31. toukokuuta 2018

Opiskelijakunnan alkuvuosi | Student Union's half a year

Kevät vetelee viimeisiään, tai no viimeisten parin viikon aikana säät ovat vahvasti viitanneet kesään, joten on aika käydä hieman läpi mitä alkuvuodesta on tehty. Itse puheenjohtajana saa toimia jokapaikan höylänä, hoitaa yleisiä asioita, seurata toimintaa ja huolehtia että kaikki pelittää. Sitä ei aina edes osaa selittää mitä tekee, mutta hommaa riittää!

Tammikuu starttaili LAMKO infoilla ja aulamarkkinoilla, jossa kerroimme yleisesti toiminnastamme. Luonnollisesti heti alkuvuodesta on myös perinteensiirtoevakko, joka tarkoittaa vanhojen ja uusien toimijoiden yhteistä viikonloppua, jossa (joulukuun perehdytyksen lisäksi) opetetaan, neuvotaan ja autetaan uusia toimijoita pääsemään entistä enemmän toimintaan kiinni. LAMKin opiskelijavetoinen verkostoitumis- ja rekrytointitapahtuma DuuniExpo järjestetään vuosittain tammikuussa, johon LAMKO järjesti jatkot; kevään ensimmäiset isot opiskelijabileet nimeltä "Wallstreet party". Koska luottamustoimijoita ei voi koskaan kouluttaa liikaa, kuun lopulla vuorossa oli Lähtölaukaus, joka on Suomen opiskelijakuntien liiton (SAMOK) järjestämä kouluturisteily kaikille opiskelijakuntatoimijoille. Huippureissu!

Helmikuussa Lahden opiskelijajärjestöt (LAHO) tutustuivat ja kouluttautuivat järjestöstartissa, josta lähtien yhteistyö on ollut tiivistä kevään ajan. Kuun aikana ilmeistyi myös LAHOn allekirjoittama kannanotto koskien opiskeluterveydenhuollon keskityspäätöstä. LAMKO järjesti ystävänpäivänä Varjofuksiaiset, joka on tarkoitus ottaa perinteeksi, jotta tammikuussa aloittaville opiskelijoillekin olisi Fuksiaiset eikä tarvitsisi odottaa syksyyn. Aiemmin samaisena päivänä puheenjohtajat olivat SAMOKin PJTJ (puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien) -tapaamisessa käymässä läpi ajankohtaisia asioita. Helmikuun LAMKO touria eli kampuksilla ständeilyä ja tutorhaun alkamista ei tietenkään saa unohtaa!


Maaliskuu oli täynnä menoa ja meininkiä. Ensin toureiltiin hieman, kun käytiin jokaisella kampuksella myymässä vuoden suurimpaan opiskelijatapahtumaan lippuja. Kyseessä tietenkin Approt! Ennen approja puheenjohtajisto lähti Mikkeliin verkostoitumaan muiden idän opiskelijakuntien kanssa, nämä ovat niitä hauskoja ja yllättävän tärkeitä reissuja! Matkustelu ei toki loppunut tähän, sillä SAMOKin kevätseminaari järjestettiin Helsingissä. Lisäksi tutorhaastattelut ja uusien tutoreiden valinnat ajoittuivat maaliskuulle. Ja sittenhän oli ne Approt! Entistä suurempana ja parempana kuin koskaan aiemmin!

Huhtikuussa alkoi tutorkoulutukset, SAMOK kummimme kävi kyläilemässä ja järjestimme alumni-illan, sekä SpeakOut tourin palautejärjestelmistä valistaminen mielessä. Huhtikuun isoin asia LAMKin tasolla oli kansainvälinen uusinta-auditointi, johon LAMKO osallistui suuresti. Auditoinnissa tarkastellaan organisaation laatujärjestelmiä ja laadunhallintaa. Kaksipäiväinen auditointi tarkoitti haastatteluihin osallistumista eri työryhmien mukana sekä opiskelijaryhmissä. Haastattelijoina toimi eri maiden korkeakouluista koostettu asiantuntijaryhmä. Auditoinnin jälkeen starttailikin jo hurjaa vauhtia Lahen opiskelijavappu, johon kuului Haalaripesis, Vappusitsit ja muu perinteinen vappuhärdelli!


Toukokuu ei näytä ulospäin niin toiminnan täyteiseltä, mutta kiirettä on pitänyt. Reissua sai taas tässä tehdä, kun AMK-päivät sijoittuivat Poriin tänä vuonna. AMK-päivillä oli mielenkiintoisia paneeleita ja rinnakkaissessioita, jotka saivat somen kuohumaan, ainakin sen verran että tapahtuman someseinä oli kaksi päivää hyvin aktiivinen. Toukokuussa(kin) on ollut paljon sisäistä toimintaa, kuten LAMKOn poliittisten ohjelmien uudistusta, syksyn suunnittelua, toimiston siivousta muuttoa varten ja vastapainona hallituksen virkistäytymispäivä Vierumäen Flowparkissa.

Kesäkuussa eka reissu on Kesäevakko, jolloin vetäydymme lähiseudulle työskentelemään intensiivisesti kolme päivää. Sen jälkeen hommat hiljenevät hieman ja heinäkuu saadaankin suunnilleen lomailla! Muuten vuoden aikana olemme osallistuneet SAMOKin toimintaan, LAMKin työryhmiin, projektiryhmiin sekä LAMKOn sisäisiin ryhmiin ja tiimeihin. Kahvila- ja nettisivuprojektit ovat mallillaan ja sääntöuudistus on rehtorin puumerkkiä vaille valmis. Kokouksia, iltakouluja ja joka viikkoisia "TiPuja" (tiistaipuuro) eli viikkopalavereita on pidelty. Paljon on tehty ja paljon jäi mainitsematta, mutta tästä on hyvä jatkaa!

Ehkä tiivistettynä: työ ei näköjään tekemällä lopu. Syksyä odotellessa!


Tiia Kettunen
Hallituksen puheenjohtaja


----
Spring is coming to it's end, well the last couple of weeks the weather has been strongly seemed like summer, so it's time to go a little bit through what has been done in the start of the year. As a chairman, I do a little bit of everything everywhere, handle general issues, track activities, and make sure things are working. I can't always even say what I do and what I've done, but I know there is enough work to do!

January started with LAMKO infos and lobby market, where we told generally about our activities. Naturally, right from the beginning of the year, there is also a tradition transferring assembly, which means the joint weekend of old and new operatives, in which (in addition to Decembers familiarization) is things are taught, advised and helped to new operatives to get them even more involved. The LAMK's student-driven networking and recruitment event, DuuniExpo, is held annually in January, to which LAMKO organized after party; the first big student party of the spring called the "Wallstreet party". Since there may never be too much training, there is a Kickstart cruise at the end of the month, a training cruise organized by the Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences (SAMOK) for all student union actives. Great trip!

In February, Lahti Student Organizations (LAHO) became acquainted and educated in the form of start event from which on the co-operation has been intense for the whole spring. During the month, a statement document by LAHO, about the decision to focus the student health care services, also appeared. LAMKO organized the Shadow Freshmen Party on Valentine's Day which is supposed to be an annual tradition, so that students who started in January would also have their own Freshmen Party ​​and would not have to wait till the autumn. Earlier on the same day, the chairmen were at SAMOK's PJTJ (chairmen and secretary generals) meeting where we discussed about hot topics. Of course the LAMKO Tour on February, and the beginning of tutor application period must not be forgotten!


March was full of happenings. First, we sold tickets at each campus for the year's biggest student event. Of course, of course, Appro! Before that, the chairmen went to Mikkeli to network with other student union actives of the East, these are the fun and surprisingly important trips! Traveling did not stop here because SAMOK spring seminar was held in Helsinki. In addition, tutor interviews and new tutor choices were scheduled for March. And then there was the Appro! Greater and better than ever before!

In April we began tutor training, our SAMOK contact visited us and we arranged an alumni evening, and naturally a SpeakOut Tour with feedback systems in mind. The biggest issue in April at the LAMK level was the international re-audit, which to LAMKO participated greatly. The audit examines the organization's quality systems and quality management. The two-day audit meant participation in the interviews with the different working groups and student groups. Interviewers were an expert group of universities from different countries. After the audit, we started Lahti students May Day, which included student overall baseball, May Day academic table party and other traditional fun times!


May does not look so full of action to the outside, but we've been busy. There was a trip again when the UAS days were placed in Pori this year. The UAS days had some interesting panels and sessions that caused some social media hype, at least enough for two days to the social media wall to be very active. In May, there have been many internal activities such as the reform of LAMKO's political programs, the planning of the autumn, the cleaning of the office for campus move and the refreshment day of the board at Vierumäki Flowpark.

In June, the first trip is the Summer retreat assembly, when we are going to go to the nearby area of ​​Lahti to work intensively for three days. After that, the work will cool down slightly and July will be about the time to some vacation! Otherwise, during the year we have participated in SAMOK's operations, LAMK's working groups, project teams and LAMKO's internal working groups and teams. Café and website projects are on a great shape, and the rule reform is ready for the CEO's signature. Meetings, palavers and every week's Tuesday Porridge ie weekly meets have been held. A lot has been done and a lot I forgot to mention, but it's good to go from here!

Perhaps in summary: the work does not seem to end by doing. Waiting for the autumn!


Tiia Kettunen
Chairman of the Board

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti