4. toukokuuta 2018

Mitkä sitsit? / What is sitsit?

Mitkä sitsit? Sitsit eli akateeminen pöytäjuhla on vähän rennompi versio vuosijuhlista. Sitseillä on yleensä jokin teema ja on suotavaa pukeutua teeman mukaisesti.  Sitseillä syödään, lauletaan, juodaan ja lauletaan ja vielä kerran lauletaan. Sitseillä vaalitaan hyviä käytöstapoja, puheenvuoroa pyydetään kauniisti nousemalla seisomaan ja pyytämillä sitä ”arvon toast-master”, ”parahin majesteettinen korkeutenne” tai jokin muu toast-masterin arvoon sopiva ilmaus. Aina muistetaan puhujaa kuunnella kiltisti hiljaa. Ruokaa on yleisesti tarjolla kylmää tai lämmintä, alku, -pää, -ja jälkiruoka. Juomia tulee erinäinen määrä järjestäjätahon puolesta mietoja ja teräviä, myös alkoholittomasti voidaan sitsata. 
Sitseillä on jotain ohjelmaan, jos ei muuta niin rangaistusten katseleminen on vähintäänkin viihdyttävää. Mitä rangaistuksia? No minäpä kerron. Sitseillä on toast-Master tai kaksi, joiden sana on laki. Jos sitsaajia on paljon yleensä yleisön sekaan voi olla soluttautunut muutama trolli jotka tarkkailevat, että sääntöjä noudatetaan.  Rangaistus voi olla mitä tahansa julkisen nöyryytyksen, sylitanssin ja kauhan shotin juomisen väliltä. Yleisesti yksinlaulu ja runonlausunta ovat olleet kova juttu.  Rangaistus voi olla kertaluontoinen tai jatkua koko sitsien ajan esim. ”kun puhut, puhu aina Aku Ankan äänellä”

Entä ne laulut sitten? Sitseillä voidaan laulaa ”läsystä” -lauluvihkosta tai käyttää jonkun järjestön omaa lauluvihkoa kuten insinöörien laulumattia. Varsinaista lauluääntä ei tarvita, laulut ovat enemmän tai vähemmän helppoja ja heittäytyminen on suotavaa. Kaikkien tulee laulaa kovaa ja kuuluvasti mikäli näin ei tee on tästäkin mahdollisuus saada rangaistus. Laulut ovat vanhoja juomalauluja ja osaan lauluista on matkan varrella kehkeytynyt uusia sanoja ja säkeistöjä paljonkin.  Näitä lisäsäkeistöjä on suotavaa laulaa. Laulua pyydettäessä pyytäjä nousee seisomaan ja pyytää ensin lupaa puhua sitten hän esittelee itsensä ”Hei olen Matti” ja muut vastaavat ”hei Matti”. Sitten hän pyytää laulua ja jää laulamaan vieläkin seisoen. Pyytäjän tulee myös osata laulaa laulu.

Laulun jälkeen nostetaan malja. Istumajärjestys noudattaa yleisesti järjestystä tyttö-poika-tyttö-poika, mutta aina tämä ei onnistu joten silloin skoolataan pöydän päässä keskelle päin ja muut vastaavat tähän. Laseilla ei kilistetä, lasit vain kohotetaan. On todella epäkohteliasta olla katsomatta silmiin skoolauksen aikana, joten tiukka tuijotus tässä tilanteessa on paikallaan. Tyhjällä lasilla ei saa skoolata. 

Laulujen aikana voidaan huudella erilaisia huudahduksia, joilla tuodaan lisäiloa laulamiseen. 
Huudahdukset sijoitetaan säkeistöjen väliin, ne eivät saa häiritä laulun kulkua. 

”Mellansup”            Yksi kulaus omasta juomasta, ei skoolausta.
”Tempo”                 Nopeuttaa laulun tahtia hyvän maun rajoissa.
”Omstart”               Kehottaa laulajia aloittamaan säkeistön tai laulun alusta.

Laulun aikana ei puhuta, syödä tai juoda. Jos juomista ei erikseen oheisteta laulussa.
Sitseillä on siis monia sääntöjä etiketti mitä noudatetaan MUTTA  tärkeimmät säännöt ovat:

1. Älköön se juoko, ken ei kalaa syö.

      1.1. Kalaksi katsottakoon kaikki ruoka, paitsi lenkkimakkara ja hernekeitto.

      1.2. Mikäli joku syö lenkkimakkaraa tahi hernekeittoa, saa hän juoda, jos joku muu syö 
             kalaa.

      1.3. Mikäli kaikki syövät lenkkimakkaraa tahi hernekeittoa, laskettakoot nämäkin kalaksi. 

Vaikka nyt saattaa vaikuttaa, että sitseillä on kamalaa ja kauheasti sääntöjä voin vakuuttaa, että kaiken kaikkiaan Sitsit ovat opiskelijoiden kulta-aikaa ja niistä riittää kerrottavaa vielä lapsenlapsillekin. 

Mimosa Cavander
Tapahtumavastaava

--

What is sitsit? The Sitsit or the Academic Table Party is a bit more relaxed version of the annual ball. Sitsit usually have some theme and it is desirable to dress to the theme accordingly. On sits people eat, sing, drink, and sing, and sing some more. Good manners are honored at sitsit. You ask your turn to speak politely by standing up ans asking for it from the "honorable toast master", "his majesty" or any other appropriate expression suitable for a toast master.  Always remember to listen to the speaker quietly. Food is generally served cold or warm with a starter, main course and a dessert. Soem drinks are offered by the organizer. They can be mild or strong and non-alcoholic drinks are also allowed.Sits usually have some kind of program, if nothing else,  watching the penalties is at least entertaining. What are the penalties? Well, the toast master or masters word is the law. If there are a lot of people attending, there may be a few people in the crowd who are observing that the rules are being followed. A punishment can be anything between a public humiliation, a lap dance or a bucket shot. In general, singing and poetry reading have been a popular thing. The punishment may be one-off or something that continues the whole event.

And what about those songs then? At the Sits songs can be sung from "Läsy" which is a song book for the sitsit or us some student union's own songbook like for example the engineer's Laulumatti. No actual singing skills are needed, the songs are more or less easy and the most important thing is the feeling. Everyone should sing loudly and proudly and if this is not the case, then there is a chance to get a punishment. Songs are old drinking songs and some of the songs have evolved along the way with new words and lyrics.When you want to request a song, stand up and ask permission first. Then the speaker introduces himself, "Hi, I'm Matti" and others respond "hey Matti". Then he asks a song to sing and will sing that song standing up. The requester should also be able to sing the requested song.

After each song, a toast is raised. The glasses are touched together, the glasses are only raised. It's really unpolite not to look into the eyes during toasting, so a tight stare in this situation is in place. You should not make a toast with a empty glass.

During singing, various things can be heard shouted that add extra joy to the singing. These shouts are  placed between the lines, they must not disturb the singing of the song.

"Mellansup" Take one sip from your drink, no toasting
"Tempo" Speeds up the song pace within the limits of good taste.
"Omstart" Invites singers to start the verse or song from the beginning.

During the singing you must not speak. eat or drink if there is no specific instruction in the song itself.  So there are many rules to follow BUT the most important rules are:

1. "He shall not drink who does not eat fish.

      1.1 All food is considered as fish, except for sausages and pea soup.

      1.2 If someone eats sausage  or pea soup, let him drink if someone else eats fish.

      1.3 If everyone eats sausage or pea soup, let those also be considered as fish 

Though it may seem that there are a whole lot of rules at sitsit, I can assure you that all in all, Sitsit are the golden time of students and make memories you can share with your grand children.

Mimos Cavander
Head of events


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti