en tee tarkkoja tulevaisuuden suunnitelmia kovin moneksi vuodeksi eteenpäin. En pidä haaveista, haluan päämääriä. Toivon toki jonain päivänä olevani kaikkitietävä sairaanhoitaja tai ensihoitaja, joka pelastaa henkiä työkseen.

Toteemieläimesi: Korvamaki ehdottomasti. Rakastuin niihin Afrikassa ollessani, niin söpöjä!

Fuksiaiset vai Approt? Tää on kyllä paha. Kumpiakaan en jättäisi väliin, mutta valitaan nyt ne approt sitte.

Haalarit vai ei haalareita?
No haalarit tietysti!!Nimi: Mimosa Cavander

Ikä: 31

Mistä olet kotoisin? Espoosta

Mitä alaa opiskelet? Sairaanhoitaja

Roolisi hallituksessa: Tapahtumavastaava

Miksi hait hallitukseen?
Koska haluan olla mukana tekemässä Lahteen paremman ja monimuotoisemman opiskelijakulttuurin. Ja ultimaattisen megalomaaniset yybermahtavat bileet.

Harrastuksesi: Lukeminen

Jos saisit valita kenet tahansa päivällisseuraksesi, kuka se olisi ja miksi? Oma mieheni sillä ikinä ei voi viettää liikaa aikaa kahdestaan

Hauska fakta itsestäsi:
Rupean kyynelehtimään, kun minusta otetaan kuvaa

Outo tapa:
Tykkään järjestää tavaroita pituus-, väri-, aakkosjärjestykseen. Rakastan pussukoita, joihin saan kaikki nätisti järjestykseen. Talomme on usein kun hävityksen kauhistus, joka ei tunnu missään, mutta jos peilikaappi tai hammasharja on väärin, saan hepulin.

Mitä kieliä puhut: Suomea (satunnaisesti sujuvasti), englantia (kohtalaisesti), siansaksaa (hyvin)

Haaveilen eniten: Onnellisuudesta

Toteemieläimesi: Marsupilami

Fuksiaiset vai Approt? Molemmat

Haalarit vai ei haalareita? Aina haalarit

Vapaa sana: KiitosNimi: Toni Tilsala

Ikä: 24wee

Mistä olet kotoisin? Mäntsälä mielessäin...

Mitä alaa opiskelet? Mediasisällön suunnittelua Muotsikassa

Roolisi hallituksessa: Viestintävastaava

Miksi hait hallitukseen? Vanha tapa, joka ei ota lähteäkseen! Ja vaikuttamisen ilo.

Harrastuksesi: Alkoholin sivistynyt käyttö ja videopelien pelaaminen

Hauska fakta itsestäsi:
Jouduin käyttämään aktiivisesti partahöylää kutosluokalta lähtien

Outo tapa:
Hiplailen partaani kun mietin asioita, tämä on tapa joka on tarttunut sarjakuvista varmaankin

Mitä kieliä puhut: Suomea, sujuvaa finglishiä ja englantia.. Norjalaista black metallia myös ryyppyiltoina

Haaveilen eniten: Päästäkseni pelialalle töihin ja saavani tehdä yötöitä

Toteemieläimesi: Karhu, sympaattinen ja lempeä

Fuksiaiset vai Approt?
Fuksiaiset, vaikka Approilla on kiva tutustuu uusiin ihmisiin muiltakin paikkakunnilta, niin tykkään fuksiaisten muuttuvasta teemasta ja ihmisten heittäytymisestä siihen.

Haalarit vai ei haalareita? Ei haalareita, muotsikkaviitta: I want to believe!

Vapaa sana: Aina kun pitää valita jotain niin ota toinen vasemmalta.Nimi: Marko Kaira

Ikä: 25

Mistä olet kotoisin? Vantaalta

Mitä alaa opiskelet? Toisen vuoden sairaanhoitajaopiskelija

Roolisi hallituksessa: Olen Koulutuspoliittinen vastaava

Miksi hait hallitukseen? Halusin päästä ajamaan opiskelijoiden etuja ja varmistaa osaltani laadukkaan koulutuksen kaikille.

Harrastuksesi: Ruoanlaitto, juoksu, musiikki, lukeminen ja Skottiviskit

Jos saisit valita kenet tahansa päivällisseuraksesi, kuka se olisi ja miksi? Elon Musk – miehellä on mielenkiintoisia visioita ja hänelle voisi sysätä laskun

Hauska fakta itsestäsi: Olen lukenut Harry Potter ja viisasten kivi –kirjan noin 20 kertaa.

Outo tapa: Naputan ja rummutan jotain jatkuvasti. Se rentouttaa minua, mutta ei muita

Mitä kieliä puhut: Suomi & englanti

Haaveilen eniten: Täydellisen pizzapohjan ja ciabatan valmistamisesta

Toteemieläimesi: Laama

Fuksiaiset vai Approt? Approt

Haalarit vai ei haalareita?
Haalarit

Vapaa sana: Just wing it.Nimi: Essi Murto

Ikä: 22

Mistä olet kotoisin? Mikkelistä

Mitä alaa opiskelet? Liiketaloutta

Roolisi hallituksessa: Sosiaalipoliittinen vastaava

Miksi hait hallitukseen? Tajusin syksyllä, että tällä tavalla opiskelu vois olla kivempaa ku tunneilla istuminen, ja pienen vihjailun jälkeen laitoin hakemuksen menemään.

Harrastuksesi: Vapaa-aika menee aika lailla tallilla

Jos saisit valita kenet tahansa päivällisseuraksesi, kuka se olisi ja miksi? Vois olla ihan kivaa vaihtelua käydä syömässä jonkun kanssa, joka ei kuittailis mun ruuista koko aikaa

Hauska fakta itsestäsi:
Mulla on kämppiksenä kilpikonna, jonka nelikymppisiä vietetään tänä vuonna

Outo tapa: Oon kuullu, että oon outo, ku keitän aina baari-illan jälkeen kaurapuuroa..

Mitä kieliä puhut: Suomen lisäksi englantia ja ruotsia, voi olla että ranskaakin jotenkin

Haaveilen eniten: Aina seuraavasta ruuasta

Toteemieläimesi:
Aasi, oon aika jääräpäinen enkä tee mitään mistä en tykkää jos ei oo ihan pakko

Fuksiaiset vai Approt? Approt

Haalarit vai ei haalareita? Haalarit tottakai!Nimi: Henri Uotila

Ikä: 20

Mistä olet kotoisin? Orimattila

Mitä alaa opiskelet?
Liiketaloutta

Roolisi hallituksessa: Tutorvastaava

Miksi hait hallitukseen? Haluan edistää koulumme toimintaa

Harrastuksesi: Jääkiekko, jääkiekkotuomarointi ja videoiden tekeminen

Jos saisit valita kenet tahansa päivällisseuraksesi, kuka se olisi ja miksi? Teemu Selänne, koska hän on Suomen paras jääkiekkopelaaja!

Hauska fakta itsestäsi: En tykkää kiroilla niin käytän köntsää.

Outo tapa: Monia

Mitä kieliä puhut: Suomea, englantia ja ruotsia

Haaveilen eniten: En tykkää haaveilla

Fuksiaiset vai Approt? Fuksiaiset

Haalarit vai ei haalareita? Ei haalareitaNimi: Taija Meriläinen

Ikä: 29

Mistä olet kotoisin? Heinola

Mitä alaa opiskelet? Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja

Roolisi hallituksessa:
Kansainvälisyysvastaava

Miksi hait hallitukseen? Halusin lisähaasteita ja vastuuta

Harrastuksesi:
Lukeminen sekä elokuvien katselu

Jos saisit valita kenet tahansa päivällisseuraksesi, kuka se olisi ja miksi? Mummoni, jos hän vielä eläisi. Olisi mukava hemmotella yhtä tärkeimmistä aikuisista elämässäni.

Hauska fakta itsestäsi: Tiedän outoja faktoja erilaisista asioista

Outo tapa: Syön pitaleipäkebabista ensin kannen, sitten sisällön ja lopuksi pohjan.

Mitä kieliä puhut: Suomi ja englanti

Haaveilen eniten: Päästä matkustelemaan mahdollisimman paljon.

Toteemieläimesi: Varis

Fuksiaiset vai Approt? Fuksiaiset

Haalarit vai ei haalareita? Haalarit tottakaiNimi: Jenny Kaarlela

Ikä: 26

Mistä olet kotoisin? Torniosta

Mitä alaa opiskelet? Matkailuliiketoiminta

Roolisi hallituksessa:
Liikuntavastaava

Miksi hait hallitukseen? 3. vuosi käynnistyi ja tykkään järjestellä tapahtumia.

Harrastuksesi: Lenkkeily, kuntosali ja kutominen.

Jos saisit valita kenet tahansa päivällisseuraksesi, kuka se olisi ja miksi? Antti Tuisku, koska suomen paras miesartisti ja hyvänäköinen!

Hauska fakta itsestäsi: Tykkään materiasta.

Outo tapa: Puhun yksin ja itselleni.

Mitä kieliä puhut: Suomi, enkku ja ruotsi, vähän espanjaa.

Haaveilen eniten:
Perheestä ja hotellissa työskentelystä ja Chihuahuasta.

Toteemieläimesi: Jänis.

Fuksiaiset vai Approt?
Approt

Haalarit vai ei haalareita?
Ei haalareita

Vapaa sana: Let’s make this year the best year!

Kiitos!
LAMKOn 2018 hallitus

----


Name: Tiia Kettunen

Age: 23

Where are you from? Lappeenranta

What are you studying? Social studies

Your role in the board: Chairman

Why did you apply for the board? I applied for the third time, because I wanted to (once more) change my section and get a bigger role in this work. I feel like I have a lot to give, but also of course a lot to learn as a chairman. It’s been great so far!

Hobbies: Social media, blogging once in a while and meeting friends!

If you could choose anyone to be your dinner date, who would it be and why? Plato and Aristotle would be a great combo. I’d like to wake my interest in philosophy again after all these years.

Fun fact about yourself: I like controlled chaos, related to everything, like separate pair of socks, opening the crisps bag from the wrong end, drinking milk from a champagne glass, taking something from an organized box in non-logical order, etc. You get the point.

Weird habit: There are many; cold and warm food cannot touch each other (neither can specific foods despite of the temperature), I pretend to be in a music video 70% of the time I listen to music and laptop’s tabs must always be in a certain order.

What languages do you speak? Finnish and English fluently, but I also understand some German and Swedish and talk random sentences of Russian and Polish.

I dream about: My own car, my own cat and tattoos.

Totem animal: Everything from a butterfly to a coyote and from a moose to a cat. Fairly often the description is about friends, traveling, change and humor.

Freshmen Party or Appro? Appro!

Student overalls or no overalls? I’m personally a theme party dresser, but I love to have my overalls ready just in case!

Free words:
Remember to always try something new, be brave and relaxed, take everything out of your student life and have fun!Name: Katariina Polvi

Age: 24

Where are you from? Varkaus

What are you studying? Nursing

Your role in the board: Vice Chairman

Why did you apply for the board?
It’s been obvious since the beginning of my studies that I want to be active as a student and be able to really have an impact on common things. You simply just get so much out of this thing, I wouldn’t change a second!

Hobbies: I’ve been singing as long as I can remember and music is very important part of my life in general. I also work as a volunteer first aid personnel as often as possible. Sometimes I need to do nothing and then I stay at home under a blanket - you guessed it - with Netflix.

If you could choose anyone to be your dinner date, who would it be and why?
I’ve always been bad on making a choice with anything. I’ve that enough impulsive so that many of my decisions are made on the go. This, however, I though carefully and I chose Oprah Winfrey. I bet we would have an interesting convo.

Fun fact about yourself: I’m afraid of water towers. Regular towers and heights are fine by now but water towers. Ew.

Weird habit: I grit my teeth during night sometimes so loud that a person in the room next to mine wakes up. Sorry!

What languages do you speak? Finnish, ”Savonian dialect” and English are smooth, I can say a few words in Swahili too. I also pretend that I could speak Swedish.

I dream about:
Like I already mentioned, I’m quite impulsive so I don’t make specific plans for many years from now. I don’t like dreams, I want goals. I wish of course that someday I’ll be all knowing nurse or paramedic that saves lives for living.

Totem animal: Bush baby, definitely. I fell in love with them while I was in Africa, they’re so cute!

Freshmen Party or Appro?
This is a tough choice. I wouldn’t miss either of them but let’s choose Appro then.

Student overalls or no overalls? Well overalls, obviously!!Name: Mimosa Cavander

Age: 31

Where are you from? Espoo

What are you studying? Nursing 

Your role in the board:
Head of Events

Why did you apply for the board?
Because I want to be a part of making better and more versatile student culture in Lahti. And ultimately megalomaniac awesome party!

Hobbies:
Reading

If you could choose anyone to be your dinner date, who would it be and why?
My own man, because you can never spend too much time just the two of us.

Fun fact about yourself: I start crying when someone is taking a picture of me

Weird habit: I like organizing things in height, color or alphabetical order. I love little bags, where I can get everything in nice order. Our house is often very messy, but if the bathroom cupboard in the incorrect order or a toothbrush is the wrong way, I freak out.

What languages do you speak?
Finnish (sometimes fluently), English (moderately), gibberish (well)

I dream about: Happiness

Totem animal: Marsupilami

Freshmen Party or Appro?
Both

Student overalls or no overalls?
Always overalls

Free words: Thanks!Name: Toni Tilsala

Age: 24 years

Where are you from?
From Mäntsälä

What are you studying? Media content designer in Design institute

Your role in the board: Head of communications

Why did you apply for the board?
Old habits die hard, and I can have some influence.

Hobbies: Civilized consumption of alcoholic beverages and playing video games

Fun fact about yourself: I have been shaving my beard since sixth grade

Weird habit:
I unintentionally stroke my beard just like in cartoons

What languages do you speak?
Finnish, Finglish and English. Sometimes when drinking I can speak Norway

I dream about: To work in gaming industry and have night shifts

Totem animal: Bear, sympathetic and tender

Freshmen Party or Appro? Freshman party, I like how everyone puts extra effort into costumes and theme

Student overalls or no overalls? No student overalls. Design institute cloak: I want to believe!

Free words: Everytime you need to choose something, pick second from left.Name: Marko Kaira

Age: 25

Where are you from? I’m from Vantaa

What are you studying? I’m second year nursing student

Your role in the board: I’m head of educational policies

Why did you apply for the board?
I want to promote students interests and give my contribution to good quality education.

Hobbies: Cooking, running, music, reading and single malt scotch

If you could choose anyone to be your dinner date, who would it be and why? Elon Musk – great visionary and he could pick up the tab.

Fun fact about yourself: I’ve read Harry Potter and philosopher’s stone about 20 times.

Weird habit: I tap and drum something all the time. It’s relaxing for me but not for anyone else.

What languages do you speak? Finnish & English

I dream about: Baking perfect pizza dough and ciabatta

Totem animal: Llama

Freshmen Party or Appro?
Appro

Student overalls or no overalls? OverallsName: Essi Murto

Age: 22

Where are you from? From Mikkeli

What are you studying? Business

Your role in the board:
Head of social policies

Why did you apply for the board?
I realized this would be a nicer way to learn things than sitting at lessons and after a little suggestion I sent an application.

Hobbies: I spend most of my free time at the horse stable

If you could choose anyone to be your dinner date, who would it be and why? It would be nice to have a dinner with anyone who wouldn’t comment my food

Fun fact about yourself: I have a tortoise as my roommate who celebrates his 40th birthday this year

Weird habit:
I've heard it's weird that I always make porridge after a bar night..

What languages do you speak?
Including Finnish I speak English and Swedish. I also might speak French a little.

I dream about: What I’m gonna eat next

Totem animal: Donkey, I'm pretty stubborn and I don’t do anything I don’t like if I’m not forced to

Freshmen Party or Appro?
Appro

Student overalls or no overalls? Overalls of course!Name: Henri Uotila

Age: 20

Where are you from?
Orimattila

What are you studying? Business

Your role in the board:
Head of tutoring

Why did you apply for the board? I like to make our school and tutoring better and better

Hobbies: Ice hockey, refereeing and videomaking

If you could choose anyone to be your dinner date, who would it be and why? Teemu Selänne, because he is the best Finnish ice hockey player

Fun fact about yourself: I don’t like to swear, so I use poopoo.

Weird habit:
Too many

What languages do you speak?
Finnish, English and Swedish

I dream about:
I don’t like dreaming

Freshmen Party or Appro?
Freshmen Party

Student overalls or no overalls? No overallsName: Taija Meriläinen

Age: 29

Where are you from? Heinola

What are you studying? Social and health care, nursing

Your role in the board: Head of international affairs

Why did you apply for the board? I wanted more responsibility and challenges

Hobbies: Reading and watching movies

If you could choose anyone to be your dinner date, who would it be and why?
My grandmother if she’d be still alive. It would be nice to spoil one the meaningful adults in my life.

Fun fact about yourself: I know random facts about different subjects

Weird habit: From pita kebab I first eat the top, then meat and finally the bottom.

What languages do you speak? Finnish and English

I dream about: To be able to travel as much as possible.

Totem animal: Crow

Freshmen Party or Appro?
Freshmen party

Student overalls or no overalls?
Overalls of courseName: Jenny Kaarlela

Age: 26

Where are you from? Tornio

What are you studying? Bachelor of hospitality management

Your role in the board: Head of sports

Why did you apply for the board? This is my third year and I like to organize events.

Hobbies: Jogging, gym and knitting

If you could choose anyone to be your dinner date, who would it be and why? Antti Tuisku, because he is the best Finnish male artist and good-looking guy! <3

Fun fact about yourself: I like material.

Weird habit: I talk alone and to myself.

What languages do you speak? Finnish, English, Swedish and little bit Spanish.

I dream about: Family, working in a hotel and getting a chihuahua.

Totem animal: Rabbit

Freshmen Party or Appro?
Appro

Student overalls or no overalls? No overalls

Free words:
Let’s make this year the best year!

Thank you!
LAMKO's 2018 board